Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту icon

Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту
НазваОснови проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту
Сторінка1/5
Дата08.06.2012
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА Національна АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАОснови проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту
(Конспект лекцій для студентів 5 курсу

спец. 7.092202 – “Електричний транспорт”)


Харків – ХНАМГ   2007

Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту: Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності 7.092202 – “Електричний транспорт”. Авт.: Бабічева О.Ф., Клемешев О.Г. - Харків: ХНАМГ, 20073.-67с.


Автори: О.Ф.Бабічева, О.Г.Клемешев


Рецензент: доц., к.т.н. В.П.Андрейченко


Рекомендовано кафедрою ЕТ,

протокол №3 від 14.11.2006р.


ЗМІСТСтор.

Вступ.............................................................................................................

5

1

^ ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ ПРО пристрої.................................................

6
1.1

Призначення пристроїв...................................................................

6
1.2

Роль технологічного оснащення....................................................

8
1.3

Класифікація пристроїв...................................................................

8
1.4

Проектування технологічного оснащення....................................

11

2

БАЗУВАННЯ І БАЗОВІ ПОВЕРХНІ.....................................................

14
2.1

Встановлення заготовок у пристроях............................................

14
2.2

Розрахунок дійсних похибок базування при встановленні деталей у пристрою плоскою поверхнею..............................

18
2.3

Розрахунок пристроїв на точність..................................................

19
2.4

Правила вибору баз.........................................................................

21

3

ЗАГАЛЬНІ відомості ПРО ПРИСТРОЇ. ВИДИ ПРИСТРОЇВ.............................................................................................

22

4

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРИСТРОЇВ...................................................

25
4.1

Установочні елементи пристроїв...................................................

254.1.1

Основні правила встановлення заготовок..........................

254.1.2

Види установочних елементів пристроїв...........................

27
4.2

Затискні елементи пристроїв..........................................................

344.2.1

Призначення затискних елементів......................................

344.2.2

Види затискних елементів...................................................

35
4.3

Напрямні елементи пристроїв........................................................

44
4.4

Ділильні і поворотні елементи пристроїв.....................................

46
4.5

Корпуси пристроїв...........................................................................

48
4.6

Механізовані приводи пристроїв...................................................

504.6.1

Призначення механізованого приводу...............................

504.6.2

Пневматичні приводи...........................................................

50


Стор.4.6.3

Пневмогідравличні і гідравлічні приводи.........................

55
4.7

Універсально-збірні й налагоджувальні пристрої........................

58

5

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ..........................................

62
5.1

Проектування верстатних пристроїв з використанням САПР.................................................................................................

65

список літератури.................................................................................

66ВСТУП


Основну групу технологічного оснащення складають пристрої механоскладального виробництва. Пристроями в машинобудуванні називають допоміжні пристрої до технологічного обладнання, які використовують при виконанні операцій обробки, збирання і контролю.

Застосування пристроїв дозволяє: усунути розмітку заготовок перед обробкою, підвищити її точність, збільшити продуктивність праці на операції, знизити собівартість продукції, полегшити умови роботи і забезпечити її безпеку, розширити технологічні можливості обладнання, організувати багатоверстатне обслуговування, застосувати технічно обґрунтовані норми часу, скоротити число робітників, необхідних для випуску продукції.

Часта зміна об'єктів виробництва, пов'язана з наростанням темпів технологічного прогресу в епоху науково-технічної революції, вимагає від технологічної науки і практики створення конструкцій і систем пристроїв, методів їхнього розрахунку, проектування і виготовлення, що забезпечують скорочення термінів підготовки виробництва. У серійному виробництві необхідно використовувати спеціалізовані швидкопереналагод­жувані й оборотні системи пристроїв. У дрібносерійному й одиничному виробництвах все більш широко застосовують систему універсально-збірних (УЗП) пристроїв.

Ряд принципово нових вимог, до пристроїв, викликані розширенням парку верстатів із ЧПК (числовим програмним забезпеченням), переналагодження яких на обробку нової заготовки зводиться до заміни програми (що займає дуже мало часу) і до заміни чи переналагодження пристрою для базування і закріплення заготовки (що також повинно займати мало часу).

Вивчення закономірностей впливу пристрої на точність і продуктивність виконуваних операцій дозволить проектувати пристрої, що інтенсифікують виробництво і підвищують його точність. Проведена робота з уніфікації і стандартизації елементів пристроїв створює основу для автоматизованого проектування пристроїв з використанням електронно-обчислювальної техніки й автоматів для графічного зображення. Це прискорює технологічну підготовку виробництва.

1 ЗАГАЛЬНІ відомості^ ПРО ПРИСТРОЇ


1.1 Призначення пристроїв


Серед завдань, вирішення яких досягається застосуванням пристроїв, можна виділити три основних:

1. ^ Встановлення заготовок на верстатах без вивірки. Застосування пристроїв для встановлення заготовок ліквідує дорогу і трудомістку операцію розмітки, усуває вивірку оброблюваної деталі на верстаті, забезпечує можливість автоматичного одержання точності розмірів, і як результат, підвищує точність обробки за рахунок усунення похибок, пов'язаних з розміткою і вивіркою.

2. ^ Підвищення продуктивності праці. Мала трудомісткість (висока продуктивність) рівною мірою залежить як від високопродуктивного обладнання, так і від високопродуктивного пристрою. Підвищити продуктивність праці - значить скоротити норму штучного часу на операцію. Норму штучно-калькуляційного часу визначають за формулою


. (1.1)


Основний час можна скоротити декількома способами:

1) збільшенням числа одночасно працюючих інструментів (при одночасній роботі декількох інструментів операція з багатоперехідної і час на обробку деталі різко скорочуються). Для цього проектують багатошпиндельні свердлильні й фрезерні головки, багаторізцеві державки для револьверних верстатів на кілька інструментів та ін.;

2) одночасною обробкою декількох деталей, для цього проектуються багатомісні пристрої і пристрої для встановлення деталей пакетами;

3) підвищенням режимів різання. Проектування пристроїв, що підвищують твердість технологічної системи ВПІД (верстаних пристосувань інтелектуальної діяльності), дозволяє підвищити режими різання і застосувати багатоінструментальну обробку.

Допоміжний час можна скоротити, зменшивши час на встановлення і закріплення деталей чи об’єднавши допоміжний і основний час. При використанні пристроїв робітник може не перевіряти положення деталей при встановленні. Для скорочення часу закріплення деталі, конструктори проектують швидкодіючі, ручні, механізовані, автоматизовані й багаторазові пристрої, поворотні пристрої, автоматичні навантажувальні пристрої, виштовхувачі та ін. Проектуючи поворотні багатопозиційні багатомісні чи безупинно діючі пристрої, враховують, що встановлення і зняття, закріплення і відкріплення деталей будуть виконувати під час роботи верстата, таким чином, що час, який затрачується на ці прийоми, сполучається з основним часом.

Отже оперативний час можна зменшити, застосовуючи пристрої, що підвищують ступінь концентрації операцій механічної обробки. Пристрої розширюють можливість інтенсифікації технологічних процесів, використовуючи рівнобіжні й паралельно-послідовні схеми обробки поверхонь.

Час технічного обслуговування робочого місця скорочується, якщо використовувати швидкозмінні патрони, багаторізцеві державки, у яких налагодження здійснювати поза верстатом на спеціальних пристроях, шаблони для встановлення інструментів на розмір та ін.

Час організованого обслуговування можна зменшити при створенні в пристроях вікон і лотків для відведення стружки, пристроїв для автоматичного очищення від стружки і її транспортування та ін.

Час регламентованих перерв скорочується за рахунок застосування пристроїв, що полегшують працю робітників.

Підготовчо-заключний час зменшується за рахунок створення пристроїв, які забезпечують точне і швидке встановлення їх на верстаті без вивірки, пристроїв, що допускають швидке переналагодження, на обробку різних деталей.

Завданням конструктора із забезпечення підвищення продуктивності праці є аналіз норми часу для зменшення її складових.

3. ^ Розширення технологічних можливостей устаткування. Заводи серійного виробництва оснащені в основному універсальними металорізальними верстатами. Кожен верстат призначений для виконання якоїсь певної роботи із заданою точністю. Для таких верстатів застосовують спеціальні пристрої, що розширюють технологічні можливості обладнання. За допомогою такого пристрої на верстаті виконують роботу, для здійснення якої необхідний верстат зовсім іншого типу.

Пристрої, що розширюють технологічні можливості верстатів, дозволяють здійснити: кріплення інструментів, рідко використовуваних при роботі на верстаті; додаткові взаємні переміщення інструмента й оброблюваної деталі; кріплення інструментів і оброблюваних деталей на не призначених для цієї мети поверхнях верстата; точний напрямок інструмента.

^ Верстатним пристроєм (ВП) називається пристрій, який застосовується на металорізальному і (чи) деревообробному верстаті. ВП є найбільш великою групою, що складають 80% загального парку пристроїв. Витрати на виготовлення і придбання ВП складають до 20% собівартості виготовлення виробу. ВП застосовують для установки заготовок і інструментів на металорізальні верстати. Пристрої, які пов'язують з верстатом обробну заготовку, відносять до пристроїв для виготовлення деталі, а пристрої які єднають з верстатом різальний інструмент, - до пристроїв для інструмента.


^ 1.2 Роль технологічного оснащення


У підвищенні якості виготовлення деталей машин, їх збирання і контролю важливе значення має удосконалення технологічних процесів, що обумовлюють велику розмаїтість конструкцій, пристроїв і високий рівень пропонованих до них вимог.

Одним з першорядних завдань у цьому питанні є створення високопродуктивних конструкцій ВП, скорочення термінів їх проектування і виготовлення, скорочення кількості й зниження необхідної кваліфікації робітників, розширення технологічних можливостей обладнання, забезпечення умов праці, підвищення безпеки робітників та ін.

вирішення цих завдань повинне бути спрямоване на підвищення продуктивності праці верстатників, слюсарів - складальників, наладчиків і контролерів. Використання пристроїв знижує трудомісткість і собівартість пристрою деталей і збирання машин.


^ 1.3 Класифікація пристроїв


Верстатні пристрої класифікуються за різними ознаками (рис.1.1).

За цільовим призначенням пристрої поділяють на 5 груп:

1) ВП для встановлення і закріплення оброблюваних заготовок залежно від виду механічної обробки підрозділяють на пристрої для токарських, свердлильних, фрезерних, шліфувальних, багатоцільових і інших верстатів.

2) ВП для установки і закріплення робочого інструмента здійснюють зв'язок між інструментом і верстатом. До них відносяться патрони для свердл, розгорток; багатоінструментні свердлильні, фрезерні, револьверні головки; інструментальні державки, блоки і т.п.

За допомогою пристроїв зазначених вище груп здійснюють налагодження системи верстат-заготовка-інструмент.

3) Збірні пристрої ВП використовують для з'єднання сполучених деталей виробу, застосовують для кріплення базових деталей, забезпечення правильної установки поєднаних елементів виробу, попередньої збирання пружних елементів (пружин, розрізних кілець) та ін.

4) Контрольні пристрої застосовують для перевірки відхилень розмірів, форми і взаємного розташування поверхонь, сполучень складальних одиниць і виробів, а також для конструктивних параметрів, що виходять у процесі збирання.

5) Пристрої для захоплення, переміщення і перевороту важких, а в автоматизованому виробництві ГВС (гнучких виробничих системах), легко оброблюваних заготовок і
Рис.1.1 – Класифікація пристроїв

складованих виробів. Пристрої є робочими органами промислових роботів.

Всі описані групи пристроїв залежно від типу виробництва можуть бути ручними, механічними, напівавтоматичними й автоматичними, а залежно від ступеня спеціалізації - універсальними, спеціалізованими і спеціальними.

Залежно від ступеня уніфікації і стандартизації в машинобудуванні і приладобудуванні відповідно до вимог Єдиної системи технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ) затверджено сім стандартних систем верстатних пристроїв.

^ Універсальні безналагоджувальні пристрої (УБП) призначені для установки різних заготовок на постійні, регульовані, незнімні настановні елементи. До них відносяться: різні центри, повідкові пристрої, затиски, патрони різних типів, оправки, магнітні й електромагнітні плити.

^ Універсально-налагоджувальні пристрої (УНП) складаються з універсального базового агрегату і змінних налагоджувальних елементів. Базовими агрегатами служать стандартизовані на різних рівнях (ДСТ, стандарт галузі, стандарт підприємства) самоцентруючі патрони з різними приводами й інші пристрої. Базова частина цих пристроїв являє собою складальну одиницю довгострокової дії в різних компонуваннях.

Налагодження УНП для різних деталей здійснюють шляхом зміни настановних і затискних елементів, монтованих на базовому агрегаті.

^ Універсально-складальні пристрої (УСП). Компонують на стандартизованих плитах різних розмірів. В елементах УСП передбачені взаємно перпендикулярні Т-подібні пази, фіксація елементів і вузлів, виготовлених з високим ступенем точності, здійснюється за допомогою шпонки, що входить у шпонковий паз.

За допомогою УСП багаторазово скорочують час виготовлення пристроїв, тобто час технологічної підготовки виробництва (ТПВ).

^ Складально-розбірні пристрої (СРП) Оснащення операцій СРП складається з проектування і виготовлення змінних спеціальних налагоджень. Компонування збирають зі стандартних деталей і складальних одиниць, як спеціальні пристрої довгострокового застосування. Ці пристрої знаходять широке застосування на різних токарних, фрезерних, верстатах, у тому числі з ЧПУ, у середньосерійному і великосерійному виробництві. Точність обробки по 1-12-му квалітетах. Час збирання - 1-2 години.

^ Нерозбірні спеціальні пристрої (НСП) служать для оснащення конкретних операцій індивідуального і групового технологічних процесів.

Вони забезпечують встановлення і закріплення однотипних за формою і конфігурацією заготовок з ідентичними схемами базування.

НСП застосовують для обробки штучних заготовок, а також при рівнобіжних, послідовних і паралельно-послідовних схемах обробки. НСП застосовують у серійному і великосерійному виробництвах.

Усі пристрої за цільовим призначенням і своїми характеристиками підрозділяються на 14 груп складності залежно від числа найменувань деталей у них.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту iconПравила експлуатації міського електричного транспорту
Правила експлуатації міського електричного транспорту” для студентів 5 курсу денної І 5, 6 курсів заочної форм навчання напряму підготовки...
Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту iconА. Д. Храмцов практикум з технічної експлуатації міського електричного транспорту
Далека В. Х., Будниченко В. Б., Коваленко В.І., Хворост М. В., Храмцов А. Д. Практикум з технічної експлуатації міського електричного...
Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту iconМетодичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Основи технологічного проектування"; розрахунки прикладів по відповідним розділам; додатковий матеріал зроблено у вигляді таблиць; індивідуальні завдання
Основи технологічного проектування для студентів, які навчаються за спеціальністю
Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту iconБезпека експлуатації будівельних машин І технологічного обладнання”
Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в будівництві”
Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту iconБезпека експлуатації будівельних машин І технологічного обладнання”
Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в будівництві”
Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту iconБезпека експлуатації будівельних машин І технологічного обладнання”
Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в будівництві”
Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту iconМирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М
Мирончук В. Г., д т н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет...
Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту iconМирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М
Мирончук В. Г., д т н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет...
Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту iconНавчальний посібник «Правила експлуатації міського електричного транспорту»
«Електричний транспорт». Укл.: проф., д т н. Далека В. Х., ст викл. Коваленко В.І., проф., к т н. Хворост М. В., доц., к т н. Будниченко...
Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи