Календарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2008/2009 навчального року icon

Календарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2008/2009 навчального року
Скачати 113.86 Kb.
НазваКалендарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2008/2009 навчального року
Дата24.06.2012
Розмір113.86 Kb.
ТипДокументи

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу

спеціальність «Медична психологія»

на весняний семестр 2008/2009 навчального року
Тема лекції

Дата

Лектор

10.

Семіотика основних уражень серцево-судинної системи.

04.02.

доц.

Попелюк Н.О.

11.

Особливостi системи кровi та кровотворення у дiтей та семiотика їх ураження. Розвиток iмунiтету у дiтей та основнi синдроми порушень рiзних ланцюгiв iмунiтету та неспецифiчних факторiв захисту.

18.02.

доц. Безрук В.В.

12.

АФО органiв травлення у дiтей та семiотика основних уражень.

04.03.

проф.

Нечитайло Ю.М.

13.

АФО органів сечоутворення та сечовидiлення у дiтей та семiотика їх ураження.

18.03.

доц. Безрук В.В.

14.

АФО ендокринної системи у дітей. Статевий розвиток.

01.04.

доц.

Шкробанець І.Д.

15.

Основнi особливостi обмiну речовин в дитячому вiцi. Особливостi витрат енергiї у дiтей, їх калорiйна потреба. Хвороби та синдроми порушення обмiну речовин. Термогенез та терморегуляція.

15.04.

доц. Безрук В.В.

16.

Харчування дитини. Природне вигодовування, його значення для правильного розвитку дитини. Переваги природного вигодовування. Способи розрахунку об'єму їжі. Прикорм. Термін призначення та якісний склад. Методи пропаганди переваг природного вигодовування. Режим матерi-годувальницi. Гiпогалактiя, її профілактика та лікування. Особливостi вигодовування недоношених.

29.04.

проф.

Нечитайло Ю.М.

17.

Штучне та змiшане вигодовування. Показання до змiшаного та штучного вигодовування. Основнi принципи проведення змiшаного та штучного вигодовування. Поняття про корекцiю харчування. Класифiкацiя молочних сумiшей.

13.05.

проф.

Нечитайло Ю.М.

18.

Харчування дітей старше року. Лікувальне харчування.

27.05.

доц. Безрук В.В.

Лекції читаються в лекційному залі кафедри пропедевтики дитячих хвороб (вул. Буковинська, 4).


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу

спеціальність «Медична психологія»

^ Назва теми

Кількість годин

 1. Періоди дитинства. Поняття про ріст і розвиток. Загальна схема клінічного обстеження дитини. Особливості збирання анамнезу у дітей різного віку.

2

 1. Основи валеології. Оцінка стану здоров’я дітей. Загальний огляд здорової дитини у різні вікові періоди.

2

 1. Загальний огляд хворої дитини. Оцінка стану важкості.

2

 1. Оцінка фізичного розвитку. Антропометрія.

2

 1. Оцінка фізичного розвитку. Методи оцінки.

2

 1. Оцінка фізичного розвитку. Визначення гармонійності розвитку.

2

 1. АФО та методи клінічного обстеження нервової системи у дітей.

2

 1. Лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження нервової системи у дітей.

2

 1. Оцінка нервово-психічного розвитку дітей. Загальні підходи. Шкали оцінки.

2

 1. Оцінка нервово-психічного розвитку дітей раннього віку

2

 1. Оцінка нервово-психічного розвитку дітей старшого віку. Виховання дітей. Роль ігор та вимоги до іграшок.

2

 1. Методика обстеження новонародженої дитини. Фізіологічні стани періоду новонародженості. Поняття про стигми дизембріогенезу та вади розвитку.

2

 1. Підсумкове заняття з оцінки стану здоров’я дітей.

2

 1. АФО, методи клінічного обстеження, лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження шкіри, підшкірної клітковини, кісткової та м’язової систем.

2

 1. АФО та методи клінічного обстеження дихальної системи у дітей.

2

 1. Лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження дихальної системи у дітей.

2

 1. АФО, методи клінічного обстеження, семіотика ураження серцево-судинної системи у дітей.

2

 1. Функціональні та інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи у дітей. Особливості ЕКГ у дітей.

2

 1. АФО, методи клінічного обстеження, лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження видільної системи у дітей.

2

 1. АФО, методи клінічного обстеження, лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження крові та імунної системи у дітей.

2

 1. АФО, методи клінічного обстеження, лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження ендокринної системи у дітей.

2

 1. АФО та методи клінічного обстеження органів травлення у дітей.

2

 1. Лабораторні та інструментальні методи дослідження, семіотика ураження органів травлення у дітей.

2

 1. Лабораторне заняття: лабораторні методи дослідження функцій організму дитини в різні вікові періоди.

2

 1. Підсумкове заняття з методів обстеження здорової та хворої дитини.

2

 1. Обстеження дітей та написання історії хвороби

2

 1. Обстеження дітей та написання історії хвороби

2

 1. Захист історії хвороби

2

 1. Нутріціологія дитячого віку. Види вигодовування. Переваги природного вигодовування.

2

 1. Природне вигодовування. Прикорм. корекція харчування.

2

 1. Штучне вигодовування. Докорм.

2

 1. Штучне вигодовування. Методи розрахунку об’єму їжі.

2

 1. Харчування дітей старше 1 року. Основні принципи. Поняття про піраміду харчування.

2

 1. Лікувальне харчування дітей.

2

 1. Підсумкове заняття з нутріціології дитячого віку.

2

 1. Диференційований залік.

2

Всього годин

72


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ


Назва теми для самостійного вивчення

^ Кількість годинОсновні форми облікової документації в педіатрії

2Групи здоров’я дітей, диспансеризація дітей

2Характеристика класів імуноглобулінів. Первинний та вторинний імунодефіцит у дітей.

2Оцінка стану вгодованості дитини. Поняття про нормо-, гіпо-, паратрофію.

2Огляд дитини, рівень тривоги дітей під час огляду

2Стигми дизембріогенезу.

4Основні симптоми цукрового діабету, хвороб щитовидної залози.

4Особливості дихального шуму у дітей, форми задухи.

4Гістологічна структура серця у дітей різного віку.

4Характеристика зубців і інтервалів на ЕКГ у дітей різного віку

4Порушення сечовипускання та діурезу у дітей різного віку.

4Аномалії розвитку органів травлення у дітей.

4Функціональні методи дослідження шлунку.

4Дослідження спинномозкової рідини.

4Потреба дітей різних вікових груп в харчових речовинах. Корекція харчування.

4Сучасні штучні суміші.

4Адаптація сумішей. Вимоги до техніки приготування сумішей.

4Організація харчування в ДДУ.

2Лікувальне харчування при порушенні обміну

2Обстеження дітей та написання історії хвороби.

10

Всього годин 72^

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ


На початку навчального року студенти мають можливість ознайомитись з питаннями для диференційованого залізку з пропедевтики дитячих хвороб, а також з методикою його проведення. Диференційований залік проводиться на останньому занятті за розкладом. Диференційований залік проводиться в формі усної співбесіди в 2 етапи: практичні навички та теоретичні знання з предмету. Під час дифзаліку перевіряється рівень засвоєння студентами практичних навичок з фізичних методів обстеження органів та систем дитячого організму, вміння проводити передбачені програмою лабораторні та інструментальні обстеження, здатність студентів інтерпретувати дані лабораторних та інструментальних методів досліджень при найважливіших захворюваннях в їх типовому перебігу. Студенти, які протягом навчального року мали пропуски лекцій з неповажних причин і не підготували реферати з них, мають можливість отримати додаткові питання з тем пропущених лекцій.

^

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОМУ ЗАЛІКУ


Критерії оцінок знань виставляються відповідно вимогам до професійної підготовки, виходячи з існуючих учбових планів та програм з педіатрії. Диференційована оцінка включає оцінки: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

На оцінку “відмінно” студент повинен вміти оцінювати фізичний та нервово-психічний розвиток дітей різного віку, розраховувати та складати добовий раціон для дітей різного віку, проводити клінічне обстеження різних органів та систем у здорових та хворих дітей та виконувати маніпуляції і володіти навичками з надання невідкладної медичної допомоги. Окрім того, студент повинен знати клінічне значення вікових анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму, особливості обміну речовин у дітей, принципи раціонального вигодовування та харчування здорових дітей різного віку, семіотику синдромів ураження різних систем та найбільш поширених захворювань дитячого організму, особливості догляду за здоровими та хворими дітьми.

На оцінку “добре” студент повинен добре знати анатомо-фізіологічні особливості органів та систем у дітей і вміти провести клінічне обстеження. Студент без грубих помилок має продемонструвати свій ступінь оволодіння практичними навичками. Повинен уміти оцінити фізичний та психомоторний розвиток дітей. Скласти меню для дітей раннього віку на різних видах харчування. Уміти провести корекцію білків, жирів та вуглеводів при їх недостачі у меню. В цілому знати семіотику (з незначними похибками) основних захворювань дитячого віку та основні особливості обміну речовин. Допускається: неточності у визначеннях, термінах, незначне порушення у послідовності викладення матеріалу, у демонстрації ступеня оволодіння практичними навичками.

На оцінку “задовільно” студент повинен знати основні анатомо-фізіологічні константи окремих функціональних систем дитячого організму. Повинен уміти оцінити фізичний та психомоторний розвиток дітей, орієнтуватись в основних питаннях дієтетики дітей раннього віку, мати уявлення про основні симптоми найбільш поширених захворювань у дітей. Рівень оволодіння практичними навичками слабкий.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не вміє провести клінічного обстеження дитини, не вміє і не знає основних закономірностей фізичного та психомоторного розвитку дітей, не орієнтується в основних питаннях дієтетики дітей раннього віку, не знає основних констант функціонування фізіологічних систем дитячого організму, не вміє оцінити гемограму, аналіз сечі здорової дитини. Не має уявлення про основні симптоми найбільш поширених захворювань у дітей. Студент не володіє елементарними практичними навичками.


Завідувач кафедри

пропедевтики дитячих хвороб,

д.мед.н., професор Нечитайло Ю.М.

Схожі:

Календарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2008/2009 навчального року iconКалендарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2009/2010 навчального року
Особливостi системи кровi та кровотворення у дiтей та семiотика їх ураження. Розвиток iмунiтету у дiтей та основнi синдроми порушень...
Календарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2008/2009 навчального року iconКалендарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на осінній семестр 2008/2009 навчального року
Принципи організації І методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні. Періоди дитячого віку, їх характеристика І особливості....
Календарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2008/2009 навчального року iconКалендарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на осінній семестр 2009/2010 навчального року
Принципи організації І методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні. Періоди дитячого віку, їх характеристика І особливості....
Календарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2008/2009 навчального року iconКалендарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на осінній семестр 2010/2011 навчального року
Принципи організації І методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні. Періоди дитячого віку, їх характеристика І особливості....
Календарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2008/2009 навчального року iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології календарний план лекцій з пропедевтики внутрішної медицини для студентів 3-го курсу медичного факультету №1 (спеціальність «Медична психологія») на V семестр 2008-2009 н р
Пропедевтика внутрішньої медицини як введення у клініку внутрішніх хвороб. Основні методи обстеження хворих. Анамнестична частина...
Календарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2008/2009 навчального року iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології календарний план лекцій з пропедевтики внутрішніх хвороб для студентів 3-го курсу медичного факультету №1 (спеціальність «Медична психологія») на V семестр 2009-2010 н р
Пропедевтика внутрішньої медицини як введення у клініку внутрішніх хвороб. Основні методи обстеження хворих. Анамнестична частина...
Календарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2008/2009 навчального року iconКалендарний план лекцій з дисципліни "Військова токсикологія, радіологія та медичний захист" для студентів ІV курсу медичного факультету №3 спеціальність "Медична психологія" (вос 901000) на весняний семестр 2007-2008 навчального року
Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини з курсом фізичного виховання І здоров’я
Календарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2008/2009 навчального року iconКалендарний план лекцій з нервових хвороб для студентів IV курсу медичного факультету №3 (медична психологія) на 2007-2008 навчальний рік весняний семестр
Судинні ураження головного та спинного мозку. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування
Календарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2008/2009 навчального року iconКалендарний план лекцій з нейропсихології для студентів IV курсу медичного факультету №3 (медична психологія) на 2007-2008 навчальний рік весняний семестр
Нейропсихологія І її місце серед соціальних І біологічних наук. Теорія системної динамічної локалізації вищих психічних функцій
Календарний план лекцій з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-го курсу спеціальність «Медична психологія» на весняний семестр 2008/2009 навчального року iconВесняний семестр 2008/2009
Буковинського державного медичного університету по кафедрі пропедевтики дитячих хвороб
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи