Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Сторінка1/3
Дата24.06.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«Затверджено»

на методичній нараді кафедри

пропедевтики дитячих хвороб

«____» ________ 20 _р. (Протокол №__)

Завідувач кафедри

професор Нечитайло Ю.М..


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

СТУДЕНТАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Тема 54. Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку

Модуль 5. Педіатрія

Змістовий модуль 19. Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в умовах поліклініки. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах


Навчальна дисципліна: педіатрія, дитячі інфекції

Курс VІ

Факультет медичний

Спеціальність лікувальна справа

К-сть годин: 5


Методичну розробку склав

доц. Безрук В.В.


Чернівці, 2010

 1. ^ Науково-методичне обгрунтування теми: Підлітковий вік – це перехідний період від дитинства до дорослого стану, що характеризується психоемоційною та соціальною незрілістю дівчини і юнака. Студенти-випускники як майбутні працівники охорони здоров`я повинні мати необхідні навички для поводження з дітьми підліткового віку, раннього виявлення проблем їх фізичного і психічного здоров`я та надання лікування, включаючи консультування з питань ризикованої поведінки підлітків.

 2. ^ Навчальна мета: Ознайомлення з організацією надання медичної та психологічної допомоги підліткам та молоді в Україні згідно з чинним законодавством, положенням про підлітковий кабінет дитячої поліклініки, функціональними обов’язками лікаря - педіатра підліткового кабінету, медичною документацією. Знати правила передачі дітей – підлітків під нагляд амбулаторно – поліклінічних закладів загальної мережі. Удосконалити підготовку лікарів-педіатрів, сімейної медицини з актуальних питань медицини підліткового віку, визначити рівень знань та умінь студента у відповідності до кваліфікаційних вимог.

^ Студент повинен знати:

 • Основні накази МОЗ України, що регламентують надання медичної та соціально-психологічної допомоги підліткам;

 • функціональні обов’язки лікаря підліткового кабінету, основні розділи його роботи;

 • положення про роботу підліткового кабінету;

 • медичну документацію лікаря підліткового кабінету;

 • порядок проведення регламентованих профілактичних оглядів дітей у школі комісією спеціалістів;

 • гігієнічні аспекти раціонального харчування підлітків, профілактику ожиріння, цукрового діабету;

 • закономірності сстатевого дозрівання;

 • принципи збереження репродуктивного здоров’я;

 • принципи надання медичної, психологічної та соціальної допомоги підліткам в центрах «Клініка, доружня до молоді»

Студент повинен вміти:

 • проводити опитування та об’єктивне обстеження дітей підліткового віку;

 • оцінювати статевий розвиток;

 • оцінювати наявність необхідного переліку обов’язкової медичної документації та якість її ведення;

 • складати план раціонального харчування дітям підліткового віку, враховуючи їх пластичні та енергетичні потреби;

 • зробити висновки про ступінь ризикованої поведінки підлітків щодо інфікування ВІЛ.

^ Студент повинен опанувати:

- методику медичного та психологічного консультування підлітків;

- навичками консультування підлітків щодо розповсюдження та профілактики ВІЛ-інфекції

- морально-деонтологічні принципи медичного фахівця та принципи фахової субординації в педіатрії.

^ 3. Питання для визначення початкового рівня знань студентів.

Тестові завдання:

1. Головна функціональна одиниця підрозділу профілактичної роботи дитячої поліклініки:

А. Кабінет здорової дитини

+ В. Кабінет педіатра

С. Кабінет щеплень

D. Кабінети спеціалістів

E. Маніпуляційний кабінет


2. При оцінці підлітків звертають увагу на психічне хдоров’я. Що не властиво для дітей раннього підліткового періоду?

А. Незалежність у спілкуванні

В. Перепади настрою

С. Конкретне мислення

D. Группа підтримки однолітків

+ E. Потреба в усамітненні


3. У середині підліткового періоду основним психологічним моментом виступає:

+ А. Підтримка ровесників

В. Статеве дозрівання

С. Приклад дорослих

D. Перепади настрою

E. Успіхи у школі


4. Підлітковий кабінет обслуговує контингент дітей у віці:

А. 0-14 років включно

В. 10-14 років включно

С. 7-17 років включно

+ D. 15-17 років включно

E. 14-18 років включно


5. Основним медичним документом на амбулаторно-поліклінічному етапі для дитини віком до 14 років є:

+ А. історія розвитку дитини (форма 112/0)

В. консультативний висновок спеціаліста (форма 028/0)

С. медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о)

D. талон амбулаторного пацієнта (форма 025-6/о)

E. рецепт (Ф-1)


6. Основним медичним документом на амбулаторно-поліклінічному етапі для дитини віком 15-17 років є:

А. історія розвитку дитини (форма 112/0)

В. консультативний висновок спеціаліста (форма 028/0)

+ С. медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о)

D. талон амбулаторного пацієнта (форма 025-6/о)

E. рецепт (Ф-1)

7. Відповідно до схеми обов’язкових медичних профілактичних оглядів дитячого населення діти у віці 12-14 років 1 раз на рік оглядаються:

А. хірургом

В. психологом

+ С. стоматологом

D. гінегологом

E. психіатром


8. Рентгенівським профілактичним обстеженням підлягають особи у віці:

А. від 10 років

В. від 12 років

С. від 14 років

+ D. від 15 років

E. від 17 років


9. Згідно з чинним законодавством України не можуть проходити медичний огляд самостійно діти віком до:

А. 10 років

В. 12 років

+ С. 14 років

D. 15 років

E. 17 років


10.Під час збіру анамнезу у підлітка лікар повинен окреслити наступні питання, пов’язані зі сферами підвищеного ризику, крім:

А. сексуальна активність

+ В. якість навчання в школі

С. вживання наркотиків

D. користування контрацептивами

E. вживаня алкоголю


11. У статеву формулу дівчат входять наступні ознаки, крім:

А. менструальна функція

В. розвиток молочних залоз

С. ріст волосся на лобку

+ D. відкладання жиру на стегнах

E. ріст волосся у пахвах


12. Інтегральним показником при оцінці статевого розвитку хлопчиків є:

А. бал статевого розвитку

+ В. індекс маскулінізації

С. індекс гармонійності

D. індекс маси тіла

E. біологічна зрілість


13. Статевий розвиток дівчини 17 років, що відповідає віку, описується наступною статевою формулою:

А. Ma1 P1 Ax1 Me0

В. Ma2 P2 Ax1 Me1

+ С. Ma5 P5 Ax4 Me4

D. Ma4 P4 Ax3 Me2

E. Ma3 P3 Ax3 Me3


14. Першою ознакою статевого дозрівання у хлопчиків є:

А. Розвиток лобкового оволосіння

В. Пігментація калитки

+ С. Збільшення розмірів яєчок

D. Розвиток головки пеніса

E. Зміна тембру голоса


15. При оцінці статевого розвитку хлопчиків шляхом визначення індексу маскулінізації використовують наступний прилад:

А. тонометр

В. ростомір

С. каліпер

D. флюорограф

+ E. тестомір


16. Раціональне харчування для дітей підліткового віку– це дотримання основних принципів харчування, крім:

А. дотримання балансу енергії;

В. співвідношення харчових речовин

С. принцип роздільного харчування

D. виконання режиму харчування.

Е. достатній питний режим


17. Нормальним співвідношенням білків, жирів, вуглеводів у раціоні підлітка вважається: + А.1:1:4

В. 1:3:6

С. 1:2:5

D. 1:1:6

E. 3:3:4


18. Добова потреба в енергії дитини в пубертатному періоді на 1 кг ваги на добу складає:

А. 120 ккал

В. 100 ккал

С. 80 ккал

D. 50 ккал

E. 30 ккал


19. Дівчина 16 років скаржиться на надмірну масу тіла. Апетит підвищений, любить вироби з борошна, солодощі. Спадковість за материнською лінію обтяжена. Об’єктивно: зріст – 168 см, маса тіла – 85 кг (>95 центиля), розподіл підшкірно-жирового шару рівномірний, шкірні покрови чисті, блідо-рожеві. Статевий розвиток згідно віку. Щитоподібна залоза не збільшена. Препарати з якої групи треба призначити в першу чергу?

A. Ферментативні препарати

B. Полівітамінні препарати

C. Тиреоїдні препарати

D. Жовчогінні препарати

+ E. Анорексігенні препарати


20. Загальною метою роботи «клініки, дружньої до молоді» з підлітками та молоддю щодо збереження здоров’я є все, крім:

А. збереження репродуктивного здоров’я,

В. профілактика ВІЛ/СНІДу

+ С. пластична хірургія

D. формування відповідальної поведінки

Е. психологічна корекція


Задачі:

Задача 1.

1. Дівчина 16 років скаржиться на надмірну масу тіла, підвищену втомлюваність, періодичний біль в правому підребер’ї, що посилюється після прийому їжі. Апетит підвищений, любить вироби з борошна, солодощі. Маса тіла помітно збільшилась за останні два роки. Спадковість за материнською лінію обтяжена. Об’єктивно: зріст – 168 см, маса тіла – 70 кг, розподіл підшкірно-жирового шару рівномірний, шкірні покрови чисті, блідо-рожеві. Серцеві тони ритмічні, ослаблені. Дихання везикулярне. Живіт м’який, не болючий. Статевий розвиток в нормі. Щитоподібна залоза не збільшена. Індекс ОТ/ОБ=0,6.

Дайте оцінку фізичного розвитку дівчини-підлітка. Розрахуйте індекс маси тіла. Оцініть тип ожиріння. Який основний метод корекції маси тіла?

^ Правильні відповіді:

Фізичний розвиток дівчини за регіональними віко-статевими стандартами дисгармонійний з надлишком маси тіла (маса тіла на межі 95 центиля). Індекс маси тіла – 24,8 (преожиріння для даного віку та статі). Основний метод корекції маси тіла – раціональне харчування.

Задача 2.

У хлопчика 12 років зріст 137 см, вага – 31,5 кг. Статевий розвиток: на лобку, в аксилярній ділянці волосся відсутнє, статевий член, яєчка та калитка дитячі. Оцініть фізичний розвиток дитини, використовуючи сигмальні таблиці оцінки фізичного розвитку. Оцініть статевий розвиток хлопчика.

^ Правильні відповіді:

Оскільки зріст дитини знаходиться між 10-25 центилями, то фізичний розвиток хлопчика нижче середнього, вага знаходиться у межах 25-75 центилів для зросту 137 см, отже розвиток гармонійний. Опис росту волосся на лобку та розвитку геніталій у хлопчика відповідають першій стадії за Танером. Наявне відставання у статевому розвитку, оскільки для віку 12 років у хлопчиків притаманні прояви 2 стадії пубертату. Фізичний розвиток хлопчика нижче середнього, гармонійний, із відставанням у статевому розвитку.

  1. ^ 4. Зміст теми.

Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів дітей підліткового віку

Керуючись законом України «Про охорону дитинства» щодо визнання дитиною особи віком до 18 років, з метою забезпечення реалізації права дитини на охорону здоров'я та удосконалення організації медичної допомоги дітям підліткового віку (15-17 років включно)» організовано надання медичної допомоги дітям до досягнення 18 років (17 років 11 місяців 29 днів) в амбулаторно-поліклінічних закладах дільничними лікарями-педіатрами.

Підліткова медицина стосується не тільки виключно медичних аспектів, але й сфер життя, які щоденно впливають на підлітка. Робітники педіатричних медичних служб повинні виконувати наступні завдання:

 1. Вирішувати невідкладні проблеми охорони здоров’я підлітка.

 2. Забезпечувати медичну допомогу: загальну медичну допомогу; допомогу в ситуаціях підвищеного ризику (сексуальна активність, наркоманія, депресія, самогубства, нещасні випадки); поради з загальних питань (взаємовідносини з ровесниками, успіхи у навчанні, взаємовідносини з батьвами).

 3. Виховувати у підлітків свідоме відношення до збереження власного здоров’я.

 4. Консультувати і підтримувати батьків з питань виховання підлітків.

 5. Проводити просвітню роботу та надавати допомогу дорослим з питань їх спілкування з підліками.

Згідно до наказу МОЗ України № 465 від 12.12.2002 р. «Про удосконалення організації медичної допомоги дітям підліткового віку»:

 • Організовано підліткові кабінети в дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах та укомплектувати їх посадами лікарів (лікарями – педіатрами або лікарями – терапевтами підлітковими) з розрахунку 1 посада лікаря підліткового кабінету на 1500 дітей віком від 15 років до 17 років 11 місяців 29 днів.

 • Забезпечено проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей підліткового віку з залученням діагностичної бази та кадрів загальної мережі лікувально-профілактичних закладів.

 • Забезпечено організацію і проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів навчальних закладів профтехосвіти та студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації віком до 17 років включно студентськими поліклініками та дитячими амбулаторно-поліклінічними закладами.

 • Організовано надання стаціонарної допомоги дітям підліткового віку у дитячих стаціонарах і стаціонарах загальної мережі, з урахуванням відповідності матеріально-технічної бази, оснащення медичним обладнанням, можливостей дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

 • Забезпечено стаціонарну допомогу юнакам допризовного та призовного віку за направленням військкоматів у стаціонарах загальної мережі та дитячих стаціонарах, визначених територіальним органом охорони здоров'я.

 • Забезпечено оформлення та подання до МСЕКів медичної документації дитини старше 16 років, яка має показання, що дають право на визнання її інвалідом в установленому порядку дитячими амбулаторно-поліклінічними закладами.

 • Основними медичними документами для дитини віком до 14 років 11 місяців 29 днів вважаються історія розвитку дитини (форма №112/о), а для дитини підліткового періоду – медична карта амбулаторного хворого (форма №025/о).

 • Забезпечено спостереження за вагітними віком до 17 років включно у жіночих консультаціях за місцем проживання.

 • Організовано відділення для дітей підліткового віку у дитячих санаторіях місцевого підпорядкування та забезпечити санаторно-курортне лікування вказаної категорії дітей згідно з показаннями.

Примірне положення про підлітковий кабінет

1. Підлітковий кабінет створюється у дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах.

2. Роботу у підлітковому кабінеті забезпечує лікар-педіатр або лікар-терапевт підлітковий та медична сестра.

3. Кабінет повинен мати обладнання: телефон, персональний комп'ютер, стіл медичний, шафа медична, стільці, стелажі для медичної документації, ваги медичні, рістомір, динамометр ручний, стетофонендоскоп, тонометр, спірометр, секундомір, термометри медичні, шпателі, стрічка сантиметрова.

4. Основна облікова і звітна документація кабінету:п/п


Назва форми


№ форми


1


2


3


1.

Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого

025-1/0

2.

Іменний список призовників

054/0

3.

Лікувальна карта призовника і відрізний талон лікувальної карти призовника

053/0

4.

Талон на прийом до лікаря

025-4/0

5.


Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів

025-2/0


6.

Консультативний висновок спеціаліста

028/0

7.


Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення

058/0


8.

Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення

038/0

9.

Рецепт (дорослий, дитячий)

Ф-1

10.

Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома

039/0

11.

Талон амбулаторного пацієнта

025-6/0

12.

Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду

122/0


Основними завданнями кабінету є координація та контроль за проведенням заходів щодо медичного забезпечення дітей підліткового віку та підготовки юнаків до первинної постановки на військовий облік і призову на військову службу.

Критеріями оцінки роботи медичного персоналу підліткового кабінету є показники стану здоров’я дітей підліткового віку та призовників.

На посаду лікаря підліткового кабінету призначається лікар-педіатр або лікар-терапевт підлітковий, який володіє питаннями організації медичного забезпечення дітей підліткового віку, в тому числі підготовки юнаків до призову на військову службу, знаннями щодо особливостей фізіології, патології та профорієнтації дітей зазначеної вікової категорії.

Основними завданнями лікаря підліткового кабінету є:

-

здійснення обліку юнаків та дівчат підліткового віку, які обслуговуються поліклінікою за місцем проживання на основі даних перепису, що подаються до кабінету дільничними медичними сестрами з зазначенням: прізвища, ім'я та по батькові, дати та року народження, домашньої адреси, місця навчання чи роботи;

-

координація та контроль за проведенням заходів щодо організації медичної допомоги дітям підліткового віку;

-

надання консультативної та методичної допомоги лікарям-педіатрам та спеціалістам інших профілів в організації лікувально-профілактичних заходів дітям підліткового віку та їх профорієнтації;

-

участь у підготовці та проведенні обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей підліткового віку у навчальних закладах;

-

участь у розробці плану лікувально-профілактичних заходів за результатами обов'язкових медичних профілактичних оглядів дітей підліткового віку у навчальних закладах, контроль за їх виконанням;

-

забезпечення взаємозв’язку між лікувально-профілактичними закладами щодо інформування лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання дитини про результати проведених профілактичних оглядів та щеплень дітям підліткового віку у навчальних закладах;

-

проведення санітарно-просвітницької роботи стосовно пропаганди здорового способу життя;

-

проведення спільно з дільничними педіатрами та іншими фахівцями аналізу ефективності диспансерного нагляду дітей підліткового віку

-

контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм при організації та здійсненні навчального процесу, санітарно-епідеміологічного стану, організацією харчування та фізичного виховання дітей підліткового віку у навчальних закладах;

-

участь у організації та проведенні протиепідемічних заходів у навчальних закладах району обслуговування;

-

участь у розробленні комплексного плану медичного забезпечення підготовки юнаків до постановки на первинний військовий облік та призову на військову службу;

-

підготовка медичної документації на юнаків для військових комісаріатів згідно з діючими нормативними документами;

-

спільно з військовими комісаріатами проведення аналізу стану медичного забезпечення підготовки юнаків до військової служби;

-

забезпечення наступності у роботі між дитячими лікувально-профілактичними закладами та військовими комісаріатами щодо медичного забезпечення підготовки юнаків до призову на військову службу ;

-

здійснення контролю за виконанням плану лікувально-оздоровчих заходів з підготовки юнаків району обслуговування до призову на військову службу;

-

інформування керівника лікувально-профілактичного закладу та лікарської комісії військкомату про випадки відмови юнаків підліткового віку від обстеження та лікування;

-

облік та аналіз причин повернень призовників зі збірних пунктів військкоматів за станом здоров’я та молодих солдатів зі Збройних сил України і розробка заходів щодо запобігання цим випадкам.

^ ПРИМІРНА СХЕМА

кратності обов'язкових медичних профілактичних оглядів дитячого населення (Наказ МОЗ України №434 від 29.11.2002 р.)

Вік дитини

Лікар-педіатр

Медична сестра,
фельдшер

Лікарі-спеціалісти

Лабораторні
та інструментальні
методи досліджень

5-6 років
(перед
поступленням
до
загально-
освітнього
навчального
закладу)

1 раз на рік
(в умовах
амбулаторно-
поліклінічного
закладу)

2 рази на рік
(вдома) для дітей,
які не відвідують
дошкільний
навчальний заклад

хірург-ортопед;
офтальмолог;
отоларинголог;
стоматолог;
логопед;
психіатр;
психолог;
ендокринолог;
інші спеціалісти
за показаннями.

- загальний аналіз
крові;
- загальний аналіз
сечі;
- аналіз калу на
яйця глистів;
- аналіз крові на
цукор.

7-9 років

1 раз на рік

1 раз на рік

стоматолог 1 раз на
рік

- аналіз калу на
яйця глистів

10-11 років

1 раз на рік

1 раз на рік

Офтальмолог;
Отоларинголог;
Хірург
(андрологічний
огляд);
Ортопед-травматолог;
Стоматолог;
Гінеколог;
Ендокринолог;
Психолог.

- загальний аналіз
крові;
- загальний аналіз
сечі;
- аналіз калу на
яйця глистів;
- аналіз крові на
цукор.

12-14 років

1 раз на рік

1 раз на рік

Стоматолог щорічно
Юнаки: 15, 16,
17 років;
дівчата: 15 і
17 років

1 раз на рік

1 раз на рік

Офтальмолог;
Отоларинголог;
Хірург
(андрологічний
огляд);
Ортопед-травматолог;
Стоматолог;
Гінеколог;
Ендокринолог;
Психолог
(у 15 років);
Невролог.

- флюорографія;
- загальний аналіз
крові;
- загальний аналіз
сечі;
- аналіз калу на
яйця глистів;
- аналіз крові на
групу та резусфактор
(у віці 15 років).

дівчата у 16
років

1 раз на рік

1 раз на рік

Стоматолог;
Гінеколог.

- флюорографія

Згідно з Інструкцією про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України, наказ МОЗ України №254 від 17.05.2008р.:

Рентгенівським профілактичним обстеженням підлягають особи у віці від 15 років. Повторне обстеження діти підліткового віку проходять у 17 років (школярі - перед закінченням школи). Обстеження осіб призовного віку проводиться на обласному
(міському) збірному пункті, якщо з часу попереднього обстеження минуло більше шести місяців.

З метою зменшення променевого навантаження слід проводити профілактичні рентгенівські обстеження дітей підліткового віку, максимально використовуючи наявні в області (місті) рентгенівські апарати з цифровою обробкою зображення.

До планів профілактичних рентгенівських обстежень не включаються діти до 15 років та вагітні жінки. Профілактичні рентгенівські обстеження, починаючи з 18 років, здійснюються з періодичністю один раз на два роки.

Згідно з чинним законодавством України діти віком до 14 років (у тому числі від 10 до 14 років) не можуть проходити медичний огляд самостійно, а лише на прохання чи за згодою їх законних представників, які мають право бути присутніми при проведенні такого огляду.

^ Особливості суб’єктивного та об’єктивного обстеження підлітків

Анамнез.

І. Під час збіру анамнезу ставлять наступні цілі: 1) опитування підлітків та їх батьків щодо скарг, пов’язаних з соматичним захворюванням або психологічними тривогами; 2) збір інформації щодо сфер підвищеного ризику у житті підлітка, 3) з’ясування специфічних проблем підлітків.

ІІ. Методи отримання інформації від підлітка:

 • Інформація може бути отримана шляхом інтерв’ю, дискусії або анкетування. Анкети ні в якому разі не можуть замінити усне спілкування, але здатні підготувати підґрунтя для успішної усної бесіди, допомагають сором’язливим підліткам, дозволяють ефективно використати час для очікування прийому спеціаліста;

 • Вміння задавати запитання, використовуючи різні підходи. Наводимо три способи постановки питань з конкретними прикладами:

^ Прямий підхід – Ти колись лишався у лікарні на ніч?

Посередній підхід – У тебе є знайомі, які переживають депресію, або думки про самогубство? Чи поділяв ти колись подібні думки?

^ Незавершені питання – Як ти розважаєшься? Які три речі тобі потрібні, щоб змінити життя на краще? Оціни стан свого здоров’я за 5-бальною шкалою, тощо. Подібні питання допомагають визначити, які зміни необхідні для покращання ситуації.

ІІІ. Обговорення ключових тем.

Сексуальна активність – Чи є в тебе постійний хлопець (дівчина)? Як ти запобігаєш небажаної вагітності?

^ Вживання наркотиків – Чи буває в тебе інколи припіднятий настрій? Чи є в тебе друзі, які вживають наркотики чи алкоголь?

Риси характеру – Коли тяжко на душі, кому ти віддаєш перевагу у спілкуванні?

^ Ситуація вдома – Які у тебе домашні обов’язки? Щоб ти хотів змінити в своїх батьках?

Самовідчуття – Що ти відчуваєш, коли вранці дивишься на себе у дзеркало? Щоб ти хотів у собі змінити?

При спілкуванні з підлітками треба пом’ятати основні психологічні зміни особистості. У ранньому підлітковому віці (від початку статевого дозрівання до 14 років) виникає відчуття незалежності від дорослих, властиві різкі перепади настрою, зростання незалежності у спілкуванні.

У середині підліткового періоду основним психологічним моментом виступають підтримка ровесників (підтримуючий фактор під час переходу від дитинства до дорослого життя), схильність до усамітненості, розвиток абстрактного мислення.

Пізній підлітковий період (приблизно з 17 років) характеризується поступовим віддаленням від дому та фактичною незалежністю людини.

^ Об’єктивне обстеження

Об’єктивне обстеження дає можливість лікарю оцінити фізичний розвиток дитини, тип конституції. Заслуговують особливої уваги стан зору, шкіри, кістково-м’язової системи, рівні артеріального тиску, оцінка статевого розвитку.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи