В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему icon

В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Скачати 68.78 Kb.
НазваВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Дата08.06.2012
Розмір68.78 Kb.
ТипДокументи

СХВАЛЕНО”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини,

ООЗ та суспільних наук


“___”_____________ 2001 р.


Протокол № ____


Зав.кафедрою В.Е. Кардаш


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття із студентами 6 курсу

на тему:

Експертиза непрацездатності

(порядок видачі лікарняних листків)”


(Тривалість - 5 годин)


Методичну розробку

підготували:

доцент В.Е.Кардаш

асистент В.А.Михайлик


Чернівці, 2001 р.

І. Тема: Експертиза непрацездатності (порядок видачі лікарняних листків).


ІІ. Тривалість заняття: 5 годин.


ІІІ. Навчальні цілі: Вияснити рівень знань студентів по засвоєнню правил заповнення і видачі лікарняних листків при різних видах непрацездатності.


Студент повинен знати:

 • організацію експертизи працездатності в лікувальному закладі;

 • вимоги до видачі та реєстрації лікарняних листків;

 • порядок видачі лікарняних листків сімейним лікарем і лікарями в поліклініці при різних видах непрацездатності;

 • особливості видачі листків непрацездатності при направленні на МСЕК, санаторно-курортне лікування, на консультацію до спеціалістів та інше;

 • вимоги до заповнення листків непрацездатності;

 • відомості про витрати при тимчасовій непрацездатності;

 • найбільш часті помилки в експертизі тимчасової непрацездатності.


Студент повинен вміти:

 • визначити ступінь втрати працездатності;

 • провести диференційну діагностику між тимчасовою і стійкою втратою працездатності;

 • провести диференційну діагностику між частковою і повною видами тимчасової непрацездатності;


Студент повинен опанувати практичні навички:

 • заповнювати бланки листків непрацездатності по ф.23 тн.; довідки про тимчасову непрацездатність при захворюваннях внаслідок оп’яніння або дій зв’язаних з оп’янінням, а також внаслідок вживання алкоголю ф.94/о; довідку про тимчасову втрату працездатності робітника (ці), службовця, в зв’язку з побутовою травмою, операцією аборту ф.095-1/о та ін.;

 • побудувати план профілактичних заходів з найскорішого повернення хворого до працездатності;

 • провести оцінку вірогідності результатів медико-біологічних досліджень.


ІV. Виховна мета:

 • формувати у студентів вміння клінічно мислити в процесі спілкування з хворим при встановленні непрацездатності;

 • виховувати у студентів почуття відповідальності за життя хворого, за правильність встановленого діагнозу та надання невідкладної допомоги при встановлені непрацездатності;

 • вимагати у студентів дотримання принципів лікарської деонтології в процесі обстеження та спілкування з хворими і колегами при встановленні непрацездатності.


^ V. Міжпредметна інтеграція:

Дисципліна


Знати

Вміти

Всі профільні кафедри

Вимоги до заповнення листків непрацезданості.

Вимоги до видачі і реєстрації лікарняних листків.

Порядок видачі лікарняних

листків сімейними лікарями і лікарями в поліклініці при різних видах непрацездатності.

Особливості видачі лікарняних листків при направленні на МСЕК.

Відомості про витрати при тимчасовій непрацездатності.

Найбільш часті помилки в

експертизі тимчасової непрацездатності.

Визначати ступінь втрати працездатності.

Проводити диференційну діагностику між тимчасовою і стійкою втратою працездатності.

Проводити диференційну діагностику між частковою і повною видами тимчасової непрацездатності.VІ. План та організаційна структура заняття:


^ Основні етапи заняття та їх зміст

Учбова мета в рівнях засвоєння

Методика контролю та навчально-методичне забезпечення

Час

1

2

3

4

1.Підготовчий етап:

 • організація заняття;

 • визначення навчальної мети та мотивація;

 • контроль вихідного рівня знань.

ІІ - ІІІ
10 хв

2.Основний етап формування професійних вмінь

та навичок:

 • вивчення інструкції щодо правил видачі і продовження лікарняних

 • листків робітникам і службовцям на весь період стаціонарного і амбулаторного лікування

 • засвоїти правила заповнення і видачі лікарняних листків при різних видах непрацездатності;

 • встановлення ступеня втрати працездатності і проведення диференційної діагностики між частковою і повною, тимчасовою і стійкою непрацездатністю;

 • вміти аналізувати найбільш часті помилки в структурі тимчасової непрацездатності;

 • знати випадки видачи довідок при непрацездатності, а також функції лікарняного листка.

ІІІ

Практичний тренінг по

клініко-сітуаційним задачам, розробленим співробітниками кафедри.

Перевірка практичних на вичок при заповненні обліково-стат. документів

(ф.23тн., ф.094/о, ф.095-1/о).

Індивідуальний контроль практичних навичок та вмінь по тематичних завданнях.


170 хв.

3. ^ Заключний етап:

- підвищення підсумку

заняття;

- контроль та корекція

прфесійного вміння та

навичок;

- домашнє завдання.

ІІІ
20 хв.


^ VІІ. Поради студенту: Навчально-методичний посібник “Експертиза тимчасової непрацездатності”.- Чернівці, 1994.- 42 с.


VІІІ. Контрольні питання до теми заняття:

 1. Порядок видачі лікарняних листків при захворюваннях сімейними лікарями в поліклініці.

 2. Порядок видачі лікарняних листків при травмах (виробничих та побутових ).

 3. Порядок видачі лікарняних листків при направленні на санаторно-курортне лікування, при туберкульозі та інфаркті міокарда.

 4. Порядок видачі лікарняних листків при аборті та вагітності і пологах.

 5. Порядок видачі лікарняних листків по догляду за хворим дорослим і дитиною.

 6. Порядок видачі лікарняних листків працюючим інвалідам.

 7. Особливості видачі лікарняних листків при направленні на протезування.

 8. Порядок видачі лікарняних листків по карантину.

 9. Особливості видачі лікарняних листків при частковій непрацездатності.

 10. Порядок видачі лікарняних листків хворим в стаціонарі.

 11. Порядок видачі лікарняних листків при догляді за хворим в стаціонарі.

 12. Особливості експертизи непрацездатності при захворюваннях та травмах, зв”язаних з вживанням алкоголю.

 13. Вимоги до заповнення, видачі та реестрації лікарняних листків.

 14. Особливості направлення хворих на МСЕК, санаторно-курортне лікування, в стаціонар і на консультацію до спеціаліста.


ІХ. Список рекомендованої літератури.


Основна:

 1. Кардаш В.Е. Експертиза тимчасової непрацездатності. - Чернівці,1994.- 42 с.

 2. Лаврова И.Р., Майстрах К.В. Социальная гигиена и ОЗО. - Москва: Медицина, 1987.- 264 с.

 3. Серенко А.Ф. Социальная гигиена и ОЗО. - Москва: Медицина, 1984.- 639 с.

 4. Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и ОЗО / Лисицин Ю.П., Галанова Г.И./ . - Москва: Медицина, 1975.- 336 с.

 5. Соціальне страхування /Збірник нормативних актів/. - Ч.І-ІІ.- Київ, 1993.- 223 с.


Додаткова:

 1. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20.12.1991р.

 2. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 19.12.1991р. (із змінами і доповненнями від 1.07.1992р.)

 3. Постановление секретариата Укрсовпрофа от 11.09.1989г. № ст.28-04 “О льготных условиях назначения пособий по временной нетрудоспособности бывшим в/с, выполняющим интернациональный долг в республике Афганистан”.

Схожі:

В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему
Тема: Основні кількісні та якісні показники роботи лікувально-профілактичних закладів
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів по даним річних звітів. Прийняття управлінських рішень
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Правила заповнення відпо-відних статистичних доку-ментів. Міжнародну класифі-кацію хвороб, травм І при-чин смерті Х перегляду та...
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему
Тема: “Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини” (1 частина)
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка проведення практичного заняття по курсу соціальної психології зі студентами ІІ курсу стоматологічного факультету Тема 5: психологія спілкування: стосунки та інтеракція
Це вже не просто спілкування, а спільна діяльність, спрямована на реалізацію спільних для групи цілей, це і взаємний вплив одна на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи