“Затверджено” icon

“Затверджено”
Назва“Затверджено”
Сторінка1/7
Дата24.06.2012
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


Затверджено”


на методичній нараді

кафедри пропедевтики дитячих хвороб

Завідувач кафедри


професор ____________ Нечитайло Ю.М.

“___” ___________ 2010 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам 6 курсу спеціальність «Лікувальна справа»

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Модуль 5. ПЕДІАТРІЯ.

Змістовий модуль 17. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів травлення у дітей.

^ Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Тема заняття № 47

Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності. Синдром портальної гіпертензії.


Навчальна дисципліна:

«Педіатрія, дитячі інфекції»

6 курс

спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»

Кількість годин – 5


Методичну розробку склав:

доцент Попелюк Н.О.


Чернівці – 2010

^ 1. Актуальність теми: Захворювання органів травлення в дітей з урахуванням їх розповсюдженості, особливостей клінічного перебігу, ранньої маніфестації та високого ризику ранньої інвалідизації створюють серйозну медико-соціальну проблему. В останні роки хвороби шлунково-кишкового тракту вийшли на друге місце за частотою серед захворювань дитячого віку.

Серед хронічних захворювань дигестивного тракту в дітей основне місце посідають ураження гастродуоденальної зони. У зв׳язку з чим дитяча гастроентерологія стала одним з найбільш актуальних напрямків педіатрії.

^ 2. Тривалість заняття: 6,5 год.

3. Навчальна мета (конкретні цілі):

 • визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань системи травлення у дітей

 • визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях системи травлення у дітей

 • демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією системи травлення

 • планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених захворюваннях системи травлення

 • проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при найбільш поширених захворюваннях системи травлення

 • ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених захворюваннями системи травлення у дітей

^ 4. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

 1. Анатомія людини.

 2. Гістологія.

 3. Фізіологія.

 4. Патологічна анатомія.

 5. Патологічна фізіологія.

 6. Променева діагностика.

 7. Догляд за хворими.

 8. Пропедевтична педіатрія.

 9. Педіатрія.

Знати будову та функції органів травної системи, патологічну анатомію та фізіологію травної системи, правила догляду за дітьми із захворюваннями органів травної системи, правила медичної етики та деонтології.

Оцінити зміни функціонування органів травної системи, що свідчать про порушення стану дитини, проводити об'єктивне обстеження хворої дитини для виявлення симптомів та синдромів, що свідчать про ураження органів травної системи та стан важкості дитини.

Проводити підготовку дітей до інструментальних, функціональних та лабораторних методів дослідження органів травної системи

Вміти проводити інтерпретації результатів додаткових методів діагностики органів травної системи, доглядати за дитиною із захворюваннями органів дигестивного тракту.

^ 5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін

Визначення

Послідовність глибокої пальпації за Образцовим-Стражеско:

Сигмовидна кишка, сліпа з апендикулярним відростком, ілеоцекальний кут та термінальний відділ тонкої, висхідний та нисхідний відділ товстої к-ки, шлунок, поперечно-ободова к-ка, печінка, селезінка, ДПК, підшлункова залоза.

Жовтяниця

Жовтушне забарвлення шкіри та слизових оболонок, внаслідок накопичення в крові надлишкової кількості білірубіну.

„Синдром гострого живота”

Симптомокомплекс при пошкодженнях та захворюваннях органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

Синдром портальної гіпертензії

Підвищення тиску в системі ворітньої вени, розвиток колатерального кровообігу, спленомегалія.

Синдром холестазу

Порушення відтоку жовчі і накопиченням її компонентів в печінці та крові.5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Провідні клінічні симптоми та синдроми при біліарних дискінезіях, гострому та хронічному холециститі, гострому та хронічному панкреатиті та хронічному гепатиті у дітей.

 2. Клінічні варіанти перебігу біліарних дискінезій, гострого та хронічного холециститу, гострого та хронічного панкреатиту та хронічного гепатиту у дітей.

 3. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при біліарних дискінезіях, гострому та хронічному холециститі, гострому та хронічному панкреатиті та хронічному гепатиті у дітей.

 4. Диференційна діагностика біліарних дискінезій, гострого та хронічного холециститу, гострого та хронічного панкреатиту та хронічного гепатиту у дітей.

 5. Тактика ведення хворого при біліарних дискінезіях, гострому та хронічному холециститі, гострому та хронічному панкреатиті та хронічному гепатиті у дітей.

 6. Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій недостатності та ускладненнях синдрому портальної гіпертензії.

 7. Профілактика біліарних дискінезій, гострого та хронічного холециститу, гострого та хронічного панкреатиту та хронічного гепатиту у дітей.

5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

 1. Клінічне обстеження дитини з ураженням органів травної системи.

 2. Оцінка загального стану хворої дитини.

 3. Виявлення симптомів та синдромів ураження органів травної системи.

 4. Інтерпретація результатів додаткових методів дослідження органів травної системи.

 5. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань травної системи у дітей.

 6. Тактика ведення хворої дитини при функціональних та органічних захворюваннях травної системи та їх ускладненнях.

 7. Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій недостатності та ускладненнях синдрому портальної гіпертензії.^ 6.Зміст теми:


Шифр за МКХ-10:

[K65 K67] Хвороби черевної порожини

[K70 K77] Хвороби печінки

K.70. Алкогольна хвороба печiнки

K.70.0 Aлкогольна жирова iнфiльтрацiя печiнки

K.70.1 Aлкогольна хвороба печiнки

K.70.2 Aлкогольний фiброз та склероз печiнки

K.70.3 Aлкогольний цироз печiнки

K.70.4 Aлкогольна печiнкова недостатнiсть

K.70.9 Алкогольна хвороба пеiнки неуточнена

K.71. Токсичене ураження печiнки

K.71.0 Токсичне ураження печiнки з холестазом

K.71.1 Токсичне ураження печiнки з некрозом печiнки

K.71.2 Токсичне ураження печiнки з гострим гепатитом

K.71.3 Токсичне ураження печiнки з хронiчним персистуючим гепатитом

K.71.4 Токсичне ураження печiнки з хронiчним лобулярним гепатитом

K.71.5 Токсичне ураження печiнки з хронiчним активним гепатитом

K.71.6 Токсичне ураження печiнки з гепатитом, не класифiкованим в iнших рубриках

K.71.7 Токсичне ураження печiнки з фiброзом та цирозом печiнки

K.71.8 Токсичне ураження печiнки з iншими порушеннями печiнки

K.71.9 Токсичне ураження печiнки, неуточнене

K.72. Печiнкова недостатнiсть, не класифiкована в iнших рубриках

K.72.0 Гостра або пiдгостра печiнкова недостатнiсть

K.72.1 Хронiчна печiнкова недостатнiсть

K.72.9 Печiнкова недостатнiсть, неуточнена

K.73. Хронiчний гепатит, не класифiкований в iнших рубриках

K.73.0 Хронiчний персистуючий гепатит, не класифiкований в iнших рубриках

K.73.1 Хронiчний лобулярний гепатит, не класифiкований в iнших рубриках

K.73.2 Хронiчний активний гепатит, не класифiкований в iнших рубриках

K.73.8 Iнший хронiчний гепатит, не класифiкований в iнших рубриках

K.73.9 Хронiчний гепатит, неуточнений

K.74. Фiброз та цироз печiнки

K.74.0 Фiброз печiнки

K.74.1 Склероз печiнки

K.74.2 Фiброз печiнки в сочетании со склерозом печени

K.74.3 Первинний бiлiарний цироз

K.74.4 Bторинний бiлiарний цироз

K.74.5 Бiлiарний цироз неуточнений

K.74.6 Iнший та неуточнений цироз печiнки

K.75. Iншi запальнi хвороби печiнки

K.75.0 Абсцес печiнки

K.75.1 Флебiт воротної вени

K.75.2 Неспецифiчний реактивний гепатит

K.75.3 Гранулематозний гепатит, не класифiкований в iнших рубриках

K.75.8 Iншi уточненi запальнi захворювання печiнки

K.75.9 Запальна хвороба печiнки, неуточнена

K.76. Iншi хвороби печiнки

K.76.0 Жирова дегенерацiя печiнки, не класифiкована в iнших рубриках

K.76.1 Хронiчна пасивна повнокровнiсть печiнки

K.76.2 Центролобулярний геморагiчний некроз печiнки

K.76.3 Iнфаркт печiнки

K.76.4 Печiнкова пурпура

K.76.5 Веноклюзивна хвороба печiнки

K.76.6 Портальна гiпертензiя

K.76.7 Гепаторенальний синдром

K.76.8 Iншi уточненi хвороби печiнки

K.76.9 Хвороба печiнки неуточнена

K.77. Ураження печiнки при захворюваннях класифiкованих в iнших рубриках

K.77.0 Ураження печiнки при iнфекцiйних та паразитарних захворюваннях класифiкованих в iнших рубриках

K.77.8 Ураження печiнки при iнших хворобах, класифiкованих в iнших рубриках

[K80 K87] Хвороби жовчного мiхура, жовчовивiдних шляхiв та пiдшлункової залози

K.80. Жовчнокам'яна хвороба (холелiтiаз)

K.80.0 Гострий калькульозний холецистит

K.80.1 Хронiчний калькульозний холецистит

K.80.2 Kамiнь жовчного мiхура без холециститу

K.80.3 Камiнь жовчної протоки з холангiтом

K.80.4 Холедохокалькульоз з холециститом

K.80.5 Холедохокалькулез без холангиту та холециститу

K.80.8 Iншi форми холедохокалькульозу

K.81. Холецистит

K.81.0 Гострий холецистит

K.81.1 Хронiчний безкам'яний холецистит

K.81.8 Iншi форми холецистита

K.81.9 Холецистит, неуточненный

K.82. Iншi хвороби жовчного мiхура

K.82.0 Закупорка жовчного мiхура

K.82.1 Bодянка жовчного мiхура

K.82.2 Перфорацiя жовчного мiхура

K.82.3 Свищ жовчного мiхура

K.82.4 Холестероз жовчного мiхура

K.82.8 Iншi уточненi хвороби жовчного мiхура

K.82.9 Хвороба жовчного мiхура, неуточнена

K.83. Iншi хвороби жовчовивiдних шляхiв

K.83.0 Холангіт

K.83.1 Стриктура позапечiнкових жовчних протокiв

K.83.2 Перфорацiя жовчної протоки

K.83.3 Фiстула позапечiнкових жовчних протокiв

K.83.4 Спазм сфiнктера Оддi

K.83.5 Кіста позапечiнкових жовчних протокiв

K.83.8 Iншi уточненi хвороби жовчевивiдних шляхiв

K.83.9 Хвороба жовчевивiдних шляхiв, неуточнена

K.85. Гострий панкреатит

K.86. Iншi хвороби пiдшлункової залози

K.86.0 Хронiчний панкреатит алкогольної етiологiї

K.86.1 Iнший хронiчний панкреатит

K.86.2 Кіста пiдшлункової залози

K.86.3 Псевдокiста пiдшлункової залози

K.86.8 Iншi уточненi захворювання пiдшлункової залози

K.86.9 Хвороба пiдшлункової залози, неуточнена

K.87. Ураження жовчного мiхура, жовчовивiдних шляхiв, та пiдшлункової залози при хворобах класифiкованих в iнших рубриках

K.87.0 Ураження жовчного мiхура та жовчовивiдних шляхiв при хворобах класифiкованих в iнших рубриках

K.87.1 Ураження пiдшлункової залози при хворобах класифiкованих в iнших рубриках
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи