В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему icon

В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Скачати 62.13 Kb.
НазваВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Дата08.06.2012
Розмір62.13 Kb.
ТипДокументи

СХВАЛЕНО”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини,

ООЗ та суспільних наук


“___”_____________ 2001 р.


Протокол № ____


Зав.кафедрою В.Е. Кардаш


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття із студентами 6 курсу

на тему:

Аналіз захворюваності в практиці

дільничного (сімейного) лікаря”


(Тривалість - 5 годин)


Методичну розробку

підготували:

доцент В.Е.Кардаш

асистент В.А.Михайлик


Чернівці, 2001 р.


І. Тема: Аналіз захворюваності в практиці дільничного (сімейного) лікаря.


ІІ. Тривалість заняття: 5 годин.


ІІІ. Мета заняття: Визначення ступеня та глибини опанування практичних навичок, об’єм теоретичних знань при вивченні захво-рюваності, розповсюдженості та інвалідності серед населення, вміння застосовувати набуті знання та навички при методах вивчення захворюваності, обчисленні показників, закріплення та поглиблення навичок при вивченні структури та поглибленого аналізу загальної захворюваності, захворюваності з тимчасовою непрацездатністю, інвалідністю.


ІV. Навчальна мета:


Студент повинен знати:

 • методи вивчення захворюваності за окремими видами;

 • правила заповнення відповідних статистичних документів;

 • принципи об’єднання класів міжнародної класифікації хвороб, травм і причин смерті

 • міжнародну класифікацію хвороб, травм і причин смерті Х перегляду;

 • класифікацію захворювань та принципи побудови формування діагнозу.


Студент повинен вміти:

 • обчислювати показники: захворюваності, розповсюдженості, паталогічної ураженості, інвалідності, а також структуру загальної захворюваності, хворобливості;

 • провести поглиблений аналіз загальної захворюваності на дільниці сімейного лікаря і захворюваності з тимчасовою непрацездатністю;

 • вміти аналізувати отримані показники і використовувати їх в практичній діяльності;


Студент повинен опанувати практичні навички:

 • заповнювати бланки обліково-статистичних документів при вивченні захворюваності: фф. 025/4-о; 025/2-о; 025/0; 030/0; 131/0; 025/6-о та інші;

 • проводити опитування, клінічне обстеження, диференційну діагностику хворих, намічати план профілактичних засобів і призначати лікування;

 • проведення експертизи непрацездатності;

 • розробку заходів щодо профілактики захворювань та покращенння стану здоров’я населення.V. Виховна мета:

 • виховувати у студентів почуття відповідальності за своєчасність і правильність пред’явлення даних по вивченню і характеристиці здоров’я населення та середовища його мешкання;

 • вимагати у студента дотримання принципів лікарської деонтології в процесі спілкування з хворими та колегами.


^ VІ. Міжпредметна інтеграція:


Дисципліна

Знати


Вміти

Всі профільні кафедри

БДМА

Методи вивчення захворюваності.

Правила заповнення відпо-відних статистичних доку-ментів. Міжнародну класифі-кацію хвороб, травм і при-чин смерті Х перегляду та принципи об’єднання класів у її побудові і принципи побудови формулювання діагнозу.

Обчислювати показники (захворюваності, розповсюдженості, інвалідності та інші. Провести поглиблений аналіз загальної захворю-ваності з тимчасовою втра-тою працездатності на дільниці сімейного лікаря. Вміти аналізувати отримані по-казники і використо-вувати їх в практичній охороні здоров’я.


^ VІІ. План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття та їх зміст^ Учбова мета

в рівнях засвоєння

Методика контролю та навчально-методичне забезпечення

Час

1

2

3

4

1.Підготовчий етап:

 • організація заняття;

 • визначення навчальної

 • мети та мотивація;

 • контроль вихідного рівня

 • знань.

ІІ – ІІІ
10 хв

2.Основний етап формування професійних вмінь

та навичок:

 • аналіз результатів отриманих завдань і визначення загальної захворюваності і її структури, хворобливості і її структури, захворюваності на інфекційні хвороби з важливими неепі-демічними захворю-ваннями.

 • Проведенння поглибленого аналізу загальної захворю-ваності із тимчасової втратою працездат-ності на дільниці сімейного лікаря.

 • Визначення загальної інвалідності, первинної інвалідності, тяжкої інвалідності.

 • Засвоєння понять громадське здоров’я та індекс здоров’я.

ІІІ

Практичний тренінг, перевірка практичних навичок, вирішення клінічних ситуаційних завдань.Тестовий контроль.

170 хв.

3. Заключний етап:

 • підвищення підсумку заняття;

 • контроль та корекція професійного вміння та навичок;

 • домашнє завдання.

ІІІ

Індивідуальний контроль

по виконанню завдання

основного етапу та його

корекція в присутності

всієї групи

20 хв.


^ VІІІ. Поради студенту: “Методичні вказівки, до самостійної роботи з соціальної медицини та організації охорони здоров’я для студентів медичного і стоматологічного факультетів”.- Харків (ХДМУ), 1996.- 70 с.


ІХ. Контрольні питання до теми заняття:


1.Загальна захворюваність:

1. Структура загальної захворюваності.

2. Хворобливість ( поширеність).

3. Структура хворобливості.

4. Захворюваність на інфекційні захворювання.

5. Захворюваність важливішими неепідемічними захворюваннями.

2. Поглиблений аналіз загальної захворюваності на дільниці сімейного лікаря:

1. Поняття про громадське здоров”я.

2. Індекс здоров”я.

3. Захворюваність на гострі захворювання.

4. Перехід гострих захворювань в хронічні.

5 Захворюваність на хронічні захворюваня.

6. Загострення хронічних захворювань.

7. Часто хворіючі гострими захворюваннями.

3. Захворюваність з тимчасовою непрацездатністю по ф.23 - тн.

4. Поглиблений аналіз з тимчасовою непрацездатністю.

5. Інвалідність:

- загальна інвалідність;

- первинна інвалідність;

- тяжкість інвалідності.


Х. Список рекомендованої літератури.

Основна:

 1. Социальная гигиена и организация здравоохранения //Под ред. А.Ф.Серенко, В.В.Ермакова.- М.: Медицина, 1984.- (дивись підрозділи)

 2. Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я.- 1997. -328с.(дивись підрозділи).

 3. Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и ОЗО.(Лисицын Ю.П., Галанова Г.И.).- Москва,1984. - 400 с.


Додаткова:

 1. Сахно А.В. Социология медицины и общественного здравоохранения.- Москва: Знание,1984. - 64 с.

 2. Пелещук А.П., Мустенко П.П. Етика взаімовідносин лікаря та хворого.- Навчальний посібник для студентів. - Київ.- Здоров’я,1993. -88 с.

Схожі:

В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему
Тема: Основні кількісні та якісні показники роботи лікувально-профілактичних закладів
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів по даним річних звітів. Прийняття управлінських рішень
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
...
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему
Тема: “Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини” (1 частина)
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка проведення практичного заняття по курсу соціальної психології зі студентами ІІ курсу стоматологічного факультету Тема 5: психологія спілкування: стосунки та інтеракція
Це вже не просто спілкування, а спільна діяльність, спрямована на реалізацію спільних для групи цілей, це і взаємний вплив одна на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи