Хнамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у автоматизованій системі управління icon

Хнамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у автоматизованій системі управління
Скачати 171.71 Kb.
НазваХнамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у автоматизованій системі управління
Дата09.06.2012
Розмір171.71 Kb.
ТипДокументи

Харківська національна академія міського господарства


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор ХНАМГ

_________________ Л.М. Шутенко


ПОЛОЖЕННЯ


про формування наказів

у автоматизованій системі управління

Навчальний процес”


Модуль Деканат


(Зміни та доповнення)


Харків 2008


Положення про формування наказів у автоматизованій системі управління «Навчальний процес» для методистів та секретарів деканатів Академії.


Розробники: Н. І. Огурцова,

Л. С. Савенкова,

Т. А. Лазуренко


З метою удосконалення та уніфікації інформаційних масивів у автоматизованій системі управління «Навчальний процес» - модуль Деканат працівниками ІОЦ, секретарями деканатів, відділом кадрів, планово-фінансовим відділом (ПФВ), бухгалтерією та канцелярією розроблено Положення про формування наказів щодо студентів по Академії.


^ Основні положення для формування наказів:


1. Накази, які вже були проведені, не змінюються. Їх можна доповнювати, але це вже буде новий наказ.

2. Усі накази з датами поточного місяця повинні бути проведені до 5-го числа наступного місяця. Це пов’язано з тим, що ПФВ формує звіт по контингенту студентів.

3. Видача звітів ПФВ по контингенту студентів за попередній місяць проводиться з 5-го числа наступного місяця.

4. З 5 по 8 число не треба проводити накази по контингенту студентів. Це пов’язано з тим, що бухгалтерія обробляє накази по наданню стипендій і формує відомості, проводить розрахунок стипендії 8-10 числа. Якщо за цей період планується відрахування або переведення студентів, треба довести про це до відома бухгалтера до 10 числа.

5. Якщо студент не є призовником і був відрахований, але після цього надав виправдовуючі документи, то його поновлюють новим наказом:

- з дати, яка слідує за датою відрахування у тому випадку, якщо цей наказ буде сформований до 5-го числа наступного місяця;

- з 1-го числа поточного місяця – якщо до 5-го числа виправдовуючі документи не були надані;

- з дати підпису ректором або проректором.

6. Якщо студент - призовник і був відрахований, то після надання виправдовуючих документів формується зміна попереднього пункту наказу.

7. День відрахування - це останній день перебування на навчанні. Відраховувати студента можна з будь-якої дати, крім дати, що випадає на вихідний день. Але якщо студент відраховується кінцем місяця, то дата відрахування є датою кінця місяця.

^ 8. За весь період навчання студент може скористатися правом отримання академічної відпустки, як правило, один раз.

9. За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.

10. Перехід з платного навчання на бюджет проводиться тільки при наявності вакантних місць на бюджеті без посилання на важке матеріальне становище за умови відсутності заборгованності по сплаті за навчання підтвердженою відділом цільової підготовки.

Зменьшення оплати за навчання секретарі проводять вільним наказом текстом, а відділ цільової підготовки студентів сам контролює цей процес, тобто встановлює оплату за договором нуль або зменшує її на вказані відсотки. При цьому форма оплати за навчання не змінюється.

11. При переведенні студентів на інший факультет у заяві студента має бути:

- Віза декана, який приймає цього студента, і віза декана, який переводить. Це необхідно для того, щоб деканати знали про цього студента.

- Якщо студентка або студент змінили прізвище, то деканат, де вони навчалися, повинен провести зміну прізвища наказом.

- Якщо студент отримував стипендію, але за переводом має різницю в навчальних планах, то в наказі треба вказати, що з нього знімається стипендія.

- Якщо студент навчається за договором і переводиться за договором або змінюється форма оплати за навчання (ПДК- пільговий достроковий кредит), то в наказі повинні бути номери старого договору та нового, який встановлює відділ цільової підготовки студентів.

12. При зарахуванні студентів з інших ВНЗ:

- Якщо студент вчиться в данний момент в іншому ВНЗ і має намір перевестись до нашого Вузу, то його треба зараховувати у зв’язку з переведенням з іншого ВНЗ;

- Якщо студент був відрахован з іншого ВНЗ і має намір вчитися в нашому, то його треба поновлювати з іншого ВНЗ.

13. При поновленні колишнього студента нашого ВНЗ, який під час відсутності змінив прізвище, поновлюється за новим прізвищем, а старе прізвище вписується в дужках поряд з новим. Тобто: у архиві знаходимо студента за старим прізвищем, змінюємо його на нове та фіксуємо старе прізвище в дужках.

14. Дата випуску студентів за наказом:

- для деканатів Академії - це 30 червня поточного року;

- для ФПО та ЗН- це наступна дата після захисту дипломного проекту;

- для ЖКТ- це 28(29) лютого, 29 березня або 30 червня поточного навчального року;

- для ЕМТ- це 28(29) лютого або 30 червня поточного навчального року.

^ 15. Наказ про переведення студентів на наступний курс має бути проведений з 20 липня до 1 серпня поточного року.

16. Накази про зарахування Приймальною комісією на 1-й курс проводяться з 1 серпня поточного року.

17. Передача до навчального відділу назви груп на наступний навчальний рік здійснюється до 15 серпня поточного року. Це пов’язано з формуванням груп у новому навчальному році.

^ 18. Заяви на навчання за планами магістрів і спеціалістів повинні бути оформлені до 1 серпня.


Детальний розгляд причин у наказах


Здійснюється згідно з наказами Міністерства освіти України за №191/153 від 06.06.1996р. “Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти”, №245 від 15.07.1996р. “Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти” і постановою Кабінету Міністрів України за №1074 від 05.09.1996р. “Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти”, постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2001р. №950 “Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів”, «Положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій студентам, аспірантам, докторантам» по ХНАМГ, ЖКТ та ЕМТ зі змінами згідно постанови КМУ від 05.03.2008 №165.


Накази дії:


1. Відрахування студентів:

 • за власним бажанням

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету;

 • за академічну неуспішність (за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії)

Підстава: рапорт декана або заст. декана факультету;

 • у зв'язку з переведенням до іншого ВЗО (вищого закладу освіти)

Підстава: заява студента з письмовою згодою ректора Академії, та письмова згода ректора ВЗО, до якого він бажає перевестися;

 • за порушення навчальної дисципліни (за невиконання вимог навчального плану і графіка навчального процесу)

Підстава: рапорт декана або заст. декана факультету;

 • за порушення правил внутрішнього розпорядку Академії

Підстава: рапорт декана або заст. декана факультету;

 • за станом здоров’я

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, висновок ЛКК;

 • за невиконання умов договору

Підстава: рапорт декана або заст. декана факультету;

 • як такого, що не захистив дипломний проект

Підстава: рапорт декана або заст. декана факультету;

 • у зв’язку з призовом на строкову військову службу (тільки для заочного відділення)

Підстава: рапорт декана або заст. декана факультету, повістка РВК.

- як такого ,що не склав бакалаврський іспит

- у звзку з закінченням навчання (Підготовче відділення по роботі з іноземними учнями)

Примітка: Якщо відрахування пов’язано зі смертю студента, то формування наказу йде через „Вільний наказ”, у тексті якого записано, що його треба вилучити із списку студентів у зв'язку зі смертю на підставі копії свідоцтва про смерть.


 1. ^ Зарахування студентів:

у зв'язку з переведенням з іншого ВЗО (вищого закладу освіти)

Підстава: заява студента з резолюцією ректора Академії, лист-згода іншого ВЗО за підписом ректора, академічна довідка;

 • на підставі рішення приймальної комісії є декілька видів наказів:

Літній – коли абітурієнти зарахувуються за умови складання вступних іспитів;

Прискоренники – коли майбутні студенти мають вже освіту молодшого спеціаліста та їх зарахування відбувається на 2(3) курси або на 1-й курс за скороченною програмою;

^ Бакалаврів на спеціалістів(магістрів) - коли студенти мають вже освіту бакалавра;

 • на вакантні місця

Підстава: заява з візою директора технікуму, з візою завідувача денного відділення, або з візою завідувача заочного відділення, резолюцією Першого проректора.

 • колишнього студента (якщо немає в базі відрахованих і перенести цей текст на початок наказу одразу після прізвища)

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, з резолюцією ректора, академічна довідка та атестат або диплом, додаток до атестата або диплома;

 • для отримання другої освіти (якщо студент вже навчається на будь-якому факультеті академії)

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, з резолюцією ректора, академічна довідка та атестат або диплом, додаток до атестата або диплома;

 • на основі договору (тільки для іноземних студентів)

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету;

 • за направленням Міністерства освіти і науки України за номером (тільки для іноземних студентів)

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету.

- зарахування бакалаврів на спеціалістів(магістрів) (тільки для


 1. ^ Переведення в Академії (в іншу групу/спеціальність, на інший факультет):

 • у зв’язку з розформуванням (реформуванням) груп (факультету);

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету та рапорт декана;

 • за власним бажанням

Якщо переведення з групи в групу, з однієї спеціальності на іншу в межах одного факультету:

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету;

^ Якщо переведення на інший факультет:

Підстава: заява студента з візою декана (заст. декана) даного факультету та візою декана (заст. декана) іншого факультету, витяг із залікової книжки, новий номер договору;

за сімейними обставинами

Якщо переведення з групи в групу, з однієї спеціальності на іншу в межах одного факультету:

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету;

^ Якщо переведення на інший факультет:

Підстава: заява студента з візою декана (заст. декана) даного факультету та візою декана (заст. декана) іншого факультету, витяг із залікової книжки, новий номер договору;

на вакантне місце

Підстава: заява студента з візами директора технікуму, з візою завідувача денного відділення, з візою завідувача заочного відділення, резолюцією Першого проректора, новий номер договору.

Підстава: заява студента з візою декана (заст. декана) даного факультету та візою декана (заст. декана) іншого факультету, витяг із залікової книжки, новий номер договору.

як такий, що не здав академзабаргованність за попередній курс

у звязку з працевлаштуванням (тільки на інший факультет). Якщо така ж причина переходу в межах факультету, то - за власним бажанням.


4.^ Поновлення студенті:

колишнього студента (цей текст є у наказі, тому причина у цьому випадку відсутня) з доздаванням академічної різниці.

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана

факультету, з резолюцією ректора, академічна довідка, атестат або диплом, додаток до атестата або диплома;

у зв’язку з наданням виправдовуючих документів

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, з резолюцією ректора, виправдовуючі документи;

у зв’язку з виконанням умов договору (для іноземних студентів)

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету.

після строкової військової служби

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету.


5.^ Надання академічної відпустк:

за станом здоров’я

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, віза 2-ї частини, висновок ЛКК.


6. Повернення з академічної відпустки

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, висновок ЛКК.


 1. ^ Надання відпустки:

по вагітності та пологах

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, медична довідка;

по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, копія свідоцтва про народження дитини.


8. ^ Повернення з відпустки:

по вагітності та пологах

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету;

по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, копія свідоцтва про народження дитини.


9. ^ Продовження відпустки:

по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, копія свідоцтва про народження дитини.


10.^ Надання повторного курс:

за станом здоров’я

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, медична довідка, віза 2-ої частини (тільки для хлопців);

за сімейними обставинами

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, витяг з протоколу засідання НВК кафедри або факультету, віза 2-ої частини (тільки для хлопців);


11.Повернення на повторний курс навчання

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету.


12. Зміна прізвища, ім’я, по-батькові:

 • у зв’язку з одруженням

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, копія свідоцтва про одруження;

 • у зв’язку зі зміною прізвища (звичайно, у зв’язку з розлученням)

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, копії документів про зміну прізвища;

 • у зв’язку зі зміною в обліково-реєстраційних документах (тільки для іноземних студентів)

Підстава: рапорт декана, копія документа;

 • помилка при зарахуванні

Підстава: рапорт декана, копія паспорта.

 • у зв’язку з розлученням

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, копія свідоцтва про розлучення;


13. ^ Продовження сесії:

 • за станом здоров’я

Підстава: заява студента з візою декана або заст. декана факультету, медична довідка;

Примітка: Студентам після успішної ліквідації заборгованостей у термін, встановлений деканом, призначається стипендія в установленому порядку з дати, яка слідує за цим терміном.


14. Переведення на наступний курс:

 • за умови виконання вимог навчального плану (звичайний);

 • за умови ліквідації заборгованостей до встановленої дати (умовний).


15. Випускний:

з видачею диплома молодшого спеціаліста з відзнакою;

з видачею диплома молодшого спеціаліста без відзнаки;

з видачею диплома бакалавра з відзнакою;

з видачею диплома бакалавра без відзнаки;

з видачею диплома спеціаліста з відзнакою;

з видачею диплома спеціаліста без відзнаки;

з видачею диплома магістра з відзнакою;

 • з видачею диплома магістра без відзнаки.
 1. ^ Призначення старостою та звільнення від обов’язків старости

призначення старостою;

Підстава: рапорт декана або заст. декана факультету з резолюцією проректора, рішення зборів студентів академгруп.

призначеннястаростою;

Підстава: заява студента з візою декана (заст. декана) факультету, резолюцією проректора.


17.^ Зміна форми оплат:

перехід на бюджетну(договірну) форму навчання;

Підстава: заява студента з візою декана та резолюцією проректора, копія договору.

перехід на цільовий кредит;

Підстава: заява студента з візою декана та резолюцією проректора.

зміна виду договору;

Підстава: заява студента з візами відділу цільової підготовки, декана та резолюцією проректора.


 1. ^ Призначення пільг:

сирота на повному держзабезпечені;

Підстава: заява студента з візою декана (або заст. декана) та резолюцією проректора, копія смерті матері(батька), копія рішення суду про позбавлення батьківських прав.

повні сироти;

Підстава: заява студента з візою декана (або заст. декана) та резолюцією проректора, копія смерті матері(батька), копія рішення суду про позбавлення батьківських прав.

сирота під опікою;

Підстава: заява студента з візою декана (або заст. декана) та резолюцією проректора, копія смерті матері(батька), копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, копія рішення суду про призначення опіки, копія свідоцтва про народження, копія паспорту та ідентифікаційного коду.

соціальна стипендія (ЧАЕС) – 100% від академічної стипендії;

Підстава: заява студента з візою декана (або заст. декана) та резолюцією проректора, копія свідоцтва про народження, копія ідентифікаційного коду та посвічення дитини, як такому, що постраждав(ла) від Чорнобильської катастрофи, копія додатку №7;.

соціальна стипендія інвалідам та з малозабезпеченних сімей – 109% від академічної стипендії;

Підстава: заява студента з візою декана (або заст. декана) та резолюцією проректора, копія посвічення та копія довідки ММСЕК.


Накази без дії


Це накази, які мають тип запису вільний (свободный). До такої форми наказу можна віднести:

^ 1. Наказ про призначення стипендії окремим студентам:

ординарна (звичайна) академічна стипендія

Підстава: рапорт декана факультету;

додаткова соціальна стипендія:

сиротам - у разі відмінного навчання:

ХНАМГ - 60 грн. ЖКТ,ЕМТ - 50 грн.;

студентам з малозабезпечених сімей, інвалідам дитинства, інвалідам I-III групи - 9% від академічної стипендії;

студентам з числа тих, що входили до складу військових формувань – 30 %;

студентам , які є інваліди зару і слуху, інвалідам війни – 50 %;

студентам , які постраждали від Чорнобильської катастрофи:

ХНАМГ - 170 грн. ЖКТ,ЕМТ - 150 грн.;

Підстава: рапорт декана факультету:

за результатами сесії(тільки для іноземних студентів)

Підстава: рапорт декана факультету;

 • призначення іменних стипендій

Підстава: рапорт декана факультету;

як помилково пропущений

Підстава: рапорт декана факультету, пояснювальна записка викладача;

у зв'язку з тим, що склали сесію у визначений термін

Підстава: рапорт декана факультету;

у зв'язку з помилкою викладача

Підстава: рапорт декана факультету, пояснювальна записка викладача.


^ 2. Грошові винагороди до стипендії>

старостам - 10 % від мінімальної академічної стипендії

Підстава: рапорт декана факультету;

старостам ЖКТ та ЕМТ- у розмірі 10% від мінімальної академічної стипендії.

Підстава: рапорт директора технікуму;

членам профбюро факультетів (але не більше п’яти студентів- членів профбюро на факультет -10% від мінімальної академічної стипендії

Підстава: рапорт декана факультету;

головам профбюро факультетів-20% від мінімальної академічної стипендії

Підстава: рапорт декана факультету;

головам студентських рад гуртожитків -20% від мінімальної академічної стипендії

Підстава: рапорт декана факультету;

заступнику профбюро факультету - 15% від мінімальної академічної стипендії

Підстава: рапорт декана факультету;

командирам оперативних загонів гуртожитків - 20% від від мінімальної академічної стипендії

Підстава: рапорт декана факультету;


^ 3. Надання матеріальної допомоги;

Підстава: заява студента з візою декана (або заст. декана) та резолюцією проректора.


4. Матеріальне заохочення відмінників навчання, які були відзначени почесним званням «Відмінник навчання ХНАМГ»

Підстава: рапорт декана факультету;


5. Преміювання до ювілейних дат

Підстава: рапорт декана факультету.


^ 6. Наказ про позбавлення стипендії:

як помилково нарахована

Підстава: рапорт декана факультету;

у зв'язку з нарахуванням і виплатою державної допомоги по вагітності та пологах

Підстава: заява з візами, рапорт декана факультету.


^ 7. Наказ про зменьшення оплати (звільнення від оплати) за навчання (гуртожиток):

звільнення від оплати на весь навчальний рік

Підстава: заява студента з клопотанням декана факультету, копії відповідних документів;

зменшення оплати на 50% на навчальний рік

Підстава: заява студента з клопотанням декана факультету, копії відповідних документів.


^ 8. Наказ про вільне відвідування студентами.

Підстава: заява студента з візою декана (або заст. декана) та резолюцією проректора, копії відповідних документів та індивідуальним графіком навчання.


^ 9. Наказ про оголошення догани студентам.

Підстава: Рапорт декана декана (або заст. декана) та резолюцією проректора, пояснювальна записка.


Примітка: Для технікумів з усіх видів наказів підстава має бути такою:

Підстава: заява студента з клопотанням директора технікуму, візами заст. директора, зав. денного відділення, зав. заочного відділення, з резолюцією проректора.


^ Назви факультетів, їх скорочення та коди:

Назва факультету

Скорочення

Код

Містобудівельний

МБ

01

Інженерної екології міст

ІЕМ

02

Електричного транспорту

ЕТ

03

Електропостачання і освітлення міст

ЕОМ

04

Економіки і підприємництва

ЕП

05

Менеджменту

М

16

Факультет заочного навчання

ЗН

09

Факультет післядипломної освітита заочного навчання

ПОтаЗН

07

Факультет підвищення кваліфікаціїі перепідготовки кадрів та спеціалістів ЖКГ

ПКіПК ЖКГ

10

Житлово-комунальний технікум академії

ЖКТ

11

Електромеханічний технікум академії

ЕМТ

12

Примітка:

В заголовках наказів назви факультетів повинні бути повними.


ПОГОДЖЕНО:


Перший проректор Г.В.Стадник

Головний бухгалтер Т.В.Великих

Начальник ПФВ Н.Л.Стряпкова

Начальник відділу кадрів А.Г.Чубенко

Спеціаліст 2 частини В.М.Павлова

Провідний юрисконсульт І.І.Килимник

Начальник канцелярії Р.Л.Михайленко

Начальник навчального відділу Л.О.Литвиненко

В.о. начальника відділу контрактної

підготовки студентів А.В.Журавель

Декан містобудівельного факультету М.П.Бурак

Декан факультету інженерної

екології міст В.О.Ткачов

Декан факультету електричного

транспорту В.Ф.Харченко

Декан факультету електропостачання

і освітлення міст В.М.Поліщук

Декан факультету економіки

і підприємництва О.В.Соловйов

Декан факультету менеджменту В.К.Доля

Декан факультету заочного

навчання М.В.Хворост

Декан факультету по роботі

з іноземними учнями Ю.П.Кравченко

Декан факультет післядипломної

освіти та заочного навчання А.Є.Ачкасов

Директор Житлово-комунального

технікуму В.І. Лук’янов

Директор Електромеханічного

технікуму О.М.Назаренко

Схожі:

Хнамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у автоматизованій системі управління iconХдамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у корпоративній системі
Накази про звільнення від обов’язків старости та призначення старостою (доки не будуть внесені п п. 16-17)
Хнамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у автоматизованій системі управління iconА. Л. Шутенко. За ред канд екон наук. А. Л. Шутенко- харків: хнамг, 2009. c

Хнамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у автоматизованій системі управління iconПоложення про інтернет-портал львівського національного університету імені івана франка львів-2013 І. Загальні положення
Україні і наказів Ректора Університету від 23. 11. 2011 р. №0-122 “Про розподіл обов’язків у ректораті Університету” та від 03. 10....
Хнамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у автоматизованій системі управління iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Хнамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у автоматизованій системі управління iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Хнамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у автоматизованій системі управління iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Хнамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у автоматизованій системі управління iconПоложення про відділ аспірантури та докторантури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 1 Загальні положення
Днузт, наказів, розпоряджень Міністерства освіти І науки, Міністерства транспорту та вак україни, ректора університету
Хнамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у автоматизованій системі управління iconНаказ №971-од про підсумки ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014» На виконання наказів Міністерства освіти І науки України від 02. 09. 2013
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 02. 09. 2013 №1255», наказів управління освіти І науки облдержадміністрації...
Хнамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у автоматизованій системі управління iconСо внз-днузт 04-2010 стандарт дніпропетровського національного
України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 05. 09. 1996 р. №1074 «Про вищий навчальний заклад освіти», наказів...
Хнамг л. М. Шутенко положення про формування наказів у автоматизованій системі управління iconНаказ №286 Про підсумки обласного веб-квесту для учнів «ІнфоСтратегія»
На виконання наказів управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 23. 08. 2012 №534 Про початок роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи