Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» icon

Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель»
НазваМетодичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель»
Сторінка1/4
Дата08.06.2012
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

до практичних занять і завдання для самостійної роботи

з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель»

(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання

спеціальностей 7.092103, 8.092103 - “Технічне обслуговування,

ремонт і реконструкція будівель”)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до практичних занять і завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.092103, 8.092103 - “Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”).

/Укл. Зіньковська А.І. – Харків: ХНАМГ, 2007. - 84 с.


Укладач: А.І. Зіньковська


Рецензент: В.А. Бардаков


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки: протокол №8 від 23.01.2007

Вступ


У цих методичних вказівках розглядаються п’ять тем, кожна з яких виконує власну рольову функцію.


Тема 1 “Основи економіки технічного обслуговування будівель” знайомить із загальними економічними питаннями технічного обслуговування будівель: складом робіт, норм, порядком визначення та відшкодування витрат на поточне утримання конструктивних елементів будівель та внутрішньобудинкових мереж і обладнання, а також з методикою розрахунків надходжень.


Тема 2 “Економіка поточного ремонту елементів будівель, внутрішньо-будинкових систем та обладнання” вивчає спеціалізовані питання, пов’язані із складанням описів робіт та кошторисів витрат і надходжень при виконанні поточного ремонту будівель.


Тема 3 “Особливості економіки капітального ремонту елементів будівель, внутрішньобудинкових систем та обладнання” присвячена питанням кошторисно-нормативної бази, складу і формам інвесторської документації та порядку визначення кошторисної вартості капітального ремонту.


Тема 4 “Особливості економіки реконструкції будівель” пов’язує економіку капітального ремонту з питаннями урахування додаткових умов визначення кошторисної вартості реконструкції.


Тема 5 “Техніко-економічна оцінка виробничих, технологічних та проектних рішень з технічного обслуговування, ремонту та реконструкції будівель” вивчає загальні показники й методи оцінки економічної ефективності технічних рішень, спрямованих на підвищення техніко-економічного рівня технічного обслуговування, ремонту і реконструкції будівель, а також порядок оцінки при цьому інфляції, ризику й ліквідності.

При вирішенні задач студенти самостійно визначають значення довідкових нормативів, законодавчо встановлених норм, наведених у додатках.

Кожна тема має наступний зміст:

- приклади, що містять стандартні ситуації, типові підходи і детальну методику вирішення однотипних задач;

- завдання для самостійної роботи, які подані за рівнем складності, що зростає.

Вивчення навчальної дисципліни завершується комплексним розрахунковим завданням з елементами самостійного обґрунтування показників, що оцінюються, і обов’язковим формулюванням висновків.


Тема 1. Основи економіки технічного обслуговування будівель


  1. Приклади вирішення типових задач з визначення видатків на утримання будинків та прибудинкових територій


Задача 1.1.1. Адміністративно-управлінські витрати (АУВ) будинку загальною площею (F) 6354 кв. м, чисельність АУП якого складається з управляючого (П1) з місячним посадовим окладом (О1) у розмірі 600 грн., і бухгалтера (П2) з окладом (О2) 450 грн. Фонд преміювання (kпр.) за почасово-преміювальною системою оплати праці складає 50% від заробітної плати за посадовими окладами. Інші АУВ: канцелярські й господарчі витрати (опалення, електроенергія, вода, каналізація, телефон) фактично склалися у попередньому році на рівні (kін. ) 0,095 грн. на 1кв.м. загальної площі.


Вирішення


1. Визначаємо річну тарифну заробітну плату АУП (Зт), виходячи з розрахункової чисельності АУП, кількості посад і рівня посадового окладіу: , (1.1)

де n – чисельність посадових осіб.

2. Фонд оплати праці (ФОП) АУП включає тарифну заробітну плату (Зт) і фонд преміювання (Фпр):

(1.2)

3. Нарахування на заробітну плату (Нзп) розраховується в розмірах, встановлених діючим законодавством (37,5%):

(1.3)

4. Сума інших витрат на утримання АУП визначається за практикою їх визначення, яка склалася:

. (1.4)

5. Загальна річна сума витрат на утримання АУП складається з фонду оплати їх праці з нарахуваннями та інших витрат:

. (1.5)


Довідково: 1) Норматив чисельності АУП (штатних одиниць) визначається залежно від загальної площі будинку:

до 5 тис. кв. м. 1 штатна одиниця,

понад 5 до 10 тис. кв. м. – 2 штатні одиниці,

понад 10 до 15 тис. кв. м. – 3 штатні одиниці,

понад 15 до 20 тис. кв. м. – 5 штатних одиниць.

2) При вирішенні задач слід враховувати зміни в рівні оплати праці (Оі) та нарахувань на неї (Нзп) згідно із змінами в діючому законодавстві України станом на поточний період.


Задача 1.1.2. Еквівалентна площа завантаження двірників


Визначити загальний розмір еквівалентної (зведеної) площі (П), що прибирається двірниками, яка складається з наступних об’єктів обслуговування 12-поверхового будинку:

 1. двір (Д) – 2500 кв. м,

 2. газони (ГД) – 3000 кв. м,

 3. підвал (ПБ) – 664 кв.м,

 4. горище (Г) – 664 кв.м,

 5. дерева (З) – 15 дерев,

 6. каналізаційні колодязі (К) – 3 колодязі (люки),

 7. сміттєпроводи (СП) – 2 сміттєпроводи,

 8. сміттєзбірники (СЗ) – 3 сміттєзбірники.Вирішення


Таблиця 1.1 - Розрахунок загального розміру еквівалентної площі будинку


Літерне позначення об’єкту, одиниця вимірювання

Обсяг обслуговування в одиницях вимірювання, умовне позначення

Еквівалент коефіцієнт зведення, додаток 1

Еквівалентна (зведена) площа, кв. м.

(гр.2 х гр.3)

1

2

3

4

1. Д, кв. м

2500 (Fдв.)

0,6

1500

2. ГД, кв. м

3000 (Fгаз.)

0,3

900

3. ПБ, кв. м

664 (Fпідв.)

0,5

332

4. Г, кв. м.

664 (Fгор.)

0,5

332

5. З, дерево

15 (nз)

10

150

6. К, колодязь

3 (nкол.)

40

120

7. СП, міттєпровід

2 (nсп)

60

120

8. СЗ, міттєзбірник

3 (nсз)

30

90

Разом (П)

3544

Задача 1.1.3 Чисельність і фонд оплати праці двірників


Визначіть планову чисельність (Чдв.) і фонд оплати праці двірників (ФОТдв.) багатоквартирного будинку, розташованого в місті Харкові, зведена площа якого складає (П) 3544 кв. м., а кількість робочих днів за рік (R) – 286. Тарифна заробітна плата 1 двірника складає 3600 грн на рік преміювальні виплати (Кпр) – 80% від посадового окладу, а середнє число робочих днів у місяці (Rср.) – 25,4.


Вирішення


1. Визначаємо чисельність основних двірників (Чо), використовуючи нормативи (N) обсягів обслуговування (додаток 2 ):


(1.6)

2. Розраховуємо коефіцієнт підміни (kп):

. (1.7)

3. Визначаємо чисельність підмінних двірників (Чп):

(1.8)

4. Загальна чисельність двірників складає (Чдв.)

(1.9)

5. Фонд оплати праці двірників (ФОТдв.) складається із тарифної заробітної плати (Ор), преміальних виплат та доплат у подвійному розмірі за роботу в святкові, вихідні і відпускні дні:

(1.10)


Задача 1.1.4 Витрати на утримання двірників


За вихідними даними задачі 1.1.3, визначіть річні витрати на утримання двірників (Вдв.). Інші витрати (та засоби індивідуального захисту, інвентар на засоби прибирання – Вод. і Вінв.) визначити згідно з діючим положенням [2], витяги з якого наведені в додатках 3, 4; витрати на охорону праці (Воп) – у розмірі 0,02 грн. на 1 кв. м. загальної зведеної площі.


Вирішення


Витрати на утримання двірників (Вдв.) складаються із:

1) фонду оплати праці (ФОТдв.), який визначений вище у сумі 9445,2 грн;

2) нарахувань на заробітну плату (Нзп), яка згідно з діючим законодавством встановлена на рівні 37,5% від фонду оплати праці;

3) вартості спецодягу (Вод.), який визначається за формулою

(1.11)

де Чдв – загальна чисельність двірників, що складає за даними наведених вище підрахунків 1,8 чол.;

Ці – діючі ціни на різні види спецодягу, що приймаються за даними прайс-листів торговельних організацій, грн.;

Тзн.і – строки зносу різних видів спецодягу, що приймаються за даними додатка 3;

n – кількість видів спецодягу.

4) витрат на утримання інвентарю (Вінв.дв.), що розраховуються за формулою

(1.12)

де Цj – діючі ціни на різні види інвентарю, що приймаються за даними прайс-листів торгівельних організацій, грн.;

Тзн.j – терміни зносу різних видів інвентарю на прибиральну норму, що приймається за даними додатку;

5) витрат на охорону праці та інш. (Вопд).


Значна динамічність і розкид вартісних показників у поточному періоді не дозволяє використання будь-яких конкретних цін (Ці та Цj) у наведеному прикладі і примушує вжити метод приблизного визначення цих видатків за рівнем, який фактично склався в місті в середньому: на 1 двірника у місяць, на 1 двірника у місяць і на 1 кв. м. загальної зведеної площі будинку (П):


(1.13)


Задача 1.1.5. Чисельність і фонд оплати праці прибиральниць


Визначіть планову чисельність (Чпр.) та фонд оплати праці прибиральниць (ФОТпр) будинку, площа якого, що прибирають, (Ппр) складає 491,5 кв. м., у т.ч: сходових площадок і кліток та під’їздів (Ппд) – 383,2 кв. м., контор та інших службових приміщень (Псл) – 108,3 кв. м. Норма площі, які прибирають, встановлена на рівні 840 кв. м. для сходових площадок, кліток та під’їздів (Nпд) та 440 кв. м для службових приміщень (Nсл). Тарифна заробітна плата 1 прибиральниці (Ор) складає 3600 грн. на рік, преміювальні виплати (kпр) – 80% від посадового окладу.


Вирішення


1. Чисельність прибиральниць (Чпр.) визначають за формулою

(1.14)

2. Фонд оплати праці прибиральниць (ФОТпр) складається з тарифної заробітної плати (Ор) та преміювальних виплат:

(1.15)


Задача 1.1.6. Витрати на утримання прибиральниць


Користуючись даними задачі 1.1.5, визначіть річні витрати на утримання прибиральниць (Впр). Інші витрати (спецодяг, миючі засоби та інвентар – і ) визначити згідно із [2], витяги з якого наведені в додатках 5 і 6 , а витрати на охорону праці () – в розмірі 0,02 грн. на 1 кв. м. площі, яку прибирають.


Вирішення


Витрати на утримання прибиральниць (Впр) складаються з:

1) фонду оплати праці (ФОТпр), яка визначена вище в сумі 4600,8 грн.;

2) нарахувань на заробітну плату (Нзп), яка згідно з діючим законодавством встановлена на рівні 37,5% від фонду оплати праці;

3) вартість спецодягу та миючих засобів (Воп), яка складає в середньому за поточний період 10 грн. на 1 прибиральницю ();

4) витрат на утримання інвентарю (.), які складають у середньому за поточний період 16 грн. на 1 прибиральницю ();

5) витрат на охорону праці та ін. (), які складають в середньому на поточний період 0,01 грн. на 1 кв. м. площі, яку прибирають ():

(1.16)


Задача 1.1.7. Витрати на виведення та утримання побутового сміття


Визначіть річні витрати на вивезення (Вст.) та утилізацію (Вут.) побутового сміття, яке накопичується у сміттєзбірниках будинку, де мешкає (Чмешк.) 210 чол. Норми накопичення сміття затверджені рішенням виконкому міської ради на рівні 0,10 м3 для твердих побутових відходів (Nсм.) і 0,01 м3 для крупногабаритних відходів (Nкр.в.) на одного мешканця у місяць. Тариф на вивезення 1 куб. м. побутового сміття (Цсм.) складає 20 грн., крупно габаритних відходів (Цкр.в.) – 7 грн., на утилізацію (Цут.) – 6 грн./куб. м.


Вирішення


1. Визначаємо вартість вивезення побутового сміття та крупногабаритних відходів (Всм.) за формулою


(1.17)


2. Визначаємо вартість утилізації сміття (Вут.):


(1.18)


3. Загальні річні витрати на видалення побутового сміття (Вву) складають:


(1.19)

Задача 1.1.8. Утримання сміттєзбірників [3]


Використовуючи необхідні дані задачі 1.1.7, визначіть вартість сміттєзбірників у розрахунку на 1 рік при місткості сміттєзбірника () – 0,75 куб. м., термін зносу (Тзн.сз.) 4 роки і вартості (Цсз) 217 грн.


Вирішення


1. Визначаємо обсяг накопичення побутового сміття цілодобово (Vсм):

(1.20)

2. Розраховуємо необхідну кількість сміттєзбірників (nсз.):

сміттєзбірник. (1.21)

3. Визначаємо середньорічну вартість сміттєзбірника (СЗ), що ураховується у річних видатках на утримання домогосподарства:

(1.22)


Задача 1.1.9. Витрати на дезобробку будинку


Визначіть вартість послуг дезинфекційної станції за рік з дезобробки (Вдо) будинку, загальною площею (Fзаг) 557,9 кв. м.; дератизації підвального приміщення і першого поверху площею (Fпідв.) 60 кв. м. кожний та 2 сміттєкамер (nск.) за умов вартості послуг щомісячної дезобробки підвалів (впідв.) 0,11 грн. за 1 кв. м. , сміттєкамер (вск) – 10 грн. за 1 камеру та дезинфекції загальної площі кожного півріччя (вдез.) – 0,30 грн. за 1 кв. м..


Вирішення


1. Визначаємо вартість послуг з дератизації (Вдер.):


(1.23)


2. Визначаємо вартість послуг з дезинфекції приміщень (Вдез.):


(1.24)


3. Вартість дезобробки будинку складає:


(1.25)


Задача 1.1.10. Освітлення місць загального користування.


Визначіть річні нормативні витрати на електроенергію (Вел.заг.м.) для освітлення місць загального користування 9-поверхового будинку житловою площею (Fжитл.) 350 кв. м. за нормами (), наведеними в додатку 7. Коефіцієнт використання передбачених потужностей (kел.) – 0,85, тариф (Цел.) – 24,36 грн. за 100 кВт-год.


Вирішення


Витрати на електроенергію для освітлення місць загального користування визначаються за формулою


(1.26)


Задача 1.1.11. Електроенергія на експлуатацію ліфтів


Визначить річні нормативні витрати електроенергії (Вел.л.) на експлуатацію 1 ліфту 9-поверхового будинку житловою площею (Fжитл.) 350 кв. м. за нормами (), наведеними в додатку 8.


Вирішення


Витрати електроенергії на експлуатацію ліфтів (Вел.л.) за нормами визначаємо за формулою


(1.27)


Задача 1.1.12. Електроенергія на експлуатацію водопідкачки, СПіД, ЗПР та АКК


За нормами, () наведеними в додатку 9, визначити річні нормативні витрати електроенергії на експлуатацію водопідкачки, систем пожежогасіння і димовидалення (СПіД), замковопереговорних пристроїв (ЗПП) і антен колективного користування (АКК) для 12-поверхового будинку.


Вирішення


Нормативні витрати на електроенергію інших систем життєзабезпечення експлуатації 12-поверхового будинку визначаємо за формулою


. (1.28)

Задача 1.1.13. Витрати води на полив


За даними задачі 1.1.2 щодо площ, які поливають, визначіть суму оплати води, що витрачається на полив, за нормами, затвердженими виконкомом місцевої Ради на рівні 0,002 куб. м для поливу двору (Нвод.дв.); 0,010 куб. м – газонів (Нвод.г.) та 0,030 куб. м – дерев (Нвод.з.). Тариф на водопостачання (Цвод.) – 0,93 грн. за 1 куб. м, періодичність поливу (Тпол.) – 100 днів на рік.


Вирішення


Витрати на оплату води (Ввод.), що йде на полив площ двору і газонів, а також дерев, за наведеними вихідними даними, визначаємо за формулою


(1.29)


Задача 1.1.14. Утримання протипожежного інвентарю


Визначить середньорічні нормативні витрати (Вщ.) на утримання щитів із стандартним комплектом протипожежного інвентарю, кількість яких дорівнює 5 (nщ), нормативні витрати на придбання 1 щита (Цщ) – 500 грн., термін експлуатації (Тщ) – 5 років для будинку загальною площею (Fзаг.) 557,9 кв. м.


Вирішення


Вартість зазначених у задачі протипожежних заходів у середньому на рік визначаємо за формулою


(1.30)

Задача 1.1.15. Послуги аварійної служби


Визначить вартість утримання аварійної служби, що припадає до сплати мешканцями будинку співвласників, загальна площа якого (Fзаг.) складає

557,9 кв. м. за наступними умовами:

1. Оптимальний склад бригади аварійної служби для обслуговування будівель із загальної площею () 220 000 кв. м. налічує:

1.1 3х слюсарів-сантехніків V розряду () з місячним окладом 600 грн. ();

1.2 2х слюсарів-сантехніків ІV розряду () з місячним окладом 480 грн. ();

1.3 1 електрозварника V розряду (nезг.) з місячним окладом 640 грн (Тезг.);

1.4 2 електриків V розряду (nел) з місячним окладом 320 грн. (Тел).

2. Додаткова заробітна плата складає (kдод.) 30%, а преміювальні виплати () – 50% до основної заробітної плати.

3.Матеріали прийняти з коефіцієнтом () 2, інші витрати () – 0,10, а накладні витрати (Нвав) – 100% до основної заробітної плати; нарахування на заробітну плату 37,5% від фонду оплати праці.


Вирішення


1. Визначаємо частку річної суми тарифної заробітної плати аварійної бригади (), що припадає на будинок співвласників:

(1.31)

2. Розраховуємо частку фонду оплати праці (ФОПав.) для будинку співвласників:

(1.32)

3. Нарахування на фонд оплати праці (Нзп.) складають:

(1.33)

4. Повна сума послуг аварійної служби (Вав) для будинку співвласників складається з фонду оплати праці (ФОПав.), нарахувань на неї (), вартості матеріалів (), інших () та накладних витрат аварійної служби (Нав):

(1.34)


Задача 1.1.16. Заготівля посипочного матеріалу


Визначити річні витрати (Впос.м.) на заготівлю посипочного матеріалу виходячи з норми заготівлі (Нпос.м.) 3 куб.м на 1 двірника, загальної чисельності (Чдв) двірників, визначеної у задачі 1.1.3, поточної ціни (Цпос.м.) 15 грн. за 1куб.м за посипочний матеріал і вартості транспортних послуг (Втр.) в розмірі 2 грн. за 1 куб.м.


Вирішення

Витрати на заготівлю посипочного матеріалу визначаємо за формулою

(1.35)


Задача 1.1.17. Обслуговування будинку системою диспетчеризації

Визначити частку вартості утримання диспетчерської служби, що припадає на будинок співвласників загальною площею (Fзаг.) 557,9 кв. м за наступними умовами:

1.Нормативна чисельність диспетчерської служби (Чдисп.), що обслуговуєбудинки загальною площею () 220000 кв. м. складає 5 чол. з окладом (Тдисп.) 400 грн. у місяць.

2. Додаткова заробітна плата (kдод.) складає 30%, преміювальні виплати (kпр.) – 50%, накладні витрати диспетчерської (Нв.дисп.) – 100%, інші витрати () – 10% від основної заробітної плати.

Вирішення


1. Визначаємо частку річної тарифної заробітної плати (), що припадає на будинок співвласників:

(1.36)

2. Визначаємо частку фонду оплати праці (ФОПдисп.):

(1.37)

3. Нарахування () на ФОПдисп. складають:

(1.38)

4. Повна сума послуг диспетчерської служби (Вдисп.) для будинку співвласників складається з фонду оплати праці (ФОПдисп.), нарахувань на неї (), вартості матеріалів (), інших () та накладних витрат (Нв) диспетчерської:

(1.39)


Задача 1.1.18. Міжремонтне профілактичне обслуговування будівель


Визначити річні витрати (Вмайст.) на міжремонтну ліквідацію незначних несправностей елементів будівлі загальною площею (Fзаг.) 557,9 кв. м та окремих видів технічних пристроїв інженерних внутрішньобудинкових систем черговими робочими у кількості (Ччерг.) 2 чол. з тарифними окладами 400 грн. у місяць кожний (Тчерг.) і преміювальними доплатами (kпр.) в розмірі 80% від тарифа з використанням потужностей комбінованої виробничої майстерні площею 30 кв. м. (Fмайст.), яка обладнана 2 слюсарними і 1 столярним верстаками. Вартість електроенергії розрахувати за нормами, наведеними в додатку 10, а вартість матеріалів за рівнем, що фактично склався у середньому () 0,40 грн. на 1 кв. м загальної площі. Нарахування на фонд оплати праці (Нзп) – 37,5%. Тариф на електроенергію (Цел.) – 24,36 грн. за 100 кВт-год.


Вирішення


1. Визначаємо фонд оплати праці (ФОПмайст) робітників і нарахування на нього (Нзп):

(1.40)

(1.41)

2. Розраховуємо вартість спожитої електроенергії () за нормами:

(1.42)

3. Визначаємо річні витрати (Вмайст.) на міжремонтне профілактичне обслуговування будинку з урахуванням вартості матеріалів:

(1.43)

У тому числі (умовно) 85% або 20431,28 грн. витрати на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання (), які підлягають відшкодуванню на користь співвласників будинку.


Задача 1.1.19. Інші витрати по утриманню домогосподарства


Визначити загальну суму видатків () на: технічну інвентаризацію (вінв) , банківське обслуговування (вбанк), виготовлення розрахункових книжок (вкн.) і обслуговування паспортним столом (впасп.) будинку співвласників, загальна площа якого складає (Fзаг.) 557,9 кв. м. за умовами середньорічних питомих вартісних показників, які фактично склалися на ці послуги відповідно на рівні 0,06; 0,02; 0,01 та 0,01 грн. на 1 кв.м загальної площі будинку.

Вирішення


Загальна сума інших витрат по утриманню домогосподарства складається з чотирьох видів видатків, наведених у вихідних даних задачі:

(1.44)


Задача 1.1.20. Технічне обслуговування ліфтів


Розрахуйте річну вартість технічного обслуговування 2 ліфтів (nліфт.) в/п 320-400 кг., V=0,71-1,0 м/сек., редукторного, двошвидкісного (kскл.) у 9-поверховому (nпов) будинку (kпов.) протягом року, який передбачає:

1) повне технічне обслуговування форми ОМ () 1 раз на рік (nом);

2) часткове технічне обслуговування форми ІІ () – щомісячно (nІІ).

при віддаленості від опорного пункту (kвід) 21 км., терміну експлуатації ліфта (kекс.) 27 років за умовами модернізації (kмод.) купе кабіни та дверей шахти (nмод. – 2 пакети). Договірна базова ціна обслуговування ліфту з наведеними характеристиками на 9 зупинок (ДЦліфт) – 300 грн. на місяць. Значення коефіцієнтів, що враховують кількість поверхів, віддаленість, термін експлуатації, обсяг послуг залежно від складності моделі ліфта, наведені в додатках 11, 12 та 13.


Вирішення


1. Визначаємо вартість повного (ОМ) технічного обслуговування () за формулою


(1.45)


2. Визначаємо вартість часткового технічного обслуговування форми ІІ () за аналітичною формулою, в якій відрізняються лише коефіцієнти товарності (kтов.) і кількість місяців обслуговування:


(1.46)


3. Річна вартість технічного обслуговування ліфта (Вліфт) складає:

Задача 1.1.21. Технічне обслуговування димо-вентиляційних каналів


Визначити річну вартість вищеназваних послуг (Вдвк.) з технічного обслуговування димовентиляційних каналів, ураховуючи, що середньорічна вартість технічного обслуговування димовентиляційних каналів вдвк, що розрахована відповідно до [ 8 ] і складається з фонду оплати праці, нарахувань на неї; накладних витрат організації, яка надає послуги; матеріальних та інших витрат дорівнює 0,06 грн. у розрахунку на 1 кв. м загальної площі (Fзаг.), що складає в будинку співвласників 557,9 кв. м.


Вирішення


Вартість послуг з технічного обслуговування димо-вентиляційних каналів (Вдвк) дорівнює:


(1.47)


Задача 1.1.22. Підготовка будівлі до експлуатації у зимовий період


Розрахуйте вартість (Взим) робіт на проведення промивки системи теплопостачання та гідравлічного випробування системи водопостачання 2-під’їзного (nпід) 9-поверхового будинку, яку виконує бригада з 2 чол: слюсар-сантехнік V розряду () з годинною тарифною ставкою (ТV) 10,63 грн. та слюсар-сантехнік ІV розряду () із ставкою (^ ТIV) 9,21 грн/люд.-год. Норма часу на проведення робіт – 8 годин (t). Додаткова заробітна плата (kдод.) 30%, преміальні виплати (kпр.) – 50%, накладні витрати спеціалізованої організації (Нв) – 100% від основної заробітної плати. Витрати на матеріали дорівнюють (Вмат) 7,5 грн., витрати на експлуатацію машин та механізмів (Вемм) – 65 грн. Нарахування на фонд оплати праці – 37,5%.


Вирішення


1. Визначаємо основну заробітну плату (ЗПосн):

(1.48)


2. Розраховуємо фонд оплати праці (ФОП) і нарахування на неї:

(1.49)


(1.50)

3. Вартість підготовки (Взим.) систем тепло- і водопостачання до зими складається з фонду оплати праці робітників (ФОП), нарахувань на неї (Нзп), вартості матеріалів (Вмат), вартості експлуатації машин і механізмів (Вемм) інакладних витрат (Нв):

(1.51)

Задача 1.1.23. Ремонт дитячих і спортивних майданчиків


Визначити річну вартість ремонту (Вмайд.), дитячих і спортивних майданчиків, якщо середньорічні питомі витрати на їх ремонт (вмайд.) склалися фактично на рівні 0,15 грн. у розрахунку на 1 кв. м загальної площі (Fзаг.), яка дорівнює у будинку співвласників 557,9 кв. м.


Вирішення


Вартість ремонту дитячих і спортивних майданчиків дорівнює:

(1.52)


Задача 1.1.24.

За результатами рішень задач 1.1.1 – 1.1.23 складіть кошторис видатків на поточне утримання будинку та прибудинкових територій.

Вирішення

Таблиця 1.2 - Кошторис видатків на утримання будинку та при будинкової території

Номери статей витрат

Найменування видатків

Річна сума видатків, грн.

Обґрунту-

вання

(№ задач)

1

2

3

4

1.

Адміністративно-управлінські витрати -

всього

26 591,1

1.1.1.

2.

Утримання обслуговуючого персоналу-

всього,

у тому числі

20 271,5

1.1.2-1.1.6

2.1.

двірників

13 922,0

1.1.2-1.1.4

2.2.

прибиральниць

6 349,5

1.1.5-1.1.6

3.

Утримання домогосподарства – всього,

у тому числі

37 792,0

1.1.7-1.1.19

3.1.

видалення побутового сміття

6 879,6

1.1.7

3.2.

утримання сміттєзбірників

54,2

1.1.8

3.3.

дезобробка будинку

733,1

1.1.9

3.3.

освітлення місць загального користування

430,0

1.1.10

3.4.

електроенергія на експлуатацію ліфтів

370,0

1.1.11

3.4.

електроенергія на експлуатацію

водопідкачки, СПіД, ЗПП та АКК

380,2

1.1.12

3.5.

витрати води на полив

3 296,8

1.1.13

3.6.

утримання протипожежного інвентарю

500,0

1.1.14

3.7.

послуги аварійної служби

685,1

1.1.15

3.8.

заготівля посипочного матеріалу

91,8

1.1.16

3.9.

диспетчеризація ліфтів

278,6

1.1.17

Продовження табл. 1.2

1

2

3

4

3.10.

міжремонтне профілактичне обслуго-вування елементів і систем будинку

2 4036,8

1.1.18

3.11.

інші витрати по утриманню домогосподарства

55,8

1.1.19

4.

Технічне обслуговування і поточний ремонт – всього,

у тому числі

9 342,8

1.1.20-1.1.23

4.1.

технічне обслуговування ліфтів

8 601,6

1.1.20

4.2.

технічне обслуговування димовентиляційних каналів

33,5

1.1.21

4.3.

підготовка будівлі до експлуатації у зимовий період

624,0

1.1.22

4.4.

ремонт дитячих та спортивних майданчиків

83,7

1.1.23
Разом витрат (В)

93 997,4

1.1.1-1.1.23


1.2. Завдання для самостійної роботи


За зразками наведених вище вирішень типових задач визначіть всі 23 економічних показники технічної експлуатації житлового будинку, використовуючи подані нижче параметри будинку і наведені в додатках 1-13 нормативи; та складіть кошторис видатків (задача 1.1.24) на поточне утримання будинку прибудинкових територій.


Таблиця 1.3 - Вихідні дані

Найменування параметра (характеристики),

од. виміру

Умовне

позначення

Значення

1

2

3

1. Загальна площа будинку, кв. м.

Fзаг.

11 000

2. Кількість поверхів, поверх

nпов.

16

3. Кількість під’їздів, під’їзд

nпід.

2

4. Площа, що прибирається двірниками4.1. двір, кв. м

Д

3 000

4.2. газони, кв. м

ГД

4 000

4.3. підвали, кв. м

ПБ

1 150

4.4. горище, кв. м

Г

1 150


Продовження табл.. 1.3.

1

2

3

4.5. дерева, шт.

З

20

4.6. каналізаційні колодязі (люки), шт..

КК

4

4.7. сміттєпроводи, шт.

СП

2

4.8. сміттєзбірники, шт.

СЗ

5

5. Площа сходових клітин і площадок, кв. м

Ппд

1 400

6. Площа службових приміщень, кв. м

Псл

150

7. Чисельність мешканців, мешк.

Чмешк.

370

8. Кількість протипожежних щитів, шт..

nщ

8

9. Площа майстерні, кв. м

Fмайст.

50

10. Кількість обладнання у майстерні, шт.

nобл.

5

11. Чисельність чергових робітників, осіб

Ччерг.

4

12. Ліфт в/п 320-400 кг, V до 1,6 м/сек., з плавним

регулюванням швидкості, редукторний, шт.

nліфт.

2

13. Віддаленість від опорного пункту, км.

lвід. (kвід.)

23

14. Термін експлуатації ліфтів, років

kекс.

20

15. Модернізація лебідки та пристроїв безпеки (пакет)

nмод. (kмод.)

2

16. Обсяг послуг з технічного обслуговування

ліфтів:1) ОМ

nом

1

2) частковий форми І

nI

10

17. Склад бригади для проведення промивки і гідро- випробування систем1) слюсар-сантехнік V розр., осіб2

2) слюсар-сантехнік IV розр., осіб3


Примітки: 1. Ціни, тарифи, оклади, питомі вартісні показники мають бути скориговані відповідно до змін у поточному періоді.

2. Відсоткові значення додаткової заробітної плати, преміальних виплат, накладних витрат, терміни зносу і експлуатації приймають за даними прикладів.


^ 1.3. Зразки вирішення типових задач з визначення надходжень від експлуатації будинків та прибудинкових територій.


Задача 1.3.1. Відшкодування мешканцями витрат на утримання будинку і прибудинкової території


Розрахуйте річну суму відшкодування витрат на утримання будинку мешканцями (УБмешк.) квартири загальною площею (Fзаг.) 68 кв. м з лоджією, площа якої (Fлодж.) – 6,6 кв. м, де проживає сім’я з 2 чол. (Чмешк.). Коефіцієнт зведення для лоджій (Клодж.) – 0,5. Норма площі, що сплачується в одинарному розмірі (Нкв.) – 20 кв. м на людину і додатково 10,5 кв. м на сім’ю (Нсім.). Ставка квартирної плати в межах норм (Sкв.) – 0,80 грн. за 1 кв. м, підвищення ставки за надлишкову площу (kнадл.) – 20%.


Вирішення


1. Визначаємо розмір зведеної площі квартири (Fзв.):

(1.53)


2. Визначаємо розмір нормативної і надлишкової площі (Fнорм. і Fнадл.):

(1.54)


(1.55)


3. Розраховуємо суму відшкодувань (УБмешк.) витрат по утриманню будинку:


(1.56)


Задача 1.32 Компенсації за пільги для мешканців на оплату житлово-комунальних послуг


Розрахуйте річну суму оплати за житлово-комунальні послуги з урахуванням компенсацій за пільги мешканцями квартири, характеристика якої наведена в задачі 1.3.1 виходячи з таких умов:

 1. до категорії пільговиків належить один (Чпільг.) з членів сім’ї – учасник Великої Вітчизняної війни, для якого розмір пільги встановлений на рівні 50% (kпільг.);

 2. фактичні витрати електроенергії () становлять за місяць 120 кВт-год., норма споживання за пільгою () – 75 кВт-год., тариф на електроенергію (Цел.) – 24,36 грн. за 1 кВт-год.

 3. тариф на опалення (Цоп) складає 4,16 грн. за 1 кв. м. загальної площі, пільги поширюються на 30,5 м2пільг.) для пільговика;

 4. тариф на постачання горячої води – підігрів (Цгв) – 26,16 грн. на 1 людину в місяць;

 5. тариф на постачання холодної води (Цхв) – 1,65 грн. на 1 людину в місяць, норми споживання при відсутності лічильників – 8,1 куб.м. (Нхв) та 3 куб. м. (Нгв) в місяць на 1 людину (обсяг холодної та гарячої води);

 6. тариф на водовідведення (Цкан.) – 0,345 грн. за 1 куб.м.;

 7. тариф на газопостачання (Цгаз.) – 0,45 грн. за 1 куб. м. за нормою споживання при відсутності лічильника (Нгаз) 9,8 куб. м. на 1 людину у місяць.Вирішення


1. Розраховуємо послідовно розмір місячної оплати за видами житлово-комунальних послуг.

1) плата на відшкодування витрат по утриманню будинку і прибудинкової території () з урахуванням пільги:

(1.57)

2) плата за спожиту електроенергію (СЕ):

(1.58)

3) плата за опалення (ОП):

(1.59)

4) плата за підігрів води (ГВ):

(1.60)

5) плата за водопостачання (ВП):

ВП = Цхв х (Нхв + Нгв) х (Чмешк. – Чпільг. х kпільг.) = (1.61)

= 1,65 х (8,1 + 3,0) х (2 – 1 х 50 х 10-2) = 27,48 грн.

6) плата за водовідведення (ВВ):

ВВ = Цкан. х (Нхв + Нгв.) х (Чмешк. – Чпільг. х kпільг.) = (1.62)

= 0,45 х (8,1 + 3,0) х (2 – 1 х 50 х 10-2) = 7,49 грн.

7) плата за газ (Г):

Г = Цгаз х Нгаз х (Чмешк. – Чпільг. х kпільг.) = (1.63)

= 0,345 х 9,8 х (1 – 1 х 0,5) = 5,07 грн.

2. Визначаємо річну суму оплати за житлово-комунальні послуги:

Sжкп = (УБпмешк + СЕ + ОП + ГВ + ВП + ВВ + Г) х 12 = (1.64)

=(47,18 + 19,35 + 219,44 + 39,24 + 27,48 + 7,49 + 5,07) х 12 =

= 365,25 х 12 = 4383 грн.


Задача 1.3.3. Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг


Визначити місячний розмір субсидій (S) для сім’ї, вартість платежів якої за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання з урахуванням пільг, визначена в задачі 1.3.2 ; середньомісячний сукупний дохід дорівнює (Дмешк.) 800 грн., а розмір обов’язкової оплати послуг мешканцям (Дс) при отриманні субсидій – 20 %.

Вирішення.


Сума субсидій за місяць (S) визначається як залишок вартості платежів за житлово-комунальні послуги після урахування обов’язкової суми оплати:


S = Sжкп – Дмешк. х Дс = (1.65)

=365,25 – 800 х 0,2 =365,25 – 160 = 205,25 грн.


Задача 1.3.4. Відшкодування користувачами нежитлових приміщень витрат на утримання будинку і прибудинкової території


Визначить розмір відшкодування користувачами нежитлових приміщень площею (Fнж) 20 кв. м у будинку загальною площею (Fзаг.) 557,9 кв. м.

Вирішення

Розмір відшкодування (Sнж) визначається пропорційно розміру частки площі нежитлових приміщень ((Fнж), виходячи з кошторису видатків на утримання будинку і прибудинкової території, які розраховані у задачі 1.1.24, у сумі 93977,4 грн. (В):


Sнж = В х = 93977,4 (1.66)


Задача 1.3.5. Відшкодування витрат на обслуговування

внутрішньо - будинкових систем


Визначити розмір відшкодування витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання (Sсист) відповідно до сум, передбачених кошторисом видатків на цю мету (задачі 1.1.18 та 1.1.22)


Вирішення


Розмір відшкодування (Sсист) складається з частки витрат на міжремонтне обслуговування будівель (Всистмайс) і витрат на промивку системи теплопостачання і гідравлічного випробування системи водопостачання (Взим):

Sсист = В + Взим = 20431,28 + 624,0 = 21055,28 грн. (1.67)


Задача 1.3.6. Відшкодування витрат на утримання прибудинкової території власниками різних будівель і споруд


Визначити розмір річного відшкодування витрат (Sспор) на утримання прибудинкової території власниками гаражів, сараїв, овочесховищ, комерційних кіосків, загальною площею (Fспор) 100 кв. м. Норма відшкодувань (Нспор) – 0,39 грн. за 1 кв.м.


Вирішення


Сума відшкодування (Sспор) визначається, виходячи з площі, яку займають власники будівель і споруд, і норми відшкодування:

Sспор = Fспор х Нспор х 12 = 100 х 0,39 х 12 = 469 грн. (1.68)


Задача 1.3.7. Кошторис надходжень


Складіть кошторис надходжень з поточного утримання будинку, який складається з відшкодувань витрат на утримання будинку і прибудинкової території мешканцями квартир з урахуванням належних їм пільг та субсидій, розмір яких прийняти умовно на рівні 73,97 % від загальної суми витрат, визначеної у задачі 1.1.24, а також відшкодувань, розмір яких визначений у задачах 1.3.4 – 1.3.6.

Вирішення


Таблиця 1.4 - Кошторис надходжень з експлуатації будинку і прибудинкової території

Статті доходів

Сума, грн.

1

2

 1. Відшкодування мешканцями квартир витрат на

69092

утримання будинку і прибудинкової території з урахуванням компенсацій за пільги і субсидії (93977,4 х 0,7352)

 1. Відшкодування витрат на утримання будинку і прибудинкової території користувачами нежитлових приміщень

 2. Відшкодування витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання

 3. Відшкодування витрат на утримання прибудинкової території власниками гаражів, сараїв, овочесховищ, комерційних кіосків

Разом надходжень3369


21055


468


93984^ 1.4. Завдання для самостійної роботи


Задача 1.4.1. Розрахуйте річну суму відшкодувань (Рмешк) витрат на утримання будинку і прибудинкової території мешканцями (УБмешк) квартири загальною площею 80,5 кв. м, (Fзаг) з балконом (kбалк = 0,3), площа якого (Fбалк) 9 кв. м., де проживає сім’я з 3 осіб (Чмешк).


Задача 1.4.2. Розрахуйте річну суму компенсацій за пільги для мешканців квартири, характеристика якої наведена у задачі 1.4.1, виходячи з таких умов:

 1. до категорії пільговиків належить двоє (Чпільг) з членів сім’ї, для яких розмір пільги встановлений на рівні (kпільг.) 25 % на всі види житлово-комунальних послуг, крім оплати на утримання будинку (діти війни);

 2. фактичні витрати електроенергії (Rфел) становить за місяць в середньому 150 кВт/год.

Тарифи і нормативи на електроенергію, опалення, підігрів води, холодну воду, водовідведення і газ прийняти на рівні, наведеному в задачі 1.3.2.


Задача 1.4.3. Визначити місячний розмір субсидій (S) для сім’ї, вартість платежів якої за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання з урахуванням пільг, визначена в задачі 1.4.2, а місячний сукупний дохід (Дмешк.) дорівнює 950 грн.


Задача 1.4.4. Визначити розмір відшкодування користувачами нежитлових приміщень площею (Fнж) 50 кв. м у будинку, загальною площею (Fзаг.)11000 кв. м, виходячи з кошторису видатків на утримання будинку і прибудинкової території, які розраховані в задачі 1.2.


Задача 1.4.5. Визначити розмір відшкодування витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання (Sсист.) у відповідності із сумами, передбаченими кошторисом видатків на цю мету у задачі 1.2.

Задача 1.4.6. Визначити розмір річного відшкодування витрат (Sспор) на утримання при будинкової території власниками гаражів, сараїв, овочесховищ, комерційних кіосків загальною площею (Fспор.) 950 кв. м.

Задача 1.4.7. Складіть кошторис надходжень з поточного утримання будинку і прибудинкової території, в якому розмір відшкодувань витрат мешканцями квартир з урахуванням належних їм пільг та субсидій складає (умовно) 74 % від загальної суми витрат, визначеної в задачі 1.2, а також відшкодувань, розмір яких визначений в задачах 1.4.4 – 1.4

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель”...
Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства”
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2-3 курсів усіх...
Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» iconХарківська національна академія міського госопдарства c. Ю. Юр’єва Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінанси будівельного підприємства” для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та контрольної роботи для студентів з курсу «Інноваційно-інвестиційна...
Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства краєзнавство методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 030504 «Економіка підприємства»
Краєзнавство: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні»
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» (для студентів 1 курсу...
Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» iconМетодичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та одз з курсу «Ризики у маркетингу» / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О....
Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи