Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки
Скачати 408.05 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки
Сторінка1/2
Дата08.06.2012
Розмір408.05 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Л.А. Нохріна, О.М. Кравець


Методичні вказівки

з дидактичним забезпеченням до практичних занять

з дисципліни „Вступ до гостинності”

(для студ. І курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0502 „Менеджмент”)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 „Менеджмент”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 39 с.Укладачі

Л.А. Нохріна,

О.М. Кравець


Рецензент:

доц. кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ, канд. геогр. наук Поколодна М.М.^ Рекомендовано кафедрою туризму

і готельного господарства,

протокол № 3 від «25» жовтня 2007 р.


ЗМІСТ


ВСТУП ..........................................................................................................

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ ........................................................................................................

Практичне заняття 1 .........................................................................

Практичне заняття 2 .........................................................................

Практичне заняття 3 .........................................................................

Практичне заняття 4 .........................................................................

Практичне заняття 5 .........................................................................

Практичне заняття 6 .........................................................................

Практичне заняття 7 .........................................................................

Практичне заняття 8 .........................................................................

Практичне заняття 9 .........................................................................

2. Методики активізації процесу навчання ....................

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ............................

4. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ........................................................................

5. СПИСОК РекомендованОЇ літературИ .................................

Додаток а „Кейс І „Вибір типу ресторану для розвитку курорту” ........................................................................................................

Питання для обговорення до кейсу І ...................................................

Додаток Б „Кейс ІІ „Вибір стратегії перепозиціонування на ринку готельних послуг” ........................................................................................

Питання для обговорення до кейсу ІІ .................................................

4


5

5

6

8

10

11

13

14

15

16

17

18

23

25


28

32


33

38


ВСТУП


Індустрія гостинності охоплює туризм, готельний та ресторанний бізнес, відпочинок і розваги, організацію конференцій та нарад тощо.

Програма вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” складена відповідно до місця й значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог й охоплює всі змістові модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин.

Дисципліна „Вступ до гостинності” є вихідна й передує вивченню дисциплін професійного блоку.

Робочою програмою дисципліни передбачене проведення практичних (семінарських) занять.

^ Семінарське заняття — форма навчального заняття, що спрямована на закріплення студентом теоретичних знань, отриманих як на лекційних заняттях, так і в процесі самостійного вивчення матеріалу, а також під час виконання індивідуальної роботи.

^ Практичне заняття – форма навчального заняття, що спрямована на формування системи практичних знань з проблем розвитку та сучасного стану індустрії гостинності, знайомство з професійною термінологією.

У межах дисципліни „Вступ до гостинності” з метою опанування студентами навчальних елементів змістового модулю практичні заняття проводяться за окремо взятими темами або (в деяких випадках) питаннями. У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих групах (при попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, виробничі ситуації чи ділові ігри. Наприкінці заняття з метою виявлення ступеня засвоєння матеріалу викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та підведення підсумків з виставленням відповідної оцінки в залежності від результатів виконаної роботи.

^ 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


МОДУЛЬ 1. Вступ до гостинності


Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Готельний та ресторанний бізнес


Практичне заняття 1

Тема: Вступне заняття: значення, мета вивчення, задачі, проблематика дисципліни. Порядок вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” і контролю знань студентів (2 год.)

^ Мета заняття: ознайомлення з структурою навчальної дисципліни, її місцем у структурно-логічній схемі підготовки фахівця, метою, предметом і завданням вивчення дисципліни; системою поточного та підсумкового контролю знань студентів.

^ Зміст заняття:

 1. Значення, мета вивчення, задачі, проблематика дисципліни „Вступ до гостинності”.

 2. Порядок вивчення дисципліни та контролю знань студентів.

Проведення навчальної екскурсії по ХНАМГ.


Запитання для самоконтролю:

 1. Поясніть походження англійського терміна hospіtalіty.

 2. Охарактеризуйте розвиток індустрії гостинності в часи Давнього Риму.

 3. Охарактеризуйте розвиток індустрії гостинності в Новий час.

 4. Охарактеризуйте вплив Французької революції на розвиток ресторанної справи.

 5. Охарактеризуйте розвиток індустрії гостинності в ХІХ столітті.

 6. Охарактеризуйте розвиток індустрії гостинності в ХХ столітті і на сучасному етапі.

 7. Які цінності, визначені індустрією гостинності ще в Середні віки, актуальні і сьогодні?

 8. Пояснить, наскільки змінився соціальний статус господаря готелю (ресторану) з часів Давнього Риму і як це пов'язано з еволюцією індустрії гостинності.

 9. У чому полягає сутність сучасної гостинності?Завдання:

 1. Самостійне вивчення Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 р. № 19.

 2. Складання глосарію за ЗМ 1.1. Готельний та ресторанний бізнес. Частина 1.Рекомендована література: основна [1; 19].


Практичне заняття 2

Тема: Класифікація засобів розміщення в світі (2 год.)

Мета заняття: ознайомлення з основними системами класифікації засобів розміщення в світі.

Зміст заняття:

 1. Національні системи класифікації:

1.1.Французька національна класифікація.

1.2. Індійська національна класифікація.

2. Класифікація засобів розміщення в світі:

2.1. Система „корон” або „ключів”.

2.2. Система „букв”.

2.3. Система розрядів.

Проведення навчальної екскурсії по навчально-тренінговому центру готельного господарства ХНАМГ „Готель „Освіта”.


Запитання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте розвиток готельного бізнесу.

 2. Що таке франчайзинг?

 3. Назвіть провідні готельні ланцюги світу.

 4. Які існують основні системи класифікації засобів розміщення?

 5. Перелічіть основні служби готелю.

 6. Назвіть переваги використання в готельному бізнесі АСУ (автоматизованих систем управління).

 7. Назвіть міжнародні системи резервування.


Завдання:

 1. Самостійне вивчення ДСТУ 4268:2003 Національного стандарту України „Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”, ДСТУ 4269:2003 Національний стандарт України „Послуги туристичні. Класифікація готелів”.

 2. Складання глосарію за ЗМ 1.1. Готельний та ресторанний бізнес. Частина 2.

 3. Користуючись ДСТУ 4269:2003 Національного стандарту України „Послуги туристичні. Класифікація готелів” визначити категорію готелів за наступними умовами:


Задача 1

Готель має загальну площу двомісного номера 14 м2, окремий від службового вхід, автостоянку з охороною, цілодобовий підйом і спуск на ліфті, двері із внутрішнім запобіжником. Освітлення: від стельового світильника, прикроватного світильника, настільної лампи; телефонний – апарат в апартаментах у кожній кімнаті. Оснащеність меблями: односпальне ліжко - 90x200 см, двоспальне – 160x190 см. Телефонний зв'язок: прямий телефон з міською, міжміською, міжнародною мережею (пряма в 100 % номерів.) Санвузол – у 100 % номерів.


Задача 2

Персонал готелю вільно володіє однією з іноземних мов. Номера готелю оснащені: двоспальними ліжками розміром 160x200 см, килимами або килимовим покриттям підлоги, кріслом для відпочинку на кожного гостя, рекламними матеріалами, халатом банним, тапочками банними. У готелі є плавальний басейн і сауна, приміщення для переговорів, комп'ютери, телефакс.


Задача 3

Готель має окремий від службового вхід для гостей, цілодобовий підйом і спуск на ліфті, двері і замки з внутрішнім запобіжником, холодильник у багатокімнатних номерах. Готель пропонує наступні послуги: щоденне прибирання номера покоївкою; зміна постільної білизни один раз на три дні; надання праски, гладильної дошки; зміна рушників один раз на три дні. У готелі є приміщення для перегляду телепередач, внутрішній телефонний зв'язок у 100 % номерів, санвузол, розташований не менш чим у 50 % номерів.


Рекомендована література: основна [14-19]; додаткова [21; 25; 27; 32-33].


Практичне заняття 3

Тема: Регулювання роботи засобів розміщення в Україні. Вимоги (2 год.)

Мета заняття: ознайомлення з основними принципами регулювання роботи засобів розміщення в Україні.


Зміст заняття:

 1. Регулювання роботи засобів розміщення в Україні.

 2. Національні стандарти України в галузі туризму.

 3. Основні вимоги до засобів розміщення.

 4. Кейс І „Вибір типу ресторану для розвитку курорту” (кейс наведено у Додатку А).

 5. Захист глосарію зі ЗМ 1.1.

 6. Проведення поточного контролю знань студентів (тестування) зі ЗМ 1.1.Запитання для самоконтролю:

 1. Що мається на увазі під терміном „район обслуговування” стосовно до ресторанного бізнесу і чому для ресторану так важливо бути орієнтованим на зазначений ринок?

 2. Поясніть, чому для ресторану важливо, щоб його концепція відповідала місцю його розташування?

 3. Які критерії необхідно враховувати при виборі місцерозташування ресторану?

 4. Які існують типи меню?

 5. Чому, на вашу думку, немає єдиної системи класифікації ресторанів. Дайте приклади найбільш розповсюджених класифікацій.

 6. Які умови харчування звичайно передбачаються при організації обслуговування в ресторанах (кафе) готельних комплексів?

 7. Назвіть основні системи обслуговування в залежності від того, чи входить вартість харчування з розміщенням у готельний тариф.

 8. Поясніть значення поняття „коди харчування”.

 9. Які розрізняють види сніданків?

 10. Назвіть основні методи обслуговування в ресторанах.

 11. Поясніть призначення суггестивних рекомендацій при обслуговуванні. Які навички суггестивного сервісу характерні для гарного офіціанта?

 12. У чому виявляється розходження між діяльністю фронт-хауса і бек-хауса?

 13. Перелічіть види барів.

 14. Назвіть основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу.


Завдання:

 1. Самостійне вивчення Закону України „Про внесення змін у Закон України „Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282 - ІV.

 2. Складання глосарію зі ЗМ 1.2.


Рекомендована література: основна [14-18]; додаткова [25-27; 32-33]


ЗМ 1.2. Туристська діяльність


Практичне заняття 4

Тема: Основні показники, що характеризують діяльність готелю (2 год.)

Мета заняття: набуття навичок розрахунку показників ефективної діяльності готелю.

Зміст заняття:

 1. Основні показники діяльності готелю.

 2. Розрахунок показників ефективної діяльності готелів.

 3. Захист глосарію зі ЗМ 1.2.Запитання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення терміну „туризму”.

 2. За якими факторами класифікують поняття „туризм”?

 3. Назвіть міжнародні туристські організації.

 4. Назвіть державні органи, що регулюють діяльність туристських організацій в Україні.

 5. Які етапи можна виділити в становленні туризму?

 6. Охарактеризуйте передіндустріальний період в становленні туризму.

 7. Охарактеризуйте „століття залізниць” в становленні туризму.

 8. Охарактеризуйте автомобільні подорожі.

 9. Охарактеризуйте повітряні подорожі.

 10. Охарактеризуйте круїзні подорожі.

 11. У чому полягає економічний вплив туризму?

 12. Що таке „ефект мультиплікатора”?

 13. Що спонукує людей подорожувати? Назвіть причини.


Завдання:

Номерний фонд курортного готелю складає 430 номерів. У сезон (травень-вересень) заселені в середньому 410 номерів, добовий доход складає 61500,0 грн., в інший час (жовтень-квітень) заселені в середньому 230 номерів, що приносить добовий доход у сумі 25300,0 грн. Еталонна ціна за номер – 160,0 грн. Розрахувати наступні показники роботи готелю в сезон, несе зон, за рік:

 • відсоток заповнюваності;

 • середньодобову вартість (ціну) номера;

 • відсоток потенційного доходу з готельних номерів;

 • процентний доход;

 • запропонувати заходи щодо підвищення якості обслуговування і видів додаткових послуг у готелі для збільшення доходу і залучення більшої кількості відвідувачів.


Рекомендована література: основна [14-19]; додаткова [20; 23-24; 26; 32-33].


Практичне заняття 5

Тема: Види віз (2 год.)

Мета заняття: ознайомлення з порядком виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України; вивчення основних видів віз та запрошень.


Зміст заняття:

 1. Порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України.

 2. Види віз та запрошень.

 3. Вимоги до виконання підсумкової контрольної роботи.

 4. Проведення поточного контролю знань студентів (тестування) зі ЗМ 1.2.Запитання для самоконтролю:

 1. Назвіть основні нормативно-правові документи, що регулюють туристську діяльність на міжнародному рівні.

 2. Назвіть державні органи, що регулюють діяльність туристських організацій в Україні.

 3. Назвіть основні нормативно-правові документи, що регулюють туристську діяльність в Україні.

 4. У чому полягає основна мета Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 рр.?

 5. Назвіть основні задачі Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 рр.

 6. Які основні напрямки розвитку туризму виділяє Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 рр.?


Завдання:

Зобразити графічно структуру номерного фонду готелю в динаміці. Кількість номерів у готелі наведена у табл. 1.

Таблиця 1 – Кількість номерів у готелі

Номер

2005

2006

2007

Усього

94

94

92

1-кімн. 1-містний

40

40

36

1-кімн. 2-містний

40

42

42

1-кімн. 3-містний

8

6

6

1-кімн. 4-містний

4

4

4

2-кімн. 2-містний

2

2

4


Рекомендована література: основна [14; 17; 19]; додаткова [28-31; 33]


ЗМ 1.3. Основи менеджменту та маркетингу в індустрії гостинності


Практичне заняття 6

^ Тема: Загальні вимоги до сучасного менеджера туристської індустрії (2 год.)

Мета заняття: побудування типової моделі якостей сучасного менеджера туристської індустрії.

^ Зміст заняття:

 1. Загальна характеристика сучасного менеджера в туристській індустрії: професійно-кваліфікаційні вимоги й організаторські якості.

 2. Особливості спеціальності „менеджер”.Запитання для самоконтролю:

 1. Надайте визначення поняттю „менеджмент”.

 2. Назвіть основні задачі менеджменту.

 3. У чому полягає головна мета менеджменту?

 4. Що таке „управління”?

 5. Надайте визначення поняттю „бізнес”.

 6. Які існують рівні менеджерів?

 7. Хто такий менеджер?

 8. Хто такі супервайзери?

 9. Хто такі топ-менеджери?

 10. Назвіть ролі, що може виконувати менеджер в туристській організації.


Завдання:

Побудувати типову модель якостей сучасного менеджера туристської індустрії.


Рекомендована література: основна [14-18]; додаткова [20; 22-23; 25; 27; 33-34].


Практичне заняття 7

Тема: Основні принципи менеджменту туристської індустрії (2 год.)

Мета заняття: вивчення основних принципів менеджменту туристської індустрії.

Зміст заняття:

 1. Поняття "принципи менеджменту” в туристській індустрії.

 2. Основні принципи менеджменту туристської індустрії.

 3. Порівняльна характеристика принципів менеджменту А. Файоля та Г. Емерсона.Запитання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення поняттю „принципи управління”.

 2. Ким були розроблені перші спроби сформулювати принципи управління?

 3. Хто вперше ввів термін „принципи управління”?

 4. На які види поділяються принципи менеджменту?

 5. Які основні групи функцій управління виділяють у менеджменті гостинності?

 6. Які функції менеджменту взаємозалежні між собою?

 7. У чому полягає суть функції планування?

 8. У чому полягає суть функції організації?

 9. У чому полягає суть функції мотивації?

 10. У чому полягає суть функції контролю?

 11. Назвіть основні стадії процесу прийняття рішень.

 12. Дайте визначення поняттю „управлінське рішення”.

 13. Назвіть основні види управлінських рішень.


Завдання:

Зробіть порівняльну характеристику принципів менеджменту А. Файоля і Г. Емерсона.

Рекомендована література: основна [14-18]; додаткова [20; 22-23; 25; 27; 33-34].


Практичне заняття 8

  1   2

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” та виконання контрольної роботи (для студентів І курсу денної форми...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Ефективні комунікації” з дидактичним забезпеченням...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням (для студентів 1 курсу всіх форм...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням (для студентів 1 курсу всіх форм...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. О. Погасій, Л. А. Нохріна, Н. М. Матвєєва Методичні вказівки
Економіка І ціноутворення на підприємствах туристської індустрії” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Кравець Методичні вказівки
Організація анімаційних послуг в туризмі” для студ. І курсу заочної форми навчання напряму підготовки 020107 „Туризм”. /Укл.: Кравець...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Кравець Методичні вказівки
Вступ до фаху” (для студентів. І курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 020107 „Туризм”, 030601 „Менеджмент організацій”)....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи