Недоліки такого типу перехрещення icon

Недоліки такого типу перехрещення
Скачати 123.83 Kb.
НазваНедоліки такого типу перехрещення
Дата09.06.2012
Розмір123.83 Kb.
ТипДокументи

Недоліки такого типу перехрещення:

 • на кільці змішуються основні потоки другорядної дороги і лівоповоротні потоки основної дороги;

 • перепробіг основного потоку другорядної дороги змушений проходити кільцем, що призводить до перепробігу і незручності руху.

З метою поліпшення умов руху кільце можна витягнути в напрямку другорядної дороги.

Розподільче кільце з п'ятьма шляхопроводами проектують при перехрещенні двох доріг високої категорії.

Правоповоротний рух знаходиться у менш сприятливих умовах, ніж у «листі конюшини», тому що він змішується з лівоповоротним і траєкторія руху має не тільки праві повороти, а й ліві.
Рис. 2.53 – Кільцева розв'язка у трьох рівнях


Переваги:

 • усі потоки вливаються з правого боку проїзної частини;

 • розподільче кільце має просту конфігурацію, воно легке для орієнтування водіїв.

Недоліки:

 • розподільче кільце проходить чергово то над однією, то під іншою магістраллю, отже доводиться проектувати дуже складний поздовжній профіль кільця, де відбувається безперервне чергування підйомів і спусків; це кільце має бути великого радіуса, щоб розмістити їх;

 • значний перепробіг на кільці лівоповоротних автомобілів;

 • наявність п'яти шляхопроводів замість одного.

 1. Петлеподібні (рис. 2.54).

 2. Складні перехрещення з відокремленими лівоповоротними з'їздами (рис. 2.55, 2.57, 2.58, 2.59).

 3. Ромбовидні й комбіновані з поєднанням елементів різних перехрещень (рис. 2.56).

Рис. 2.54 – Схеми петлеподібних перехрещень:

а – поліпшена подвійна петля; б – подвійна петля; в – перехрещення в двох рівнях з регульованим рухом на другорядних напрямках; г – перехрещення в двох рівнях з пропуском лівоповоротного саморегульованого руху через сусідні вузли
Рис. 2.55 – Схеми складних перехрещень:

а – у чотирьох рівнях; б – турбинний тип; в – перехрещення з 16 шляхопроводами; г – гвинтовий тип

Рис. 2.56 – Схеми комбінованих перехрещень
Рис. 2.57 – Перехрещення в чотирьох рівнях у Голівуді (США)


Вузли вулиць і доріг у різних рівнях залежно від організації руху транспорту і пішоходів і рекомендованих розрахункових швидкостей на лівоповоротних з'їздах поділяють на 5 класів згідно з ДБН В.2.3-5 (табл. 2.9).


Рис. 2.58 – Лінійний тип складного перехрещення

Рис. 2.59 – Складна транспортна розв'язка у 3-х рівнях
Таблиця 2.9 – Типи транспортних розв'язок у різних рівнях
Типи вузлів

Клас пересічення

Рух транспортних потоків

Рекомендована розрахункова швидкість, км/год, на лівоповоротних з'їздах

Пішохідний рух

У разі їх частки в потоці

< 0,15

0,15 – 0,30

> 0,30

З повною розв'язкою руху в різних рівнях

І

Всі потоки безперервні та відокремлені

50

60

70

Безперервний, повністю відокремлений від усіх транспортних потоків

ІІ

Те саме

30

50

60

Те саме

ІІІ

Усі прямі потоки безперервні та відокремлені. Поворотні потоки безперервні, але можуть мати ділянки суміщення

30

40

50

Безперервний, відокремлений на пересіченні з прямими та основними потоками. Безперервний чи регульований на пересіченні з іншими потоками

IV

Усі прямі потоки безперервні, але можуть мати ділянки з поворотними потоками. Поворотні потоки регульовані чи саморегульовані

15

20

30

Те саме

З неповною розв'язкою руху в різних рівнях

V

Один прямий потік безперервний та відокремлений. Усі інші потоки регульовані чи само регульовані. Частина чи всі поворотні потоки можуть бути відсутніми

15

10

-

Безперервний, відокремлений на пересіченні з прямими потоками. Безперервний, регульований чи нерегульований на пересіченні з іншими потоками


Оскільки перехрещення у різних рівнях забезпечують безперервність і зростання швидкостей руху транспорту, вимоги до зручності і безпеки руху набувають особливого значення:

 • правильне поєднання вертикального і горизонтального планування всіх елементів перехрещення з вхідними у вузол вулицями;

 • вибір радіусів кривих для стійкості транспортних засобів;

 • вибір найбільш простого планування, що забезпечує гарне орієнтування водіїв;

 • створення смуг гальмування і розгону для перестроювання автомобілів, що повертають;

 • влаштування невуличних пішохідних переходів.

Вибір типу перехрещення залежить від класифікації вулиць, що входять у транспортний вузол; інтенсивності й характеру руху; гідрогеологічних умов; плану прилягаючої території (наявності капітальної опорної забудови); наявності підземних комунікацій; рельєфу місцевості; пішохідного руху; інших факторів (розмірів капітальних вкладень, зручності реконструкції і стадійності будівництва в міру зростання інтенсивності руху).

Типи розв'язок на перехрещеннях вулиць і доріг установлюють відповідно до категорій, архітектурно-планувальних умов, рельєфу, розмірів руху, очікуваних швидкостей руху і техніко-економічних обґрунтувань.

Магістральні вулиці і дороги безперервного руху повинні мати всі вузли у різних рівнях. На магістральних вулицях і дорогах регульованого руху вузли у різних рівнях улаштовують, якщо сумарна інтенсивність транспортних потоків на під'їздах до вузла перевищує 6000 авт./год або інтенсивність одного з лівих поворотів більше 600 авт./год.

Відстані між вузлами у різних рівнях мають бути:

  • на вулицях і дорогах безперервного руху – 800 – 1200 м;

  • регульованого руху – 500 – 1500 м.

При перехрещенні вулиць і доріг найбільш простими та економічними є рішення, коли одна з них проходить у тальвегу. У більшості випадків влаштування перехресть у різних рівнях пов'язано з переплануванням рельєфу чи спорудженням тунелів і естакад.

Незалежно від типу перехрещення складається з таких загальних елементів:

 • шляхопровід (тунель);

 • підхідні рампи;

 • бічні з'їзди;

 • кругові з'їзди;

 • розвороти.

Перехрещення автомагістралей у різних рівнях виправдовується тоді, коли воно забезпечує безпеку швидкого пересування великої кількості автомобілів, допомагає усунути вузькі за пропускною здатністю ділянки.


2.5.2. Проектування горизонтального і вертикального планування транспортних перехрещень у різних рівнях


При горизонтальному і вертикальному плануванні враховують опорні споруди та їхні позначки (позначки мостів, установлені з урахуванням необхідних підмостових габаритів, позначки поверхні проїзних частин пересічних автомобільних доріг чи рейок залізниць), умови видимості та ін.

Елементи поперечного профілю на мостах, шляхопроводах, тунелях, естакадах та інших штучних спорудах повинні бути такими самими, як і елементи поперечного профілю вулиць і доріг, що через них пропускають. Найбільш значним елементом, що визначає габаритні розміри шляхопроводів, є ширина проїзної частини. Ширина проїзної частини має відповідати нормативним вимогам для міських вулиць і доріг.

При проектуванні шляхопроводу тунельного типу на його осі розміщують розділову смугу шириною 2,0 м. Вона служить для поділу зустрічного руху і використовується для будівництва проміжних опор і службових тротуарів.

Уздовж стін тунелю чи естакади розміщують два службових тротуари шириною по 0,75 м, а при наявності пішоходів ширина тротуарів має відповідати інтенсивності їхнього руху, але не менше:

  • для магістралей безперервного руху – 3,0 м;

  • для магістралей регульованого руху та районного значення – 2,25 м.

Тротуари відокремлюють від проїзної частини бортовим каменем. На естакадах висота бортового каменя складає 0,6 м для безпеки руху.

Штучні споруди розміщують на прямих ділянках у плані вулиці чи дороги. Найбільший поздовжній ухил у межах штучних споруд не повинен перевищувати 30 ‰. Увігнутий поздовжній профіль не проектують. Увігнуті вертикальні криві необхідно вписувати таким чином, щоб вони закінчувались за 10 – 20 м до початку штучних споруд.

Довжину пандусів на підходах до споруди визначають висотою споруди і максимально допустимим поздовжнім ухилом (40 – 60 ‰).

Габарити шляхопроводу як за висотою, так і за шириною мають цілком відповідати завданню пропуску транспортного потоку. Габаритна висота шляхопроводу залежить від складу транспортного потоку. На перехрещеннях проїзних частин вулиць і доріг різницю рівнів їхніх поверхонь приймають не менше 5 м.

Для забезпечення умов безпеки руху на всьому протязі штучної споруди передбачають огородження бар'єрного типу висотою 0,75 – 0,8 м.

Ширину проїзних частин на з'їздах визначають залежно від розрахункових розмірів руху на них. На односмугових з'їздах ширину проїзної частини назначають однаковою за всією її довжиною без додаткового розширення: 5 м на кривих радіусом більше 60 м і 5,5 м на кривих радіусом менше 60 м. При радіусах більше 150 м проїзну частину з'їздів назначають, враховуючи розширення кривих.

Мінімальні радіуси поворотів залежать від виду транспорту: для пропуску вантажних автомобілів і автобусів – не менше 12 м, для пропуску легкових автомобілів – не менше 8 м.

У місцях примикання і розгалуження поворотних з'їздів передбачають перехідно-швидкісні смуги.

Довжину пандусів на підходах до споруди визначають висотою споруди і максимально допустимим поздовжнім ухилом (40 – 60 ‰).

Проектування вертикального планування насамперед забезпечує нормальні умови для руху транспорту із заданими швидкостями. У той же час потрібно прагнути до зменшення довжини штучної споруди і до максимального зменшення обсягів земляних робіт.

Розробку проекту вертикального планування виконують методом поздовжніх і поперечних профілів і методом червоних горизонталей.

Мінімально допустимий поздовжній ухил приймають 5 ‰, а максимально допустимі – залежно від категорії вулиць і доріг і розрахункових швидкостей руху. Поперечні ухили приймають так само, як і для вулиць, залежно від типу покриття.

Принципи проектування поздовжніх профілів проїзних частин у місцях перехрещення в різних рівнях приведені на рис. 2.60, 2.61. Найбільш простим є випадок, коли поверхня місцевості горизонтальна (рис. 2.60). Довжина ділянки перехрещення, включаючи вертикальні криві, при цьому буде

де ^ L – довжина ділянки перехрещення, м; В – ширина шляхопроводу, м; Т1, Т2 – тангенси кривих, м (приймаємо Т1 = Т4, Т2 = Т3); Н – габарит шляхопроводу, м; i – ухили на пандусах (спусках і підйомах), тис. частки (приймають i1 = i2).

Більш складною є розрахункова схема на похилій поверхні місцевості (рис. 2.61). Для забезпечення водовідводу поверхневих вод ділянці проїзної частини під шляхопроводом надають необхідний поздовжній ухил. Цей ухил приймають у напрямку і величині рівним ухилу поверхні землі на проектованій ділянці. Бажано, щоб ухил не перевищував 2/3 максимально допустимого для вулиць і доріг даної категорії. Мінімальний ухил за умовами водовідводу 4 ‰. У зв'язку з цим позначки поверхні проектованої дороги на границях штучної споруди будуть відрізнятися від позначок на осі перехрещення доріг на .Рис. 2.60 – Схема поздовжнього профілю проїзної частини вулиці на

перехрещенні в різних рівнях (при горизонтальній поверхні місцевості)
Рис. 2.61 – Схема поздовжнього профілю на перехрещенні вулиць

в різних рівнях (при похилій поверхні)


Позначки проїзної частини на ділянці перехрещення слід встановлювати, виходячи з позначки найвищої її точки f, яку визначають за формулою

Позначка проїзної частини в точці k буде

Точки m і n знаходяться на відстані тангенсів кривих Т2 і Т3. Щоб знайти ці тангенси, задаються ухилами пандусів. Для скорочення довжини пандусів установлюють поздовжні ухили, близькі до гранично допустимого для даної категорії вулиці і дороги. Знаючи ухили пандусів i2 і i4 і ухил місцевості i1, визначають точки b і d. Їх знаходять графічно, проводячи з точок m і n прямі лінії з ухилами i2 і i4 до перехрещення з лінією ухилу i1. Відклавши від точок b і d величини тангенсів кривих Т1 і Т4, знаходять точки а та е. Значення тангенсів Т1, Т2, Т3, Т4 встановлюють за формулою з розрахункової схеми (рис. 2.11)

де i1, i2 – суміжні ухили, тис. частки; R – радіус кривої, м.

Потім визначають повну довжину ділянки проїзної частини в межах перехрещення L. При цьому довжини ділянок L1 і L2 мають бути не менше суми двох розміщених у їхніх межах тангенсів вертикальних кривих: L1  T1 + T2 і L2  T3 + T4. Якщо ця умова не забезпечується, треба зменшити ухили пандусів.

При проектуванні поздовжнього профілю на головних напрямках слід прагнути до зменшення довжин пандусів, що визначають розміри розв'язки в плані. Це досягається використанням гранично допустимих поздовжніх ухилів і радіусів вертикальних кривих. Найбільш зручні умови руху створюються при безпосередньому сполученні опуклої і ввігнутої кривих без прямої вставки. Максимальний поздовжній ухил при цьому буде тільки в точці сполучення кривих. Весь пандус буде більш положистим, ніж при сполученні кривих прямою вставкою. Але при цьому збільшуються розміри транспортної розв'язки.

Довжина пандуса може бути скорочена введенням увігнутої кривої в тунель. Це призводить до збільшення висоти тунелю, його подорожчання. Таке рішення застосовують, коли довжини вулиці недостатньо для розміщення пандуса.

Крім поздовжніх профілів пересічних вулиць, викреслюють поздовжні профілі на відгалуженнях і з'їздах. Разом з поздовжніми складають поперечні профілі на основних вулицях і з'їздах.

Найбільш детальне і наочне вирішення вертикального планування розв'язки може бути виконано методом червоних горизонталей (рис. 2.62, 2.63).Рис. 2.62 – Вертикальне планування транспортної розв'язки

типу “повний лист конюшини”


Детальне вертикальне планування транспортної розв'язки виконують у такій послідовності: спочатку викреслюють поздовжні профілі на осях пересічних вулиць; потім виконують вертикальне планування у проектних горизонталях цих же вулиць; після цього проектують поверхні з'їздів. З'їзди з головними вулицями з'єднують за правилами сполучення головної і другорядної вулиць на перехрещенні в одному рівні.

Для забезпечення водовідводу потрібно стежити за тим, щоб поздовжній ухил на всіх її елементах був не менше 5 ‰. Якщо за умовами рельєфу цього зробити неможливо, то на таких ділянках проектують пилкоподібний профіль.

Схожі:

Недоліки такого типу перехрещення iconД. е н. Т. А. Васильєва, Н. В. Винниченко двнз „Українська академія банківської справи Національного банку України ”
Анотація. В статті розглядаються проблеми реформування місцевих бюджетів в Україні та розкриваються недоліки сучасних концепцій такого...
Недоліки такого типу перехрещення iconЗасоби реалізації модальності в рекламних текстах
Одним із завдань сучасного мовознавства є визначення лінгвістичного статусу текстів, що спрямовані на реалізацію певної практичної...
Недоліки такого типу перехрещення iconТетяна Дегтярьова
Дослідження такого типу відокремилися у самостійну галузь науки — гендерологію, яка охоплює широке коло питань та значну кількість...
Недоліки такого типу перехрещення iconУдуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство
Проаналізовано переваги та недоліки застосування податків на багатство. Визначено доцільність їх впровадження у сучасних національних...
Недоліки такого типу перехрещення iconПитання підсумкового контролю
...
Недоліки такого типу перехрещення iconПитання підсумкового контролю
...
Недоліки такого типу перехрещення iconЗакон розподілу функції випадкових величин
Тому при розв’язуванні задач такого типу необхідно знати закони розподілу випадкових величин, що фігурують в постановці задачі. Звичайно...
Недоліки такого типу перехрещення icon1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу|
Самостійна робота студентів з дисципліни „спеціальні кредитно-фінансові інститути”
Недоліки такого типу перехрещення iconВиклад основного матеріалу. При програмному способі наступне випадкове число
Кожен із цих способів має свої переваги та недоліки, але беручи до уваги тему доповіді розглянемо більш детально лише програмній...
Недоліки такого типу перехрещення iconМетодичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів
Прийоми і засоби такого аналізу розробляє статистична наука. Тому юрист повинен орієнтуватися у методах статистичного аналізу суспільних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи