Таблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006 icon

Таблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006
Скачати 207.81 Kb.
НазваТаблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006
Дата08.06.2012
Розмір207.81 Kb.
ТипДокументи


Додаток1

до наказу Міністерства освіти і наукиУкраїни

від 09.11.2010 р.№ 1067

Таблиця

відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006Перелік 2006Перелік

2010
^ Шифр

галузі

Найменування галузі знань

Напрям підготовки

Код напряму

підготовки

Найменування спеціальності спеціаліста

Код

спеціальності спеціаліста

Найменування спеціальності магістра

^ Код

спеціальності магістра

Гуманітарні науки та мистецтво

0201

Культура

культурологія

6.020101

культурологія (за видами діяльності)

7.02010101

культурологія (за видами діяльності)

8.02010101книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020102

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

7.02010201

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

8.02010201музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

6.020103

музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

7.02010301

музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

8.02010301народна художня творчість

6.020104

народна художня творчість (за видами)

7.02010401

народна художня творчість (за видами)

8.02010401документознавство та інформаційна діяльність

6.020105

документознавство та інформаційна діяльність

7.02010501

документознавство та інформаційна діяльність

8.02010501
^ Соціальні науки, бізнес і право

0305

Економіка та підприємництво

економічна теорія

6.030501

економічна теорія

7.03050101

економічна теорія

8.03050101
економічна кібернетика

6.030502

економічна кібернетика

7.03050201

економічна кібернетика

8.03050201міжнародна економіка

6.030503

міжнародна економіка

7.03050301

міжнародна економіка

8.03050301економіка підприємства

6.030504

економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

7.03050401

економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

8.03050401управління персоналом та економіка праці

6.030505

управління персоналом та економіка праці

7.03050501

управління персоналом та економіка праці

8.03050501прикладна статистика

6.030506

прикладна статистика

7.03050601

прикладна статистика

8.03050601маркетинг

6.030507

маркетинг

7.03050701

маркетинг

8.03050701

біржова діяльність

7.03050702

біржова діяльність

8.03050702фінанси і кредит

6.030508

фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

7.03050801

фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

8.03050801

банківська справа

7.03050802

банківська справа

8.03050802облік і аудит

6.030509

облік і аудит

7.03050901

облік і аудит

8.03050901товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

товарознавство і комерційна діяльність

7.03051001

товарознавство і комерційна діяльність

8.03051001

товарознавство та експертиза в митній справі

7.03051002

товарознавство та експертиза в митній справі

8.03051002
експертиза товарів та послуг

7.03051003

експертиза товарів та послуг

8.03051003
управління безпечністю та якістю товарів

7.03051004

управління безпечністю та якістю товарів

8.03051004
організація оптової та роздрібної торгівлі

7.03051005

організація оптової та роздрібної торгівлі

8.03051005
0306

Менеджмент і адміністрування

менеджмент

6.030601

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

7.03060101

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

8.03060101
менеджмент інноваційної діяльності

7.03060102

менеджмент інноваційної діяльності

8.03060102
менеджмент природоохоронної діяльності

7.03060103

менеджмент природоохоронної діяльності

8.03060103

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

7.03060104

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

8.03060104

^ Природничі науки

0401

Природничі науки

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

6.040106

екологія та охорона навколишнього середовища*

7.04010601

екологія та охорона навколишнього середовища*

8.04010601


прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)

7.04010602

прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)

8.04010602


екологічна безпека

7.04010603

екологічна безпека

8.04010603


екологічний контроль та аудит

7.04010604

екологічний контроль та аудит

8.04010604


радіоекологія

7.04010605

радіоекологія

8.04010605


заповідна справа

7.04010606

заповідна справа

8.04010606

Інженерія

0507

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

6.050701

електричні станції

7.05070101

електричні станції

8.05070101
електричні системи і мережі

7.05070102

електричні системи і мережі

8.05070102
електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

7.05070103

електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

8.05070103
техніка та електрофізика високих напруг

7.05070104

техніка та електрофізика високих напруг

8.05070104
світлотехніка і джерела світла

7.05070105

світлотехніка і джерела світла

8.05070105
системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

7.05070106

системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

8.05070106

нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

7.05070107

нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

8.05070107

енергетичний менеджмент

7.05070108

енергетичний менеджмент

8.05070108електромеханіка

6.050702

електричні машини і апарати

7.05070201

електричні машини і апарати

8.05070201
електричні системи і комплекси транспортних засобів

7.05070202

електричні системи і комплекси транспортних засобів

8.05070202

електричний транспорт

7.05070203

електричний транспорт

8.05070203
електромеханічні системи автоматизації та електропривод

7.05070204

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

8.05070204
електромеханічні системи геотехнічних виробництв

7.05070205

електромеханічні системи геотехнічних виробництв

8.05070205

електропобутова техніка

7.05070206

електропобутова техніка

8.05070206

Будівництво та архітектура

0601

Будівництво та архітектура

будівництво

6.060101

промислове і цивільне будівництво

7.06010101

промислове і цивільне будівництво

8.06010101
гідротехнічне будівництво

7.06010102

гідротехнічне будівництво

8.06010102
міське будівництво та господарство

7.06010103

міське будівництво та господарство

8.06010103
технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

7.06010104

технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

8.06010104
автомобільні дороги і аеродроми

7.06010105

автомобільні дороги і аеродроми

8.06010105
мости і транспортні тунелі

7.06010106

мости і транспортні тунелі

8.06010106

теплогазопостачання і вентиляція

7.06010107

теплогазопостачання і вентиляція

8.06010107

водопостачання та водовідведення

7.06010108

водопостачання та водовідведення

8.06010108архітектура

6.060102

архітектура будівель і споруд

7.06010201

архітектура будівель і споруд

8.06010201
містобудування

7.06010202

містобудування

8.06010202
дизайн архітектурного середовища

7.06010203

дизайн архітектурного середовища

8.06010203
реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури

7.06010204

реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури

8.06010204гідротехніка (водні ресурси)

6.060103

гідромеліорація

7.06010301

гідромеліорація

8.06010301


раціональне використання і охорона водних ресурсів

7.06010302

раціональне використання і охорона водних ресурсів

8.06010302

водогосподарське та природоохоронне будівництво

7.06010303

водогосподарське та природоохоронне будівництво

8.06010303

гідротехніка

7.06010304

гідротехніка

8.06010304

Транспорт

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

транспортні системи
(за видами транспорту)

7.07010101

транспортні системи
(за видами транспорту)

8.07010101організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

7.07010102

організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

8.07010102

організація авіаційних робіт і послуг

7.07010103

організація авіаційних робіт і послуг

8.07010103

організація і регулювання дорожнього руху

7.07010104

організація і регулювання дорожнього руху

8.07010104

Геодезія та землеустрій

0801

Геодезія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

геодезія

7.08010101

геодезія

8.08010101
картографія

7.08010102

картографія

8.08010102
землеустрій та кадастр

7.08010103

землеустрій та кадастр

8.08010103
оцінка землі та нерухомого майна

7.08010104

оцінка землі та нерухомого майна

8.08010104
геоінформаційні системи і технології

7.08010105

геоінформаційні системи і технології

8.08010105
фотограмметрія та дистанційне зондування

7.08010106

фотограмметрія та дистанційне зондування

8.08010106

космічний моніторинг Землі

7.08010107

космічний моніторинг Землі

8.08010107

Сфера обслуговування

1401

Сфера обслуговування

готельно-ресторанна справа

6.140101

готельна і ресторанна справа

7.14010101

готельна і ресторанна справа

8.14010101


курортна справа

7.14010102

курортна справа

8.14010102побутове обслуговування

6.140102

організація побутового обслуговування

7.14010201

організація побутового обслуговування

8.14010201туризм

6. 140103

туризмознавство
(за видами)

7. 14010301

туризмознавство
(за видами)

8. 14010301

Безпека

1702

Цивільна безпека

цивільний захист

6.170201

цивільний захист

7.17020101

цивільний захист

8.17020101


управління у сфері цивільного захисту

7.17020102

управління у сфері цивільного захисту

8.17020102охорона праці

6.170202

охорона праці (за галузями)

7.17020201

охорона праці (за галузями)

8.17020201пожежна безпека

6.170203

пожежна безпека

7.17020301

пожежна безпека

8.17020301управління пожежною безпекою

8.17020302

______________________________

*Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя або викладача вищого навчального закладу, за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

**Спеціальності, за якими передбачається підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на базі повної загальної середньої освіти.

*** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти за переліком галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей, який визначається центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН.

**** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.Схожі:

Таблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006 iconТаблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006

Таблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006 iconТаблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Переліку-2007 напрямам підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Переліку-2006
Таблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста...
Таблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006 iconТаблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста напрямам підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
...
Таблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006 iconНаказ №1067 Про введення в дію переліку
Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними...
Таблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006 iconЗведена таблиця переліку регламентуючої документації бібліотек вищих навчальних закладів Чернігівського методичного об’єднання (2008 р.)

Таблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006 iconІнформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #)
Заявка для включення до переліку інвестиційних проектів, що потребують залучення інвестицій
Таблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006 iconПро затвердження Переліку наукових спеціальностей На виконання Указу Президента України від 09. 12. 2010 n 1085 1085/2010
Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, відповідно до Положення про Міністерство освіти
Таблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006 iconПрограма фахових вступних випробувань
Програма складається з «Пояснювальної записки», «Вимог до рівня загальноосвітньої підготовки з математики», «Переліку розділів І...
Таблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006 iconПрограма фахових вступних випробувань
Програма складається з «Пояснювальної записки», «Переліку розділів І тем» та «Вимог до рівня загальноосвітньої підготовки з математики»,...
Таблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006 iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт Підготувала Тетяна Борис
Тематика курсових робіт відповідає напрямам досліджень, науковим зацікавленням кафедри відповідного спрямування. Тему дослідження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи