Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/5
Дата08.06.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання лабораторних робіт з курсу

«АРМ менеджера»


(для студентів 5 курсу спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій», системи дистанційного утворення й іноземних студентів)


ХАРКІВ-ХНАМГ- 2008

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «АРМ менеджера» (для студентів 5 курсу спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій», системи дистанційної освіти та іноземних студентів)


Укл.: Уфимцева В.Б., Карпенко М.Ю.- Харків: ХНАМГ, 2008. - 65 с.


Укладачі: В. Б. Уфимцева,

М.Ю. Карпенко.


Рецензент: канд. екон. наук, доцент В.О. Костюк


Рекомендовано кафедрою «ПМіІТ», протокол № 11 від «_29_» _квітня_______ 2008 р.

Зміст
Мета роботи 4

Керування проектами 4

^ Методика виконання роботи 6

Планування проекту 7

Створення плану проекту 8

Настроювання проекту 8

Введення і організація списку завдань 14

Час початку та завершення завдань 18

Призначення ресурсів 22

Введення витрат 27

Перегляд календарного плану і його докладних відомостей 31

Коригування календарного плану 40

Збереження плану по ходу виконання 49

^ Відстеження і керування ходом виконання 51

Відстеження фактичного ходу виконання завдань 52

Порівняння фактичних витрат з бюджетом 55

Балансування завантаження ресурсів 58

^ Підготовка та поширення результатів 62

Зміна виду календарного плану шляхом форматування 63

Друк даних проекту 63

Поширення даних, що відносяться до проекту, в електронній формі 64

^ Мета роботи

Робота полягає у створенні проекту, призначенні ресурсів, аналізі та оптимізації в середовищі автоматизованого керування проектами Microsoft Project.

^ Керування проектами

Керування проектами — це процес планування, організації і керування завданнями1 та ресурсами з метою досягнення певної мети2 при наявності обмежень за часом3, ресурсами4 або витратами5. План проекту може бути простим, наприклад, містити написаний у блокноті список завдань із часами їхнього початку і завершення. План може бути складним і містити взаємозалежних завдань і ресурсів з бюджетом у сотні мільйонів. Незалежно від складності проекту, він має три основні етапи:

 1. Побудова плану.

 2. Відстеження ходу виконання проекту й керування.

 3. Завершення проекту.

Чим краще виконуються окремі етапи, тим імовірніше успіх проекту в цілому.

Якби можна було представити майбутнє проекту, то рішення завдання побудови плану проекту набагато спростилося.

До деякої міри це можливо, якщо знати три фактори, що формують кожний проект:

 • ^ Час — час на виконання проекту, що відбито в календарнім плані проекту.

 • Гроші — бюджет проекту, заснований на витратах на ресурси, тобто персонал, устаткування й матеріали, необхідні для виконання завдань.

 • ^ Область охоплення — мета і завдання проекту, а також працезатрати6, необхідні для їхнього виконання.

Ця трійка — час, гроші та область охоплення - називаються трикутником проекту. Коригування одного із цих елементів впливаює на два інших. Хоча важливі всі три елементи, зазвичай один з них робить на проект більший вплив, ніж інші.

Залежність між цими трьома елементами різна для кожного проекту. Вона визначає і можливі проблеми, і припустимі рішення. Знання вузьких місць і можливостей для маневрування полегшує планування та керування проектами.

^ Методика виконання роботи

Робота складається з п’яти етапів.

1 етап. Вибирається тематика проекту.

Тематика і список завдань індивідуальні для кожного варіанта роботи. Дані погоджуються з викладачем.

2 етап. В вікні мережної діаграми або у вікні діаграми Ганта виконується процедура опису структури проекту, тобто опис завдань і взаємозв'язків між ними.3 етап. Задаються параметри проекту в цілому і окремих завданнь проекту.

Для проекту в цілому на початковому етапі повинні бути задані:

 • календар робочого часу, що може бути скорегований для конкретних робіт і ресурсів;

 • спосіб прив'язки тимчасових параметрів проекту до календаря (до поточної дати або до заданої) та ін.

  До параметрів завдань встановлюються:

 • тривалість;

 • спосіб планування («якомога раніше», «якнайпізніше» або з фіксованими датами початку/закінчення);

 • вид зв'язку з попередніми завданнями («закінчення-початок», «початок-початок» і т.д.);

 • пріоритет.

4 етап. Робится ресурсне планування проекту й вирівнювання завантаження.

5 етап. Введення витрат і аналіз вартості проекту.

Планування проекту

При створенні плану проекту вводяться наступні типи відомостей:

 • задачі;

 • тривалість7;

 • залежності завдань8;

 • ресурси;

 • затрати.

На підставі цих відомостей в Microsoft Project можуть бути розраховані календарний план, витрати і завантаження ресурсів.

Після створення плану проекту Microsoft Project розраховує й створює робочий графік на підставі наданих відомостей про завдання, які необхідно виконати, співробітників, що працюють над цими завданнями, устаткування і матеріали, що використовуютьсях для виконання завдань, а також зроблені витрати.

^ Створення плану проекту

Якщо визначена мета проекту і окреслені основні його етапи, можна почати створення плану цього проекту.

Спочатку створюється новий план проекту, у який вводиться та упорядковується список завдань для виконання, включаючи тривалість кожного завдання і залежності завдань.

Потім у план додаються співробітники, устаткування, матеріали і витрати на них. Після цього завданням призначаються ресурси. На основі цих відомостей про ресурси і завдання Microsoft Project створює календарний план. При необхідності план можна перевіряти й коригувати.

Настроювання проекту

Першими кроками при створенні календарного плану є:

 • запуск нового плану проекту;

 • визначення початкової або кінцевої дати проекту;

 • введення загальних відомостей про проект.

 • Створення нового проекту

Починаючи новий проект в Microsoft Project, можна ввести або початкову, або кінцеву дату проекту, але не обидві. Рекомендується вводити тільки початкову дату проекту, а кінцева дата буде розрахована в Microsoft Project після введення і планування завдань.

Якщо проект повинен бути завершений до певної дати, варто ввести тільки кінцеву дату проекту. Первісне планування варто виконувати з кінцевої дати, щоб визначити дату, коли необхідно почати проект. Якщо відома найкраща початкова дату і робота почалась, більш ефективно виконувати планування з початкової дати.

 1. Натисніть кнопку Создать .

 2. В меню Проект виберіть команду Сведения о проекте. Введіть або виберіть початкову або кінцеву дату проекту.

 3. Натисніть кнопку Сохранить.

 4. Створіть у папці АРМменеджера/НомерГрупи свою особисту папку для збереження проекту.

 5. В полі Имя файла введіть назву проекту. Сохранить.

Поради

Початкову або кінцеву дату можна змінити, вибравши команду Сведения о проекте у меню Проект.

Крім того, для швидкого створення нового проекту може бути використана бокова область Определение проекта. На панелі інструментів Консультант натисніть кнопку Задачи і клацніть посилання Определение проекта. Додержуйтеся інструкцій у боковій області.

 • ^ Введення ключових відомостей про проект

Кожний проект складається з унікального набору компонентів: мета проекту, певні завдання, а також особи, які їх виконують. Щоб пам'ятати всі важливі відомості і їхній взаємозв'язок, варто ввести дані про проект і звертатися до них при необхідності.

 1. В меню Файл виберіть команду Свойства і відкрийте вкладку Документ.

 2. Введіть будь-які відомості про проект, наприклад, укажіть осіб, які будуть їм керувати і вести файл проекту, опишіть мету проекту, відомі обмеження та введіть інші загальні зауваження про проект.

 • ^ Настроювання календаря проекту

Календар проекту можна змінювати, щоб відбивати робочі дні і години для кожного учасника проекту. Стандартний календар з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 18:00, з годинною обідньою перервою.

Можна визначити і неробочий час, наприклад, вихідні або нічний час, а також спеціальні вихідні дні, наприклад, свята.

 1. В меню Вид виберіть команду Диаграма Ганта.

 2. В меню Сервис виберіть команду Изменить рабочее время.

 3. Виберіть дату в календарі.

 4. Виберіть параметр неробочее время для вихідних днів або нестандартное робочее время для зміни годин роботи.

 5. Якщо обрано параметр нестандартное робочее время на кроці 10, введіть необхідний час початку роботи в полі С и час закінчення в полі По.

Наприклад, змінити робочий час для передсвяткового дня 30 квітня  задати короткий робочий день до 13:00.
Святкові дні з 1 травня по 9 травня можна зробити вихідними поставивши на Установить для выбранных дат: маркер на нерабочее время.

Щоб змінити один день тижня в усьому календарі (наприклад, задати закінчення роботи у п'ятницю в 16:00), виберіть скорочене позначення цього дня вгорі календаря Пт.Щоб змінити всі робочі дні, наприклад, щоб працювати з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:30, виберіть позначення цього дня (наприклад, Пн для понеділка) для першого робочого дня тижня, а потім, утримуючи клавішу SHIFT, виберіть позначення останнього робочого дня (Пт для п'ятниці).Поради

Для швидкого настроювання календаря проекту можна використати бокову область Рабочее время проекта.

^ Введення і організація списку завдань

Коли створен план проекту, його можна заповнити завданнями. Спочатку перелічьте кроки, необхідні для досягнення мети проекту. Найпростіше почати з великих частин роботи, а потім поділити кожну частину на завдання з окремими результатами9. Додайте віхи10. І, нарешті, оцініть і введіть тривалість.

Після введення відомостей про завдання створюють структуру, що допомагає при логічній організації завдань і перегляді структури всього проекту.

 • ^ Введення завдань і їх тривалості

Звичайний проект являє собою набір зв'язаних завдань. Завдання визначається обсягом роботи і конкретними результатами. Вони повинні бути досить короткі, щоб можна було регулярно відслідковувати їх хід виконання. Тривалість завдань завичай повинна лежати в інтервалі від одного дня до двох тижнів.

Введіть завдання в порядку їхнього виникнення. Потім оцініть тривалість кожного завдання і введіть цю оцінку в якості тривалості. Тривалості використаються в Microsoft Project для розрахунку обсягу роботи, яку необхідно виконати в рамках кожного завдання.

Примітка

Не треба для кожного завдання вводити дати в поля Начало і Окончание. В Microsoft Project початкова і кінцева дати розраховуються з урахуванням зв'язків між завданнями, про які буде розказано далі.

 1. В меню Вид виберіть команду Диаграма Ганта.

 2. В поле Название задачи введіть назву завдання і натисніть клавішу TAB.

Microsoft Project вводить приблизну тривалість завдання, рівну одному дню, зі знаком питання.

 1. В поле Длительность введіть час, необхідний для виконання завдання в місяцях, тижнях, днях, годинах або хвилинах, без обліку неробочих днів. Можна використовувати наступні скорочення:

  місяці = м

  тижні = н

  дні = д

  години = год

  хвилини = хв

Примітка

Щоб задати приблизну тривалість, введіть після неї знак питання.

 1. В наступних рядках введіть додаткові завдання, необхідні для виконання проекту. Про те, як їх організувати і змінювати, буде розказано пізніше.

Поради

Також для завдання можна додавати замітки. В полі Название задачи виберіть завдання і натисніть кнопку Заметки задачи . Введіть відомості в полі Заметки і натисніть OK.

Для швидкого створення нового проекту може бути використана бокова область Список задач. На панелі інструментів Консультант натисніть кнопку Задачи, а потім клацніть посилання Ввод задач проекта. Додержуйтеся інструкцій у боковій області.

 • ^ Створення віхи

Віха — це завдання, що використовується для позначення значимих подій календарного плану, наприклад, завершення основного етапу робіт. При введенні нульової тривалості для завдання в Microsoft Project на діаграмі Ганта на початку відповідного дня відображається символ віхи .

 1. В полі Длительность виберіть тривалість того завдання, що потрібно зробити віхою, а потім введіть значення 0д.

Примітка

Завдання з нульовою тривалістю автоматично позначаються як віха, але віхою може бути зроблене будь-яке завдання. Щоб позначити завдання як віху, виберіть завдання в поле Название задачи. Натисніть кнопку Сведения о задаче , виберіть вкладку Дополнительно, а потім встановіть позначку Пометить задачу как веху.

 • ^ Створення повторюваних завдань

Повторювані завдання — це завдання, які регулярно повторюються, наприклад, щотижневі збори.

 1. В полі Название задачи виберіть рядок, де повинне перебувати повторюване завдання.

 2. В меню Вставка виберіть команду Повторяющаяся задача.

 3. В полі Название задачи введіть назву завдання.

 4. В полі Длительность введіть або виберіть тривалість одного екземпляра завдання.

 5. В групі Повторять виберіть періодичність Ежедневно, Еженедельно, Ежемесячно або Ежегодно.

 6. В полі праворуч від параметра Ежедневно, Еженедельно, Ежемесячно або Ежегодно визначьте частоту завдання.

 7. В групі Пределы повторения введіть дату початку в поле Начало і потім виберіть параметр Окончание после або Окончание. Якщо обрано параметр Окончание после, введіть число повторень завдання. Якщо обрано параметр Окончание, введіть дату, до якої дане повторюване завдання повинно закінчитися. OK.

Поради

Щоб переглянути в поданні завдань всі екземпляри повторюваного завдання, клацніть значок «плюс» поруч із головним повторюваним завданням.

 • ^ Організація завдань у логічну структуру11

Структурування допомагає організувати завдання в більше зручні для управління компоненти. Створивши ієрархію, можна об'єднати зв'язані завдання в більш загальне. Такі завдання називаються сумарними завданнями12. Завдання, об'єднані під сумарним завданням, називаються підзавданнями13. Початкова й кінцева дата сумарного завдання визначається початковою й кінцевою датами першого та останнього її підзавдання.

Щоб організувати структуру, варто використати кнопки:

ВідступВиступПоказати підзавданняСховати підзавдання


 1. В меню Вид виберіть команду Диаграма Ганта.

 2. При необхідності введіть завдання для проекту.

 3. Виберіть перше завдання, що потрібно зробити підзавданням.

 4. В меню Вставка виберіть команду Название задачи.

 5. В вставленому рядку введіть назву нового сумарного завдання в полі Название задачи.

 6. В полі Название задачи виберіть завдання, які необхідно зробити підзавданнями.

 7. Натисніть кнопку Отступ , щоб розташувати завдання з відступом.

Поради

Щоб показати всі подзавданняи, натисніть кнопку Показать та потім кнопку Все подзадачи.

^ Час початку та завершення завдань

Після створення й структурування списку завдань варто перевірити, як завдання співвідносяться один з одним і як вони відповідають важливим датам. Можна зв'язати завдання, щоб відбити їхню залежність, наприклад, вказавши, що одне завдання починається по завершенні іншого. Ці зв'язки називаються залежностями завдань. Разом із тривалістю та іншими факторами планування залежності завдань грають в Microsoft Project важливу роль при розрахунку початкової і кінцевої дати завдань.

Якщо змінився графік зв'язаного завдання, перепланування пов'язаних з нею завдань робиться автоматично. Уточнити календарні плани завдань можна за допомогою конкретних обмежень дат і крайніх строків.

 • ^ Створення взаємозв'язків між завданнями

Одним з найбільш надійних способів планування завдань є встановлення взаємозв'язків між ними, тобто залежностей завдань. Залежності завдань відбивають обумовленість наступних завдань, або послідовників14, більш ранніми завданнями, або попередниками15. Наприклад, якщо завдання «Пофарбувати стіну» повинне бути виконано до завдання «Повісити годинники», можна зв'язати два завдання, щоб завдання «Пофарбувати стіну» стало попередником, а завдання «Повісити годинники» - послідовником.

Після того як завдання зв'язані, зміна дат попередника впливає на зміну дат послідовників. В Microsoft Project за замовчуванням створюється залежність завдань типу «Закінчення-початок». Однак, оскільки залежність «Закінчення-початок» підходить не для кожного випадку, для реального моделювання проекту зв'язок завдань можна змінити на «Початок-початок», «Закінчення-закінчення» або «Початок-закінчення».

 1. В меню Вид виберіть команду Диаграма Ганта.

 2. Щоб зв'язати два або більше завдання один з одним, виберіть їх у поле Название задачи , причому в тім же порядку, у якому вони повинні бути зв'язані.

Щоб вибрати кілька завдань підряд, натисніть клавішу SHIFT і, утримуючи її, клацніть перше і останнє завдання. Щоб вибрати кілька завдань врозкид, натисніть клавішу CTRL і, утримуючи її, клацніть по черзі потрібні завдання.

 1. Натисніть кнопку Связать задачи .

 2. Щоб змінити зв'язок завдань, двічі клацніть лінію зв'язку між завданнями, яку потрібно змінити.Буде відкрите діалогове вікно Залежність завдань. Якщо буде відкрите діалогове вікно Стилі відрізків, було натиснуто не на лінію зв'язку. Необхідно закрити це діалогове вікно і знову двічі клацнути зв'язок завдань.

 1. В полі зі списком Тип виберіть потрібний тип зв'язку між завданнями. OK.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи