Вінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту І відновлення Презентація спеціальності 050504 icon

Вінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту І відновлення Презентація спеціальності 050504
НазваВінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту І відновлення Презентація спеціальності 050504
Дата28.07.2012
Розмір70.4 Kb.
ТипДокументи

Вінницький національний технічний університет.

Факультет автомобілів та їх ремонту і відновлення


Презентація спеціальності 6.050504


Бакалаврський напрямок– «Зварювання»

Спеціальність – «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій»

Випускаюча кафедра – Кафедра технології підвищення зносостійкості


Перелік основних профільних дисциплін спеціальності та їх характеристика:


Назва дисципліни

Мета вивчення дисципліни

1. Технологія ремонту транспортної техніки

Надати майбутнім спеціалістам знання з вибору й проектування технологічних процесів ремонту автотракторної техніки за умови забезпечення високої якості продукції, економії матеріалів, енергії та високої продуктивності праці.

Студенти виконують курсову роботу з розробки технології ремонту вузлів автотракторної техніки (коробок передач, двигунів, мостів, рам і т.п.)


Відновлення деталей автомобілів

Розробка та реалізація технологій відновлення деталей автомобілів в умовах дрібносерійного виробництва (майстерні) та спеціалізованого заводу

Електронно - іонні технології зміцнення та відновлення

Вивчення та практичне освоєння сучасних методів та обладнання для зміцнення та відновлення із застосуванням електронних гармат, магнетронів, нанотехнологій та вакуумної техніки

Технологічна підготовка малого підприємства для відновлення та підвищення зносостійкості автомобілів і тракторів

Надати майбутнім спеціалістам знання та уміння з організації малого підприємства для відновлення автотракторної техніки.


Автоматичне керування зварюванням

Вивчення технологічних процесів зварювання та відновлення як об’єктів автоматичного керування та способи їх описування. Основну увагу приділено структурі та роботі систем автоматичного керування, що використовуються для автоматизації типових процесів.

Розпилювальні пристрої та устаткування

Надати майбутнім спеціалістам знання нанесення покриття способом розпилення, газотермічним, вакуумним, термодинамічним на іншими методами.

Студенти виконують курсовий проект з проектування технологічного процесу відновлення деталей різними способами розпилювання, проектування відповідного розпилювального обладнання та засобів автоматизації процесу відновлення деталей.

Вузли та деталі ремонтного виробництва

Вивчення об'єктів ремонтного виробництва автотракторної техніки, землеобробної техніки та іншого сільськогосподарського обладнання, їх особливостей та методи відновлення деталей машин і агрегатів.

Комп'ютерне моделювання технологічних процесів

Вивчення сучасних програмних комплексів комп'ютерного моделювання технологічних процесів зварювання та наплавлення відновлюваних поверхонь.

Матеріалознавство і термічна обробка зварних з’єднань

Вивчення сучасних матеріалів (металів, пластмас, композитів тощо) та методів забезпечення їх високих експлуатаційних характеристик.

Інформаційно - комп'ютерні технології ремонту і зварювання

Вивчення сучасних комп'ютерних програм в галузі проектування обладнання для відновлення поверхонь деталей машин.

Заготівельні процеси в машинобудуванні

Надання студентам знань з раціональних та розповсюджених у промисловості технологічних методів виробництва заготовок методами лиття, обробки металу тиском, зварювання та іншими способами обробки.


Теорія зварювальних процесів

Надати майбутнім спеціалістам знання та уміння із вибору зварювальних матеріалів, технологій та забезпечення заданого рівня якості зварених конструкцій та відновлених деталей

Контроль якості покриття

Надати майбутнім спеціалістам знання та уміння із контролю нових та відновлених деталей за показниками довговічності та надійності.

Спецпроцеси зміцнення

Вивчення технологій та обладнання забезпечення унікальних властивостей поверхонь деталей для використання в жорстких умовах експлуатації

Бакалаврська робота

Студенти розробляють технологічний процес відновлення деталі, виконують розрахунки режимів всіх операцій технологічного процесу, розробляють повний комплект технологічних документів згідно діючих стандартів

Дипломний проект

Студенти розробляють заходи з менеджменту технологічної підготовки виробництва для відновлення деталей з розробкою технологічного обладнання, засобів автоматизації і механізації виробничих процесів.Матеріально-технічна база кафедри технології підвищення зносостійкості складається:

1. Матеріалознавча лабораторія обладнана мікроскопами для вивчення структури різних матеріалів, в тому числі сучасний унікальний мікроскоп з можливістю збільшення в 300000 разів.

2. Лабораторія засобів автоматизації оснащена сучасними системами пневмо- , гідро та електроавтоматики фірми FESTO (Німеччина).

3. Зварювальний центр, який створений за підтримки інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, оснащений зварювальними постами з сучасним обладнанням для набуття навичок процесу зварювання. Всі студенти отримують після 2 курсу диплом газоелектрозварювальника 2-4 розрядів.

4. Лабораторія металорізального обладнання оснащена повним парком всіх типів металорізального обладнання.

5. Лабораторія відновлення поверхонь оснащена наплавлювальними та плазмовими установками.

6. Лабораторія електрохімічних методів нарощування захисних плівок на поверхні деталі.


На кафедрі працює магістратура і аспірантура, де студенти мають можливість набути найвищу кваліфікацію.


^ Рівень та галузі використання випускників

Фахівець підготовлений до роботи за видами економічної діяльності :

виробництво сталевих труб; виробництво металевих конструкцій; виробництво металевих резервуарів, цистерн і контейнерів; виробництво нагрівальних котлів;

інші операції з оброблення металу; виробництво різноманітних металевих виробів;

виробництво (без ремонту) поршневих двигунів внутрішнього згорання та деталей до них; виробництво турбін та запчастин до них; ремонт (спеціалізований) двигунів і турбін; виробництво (без ремонту) підіймального і такелажного устаткування; ремонт (спеціалізований) підіймального і такелажного устаткування; виробництво сільськогосподарських тракторів; ремонт (спеціалізований) тракторів та інших сільськогосподарських машин; виробництво машин для металургії; монтаж та установлення машин для металургії; ремонт (спеціалізований) машин для металургії; виробництво (без ремонту) машин і обладнання для добувної промисловості; виробництво (без ремонту) будівельних машин і обладнання; ремонт (спеціалізований) машин для добувної промисловості та будівництва; ремонт (спеціалізований) машин для перероблення сільгосппродуктів; виробництво побутових електроприладів; виробництво автомобільного транспорту; капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів; виробництво корпусів для автомобілів та причепів; будування та ремонт суден; будування прогулянкових суден; виробництво залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу; ремонт (спеціалізований) залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу; будування повітряних та космічних літальних апаратів; виробництво іншого транспортного устаткування, не віднесеного до інших угруповань; загальне будівництво будівель, (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення); будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів; будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергозабезпечення; будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв’язку місцевого призначення; додаткові роботи; будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості; будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань; монтаж і встановлення збірних конструкцій; будівництво морських та річкових споруд; монтаж металевих конструкцій; монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; водопровідні та каналізаційні роботи; газопровідні роботи.


^ Вища освіта.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу: майстер виробництва; майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів; майстер дільниці; інженер – технолог; інженер із комплектації обладнання; інженер зі зварювання; інженер – лаборант; викладач професійного навчально–виховного закладу; інженер з нормування праці; електромеханік; електромеханік дільниці; механік; механік виробництва; механік дільниці; науковий співробітник (електротехніка); науковий співробітник (інженерна механіка); науковий співробітник (інші галузі інженерної справи); викладач університетів та вищих навчальних закладів; асистент; викладач професійного учбово-виховного закладу; інспектор вищих навчальних закладів; інспектор-методист; науковий співробітник (галузь навчання);

і може займати первинні посади:

- науковий співробітник науково-дослідницьких закладів, - викладач навчальних закладів різного рівня акредитації із зварювання та споріднених технологій, інженер-дослідник, інженер-технолог, конструктор, - технолог, механік, оператор зварювальних установок і роботизованих комплексів, електромеханік, організатор-виконавець складально-зварювальних, відновлювальних і монтажних робіт, інспектор з перевірки відповідності технічних характеристик технологічного обладнання і оснастки встановленим нормам, з контролю якості продукції, контролер, старший лаборант з вимірювань і випробувань, інструктор виробничого навчання, інженер з технічного сервісу автомобілів, електричного транспорту та сільгосптехніки.


Довідки за телефонами: 598-6-78, 598-1-92.

Сайт університету: http://www.vstu.edu.ua

Сайт випускної кафедри: http://www.vstu.edu.ua/ua/inst/inmt/site_tpz/science.htm_


Адреса ВНТУ: 21021, Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 95 Телефони приймальної комiсiї: (0432) 466-667, 598-375
Інститут довузiвської пiдготовки: пiдготовчi курси - 598-406, 598-287

Схожі:

Вінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту І відновлення Презентація спеціальності 050504 iconВінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту і відновлення Презентація спеціальності 050504
Спеціальність – «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій»
Вінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту І відновлення Презентація спеціальності 050504 iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет інститут машинобудування та транспорту затверджую ректор В. В. Грабко
Спеціальність 05050403 “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей І конструкцій”
Вінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту І відновлення Презентація спеціальності 050504 iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет інститут машинобудування та транспорту затверджую ректор В. В. Грабко
Спеціальність 05050403 “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей І конструкцій”
Вінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту І відновлення Презентація спеціальності 050504 iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет інститут машинобудування та транспорту затверджую ректор В. В. Грабко
Спеціальність 05050403 “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей І конструкцій”
Вінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту І відновлення Презентація спеціальності 050504 iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет інститут машинобудування та транспорту затверджую ректор В. В. Грабко
Спеціальність 05050403 “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей І конструкцій”
Вінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту І відновлення Презентація спеціальності 050504 iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет інститут машинобудування та транспорту затверджую ректор В. В. Грабко
Спеціальність 05050403 “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей І конструкцій”
Вінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту І відновлення Презентація спеціальності 050504 iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет інститут машинобудування та транспорту затверджую ректор В. В. Грабко
Спеціальність 05050403 “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей І конструкцій”
Вінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту І відновлення Презентація спеціальності 050504 iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет інститут машинобудування та транспорту затверджую ректор В. В. Грабко
Спеціальність 05050403 “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей І конструкцій”
Вінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту І відновлення Презентація спеціальності 050504 iconНавчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів»
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів...
Вінницький національний технічний університет. Факультет автомобілів та їх ремонту І відновлення Презентація спеціальності 050504 iconКонспект лекцій з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів» Лекція №1 Система та організація то І ремонту легкових автомобілів на сто, які належать громадянам
То І ремонту. Підготовка автомобілів до продажу. Комплекс обов’язкових робіт. Комплекс робіт, що потребують автомобілі. Комплекс...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи