Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 60.39 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата24.06.2012
Розмір60.39 Kb.
ТипДокументи


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Гігієнічні основи виробничої вентиляції»

(6 годин)

Навчальний предмет:

Гігієна у фармації з основами екології2 курс фармацевтичного факультету,

спеціальність - фармація,

ОКР - бакалавр,

кваліфікація - фармацевт-бакалавр, заочна форма навчанняМетодичну розробку склала

доцент кафедри гігієни та екології

Фундюр Н.М.
ЧЕРНІВЦІ-2006 1. ^ Актуальність теми.

Вентиляція і кондиціонування повітря відіграють велику роль в системі заходів профілактики шкідливого впливу факторів виробничого середовища, зокрема - пилу та токсичних речовин в повітрі робочої зони, являються засобом нормалізації параметрів мікроклімату. Облаштування систем вентиляції значною мірою визначається технологічними особливостями виробничого процесу. Тому, самостійне опрацювання теми є необхідним для студентів, дозволить поглибити знання з дисципліни «Гігієна з основами екології».


 1. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати:

 • гігієнічне значення та основи природної та штучної вентиляції.

 1. Студент повинен вміти:

 • обґрунтувати рекомендації щодо вибору та облаштування системи вентиляції виробничих приміщень з урахування особливостей технологічного процесу.

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми.

^ Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Внутрішньо-предметна інтеграція

Загальна гігієна та екологія людини (кафедра гігієни та екології)

 • хімічний склад повітря, значення окремих компонентів;

 • негативний вплив на організм людини хімічного забруднення повітря.


 1. Зміст теми.

Вентиляцією називають заходи і обладнання, призначені для забезпечення заданого стану повітряного сере­довища у робочих приміщеннях. Раціональна організація промислової вентиляції відіграє важливу роль у профілактиці несприятливого впливу шкідливих чинників виробничого середовища.

Основними видами вентиляції є природна і механічна. Механічна, в свою чергу, буває місцевою та загальнообмінною, а за принципом дії - при­пливною, витяжною та припливно-витяжною.

Природна вентиляція виробничих приміщень - це природне провітрювання через відкриті отвори в стінах та нещільності зовнішніх огорож. Така природна вентиляція є неорганізованою (її ще називають інфільтрацією). Організовану природну вентиляцію називають аерацією. Вона є ефективною за наявності значних надлишків тепла, оскільки дозволяє здійснити необхідний обмін повітря за допомогою аераційних ліхтарів. Природна вентиляція здійснюється також через витяжні шахти звичайного ти­пу або шахти із встановленими на них дефлекторами, які завдяки дії вітру сприяють посиленню тяги, а відтак - по­ліпшенню видалення забрудненого або нагрітого повітря. У складських та інших приміщеннях використовують ви­тяжну вентиляцію через витяжні канали, виведені вище від даху.

Механічна вентиляція є більш ефективною у порівнянні з природною; вона дозволяє досягнути необхідних гігієніч­них умов у виробничому приміщенні у випадках, коли використання природної вентиляції не забезпечує цього. Окрім того, обладнання механічної вентиляції забезпечує рівномірне вентилювання в енобхідних об’ємах упрожовж року незалежно від зовнішніх умов, дозволяє подавати повітря з бажаними параметрами.

Загальнообмінна механічна витяжна вентиляція безпечує видалення повітря з верхньої або нижньої зони залежно від характеру шкідливостей і місця знаходження їх джерел. З верхньої зони найчастіше видаляють повітря в приміщеннях з високими температурою ї вологістю, а також за наявнності парів, газів, пилу.

Місцеву механічну витяжну вентиляцію застосовують для усунення шкідливих виділень безпосередньо від місць їх утворення або виходу.

Існує багато конструкцій місцевих відсмоктувачів. Найчастіше застосовують місцеві відкриті відсмоктувачі. У них отвір, в який засмоктується повітря, розташований поблизу місця виходу шкідливостей. Це - захиснознепилюючі кожухи біля шліфувальних та інших кругів, однобортні та двобортні відсмоктувачі на гальванічних та інших ваннах, відкриті і напівзакриті парасолі, що забезпечують видалення шкідливих газів і парів, надлишкового конвенційного тепла. До місцевих напівзакритих відсмоктувачів, за наявності яких операції проводять у замкненому просторі через робочий отвір, належать лабораторні витяжні шафи, відсмоктувачі-відсоси, камери для пульверізаційного фарбування невеликих предметів.

^ Місцеві закриті відсмоктувачі застосовують у тих випадках, коли виробничий процес здійснюється у закритій камері. До них, зокрема, відносять піскоструминні камерири для очищення дрібних виробів.

У системах механічної вентиляції для переміщення повітря використовують спеціальні вентилятори, зокрема - відцентровий, осьовий та ін.

До споруд для очищення від пилу вентиляційного повітря відносять:

 • пилоосадові камери, в яких унаслідок різкого падіння швидкості повітряного потоку здійснюється випадання пилових частинок;

 • відцентровц пиловідділювачі та циклони, в які повітря проникає зі значною швидкістю і відкидається до стінок, здійснюючи турбулентні обертальні рухи; завислі частинки при цьому виділяються з потоку і опускаються в конусоподібну частину циклону;

 • електрофільтри, в яких створюється сильне електричне поле; при цьому частинки пилу, отримуючи заряд, осідають на електродах з протилежним зарядом;

 • гравійні фільтри.

Місцева припливна механічна вентиляція включає повітряні душі, повітряні і повітряно-теплові завіси й оазиси, які створюють гігієнічні умови повітряного середовища в обмеженій зоні.

Особливого значення в комплексі заходів для профілактики перегрівань організму набувають повітряні душі. «Гарячими» вважають приміщення, в яких виділення тепла від нагрітих матеріалів становить понад 20 ккал/м3 за 1 годину на 1 м3 будівлі. У мартенівських та ковальських цехах тепловиділення в багато разів перевищує вказану величину, досягаючи навіть 500 ккал/м3 на 1 год. У таких випадках необхідно використовувати установки повітряного душування, яке являє собою спрямований на робітника потік свіжого повітря з метою профілактики перегріву. Для профілактики перегріву застосовують також водяні завіси, теплоізоляційні екрани тощо.

Припливна вентиляція влаштовується таким чином, що забір зовнішнього повітря здійснюється через спеціальне обладнання, розташоване в найбільш чистій зоні на висоті не менше 2 м над рівнем землі. Припливне повітря доводять до необхідної темпратури, очищують його від пилу та інших домішок.

Припливно-витяжна вентиляція передбачає рециркуляцію повітря, за якої частина його, що видаляється з виробничого приміщення, після очистки знову спрямовується в це приміщення.

Кондиціонування повітря - це створення у виробни­чому приміщенні заданих параметрів температури, вологості та руху повітря для забезпечення оптимальних санітар­но-гігієнічних умов праці.


 1. Рекомендована література:

 1. Гігієна праці / За ред. А.М.Шевченка. - К.: Вища школа, 1993. - С. 357-385.

 2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Навчальний посібник. - К.: Здоров’я, 1999. - С.298-302, 308-310.3.4. Матеріали для самоконтролю.

 1. Питання для самоконтролю:

 1. Визначення поняття та гігієнічне значення вентиляції приміщень.

 2. Характеристика основних видів вентиляції.

 3. Гігієнічні основи виробничої вентиляції.

 4. Поточний санітарний нагляд за експлуатацією вентиляційних установок.Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи