Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища» icon

Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища»
НазваРозподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища»
Сторінка1/5
Дата04.06.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища».


Напрям 6.051301 «Хімічна технологія ».

Спеціалізація – ХТ, ХС

Усього

У т.ч. по семестрах

VII

Усього годин за навчальним планом


81


81

у тому числі:
^

аудиторні заняття


12

12

з них:

лекції

8


8

лабораторні роботи


4


4
^

самостійна робота


69


69

Підсумковий контроль

залікЗміст дисципліни

Лекційний курс – 8 годин


№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

^ Поверхневі явища

Значення поверхневих явищ для вогнетривкої, коксохімічної та інших галузей промисловості. Види поверхневих явищ та їх термодинамічні основи. Адсорбція, природа адсорбційних сил. Теорії молекулярної і полімолекулярної адсорбції. Теорія БЕТ. Адсорбція на межі поділу газ – тверде тіло, основні чинники, що впливають на величину адсорбції. Рівняння Ленгмюра. Адсорбція на межі поділу газ – рідина. Поверхневий натяг, його зв'язок з адсорбцією. Рівняння Гіббса, Шишковського. Поверхнево – активні речовини. Правило Траубе. Молекулярна та іонна адсорбції з розчинів. Явище змочування, його значення для процесу флотації.

^ Дисперсні системи

Класифікація дисперсних систем та їх значення для промисловості. Колоїдний стан речовини. Колоїдні розчини, їх значення. Методи отримання колоїдних розчинів та їх очистка.
4

2

^ Оптичні властивості колоїдних розчинів

Розсіювання світла. Рівняння Релєя. Абсорбція світла. Рівняння Бугера – Ламберта – Бера. Оптичні методи дослідження колоїдних систем.

^ Молекулярно – кінетичні властивості колоїдних систем

Броунівський рух. Тепловий рух молекул дисперсійного середовища. Середньо – квадратичний зсув частинок колоїдних розчинів, зв'язок його з дифузією. Седиментаційна стійкість колоїдних систем. Закон Лапласа. Седиментаційний аналіз, визначення радіусу колоїдних частинок.

^ Електричні властивості колоїдних розчинів

Будова подвійного електричного шару у колоїдних частинках. Теорія Штерна. Виникнення електрокінетичного потенціалу. Електрофорез і електроосмос. Практичне значення електрокінетичних явищ.

^ Агрегативна стійкість і коагуляція колоїдних систем Агрегативна стійкість колоїдних систем. Коагуляція. Повільна і швидка коагуляція колоїдних розчинів. Теорія швидкої коагуляції Смолуховського. Коагуляція колоїдних розчинів електролітами. Взаємна коагуляція колоїдів. Захист колоїдних систем від коагуляції.4


^ Лабораторні роботи – 4 години


№№

занять

Тема заняття

Тривалість (годин)

1

Побудова ізотерми адсорбції органічної кислоти активованим вугіллям


2


2


Отримання та очистка колоїдних систем


2^

В С Т У П


Поверхневі явища, закономірності, яким вони підкоряються, властивості дисперсних систем, а також процеси, що в них відбуваються, вивчає колоїдна хімія. При цьому вона використовує як методи фізичної хімії, так і власні колоїдно - хімічні методи дослідження високодисперсних гетерогенних систем. Подібні системи широко зустрічаються у природі, побуті та різних галузях промисловості. Дослідження властивостей дисперсних систем дає можливість більш глибокого теоретичного розуміння структури речовин та суті багатьох природних і технологічних процесів. Зараз важко знайти галузь промисловості, де б не використовували колоїдні або інші високодисперсні системи.

Колоїдні системи спеціально створюють, використовують або вони виникають як побічні продукти технологічних процесів в усіх галузях металургійного виробництва. Руйнування колоїдних систем має велике значення при очищенні технологічної води та газів, що утворюються у процесі плавлення чорних та кольорових металів. Для грамотного управління технологічними процесами інженер-металург повинен знати закони, яким підкоряються дисперсні системи та тісно зв’язані з ними поверхневі явища, що протікають на межі поділу фаз, уміти кількісно охарактеризувати та описати властивості цих систем.

Методичні вказівки з дисципліни «Поверхневі явища» допомагають студентам заочного факультету краще засвоїти матеріал дисципліни і виконати контрольну роботу. Вони складаються з двох розділів, в яких викладені основні закономірності поверхневих явищ, будова колоїдних міцел та властивості дисперсних систем, що мають практичне значення для металургійної, вогнетривкої та коксохімічної промисловості. На початку кожного розділу викладені основні визначення, закони, формули і рівняння, що потрібні для обчислення поверхневих явищ та властивостей дисперсних систем. Наведені приклади розвязання типових задач, запропоновані завдання для контрольних робіт і самостійної роботи студентів.

Варіант контрольної роботи студента визначається двома останніми цифрами шифру студентського квитка. Якщо останні дві цифри шифру більше за число варіантів задач (30), то номер варіанту визначається залишком від ділення двох цифр на число 30. Наприклад, останні дві цифри 68, поділивши їх на 30, отримаємо в залишку – 8. Студент виконує контрольну роботу 8 варианту. Якщо останні дві цифри - 00, то шифр студентського квитка закінчується на 100. Поділивши це число на 30, отримаємо в залишку 10, це і буде варіант студентської контрольної роботи.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища» iconРозподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища»
Рівняння Ленгмюра. Адсорбція на межі поділу газ – рідина. Поверхневий натяг, його зв'язок з адсорбцією. Рівняння Гіббса, Шишковського....
Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища» iconРозподіл навчальних годин дисципліни «Металургія чавуну та сталі»
Розподіл навчальних годин дисципліни «Металургія чавуну та сталі» за напрямом 050402 ливарне виробництво
Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища» iconРозподіл навчальних годин дисципліни «Технологія металургійного виробництва» за напрямом 050702- електромеханіка

Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища» iconРозподіл навчальних годин дисципліни «Технологія металургійного виробництва» за напрямом 050702- електромеханіка

Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища» iconРозподіл навчальних годин дисципліни «Металургія чавуну та сталі» за напрямом 050402 ливарне виробництво

Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Поверхневі явища І дисперсні системи" для студентів напряму
Вступ
Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища» iconМодуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини
Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища» icon1 вступ 4 2 розподіл навчальних годин з дисципліни «історія менеджменту» 5 3 зміст дисципліни 5
Навчальна програма розроблена для студентів денної та заочної форми навчання та поєднує в собі робочу програму курсу, завдання та...
Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища» iconОрієнтовний розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми

Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища» icon1 розподіл навчальних годин з дисципліни ”маркетинг”
Метою викладання дисципліни «Маркетинг» є формування у майбутніх менеджерів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи