“Затверджено” icon

“Затверджено”
Назва“Затверджено”
Сторінка1/8
Дата24.06.2012
Розмір1.15 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


Затверджено”


на методичній нараді

кафедри пропедевтики дитячих хвороб

Завідувач кафедри


професор ____________ Нечитайло Ю.М.

“___” ___________ 2010 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам 6 курсу спеціальність «Лікувальна справа»

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Модуль 5. ПЕДІАТРІЯ.

Змістовий модуль 18. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів сечової системи у дітей.

^ Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Тема заняття № 48

Диференційна діагностика гломерулонефритів та спадкових захворювань сечової системи у дітей.


Навчальна дисципліна:

«Педіатрія, дитячі інфекції»

6 курс

спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»

Кількість годин – 5


Методичну розробку склав:

доцент Безрук В.В.


Чернівці – 2010

^ 1. Актуальність теми: В останні роки у зв’язку зі значним ростом випадків патології нирок у дітей і помітною еволюцією основних клінічних синдромів і симптомів дитяча нефрологія стала одним з найбільш актуальних напрямків педіатрії. Почастішали випадки латентних форм захворювань нирок, їх виявлення тільки у період профілактичних оглядів або при наявності ознак хронічної ниркової недостатності. Частіше зустрічаються спадкові та вроджені нефропатії.

^ 2. Тривалість заняття: 5 год.

3. Навчальна мета (конкретні цілі):

 • визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей;

 • визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях сечової системи у дітей;

 • демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією сечової системи;

 • планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених захворюваннях сечової системи;

 • проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при найбільш поширених захворюваннях сечової системи у дітей;

 • ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених захворюваннями сечової системи у дітей.

^ 4. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

 1. Анатомія людини.

 2. Гістологія.

 3. Фізіологія.

 4. Патологічна анатомія.

 5. Патологічна фізіологія.

 6. Променева діагностика.

 7. Догляд за хворими.

 8. Пропедевтична педіатрія.

 9. Педіатрія.

Знати будову та функції органів сечової системи, патологічну анатомію та фізіологію сечової системи, правила догляду за дітьми із захворюваннями органів сечової системи, правила медичної етики та деонтології.

Оцінити зміни функціонування органів сечової системи, що свідчать про порушення стану дитини, проводити об'єктивне обстеження хворої дитини для виявлення симптомів та синдромів, що свідчать про ураження органів сечової системи та стан важкості дитини.

Проводити підготовку дітей до інструментальних, функціональних та лабораторних методів дослідження органів сечової системи.

Вміти проводити інтерпретації результатів додаткових радіологічних методів діагностики органів сечової системи, доглядати за дитиною із захворюваннями органів сечової системи.

^ 5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін

Визначення

Нефрит

первинне захворювання нирок на імунній основі з пошкодженням усього нефрону

Гломерулонефрит

гетерогенна група імуно-запальних захворювань переважно клубочкового апарату нирок з різною клініко-морфологічною картиною, перебігом та наслідками

Нефротичний синдром

клініко-лабораторний симтомокомплекс, що характеризується протеїнурією більше 1 г/кв.м на добу (2-3 г/доба), гіпопротеїнемією з гіпоальбумінемією <25 г/л, гіпер-альфа-2-глобулінемією, гіперліпопротеїнемією, ліпідурією, набряками

Полакіурія

Часте сечовиділення

Олігурія

Зменшення кількості виділення добової сечі

Анурія

Повне припинення сечовиділення

Ніктурія

Переважне сечовиділення вночі

Поліурія

Збільшення добового діурезу

Facies nefritica

Вираз обличчя (загострені риси, гримаса болю при нирковій коліці, пастозність або набряки обличчя).

5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Клініко-морфологічні варіанти первинних гломерулонефритів у дітей. Диференціальна діагностика гострого постстрептококового гломерулонефриту зі спадковим нефритом Альпорта, швидко прогресуючим гломерулонефритом, хворобою Берже тощо.

 2. Нефротичний синдром у дітей: диференціальна діагностика, ускладнення. Клінічні варіанти перебігу хронічного гломерулонефриту у дітей. Показання до біопсії нирок у дітей. Тактика ведення хворої дитини при гострому та хронічному гломерулонефриті.

 3. Провідні клінічні симптоми та синдроми при дизметаболічних нефропатіях, спадкових тубулопатіях (фосфат-діабеті, синдромі Дебре-де Тоні-Фанконі, нирковому нецукровому діабеті, нирковому тубулярному ацидозі) та інтерстиціальному нефриті у дітей. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій у дітей.

 4. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених дизметаболічних нефропатіях та спадкових тубулопатіях у дітей.

 5. Диференційна діагностика найбільш поширених інфекційно дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій у дітей. Тактика ведення хворої дитини при найбільш поширених дизметаболічних нефропатіях та спадкових тубулопатіях у дітей.

 6. Невідкладна допомога при гострій затримці сечі. Профілактика уретриту, циститу, пієлонефриту.

5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

 1. Клінічне обстеження дитини з ураженням органів сечової системи.

 2. Оцінка загального стану хворої дитини.

 3. Виявлення симптомів та синдромів ураження органів сечової системи.

 4. Інтерпретація результатів додаткових методів дослідження органів сечової системи.

 5. Диференціальна діагностика гострого постстрептококового гломерулонефриту зі спадковим нефритом Альпорта, швидко прогресуючим гломерулонефритом, хворобою Берже .

 6. Нефротичний синдром у дітей: диференціальна діагностика, ускладнення. Клінічні варіанти перебігу хронічного гломерулонефриту у дітей. Показання до біопсії нирок у дітей. Тактика ведення хворої дитини при гострому та хронічному гломерулонефриті.

 7. Провідні клінічні симптоми та синдроми при дизметаболічних нефропатіях, спадкових тубулопатіях (фосфат-діабеті, синдромі Дебре-де Тоні-Фанконі, нирковому нецукровому діабеті, нирковому тубулярному ацидозі) та інтерстиціальному нефриті у дітей. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій у дітей

 8. Невідкладна допомога при гострій затримці сечі.

Зміст теми:

Шифр МКХ-10:

 • N00 гострий нефритичний синдром

 • N01 швидкопрогресуючий нефритичний синдром

 • N02 рецидивуюча та стійка гематурія

 • N03 хронічний нефритичний синдром

 • N06 ізольована протеїнурія

 • N04 нефротичний синдром

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

Нефрит - первинне захворювання нирок на імунній основі з пошкодженням усього нефрону. При переважному ушкодженні гломерул говорять про гломерулонефрит, тубулоінтерстиційної тканини - про тубулоінтерстиційний нефрит (при абактеріальному характері останнього діагностують інтерстиційний нефрит, виявленні бактеріального агента - пієлонефрит). Загальне ушкодження нефрону (гломерул і тубулоінтерстиція) фігурує в діагнозі як гломерулонефрит із тубулоінтерстиційним компонентом.

Гломерулонефрит (ГН) - гетерогенна група імуно-запальних захворювань переважно клубочкового апарату нирок з різною клініко-морфологічною картиною, перебігом та наслідками. Насьогодні замість ГН частіше використовують термін гломерулопатії для позначення сукупності різних морфологічних варіантів ГН і мембранозних нефропатій.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи