Вирішення. Знаходимо висоту хвилі icon

Вирішення. Знаходимо висоту хвилі
Скачати 151.55 Kb.
НазваВирішення. Знаходимо висоту хвилі
Дата09.06.2012
Розмір151.55 Kb.
ТипРішення

4. Будуємо клітковину ймовірностей Хазена (рис. 8.7):


Ні, м


6


5

4.75


4


3


2


1


Рі

0 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Рис. 8.7 – Клітковина ймовірностей Хазена


5. За точками, нанесеними на графік, проводимо пряму лінію, екстраполюючи її до величини розрахункової ймовірності р = 1 % і визначаємо


Н1% = 4,75 м.


6. Визначаємо РГВВ (розрахунковий горизонт високої води при 1 % забезпеченості):


РГВВ = ГМВ + Н1% = 42,50 + 4,75 = 47,25 м.


Завдання 6. Визначення висоти (позначки) набережної


Найменшу позначку набережної встановлюють за формулою


Нmin = РГВВ + hнх + 0,5,


де hнх – висота набігу хвилі (рис. 4.31), її визначають із залежності

де Кшу – коефіцієнт шорсткості укріплення укосу (бетон, мостіння – 0,90); m – коефіцієнт закладення укосу; hхв – висота хвилі, яку визначають за формулою В.Г. Андріянова:

де ^ W – швидкість вітру для даного регіону ( 20 м/с); L – розрахункова довжина розбігу хвилі ( 1 км).

Приклад 7. Розрахувати мінімальну позначку набережної при РГВВ = 47,25 м, W = 20 м/с, L = 1 км.

Вирішення.

 1. Знаходимо висоту хвилі


м.


 1. Висота набігу хвилі дорівнює


м.


 1. Мінімальна позначка набережної


Нmin = 47,25 +1,88 + 0,50 = 49,63 м.


Завдання 7. Розрахунок систематичного дренажу досконалого типу


Для розрахунку систематичного дренажу досконалого типу приймають розрахункову схему (рис. 5.11).


Приклад 8. Визначити відстань між дренами і дебіт дрени досконалого дренажу при таких даних: р = 0,002 м/добу; k = 0,9 м/добу; задана величина зниження рівня ґрунтових вод S = 2 м; не знижений рівень ґрунтових вод Н = 4 м; довжина дрени b = 200 м.

Вирішення.

 1. Визначаємо відстань між сусідніми дренами


м.


 1. Знаходимо дебіт однієї дрени


м3/добу чи 0,34 л/добу.


Приклад 9. Визначити зниження горизонту ґрунтових вод досконалим дренажем при Н =3,5 м; р = 1,5 мм/добу; L = 80 м.

Вирішення.

Визначаємо величину проектного зниження рівня ґрунтових вод


м.


^ Завдання 8. Розрахунок вертикального дренажу


При глибокому заляганні водоупору і необхідності зниження рівня ґрунтових вод на глибину понад 5 – 6 м, коли спорудження горизонтального дренажу стає складним і дорогим, застосовують вертикальний дренаж досконалого чи недосконалого типу.

Розрахунок водозниження вертикальним дренажем досконалого типу (рис. 5.14) виконуємо у такій послідовності:

1. Задаємося числом шпар n і вершиною водозниження S.

2. Визначаємо дальність дії типової дренажної шпари за формулою І.П. Кусакіна:

або за формулою В. Зіхардта:

де ^ R – дальність дії шпари, м; S – величина водозниження у шпарі, м; Н – потужність водоносного шару, м; k – коефіцієнт фільтрації, м/добу.

 1. Знаходимо радіус „великого колодязя”:

де F – площа у межах контуру, м2.

Для прямокутного контуру значення радіуса можна визначити за формулою
де Р – довжина периметру прямокутного контуру, м.

 1. Визначаємо дебіт однієї шпари, м3/добу:

або

де rш – радіус шпари, м.

5. Знаходимо максимальне водозниження для точки, що знаходиться у центрі ділянки, за формулою:

6. Якщо знайдене значення уmax значно менше чи більше потрібного (розбіг понад 10 %), виконуємо перерахунок при новому значенні кількості шпар n.


Приклад 10. Визначити кількість вертикальних дрен досконалого типу, необхідних для водозниження на площі ^ 70х30 м при таких вихідних даних: висота зниженого водоносного горизонту над водоупором уmax = 5 м; потужність водоносного шару Н = 8 м; величина водозниження у шпарі S = 5 м; коефіцієнт фільтрації k = 6 м/добу; радіус шпари rш = 0,05 м.

Вирішення.

Задача вирішується способом підбору.

1. Приймаємо попередню кількість вертикальних дрен шпар n = 10, залежно від відстані між шпарами 20 м для ділянки з периметром


(30*2) + (70*2) = 200 м.


2. Визначаємо дальність дії шпари


м.


3. Знаходимо радіус „великого колодязя” за формулою


м.


4. Знаходимо дебіт однієї шпари


м3/добу.


5. Визначаємо найбільшу величину водозниження у центрі контуру


м.


Задана величина зниженого водоносного горизонту над водоупором уmax = 5 м. Розбіжність незначна  5 %, тому розрахунок може бути прийнятий.


Завдання 9. Розрахунок стійкості насипу на слабкій основі


У подібних умовах працюють дамби обвалування, дамби на переходах через водостоки, насипи земляного полотна. У даному випадку деформація насипу може відбутись за рахунок вижимання ґрунту з-під насипу у різні боки. Відповідно з дослідженнями Л.К. Юргенсока у всій товщі слабкого ґрунту, що стискується, розвиток пластичних деформацій відбувається при питомому тиску

де р – максимальна ордината трикутної епюри тиску, рівновеликої трапецеїдальній епюрі тиску від насипу, кг/см2; Н – товщина шару слабкого ґрунту, що деформується, м; В – ширина насипу по низові, м; С – коефіцієнт зчеплення ґрунту, кг/см2.

Ця формула справедлива при Н ? В/4.

Коефіцієнт стійкості підстилаючого ґрунту проти випирання визначають за формулою

де р – гранично допустимий тиск на слабкий ґрунт; q – питомий тиск насипу на слабкий ґрунт, кг/см2.

Якщо коефіцієнт стійкості менше 1, то можуть бути проведені такі заходи: відсипання насипу з більш легких матеріалів чи зменшення його висоти, якщо це можливо за умовами проектування; відсипання насипу на основу з накатника; вилучення частини слабкого підстилаючого ґрунту.


Приклад 11. Висота насипу 8 м, ширина його по верху 10 м, закладення укосів 1:1,5. Підстилаючий ґрунт – шар водонасиченого мулистого ґрунту потужністю 3,5 м із зчепленням С = 0,3 кг/см2. Нижче розташована щільна глина. Кут внутрішнього тертя близький до нуля. Об'ємна вага ґрунту насипу  = 0,0017 кг/см3.

Вирішення.

 1. Визначаємо площу перерізу насипу


м2.


2. Трикутник з основою і площею, рівними насипу, повинен мати висоту


м.


3. Гранично допустиме навантаження на підстиліючий ґрунт


кг/см2.


4. Питомий тиск насипу складе (по осі насипу)


кг/см2.


5. Коефіцієнт стійкості підстилаючого ґрунту проти випирання

Коефіцієнт стійкості насипу менше 1 м, тому буде вижимання з-під насипу слабкого ґрунту. Розглянемо варіанти забезпечення стійкості насипу.

^ Зменшення висоти насипу.

При коефіцієнті стійкості К = 1,5 тиск на підстилаючий ґрунт не повинен перевищувати величини


кг/см2.


Це відповідає вазі стовпа ґрунту висотою


м.


Ця висота є висотою трикутника рівновеликого трапецеїдального насипу і має з ним рівні основи. Зіставляємо рівняння для площ трикутника і насипу:
де х – висота насипу.

У результаті перетворення рівняння одержуємо квадратне рівняння 2 + 2,9х – 57 = 0, вирішуючи яке, одержуємо х = 3,90 м.

Таким чином, для забезпечення стійкості насипу висота його має бути зменшена на 4,10 м, тобто більше ніж удвічі.

^ У випадку відсипання насипу на накатник граничне навантаження, що витримує основа, буде


кг/см2.


Коефіцієнт стійкості


кг/см2.


^ Визначаємо, наскільки має бути зменшена товщина шару слабкого ґрунту, щоб коефіцієнт стійкості був 1,50.

Граничне навантаження, що витримується основним шаром ґрунту, має бути

де hi – товщина шару насипу, що буде відсипаний для компенсації вилученого шару мулистого ґрунту за умовою збереження постійності робочої позначки насипу.

Звідси


Ні =Н – hi = 350 – hi,


де Н – товщина шару ґрунту, м; Ні – товщина шару слабкого ґрунту, що залишається під насипом.

Прирівнюючи значення

і перетворюючи, одержуємо рівняння

Вирішуючи це рівняння, одержуємо hi = 1,86 м.

Таким чином, необхідно вилучити не набагато більше половини товщини шару слабкого ґрунту.


Список літератури


 1. Агроскин И.И., Дмитриев Г.Т., Пикалов Ф.И. Гидравлика. Ч. I. М. – Л. Госэнергоиздат, 1954

 2. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог. Ч. I.- М.: Транспорт, 1979.- 367 с.

 3. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог. Ч. II.- М.: Транспорт, 1987.- 367 с.

 4. Бакутис В.Э. Инженерная подготовка городских территорий.- М.: Стройиздат, 1970.- 376 с.

 5. Баранов Н., Шквариков В. и др. Основы советского градостроительства. Т. 3.- М.: Стройиздат, 1967.- 196 с.

 6. Билеуш А.И., Середняк Я.И., Марченко А.Г., Штекель А.С. Инженерная подготовка территорий в сложных условиях.- К.: Будівельник, 1981.- 254 с.

 7. Видуев Н.Г., Гржибовский В.П. Геодезическое проектирование вертикальной планировки. М., 1964.

 8. Герасимчук В.О. Гірські автомобільні дороги України.- Коломия: „Вік”, 1998.- 352 с.

 9. Гохман В.А., Визгалов В.М., Поляков М.П. Пересечения и примыкания автомобильных дорог.- М.: Высш. шк, 1977.- 310 с.

 10. Даденков Ю.Н., Зубрий П.Е. Гидравлические расчеты открытых русел.- К.: Госстройиздат УССР, 1961.- 208 с.

 11. Даденков Ю.Н., Зубрий П.Е. Гидротехнические расчеты.- К.: Государственное издательство технической литературы Украины, 1949.- 216 с.

 12. ДБН 369-92*. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.- К., 1992.

 13. ДБН В.2.3-5-2001. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.- К.: Держбуд України, 2001.- 50 с.

 14. Дранников А.М. Инженерная геология.- К.: Госстройиздат УССР, 1964.

 15. Дубровин Е.Н., Ланцберг Ю.С. и др. Пересечения в разных уровнях на городских магистралях.- М.: Высш. шк, 1977.- 429 с.

 16. Евтушенко М.Г. Инженерная подготовка территорий населенных мест.- М.: Стройиздат, 1982.- 207 с.

 17. Зусманович Я.Т., Золотухин Г.И. Генеральные планы промышленных площадок.- М.: Изд-во по строительству и архитектуре, 1953.- 303 с.

 18. Клиорина Г.И., Осин В.А., Шумилов М.С. Инженерная подготовка городских территорий.- М.: Высш. шк., 1984.- 272 с.

 19. Клиорина Г.И. Дренажи в инженерной подготовке и благоустройстве территории застройки.- М.: Изд-во АСВ, 2002.- 144 с.

 20. Краткий справочник по трубам, малым мостам. Под ред. А.В. Бабкова.- М.: Транспорт, 1972.

 21. Леонтович В.В. Вертикальная планировка городских территорий.- М.: Высш. шк., 1985.- 118 с.

 22. Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов. М.: Транспорт, 1990.- 240 с.

 23. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. Изд. 4-е, доп..- М.: Стройиздат, 1974.- 156 с.

 24. Меркулов Е.А. Городские дороги.- М.: Высш. шк., 1973.- 456 с.

 25. Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Комплексне освоєння міських територій”/ Уклад. Линник І.Е.- Харків, ХДАМГ. 1997.- 19 с.

 26. Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Вертикальне планування житлової групи”/ Уклад. Линник І.Е.- Харків, ХДАМГ. 1998.- 25 с.

 27. Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Вертикальне планування міста”/ Уклад. Линник І.Е.- Харків, ХДАМГ. 2001.- 22 с.

 28. Методические указания к выполнению курсовой работы «Планировка и благоустройство группы жилых домов»/ Сост.: Линник И.Э., Котенева З.И., Черноносова Т.А.- Харьков: ХГАГХ, 1996.- 36 с.

 29. Методические указания к выполнению курсовой работы «Планировка и благоустройство территории промышленного предприятия»/ Сост.: Котенева З.И., Линник И.Э., Черноносова Т.А.- Харьков: ХГАГХ, 1996.- 56 с.

 30. Моисеев В.Ю. и др. Инженерная подготовка застраиваемых территорий.- К.: Будівельник, 1974.

 31. Молоков М.В., Широков Г.Г. Дождевая и общесплавная канализация.- М.: Изд-во Министарства коммунального хозяйства РСФСР, 1954.- 332 с.

 32. Найфельд Л.Р., Тарасов Н.А. Освоение неудобных земель под городскую застройку.- М.: Стройиздат, 1968.

 33. Никитин О.Ф., Ляпенко В.А. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Инженерная подготовка городских территорий». Ч. I.- Харьков: ХИИКС, 1982.- 59 с.

 34. Никитин О.Ф., Ляпенко В.А. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Инженерная подготовка городских территорий». Ч. II.- Харьков: ХИИКС, 1984.- 36 с.

 35. Осєтрін М.М. Міські дорожньо-транспортні споруди.- К.: ІЗМН, 1997.- 196 с.

 36. Проектування автомобільних доріг./ За ред. О.А. Білятинського, Я.В. Хом'яка. Ч. І.- К.: Вища школа, 1997.- 518 с.

 37. Проектування автомобільних доріг./ За ред. О.А. Білятинського, Я.В. Хом'яка. Ч. ІІ.- К.: Вища школа, 1998.- 416 с.

 38. Проектирование и строительство автомобильных дорог: Справочник/ Заворицкий В.И., Старовойда В.П., Белятынский А.А. и др.- К.: Техніка, 1996.- 383 с.

 39. Проектирование плана организации рельефа городской улицы: Метод. указ. к курсовому и дипломному проектированию Ч. 1/ Сост.: Балакин В.В., Банатов А.В.- Волгоград: ВолгИСИ, 1993. – 34 с.

 40. Проектирование плана организации рельефа городской улицы: Метод. указ. к курсовому и дипломному проектированию Ч. 2/ Сост.: Балакин В.В., Банатов А.В.- Волгоград: ВолгИСИ, 1994. – 32 с.

 41. Ройнишвили Н.М., Мелик-Бахтамян И.Я. Тевдорашвили Н.Е. Берегоукрепительные сооружения на дорогах, пролегающих в узких горных долинах.- Тбилиси, 1971.

 42. Симонин С.И. Инженерно-топографическое черчение и наглядные изображения.- М.: Недра, 1969.- 130 с.

 43. Смирнова Т.Г., Правдивец Ю.П., Смирнов Г.Н. Берегозащитные сооружения. М.: Изд-во АСВ, 2002.- 303 с.

 44. Справочник по проектированию инженерной подготовки застраиваемых территорий/ Под ред. В.С. Нищука.- К.: Будівельник, 1983.- 192 с.

 45. Чередніченко П.П. Вертикальне планування вулично-дорожньої мережі міст.- К.: КНУБА, 2002.- 180 с.

Предметний покажчик


Автомобільні стоянки 108 – 112

Арик 249 – 251


Банкет 213, 216, 274 – 275

Басейн

дощового стоку 158, 166

снігозбірний 298

селеносний 295

Бісектриса кривої 39

Болото 242 – 247

Буни 196 – 199


Вертикальне планування 18

вулиць і доріг 26 – 77

територій зелених насаджень 136 – 140

кварталів 94 – 100

майданів 68 – 77

майданчиків різного призначення 98 – 99

методи 22 – 26

перехресть в одному рівні 56 – 67

перехрещень у різних рівнях 88 – 94

промислових майданчиків 123 – 136

реконструйованих територій 113 – 122

Верховодка 222 – 223

Віраж 52 – 53

Водокам'яні потоки 295, 296


Габіони 212, 214

Гелектити 277, 279

Гідравлічний розрахунок

водовідвідної канави 314 – 319

дренажів 239 – 241

колектора зливової мережі 172 – 175

регульованого русла річки 195

Гідрогеологічний розрахунок

дренажів 234 – 239

колектора зливової мережі 165 – 172

Гідромодуль

пропускної здатності 175

швидкості 174, 175

Гіпоцентр 302

Гребля 199

Грязьові і грязьокам'яні потоки 298


Дамби 9

відбійні 299

обвалування 187 – 190

струмененапрямні 196 – 197

Дренажні системи 9, 224 – 241, 322 – 325

береговий 226, 232

вертикальний 228 – 230, 232, 237 – 239, 323 – 325

вакуумний 229 – 230

ерліфтовий 230

відкритий 227, 233

галерейний 227

головний 224 – 225, 232

горизонтальний 227 – 228, 232

досконалого типу 227, 235 – 236, 322

закритий 227 – 228, 233

зсувних схилів 274

кільцевий 225 – 226, 232

комбінований 230 – 231

недосконалого типу 227, 236

пластовий 228, 232

пристінковий 226, 236

систематичний 224 – 225, 232, 235 – 237, 322


^ Епіцентр 302

Ерозія 256, 271


Загати і напівзагати 196 – 199, 261

Затоплення територій 183 – 201

Землетрус 302 – 305

Зрошення територій 9, 248 – 254

Зсуви 9, 265 – 276


Інженерні вишукування 15 – 17

Інтенсивність

дощу (зливи) 152, 157

руху транспорту 27, 110

Інфільтрація 222


Каменепад 289 – 290

Кам’яний накид 213 – 214, 285, 299

Кам'яно-хмизові укріплення 212, 213 – 214

Карри 280 – 281

Карст 9, 277 – 285

Карстові воронки 181, 280 – 284

Картограма земляних робіт 143 – 145

Клітковина ймовірностей 321

Коефіцієнт

закладення укосу 195, 322

зчеплення ґрунту 326 – 328

інфільтрації опадів у ґрунт 235 – 236

неодночасності відвідування пляжів 220

нерівномірності випадання опадів 165, 172

пористості 286

регулювання 182

роду поверхні 171 – 172

стійкості 190, 325 – 328

стоку 166, 170 – 171

фільтрації 180, 252, 256 – 259, 323 – 325

швидкісний (Павловського М.М.) 173, 195, 240 – 244, 314 – 318

шорсткості 174, 195, 244, 314 – 318, 322

Контрбанкет, контрфорс 214, 274

Конус виносу 256, 286, 295, 298


^ Лавини 9, 298 – 301

Льодостав 178


Майдани 68 – 77

Майданчики різного призначення 98 – 99

Міські пляжі 219 – 221


Набережні 201 – 210

Норми

дзеркала води 180

зрошувальні 253 – 254

осушення 245

поливні 253 – 254


Обвал 288 – 293

Обсяг (об’єм) робіт 141 – 147

методи підрахунку

за нівелірною сіткою 142

за поздовжнім профілем 141

за поперечними профілями 142

за проектними горизонталями 143 – 145

Опливини 269

Осідання 285 – 287

Осип 288 – 293

Осушення територій 242 – 247


Паводок 178, 181, 183

Перепад східчастий 152 – 153

Підтоплення територій 222 – 224

Пилкоподібний профіль 54 – 56

Поверхня сковзання 266, 274,

Пропускна здатність

дренажів 241

канави 314 – 318

колектора зливової каналізації 172 – 176

Просадні явища 285 – 287


Радіус

„великого колодязя” 238 – 240, 323 – 324

вертикальної кривої 39 – 40, 49 – 51, 118

дрени 235 – 237

кривої депресії 238 – 241

кривої сковзання 191

шпари 238, 323 – 324

Регуляційні споруди 193 – 199


Сейсмічні явища 9, 302 – 305,

Селедук 296

Селеві потоки 9, 294 – 297

Сипаї 212, 216 – 217

Сплавина 242 – 243

Ставки-регулятори 179 – 182


^ Тривалість дощу 165 – 170,


Укріплення

берегів водоймищ 211 – 218

канав і кюветів 151, 314 – 319

укосів 9, 260, 262


Фашини 212, 261

Фільтрація води 183, 179 – 180, 234 – 241


Хвилерізи, хвилеломи 196 – 199

Хмиз 212 – 214, 260


^ Швидкостік 152 – 153

Шляхопроводи 79 – 80, 87 – 89


Яри, яроутворення 8, 9, 118, 255 – 264

Навчальне видання


Ірина Едуардівна ЛИННИК


ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ


Навчальний посібник


Редактор: М.З. Аляб'єв


План 2003, поз. 6

Підп. до друку 4.07.2003. Формат 60 х 841/16.Папір офісний. Друк на ризографі. Умовн.- друк. арк. 14,0. Обл.-вид. арк. 14,8. Тираж 100 прим.

Зам № . Ціна договірна.

ХДАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул.Революції, 12
Схожі:

Вирішення. Знаходимо висоту хвилі iconПитання до іспиту з фізики
Електромагнітні хвилі: шкала; інтенсивність; вектор Пойнтінга; енергія електромагнітної хвилі; швидкість електромагнітної хвилі в...
Вирішення. Знаходимо висоту хвилі iconЗвіт з лабораторної роботи №21 Вивчення електронного мікроскопа та визначення довжини хвилі де Бройля1 студента групи дата
Визначити довжину хвилі де Бройля, користуючись ефектронограмами металічних полікристалічних зразків
Вирішення. Знаходимо висоту хвилі iconЗвіт з лабораторної роботи №21 Вивчення електронного мікроскопа та визначення довжини хвилі де Бройля1 студента групи дата
Визначити довжину хвилі де Бройля, користуючись ефектронограмами металічних полікристалічних зразків
Вирішення. Знаходимо висоту хвилі iconЛабораторна робота №31 Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки
Дослідження явища дифракції світла на дифракційній гратці та знаходження довжини світлової хвилі
Вирішення. Знаходимо висоту хвилі iconЛабораторна робота №25 Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля
Визначити довжину хвилі червоного, зеленого І синього випромінювання за допомогою біпризми Френеля
Вирішення. Знаходимо висоту хвилі iconОптичний мiкрометр автори: Гевелюк С. А., Дойчо І. К
Оскільки зсув дифракційної картини на одну смугу відповідає змінюванню розміру об’єкту на половину довжини хвилі джерела світла,...
Вирішення. Знаходимо висоту хвилі iconОптичний мiкрометр автори: Гевелюк С. А., Дойчо І. К
Оскільки зсув дифракційної картини на одну смугу відповідає змінюванню розміру об’єкту на половину довжини хвилі джерела світла,...
Вирішення. Знаходимо висоту хвилі iconЗатверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методика вирішення еколого-інженерних задач Освітньо-кваліфікаційний рівень
Ознайомлення з методами вирішення проблем забруднення навколишнього середовища та вибір найбільш оптимального рішення для зменшення...
Вирішення. Знаходимо висоту хвилі iconАдміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності
Значення управлінського рішення для організації виконання завдань, вирішення проблем адміністративним шляхом
Вирішення. Знаходимо висоту хвилі iconМетодичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики Розділ „коливання та хвилі частина 2 Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики розділ „Коливання та хвилі”. Частина Для студентів інженерно-технічних спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи