Методична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему icon

Методична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему
Скачати 75.23 Kb.
НазваМетодична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему
Дата08.06.2012
Розмір75.23 Kb.
ТипДокументи

СХВАЛЕНО”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини,

ООЗ та суспільних наук


“___”_____________ 2001 р.


Протокол № ____


Зав.кафедрою В.Е. Кардаш


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

cемінарського заняття із студентами 6 курсу

на тему:

Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної

допомоги в умовах переходу до страхової медицини”


ІІ частина


(Тривалість - 5 годин)


Методичну розробку

підготували:

доцент В.Е.Кардаш

асистент В.А.Михайлик


Чернівці, 2001 р.

І. Тема: Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини.


ІІ. Тривалість заняття: 5 годин.


ІІІ. Мета заняття: Визначення ступеня та глибини опанування теоретичними знаннями по проблемі реформування охорони здоров’я населення при переході до страхової медицини, новий механізм господарювання і надання медичної допомоги бригадним методом сімейної медицини.


ІV. Навчальна мета:


Студент повинен знати:

 • Проблеми охорони здоров’я при переході до страхової медицини.

 • Правову базу обов’язкового та добровільного медичного страхування, їх особливості.

 • Економічні, організаційні та соціально-психологічні основи медичного страхування.

 • Роль страхових організацій та їх функції у впровадженні та проведені страхової медицини.

 • Акредитація та ліцензування ЛПЗ при переході до страхової медицини.


Студент повинен вміти:

 • Визначати основні напрямки реформування охорони здоров’я.

 • Визначати проблеми охорони здоров’я.

 • Визначати принципи охорони здоров’я в зв’язку з її реформуванням.


Студент повинен опанувати практичні навички:

 • Методику системи ціноутворення за надання медичної допомоги в поліклініці та стаціонарі.

 • Методику контролю за кількістю та якістю надання медичної допомоги застрахованим.

 • Методику розрахунку фінансування поліклініки та стаціонару в умовах переходу до страхової та сімейної медицини.

 • Методику розрахунку оплати праці сімейних лікарів та спеціалістів поліклінік і стаціонарів.

 • Обчислення та оцінка стандартизованих показників (прямий метод стандартизації).


V. Виховна мета:

 • Виховувати у студентів вміння клінічно мислити при проведені змін в охороні здоров’я і переході до страхової медицини.

 • Формувати у студентів почуття відповідальності при впровадженні та проведені страхової медицини і пов’язувати її з ринковими відносинами в суспільстві.

 • Вимагати у студента дотримання принципів лікарської деонтології в процесі спілкування з хворими та колегами при роз’ясненні правової бази обов’язкового та добровільного медичного страхування.


^ VІ. Міжпредметна інтеграція:


Дисципліна

Знати

Вміти

Всі профільні кафедри

Проблеми при переході до страхової медицини. Роль страхових організацій та їх функції у впровадженні та проведені страхової медицини.

Основи медичного страхування, правову базу обов’язкового та добровільного медичного страхування.

Загальні положення про лікаря загальної практики.

Визначати основні напрямки,

проблеми і принципи охорони здоров’я в зв’язку з її рефор-муванням.
^ VІІ. План та організаційна структура заняття:


Основні етапи заняття та їх зміст

Учбова мета в рівнях засвоєння

^ Методика контролю та навчально-методичне забезпечення

Час

1

2

3

4

1.Підготовчий етап:

 • організація заняття;

 • визначення навчальної мети та мотивація;

 • контроль вихідного рівня знань.

ІІ - ІІІ

Фронтальне опитування,

тестові завдання.

10 -15 хв.

2.Основний етап формування професійних вмінь

та навичок:

 • заслуховування реферативних доповідей.
ІІ - ІІІ

Індивідуальний аналіз ре-

феративної доповіді всією групою.

Викладач у формі співбе-сіди з групою розширює і поглиблює знання студентів.

170 хв.

3. Заключний етап:

 • підвищення підсумку заняття;

 • контроль та корекція

 • прфесійного вміння та навичок;

 • домашнє завдання.

ІІІ

Індивідуальний контроль

по виконанню завдання

основного етапу та його

корекція в присутності

всієї групи

15-20 хв.


VІІІ. Поради студенту:


Теми індивідуальних доповідей до семінарського заняття:

 1. Сільський дільничний лікар - сімейний лікар.

 2. Сімейний лікар - думка дільничних терапевтів.

 3. Сімейна медицина (завданя, принципи, моделі).

 4. Розвиток сімейної медицини на Львівщині.

 5. Сімейний лікар в республіці Куба.

 6. Сімейна медицина - перш за все медицина профілактична.

 7. Потенційна роль сімейних лікарів у пропаганді здорового способу життя.

 8. Проблеми об’єктивного і суб’єктивного в діагностичній діяльності лікарів загальної практики.

 9. Кваліфікаційна характеристика лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

 10. Підготовка сімейних лікарів в Канаді.

 11. Де, кому і коли потрібен сімейний лікар.

 12. Сімейний лікар у Великобританії.

 13. Проблеми післядипломного навчання при підготовці сімейного лікаря.

 14. Сім’я і хвороба.

 15. Проблеми визначення та типологізація медичного страхування.


ІХ. Контрольні питання до теми заняття:

1. Медичне страхування:

 • проблеми охорони здоров”я при переході до страхової медицини;

 • державне обов”язкове та добровільне медичне страхування;

 • особливості добровільного та обов”зкового медичного страхування;

 • правова база медичного страхування;

 • економічні основи медичного страхування;

 • організаційні основи медичного страхування: ( страхові організації, страхові компанії, територіальні та національні фонди медичного страхування);

 • застрахований, страхувальник, страхувач;

 • роль страхових організацій у впровадженні та проведені страхової медицини:

а) контрольна функція (контроль за якістю та кількістю надання

медичної допомоги застрахованим);

б) страхова організація, як захисник прав застрахованих;

в) медична асоціація та її роль в захисті прав медичних працівників;

 • соціально-психологічні основи медичного страхування;

 • функціональна і реорганізаційна перебудова охорони здоров”я перед впровадженням страхової медицини;

 • дільничний (сімейний) лікар - домінантна фігура страхової медицини;

 • акредитація та ліцензування лікувально-профілактичних закладів при переході до страхової медицини.


2. Страхова медицина:

 • фінансування сімейної медицини в умовах страхової медицини;

 • фінансування поліклінік в умовах сімейної та страхової медицини;

 • фінансування стаціонарів в умовах сімейної та страхової медицини;

 • контроль за якістю та кількістю надання медичної допомоги в поліклініці та стаціонарі;

 • оплата праці сімейних лікарів та спеціалістів поліклінік і стаціонарів.


Х. Список рекомендованої літератури.


Основна:

 1. Сборник нормативно-методических документов по переводу на новые условия хозяйствования учреждений и организаций здравоохранения.- Москва,1989 - С. 177-195.

 2. Методические журналы по переводу учреждений здравоохранения на экономические методы управления в условиях перехода отрасли на принципы медицинского страхования.-Москва, т. 1-5, 1991.

 3. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи.- Київ, Наукова думка,1992.- 125 с.

 4. Хара О. Чи страшна страхова медицина. Медична газета України, 1995. січень.

 5. Програмні тестові питання з соціальної медицини та охорони здоровя”я.- Київ, 1997.

 6. Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров”я.- Тернопіль- Київ- Вінниця, 1997.Додаткова:


 1. Базилевич Я.П. Сімейна медицина. (Завдання, принципи, моделі) // Лікування та діагностика.- №3, 1997.- С.741-45.

 2. Кича Д.И. Семейный врач в республике Куба // Сов.здравоохранение.- №3, 1989.- С. 63-66.

 3. Косарев И., Владимирцев В. Что стоит за понятием “семейный врач”? // Врач.- №7, 1992.- С. 32-35.

 4. Порохняк-Гановська Л. Сімейна медицина - перш за все медицина профілактична // Український медичний вісник. - №1, 1997.- С.108-110.

 5. Вітенко І.С. Проблеми об’єктивного і суб’єктивного в діагностичній діяльності лікарів загальної практики // Практична медицина, - №1-2, 1998.- С. 107-110.

 6. Райс Д. Подготовка семейных врачей в Канаде // Врач. - №4.,1991.- С.49-51.

 7. Боярский А.П., Чернова Т.В. Семейный врач: мнение участковых терапевтов // Здравоохранение Российской Федерации.- №3, 1993.- С. 8-9.

 8. Третьяков Г.В., Резников С.Г. Сельский участковый врач // Здравоохранение Российской Федерации.- №7, 1990.- С. 11-14.

 9. Авксентьева М. Семья и болезнь // Врач.- №1, 1993. - С.39-41.

 10. Закирова С.А. К сущности рыночной конкуренции в медицине // Здравоохранение Российской Федерации.- №2, 1996.- С. 11-16.

Схожі:

Методична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему
Тема: “Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини” (1 частина)
Методична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему
Тема: Основні кількісні та якісні показники роботи лікувально-профілактичних закладів
Методична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
Методична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
Методична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів по даним річних звітів. Прийняття управлінських рішень
Методична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
...
Методична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Правила заповнення відпо-відних статистичних доку-ментів. Міжнародну класифі-кацію хвороб, травм І при-чин смерті Х перегляду та...
Методична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка проведення практичного заняття по курсу соціальної психології зі студентами ІІ курсу стоматологічного факультету Тема 5: психологія спілкування: стосунки та інтеракція
Це вже не просто спілкування, а спільна діяльність, спрямована на реалізацію спільних для групи цілей, це і взаємний вплив одна на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи