Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Сторінка1/3
Дата24.06.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


„ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

Пропедевтики дитячих хвороб

”____” _______ 2010 р. (Протокол № ____)

Зав. кафедри

д.мед.н., професор Нечитайло Ю.М.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

КРЕДИТНИЙ МОДУЛЬ 5: Педіатрія


Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.


^ ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.


навчальнА ДИСЦИПЛІНА:

педіатрія

Курс 6

Факультет медичний №1 та 2

Спеціальність- лікувальна справа

К-сть годин- 5


Методичну розробку склав:

Доцент кафедри Ковтюк Н.І.


^ ЧЕРНІВЦІ – 2010

1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ: У структурі серцево-судинної патології останніми роками зросла питома вага вроджених вад серця (ВВС) і неревматичних уражень міокарду. Серед дітей з ВВС смертність складає приблизно 23%, причому близько 90% дітей вмирають на першому році життя. Своєчасна діагностика ВВС, адекватна допомога при розвитку ускладнень, напрям на хірургічне лікування в оптимальні терміни визначають прогноз для життя і соціальної адаптації дитини з вродженою вадою серця. Неревматичні кардити можуть виникати у практично здорових дітей і мати швидко прогресуючий перебіг з розвитком серцевої недостатності і аритмії, приблизно у третини дітей внаслідок перенесеного міокардиту розвивається ділятаційна кардіоміопатія. Не дивлячись на зниження поширеності гострої ревматичної лихоманки, актуальність даної проблеми залишається високою у зв'язку з циркуляцією, що зберігається, стрептокока групи А в популяції планети, а також поширеністю латентного і затяжного перебігу ревматизму з високою вірогідністю при цьому формування у хворих придбаних вад серця. Зберігають свою актуальність такі запальні захворювання серця як інфекційний ендоміокардит та перикардит, незапальні захворювання як кардіоміопатії. Таким чином, знання клінічних ознак запального процесу в міокарді, уміння провести диференціальну діагностику з незапальними враженнями серця, знання принципів терапії та невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатньості, лікуваня та профілактика хронічної серцевої недостатньості є необхідним в практиці лікаря. Викладене визначає актуальність вивчення даної теми.


2. ^ НАВЧАЛЬНА МЕТА

Уміти поставити попередній діагноз гострої ревматичної лихоманки, неревматичного кардиту, інфекційного ендокардиту, вродженої і придбаної вади серця, первинної та вторинної кардіоміопатії, визначити тактику лікування і прогноз даних захворювань у дітей.


^ Студент повинен знати:

1. Збирати анамнез у хворих із запальними і незапальними ураженнями міокарду, проводити об'єктивне обстеження дитини – кафедра пропедевтичної педіатрії.

2. Вибирати найбільш адекватні методи лабораторного і інструментального обстеження, давати клінічну інтерпретацію одержаних результатів - кафедра фізіології, біохімії, патологічної фізіології, факультетської педіатрії

3. Оцінити функціональний стан серцево-судинної системи - кафедра фізіології, пропедевтичної педіатрії

4. Інтерпретувати морфологічний субстрат при враженні міокарду - кафедра патологічної анатомії

5. Написати клінічну історію хвороби – кафедра факультетської терапії, педіатрії

6. Визначити основні групи фармакологічних препаратів, вживаних в кардіології – кафедра фармакології


Студент повинен вміти:

1. Провести обстеження хворих та виділити основний синдром при гострій ревматичній лихоманці, неревматичному кардиті, інфекційному ендокардиті, перикардитах, вроджених та набутих вадах серця, первинній та вторинній кардіоміопатії

2. Скласти план обстеження хворого, оцінити дані лабораторних та інструментальних досліджень

3. Поставити попередній діагноз гострої ревматичної лихоманки, неревматичного кардиту, інфекційного ендокардиту, перикардиту, вродженої та набутої вади серця, первинної та вторинної кардіоміопатії

4. Уточнити етіологічний чинник і пояснити основні патогенетичні механізми розвитку гострої ревматичної лихоманки, неревматичного кардиту, інфекційного ендокардиту, перикардиту, вродженої і придбаної вади серця, первинної та вторинної кардіоміопатії

5.Провести диференціальну діагностику гострої ревматичної лихоманки, інфекційного ендокардиту, перикардиту, неревматичного кардиту, вродженої і придбаної вади серця, первинної та вторинної кардіоміопатії

6.Визначити лікувальну тактику при цих захворюваннях. Надати невідкладну допомогу при гострій серцевій недостатньості. Лікування та профілактика хронічної серцевої недостатності.

7. Вибрати раціональну схему диспансеризації .


^ Студент повинен опанувати практичними навичками:

Провідні клінічні симптоми та синдроми захворювань системи кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією.

Клінічні варіанти перебігу та ускладнення міокардиту, ендокардиту, перикардиту.

Дані лабораторних та інструментальних досліджень при міокардиті, ендокардиті, перикардиті у дітей.

Диференційна діагностика при запальних захворюваннях системи кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією.

Тактика ведення хворого при міокардиті, ендокардиті, перикардиті.

Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатності.

Лікування та профілактика хронічної серцевої недостатності.

Конкретні цілі :

  • визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей

  • визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу у дітей

  • демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією системи кровообігу

  • планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу

  • проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу

  • ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених захворюваннями системи кровообігу у дітей


ІІІ. ВИХОВНА МЕТА:

- сформувати у студентів основні уявлення про важливість дотримування принципів деонтології та лікарської етики при обстеженні хворої дитини, проведенні лікувально- діагностичних маніпуляцій ( з урахуванням характеру захворювання, індивідуальних особливостей пацієнта, ступеня його інтелектуального розвитку, рівня культури, вікових особливостей та ін.)

- протягом заняття викладач зобов’язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови та спілкування з хворими та їх родичами, медперсоналом, підтверджуючи на власному прикладі, що деонтологія є невід’ємною частиною морально-етичних норм професії лікаря.


^ ІУ. МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ:

ДИСЦИПЛІНА:

ЗНАТИ:

ВМІТИ:

Анатомія


будова серцево-судинної системи

Оцінювати форму, розміри, положення, серця та судин за даними рентгенограм

Фізіологія

система кровообігу у нормі
Патологічна фізіологія

система кровообігу в умовах патології
Пропедевтика дитячих хвороб

Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей

Провести об’єктивне обстежен-ня серцево-судинної системи у дітей різного віку, та оцінити результати додаткових методів обстеження серцево-судинної системи у дітей

Клінічна фармакологія

Фармакологія серцево-судинних препаратів. Клінічна фармако-логія протизапальних, антибіо-тиків, глюкокортикоїдів, серце-вих гликозідів, інгибіторів АПФ, диуретиків, кардіометабо-літів, -адреноміметиків, кардіоваскулярних, седативних препаратів у дітей різного віку

Вміти застосовувати препарати, які поліпшують метаболізм міокарду, серцеві глікозиди, інгібітори АПФ, препарати калію, анаболічні гормони, антибіотики, глюкокортикоїди, -адреноміметики, діуретики, кардіоваскулярні препарати, седативні та інші препарати, що використовуються для лікування кардіоревматологіч-них хворих.

Пропедевтика дитячих хвороб

Основи діагностики захворювань серцево-судинної системи

Провести клінічне обстеження хворої дитини.

Факультетська педіатрія

Основи курації хворих з серцево-судинними захворюваннями

Оформлювати історію хвороби дитини, оцінювати важкість стану дитини, визначати ведучій синдром у дитини з кардіорев-матологічною патологією.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Перебіг хвороби відрізняється поліморфізмом, може бути латентним І малосимптомним, тяжким І рецидивуючим, відзначається схильність...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Хоча існує чітка тенденція до зниження важких форм гіпотрофії, темпи зниження її поширеності далеко не оптимістичні, а збільшення...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Отже, тяжкий перебіг захворювання, виникнення незворотних ускладнень, що інвалідизують дитину, висока смертність визначають актуальність...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Серед ендокринних захворювань в дитячому віці захворювання щитової залози займають за частотою друге місце після цукрового діабету....
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Тому знання фізіології та патології у функціонуванні цієї життєво важливої системи є вельми актуальним та необхідним для лікаря загальної...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджено»
«лікувальна справа» для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи