Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030601 – «Менеджмент (мгктс)», 02010 – «Туризм» icon

Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030601 – «Менеджмент (мгктс)», 02010 – «Туризм»
Скачати 143.4 Kb.
НазваДля студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030601 – «Менеджмент (мгктс)», 02010 – «Туризм»
Дата08.06.2012
Розмір143.4 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


О.Є. Осинцев


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до проходження ознайомлювальної практики

( для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності

6. 030601 – «Менеджмент (МГКТС)», 6.02010 – «Туризм»

6.140101 – «Готельна та ресторанна справа»)


Харків - ХНАМГ – 2008
Методичні рекомендації до проходження ознайомлювальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент (МГКТС)», 6.02010 – «Туризм», 6.140101 – «Готельна та ресторанна справа») / Укл.: Осинцев О.Є. – Харків: ХНАМГ, 2008 .– 12 с.


Укладач: О.Є. Осинцев

Рецензент: С.І. Байлик


Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол № 5 від 16.02.2007р.
^ 1. Загальні положення

5

Ознайомлювальна практика проводиться зі студентами згідно з навчальними планами спеціальності 7.050.203 - "Менеджмент організації" - Готельне господарство і туризм, протягом 3 тижнів.

За основу проведення практики взято «Положення про проведення практики студентам вищих навчальних закладів України», затверджене наказом вищих навчальних закладів України від 8 травня 1993р. № 93.


^ 2. Мета й завдання ознайомлювальної практики


Метою ознайомлювальної практики є одержання загального уявлення про технологію і організацію готельного сервісу. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом візуального знайомства з технічним і технологічним устаткуванням, а також з роботою служби з прийому й обслуговування гостей на прикладі Навчально-тренінгового центру готельного господарства (далі НТЦ) та інших готелів м. Харкова.

Завдання, що ставляться перед студентами, полягають у тому, щоб у процесі проходження практики вони змогли на конкретних прикладах роботи служб діючих готелів одержати уявлення про комплексну організацію готельного бізнесу.


^ 3. Організація практики


Основною базою для проходження ознайомлювальної практики є НТЦ ХНАМГ.

Студенти при проходженні практики зобов'язані:

вчасно прибути на базу практики;

вести щоденник для фіксації отриманої інформації;

представити письмовий звіт і пройти співбесіду з керівником практики.


Звіт повинен бути в обсязі не менше 15 сторінок формату А-4 (210х297). Текст виконують з однієї сторони сторінки. Розмір полів - 20мм з усіх боків (при комп'ютерному наборі), при рукописному - праворуч допускається розмір полів 10мм. Рамку полів не проставляють. Нумерацію сторінок (наскрізна) виконують арабськими цифрами. Номер сторінки проставляють у верхньому правому куті, починаючи з другої сторінки вступу.


Звіт складається з таких розділів:

Титульний аркуш;

Зміст. План ознайомлювальної практики;

Опис тем практики;

Закінчення;

Висновки;

Література.


Залік ставиться викладачем у тому випадку, коли студентом виконані умови пункту 3.


^ 4. Зміст практики, календарний план


Проходження студентами ознайомлювальної практики проводиться відповідно до календарного плану.


Календарний план ознайомлювальної практикип/п

Зміст тем

Кількість

раб. днів

1

НТЦ готельного господарства. Призначення, історія створення

1

2

Архітектурно-планувальні особливості приміщень НТЦ і їхнє технологічне оснащення

2

3

Інженерні мережі й обладнання

2

4

Основні служби готелів і їхнє призначення:

- Служби прийому й розміщення гостей

- Господарська служба

- Інженерно-технічна служба


2

1

1

5

Екскурсії:

- Відвідування готелів м. Харкова

- По колишній Садово - Куликовській вулиці

- Готелі й готельні комплекси м. Харкова. Історія, сучасність

- Оглядова екскурсія по м. Харкову


2

1

1

2

6

Консультації, прийом звітів і індивідуальних завдань

3
Усього

18

(3 тижня)


^ 5. НТЦ готельного господарства. Призначення. Історія створення


Основна ідея створення НТЦ - дати можливість студентам академії, які навчаються за фахом «Туризм і готельне господарство», одержати практичні навички у сфері готельного бізнесу.

НТЦ розташоване в окремому будинку по вул. Революції,18, що є пам'яткою архітектури. Будинок збудований в 1903 р. у стилі пізнього модерну з елементами українського барокко за проектом архітектора М.Дашкевича.

У минулому - це помпезний доходний будинок, а в післявоєнний період - будинок з комунальними квартирами. Нещодавно цей будинок був переданий на баланс ХНАМГ, а в 2004 р. було ухвалене рішення переобладнати будинок під навчально-тренінговий центр готельного господарства.


^ 6. Архітектурно-планувальні особливості НТЦ і їхнє технологічне оснащення


Будинок НТЦ являє собою 4-ри поверховий будинок загальною площею 1400 м2. На першому поверсі розміщені адміністративно-технічні приміщення. На другому, третьому, четвертому поверхах розташований номерний фонд і спеціально обладнанні навчальні кабінети. Знайомство із приміщеннями НТЦ проводиться у формі оглядової екскурсії з необхідними коментаріями.

Студенти ознайомившись з приміщеннями НТЦ, описують їх у звіті, вказуючи їхнє призначення, планувальні особливості, категорійність номерного фонду, мебліровку й обладнання, інвентар і аксесуари, а також декоративне оформлення інтер'єрів, додаючи, вибірково, зарисовки, або фотографії.


^ 7. Інженерні мережі й обладнання


Сучасні готелі не можна уявити без відповідного технічного обладнання.

Тут діють працездатні системи електропостачання, електроосвітлення, теплопостачання, водопровідного устаткування, а також слабкострумових пристроїв, покликаних забезпечити комфортні умови для проживання готельної клієнтури.

На прикладі НТЦ студенти візуально знайомляться з санітарно-технічним забезпеченням приміщень будинку, коротко описують перераховані вище системи з погляду задоволення тих чи інших потреб гостей і їхньої безпеки.


^ 8. Основні служби готелів і їхнє призначення


Організаційні структури, форми керування й склад служб готельного господарства - неоднакові і визначається тим, що різні готелі відрізняються місткістю, категорійністю, місцем розташування, стратегічною орієнтацією на той або інший контингент гостей, індивідуальними архітектурно- будівельними особливостями та іншими факторами.

Однак будь-яке готельне підприємство має у своєму складі службу прийому й розміщення гостей, господарську й інженерно-технічну служби, без яких неможливо вирішити основне завдання - забезпечити комфортне проживання гостей.


^ 8.1. Служба прийому й розміщення гостей

Служба прийому й розміщення гостей є найважливішою в готелі, тому що вона працює в безпосередньому контакті із клієнтурою, виконує всі функції, пов'язані з обслуговуванням.

Знання посадових інструкцій, класифікаційних вимог, виконання необхідних формальних процедур при прийманні гостей (бронювання номерів, перевірка правильності заповнення анкет гостей, розрахунок за проживання з клієнтами, ведення реєстраційних журналів і т.д.) – недостатній багаж для якісного обслуговування готельної клієнтури. Пов'язано це з тим, що клієнти дуже відрізняються один від одного за віковими, національними, культурно-соціальними ознаками.

Персонал готелю, зайнятий зустріччю, прийомом гостей, розподілом відвідувачів, зазнають значні нервові й психологічні навантаження, а запропонувати готові рецепти на всі випадки життя з урахуванням того, що й обслуговуючий персонал має свої індивідуальні особливості - не уявляється можливим.

Мистецтво менеджменту в сфері готельного бізнесу можна опанувати тільки шляхом придбання власного досвіду, найчастіше шляхом проб і оцінок. У зв'язку з цим виникає запитання, як і чим можна допомогти майбутньому фахівцеві, який вирішив присвятити себе індустрії гостинності? Це можна зробити, звичайно не повною мірою, за допомогою проведення тренінгів, а для студентів у найбільш прийнятній для них формі - у вигляді учбово-рольових ігор.

Ігри являють собою сценку в один акт без заздалегідь записаних реплік, де учасники виступають у ролі різних людей.

Студенти в доброзичливій обстановці розігрують (або відтворюють) пропоновані ситуації. Їхнє поводження, мова й почуття впродовж цього процесу формують основу для підвищення самооцінки й усвідомлення шляхом зворотного зв'язку враження, що їхнє поводження робить на навколишніх, а це дозволяє з'ясувати, які моделі поведінки, слова й підходи найбільш ефективні. Під час гри можна, без особливого ризику, робити помилки й вчитися на них.

Основні етапи рольових ігор

1. Підготовчий. На якому визначається тема гри, вибирається ситуація (сценарій гри), визначаються вміння і навички, які повинні одержати студенти в ході гри, перевіряються знання.

2. Організаційний. На цьому етапі вивчається ситуація, розподіляються ролі, перевіряються необхідні знання у студентів, проводяться консультації. Перевірку знань, розподіл ролей краще проводити напередодні, тому що це вимагає значного часу.

3. Змістовно-діловий. На якому проводиться сама гра. Ніхто з присутніх не втручається у процес гри, а тільки у випадках, якщо гра зайшла в глухий кут, або з'явилася ситуативна необхідність спростити або ускладнити хід гри, викладач тут може зробити необхідні підказки "артистам".

4. Підсумково-аналітичний. На якому обмовляються і оцінюються результати гри, виступають експерти, виробляються конкретні рекомендації.

Рольові ігри можуть мати різні рівні складності ,залежно від того, яка переслідується мета, в плані одержання тих чи інших навичок.

На стадії ознайомлювальної практики досить того, щоб студенти одержали загальне уявлення про роботу служби з прийому й розміщення гостей.

Вибір того чи іншого сценарію, які є в активі тренера-викладача, враховують за індивідуальними артистичними здатностями учасників.

У звіті студенти коротко описують сценарій гри і діляться враженнями з погляду корисності заняття.


^ 8.2. Господарська служба

Найважливішою функцією господарської служби є підтримка необхідного рівня комфорту й санітарно-гігієнічного стану готельних номерів, а також громадських приміщень (холів, фойє, коридорів і т.д.)

Опитування гостей показують, що чистота й порядок у готелях - основні критерії вибору, де зупинитися.

Студентам пропонується розкрити зміст поточного, проміжного й генерального прибирання, описати послідовність притиральних робіт і основні вимоги до обслуговуючого персоналу.


^ 8.3. Інженерно-технічна служба

Значення інженерно-технічної служби в готелях у міру насичення їх сучасним високотехнологічним обладнанням зростає все більше. Інженерні мережі й обладнання або їхні частини в більшості випадків виявляються в розпорядженні широкого кола людей – від працівників готелю до гостей. Особливість технічного обслуговування в готелях полягає в тому, що її адміністрація не має (або майже не має) контролю над тим, як гості користуються, обладнанням, що перебуває в номерах, і за безперебійну роботу якого інженерно-технічна служба несе пряму відповідальність.

Студентам пропонується описати роботу інженерно-технічної служби з погляду її взаємодії зі службою прийому й розміщення гостей і господарською службою.


ё

9. Екскурсії


Багато готелів, прагнучи зробити своє підприємство більш привабливим, передбачають у своїх організаційних структурах власне екскурсійне бюро.

Екскурсія для гостей - джерело нової цікавої інформації. Знайомство з визначними пам'ятками певного міста або регіону, включаючи історію, культуру, побут, природу, архітектурно-культурні цінності і т.д. підвищує ерудицію, освіченість людини, робить її духовно більш багатим.

Організація екскурсійної діяльності для готелю - це імідж і додаткове джерело доходу.

Проведення екскурсій для студентів - це активний метод навчання, форма пізнання, виконує функції інформації, розширення кругозору і знань, підвищення загального культурного рівня. У рамках програми ознайомлювальної практики студентам пропонуються нижченаведені екскурсії.


^ 9.1. Відвідування готелів м. Харкова

Відвідування того чи іншого готелю визначається щоразу індивідуально, на договірних засадах з адміністрацією.

Можливе відвідування наступних готелів: "Харків", "Мир", "Чичиков", "Старт", не виключені й інші.

При відвідуванні готелю студенти розглядають такі питання:

1. Місце знаходження

2. Категорійність

3. Архітектурно-будівельні особливості (етажність, кількість номерів, наявність служби харчування, адміністрація)

4. Основний контингент гостей. Коефіцієнт заповнюваності

5. Вартість номерів (прейскурант)

6. Інші ( індивідуальні ) особливості

До звіту прикладають буклети готелів (при наявності), описуються (вибірково) номерний фонд і дають порівняльну характеристику з номерним фондом НТЦ, інших готелів.

^ 9.2. По колишній Садово - Куликовській вулиці

У числі вулиць Харкова особливе місце належить невеликим вуличкам, розташованим між Пушкінською і рікою Харків, а серед них виділяються колоритністю забудови й неординарністю історії вулиці Дарвіна й Революції, на них перебуває більше двадцяти будинків - пам'яток архітектури, які відбивають зміни стильових напрямків, що відбувалися протягом двох сторіч. Утворилися ці вулиці на початку ХІХ ст. як одна загальна вулиця з назвою Садово-Куликівській на згадку про перебування в цій зоні маєтку Куликовських дворян.

Екскурсія проводиться спеціалістами учбово-екскурсійного бюро краєзнавства та етнографії при НТЦ.

Головна вимога до екскурсії – обов'язкове сполучення показу будинків з достовірною інформацією про архітектурні визначні пам'ятки, їх історію, сучасне призначення цих будинків, інформацію о людях. У свою чергу, студенти в звіті коротко описують отриману інформацію, діляться своїми враженнями.


^ 9.3. Готелі й готельні комплекси м. Харкова. Історія, сучасність

У Харкові на цей час налічується 25 готелів та засобів розміщення різних форм власності. До найбільш відомих належать: "Cosmopolіt", "Харків", "Національ", "Мир", "Київська", "Дружба", "Чичиков", "Глорія", "Славія", "Старт", "Турист", НТЦ ХНАМГ, "Металіст", "Експрес", "Ахтамар", "Аеропорт" і ін.

Знайомство з готельним господарством м. Харкова здійснюється у формі "візуального тура" ( слайд-шоу ). За допомогою DVD апаратури й екрану TV проводиться заочна екскурсія з показом головних фасадів готелів, внутрішніх інтер'єрів, дається інформація про місцезнаходження, місткість, категорійність, історична довідка та індивідуальні особливості готелю. Студенти фіксують і відображають у своєму звіті отриману інформацію.


^ 9.4. Оглядова екскурсія по м. Харкову.

Мета проведення оглядової екскурсії по місту для студентів має освітній характер і знайомить студентів з історією міста та етапами розвитку готельної справи в Харкові.

Екскурсія може бути пішохідною або із залученням автотранспорту (за бажанням студентів), з показом історичних і культурних визначних пам'яток міста та розташуванням готелів в м. Харкові.

Екскурсія проводиться спеціалістами учбово-екскурсійного бюро краєзнавства та етнографії при НТЦ.

^ Список літератури

1. Байлик С.И. Готельне господарство. Організація, керування обслуговування. Навч. посібник.- К.: "Дакор", 2006 - 288 с.

2. Байлик С.И. Готельне господарство. Оснащення. Євроремонт, експлуатація. Навч. посібник. – К.: "Дакор", 2003 - 334 с.

3. Волков Ю.Ф. Технологія готельного обслуговування.: Підручник - Ростов Н/Д "Фенікс", 2003 - 384 с.

4. Волков Ю.Ф. Інтер'єр і встаткування готелів і ресторанів.: Підручник - Ростов Н/Д "Фенікс", 2003 - 352 с.

5. Девід Пурнер. Рольові ігри. Практичне керівництво. – СПБ: - Пітер, 2002 - 252 с.

6. Навчання персоналу./ Діловий журнал для розвитку вашого бізнесу – 2006 р. – №2

7. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджений наказом Державної туристичної адміністрації України №19 від 16.03 2004

8. ДСТУ 4268:2003 "Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги"

9. ДСТУ 4269:2003 "Класифікація готелів"

10. Лейбфрейд А.Ю., Полякова Ю.Ю. – Харьков від фортеці до столиці Фолио,1998-335 с.

ЗМІСТ

1. Загальні положення………………………………………….……………..

3

2. Мета й завдання ознайомлювальної практики………………….………..

3

3. Організація практики………………………………………………………

3

4. Зміст практики. Календарний план……………………………………….

4

5. НТЦ готельного господарства. Призначення, історія створення…….….

5

6. Архітектурно-планувальні особливості приміщень НТЦ і їхнє технологічне оснащення……………...……………………………………


5

7. Інженерні мережі й обладнання...…………………………………............

5

8. Основні служби готелів і їхнє призначення………………………............

5

8.1. Служба прийому й розміщення гостей…………………………….

6

8.2. Господарська служба……………………………………………......

7

8.3. Інженерно-технічна служба………………………….…..…………

7

9. Екскурсії……………………………………………………………………..

8

9.1. Відвідування готелів м. Харкова………………….……………......

8

9.2. По колишній Садово-Куликовській…………………..……………

9

9.3. Готелі й готельні комплекси м. Харкова. Історія, сучасність........

9

9.4. Оглядова екскурсія м. Харкова……………………………….........

9

10. Список літератури…………………………………………………………

10^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні рекомендації до проходження ознайомлювальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент (МГКТС)», 6.02010 – «Туризм», 6.140101 – «Готельна та ресторанна справа»)


Укладач: Осинцев Олександр Євгенійович


Відповідальний за випуск: О.О. Алексахін


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз.431М

Підп.до друку 07.05.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 0,5 Обл.-вид.арк .1,0

Замовл. № Тираж 70 прим.


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030601 – «Менеджмент (мгктс)», 02010 – «Туризм» icon«автоматизований електропривод» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 030601 «Менеджмент»
«Менеджмент» зі спеціальності „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”
Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030601 – «Менеджмент (мгктс)», 02010 – «Туризм» icon«надійність електричних мереж» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 030601 «Менеджмент»
«Менеджмент» зі спеціальності „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”
Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030601 – «Менеджмент (мгктс)», 02010 – «Туризм» icon«мікропроцесорні системи обліку І керування» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 030601 «Менеджмент»
«Менеджмент» зі спеціальності „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”
Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030601 – «Менеджмент (мгктс)», 02010 – «Туризм» iconФранцузька мова для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання...
Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030601 – «Менеджмент (мгктс)», 02010 – «Туризм» iconСантехнічне господарство міст” для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом 030601 «Менеджмент»
М. Конспект лекцій з курсу „Сантехнічне господарство міст” (для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом 030601...
Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030601 – «Менеджмент (мгктс)», 02010 – «Туризм» iconДо друку Перший проректор Стадник Г. В
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів 4 курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 050200...
Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030601 – «Менеджмент (мгктс)», 02010 – «Туризм» iconСтатистика” (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030601 Менеджмент) Харків – хнамг 2010
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Статистика” (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми...
Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030601 – «Менеджмент (мгктс)», 02010 – «Туризм» iconМіністерство освіти І науки України
Кравець О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030601 – «Менеджмент (мгктс)», 02010 – «Туризм» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
«Фінанси підприємства» для студентів 4 курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 050200 (МО, ммт, момг, момс, мгктс)...
Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030601 – «Менеджмент (мгктс)», 02010 – «Туризм» icon«вступ до спеціальності» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи