А.Є. Ачкасов А. П. Косяк конспект icon

А.Є. Ачкасов А. П. Косяк конспект
Скачати 20.36 Kb.
НазваА.Є. Ачкасов А. П. Косяк конспект
>А.Є. Ачкасов<><> <> <>А.П. Косяк<><><><><>КОНСПЕКТ
Дата09.06.2012
Розмір20.36 Kb.
ТипКонспект


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


А.Є. Ачкасов

А.П. Косяк


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З КУРСУ «ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ»


(для студентів 5 курсу заочної форми навчання

за напрямом підготовки

0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності

7.050106 – «Облік і аудит»)


Харків ХНАМГ 2011

Конспект лекцій з курсу «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит» / А.Є. Ачкасов, А.П. Косяк; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва - Х.: ХНАМГ, 2011. - ___с.


Автори: Ачкасов А.Є., Косяк А.П.


Рецензент: к.е.н., доц. О.В. Васильєв


Рекомендовано кафедрою економіки підприємства міського господарства факультету післядипломної освіти і заочного навчання, протокол № 1 від « 31 » серпня 2010 р.


© Ачкасов А.Є., Косяк А.П., ХНАМГ, 2011
^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Ачкасов Анатолій Єгорович

Косяк Антоніна Петрівна


Конспект лекцій з курсу «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»)


Відповідальний за випуск А.Є. Ачкасов

Редактор ____________

Комп’ютерне верстання


План 2011, поз. _____

Підп. до друку ______ р. Формат 60х84 1/16

Друк на ризографі Ум. друк. арк. ___

Тираж 100 пр. Зам. №


Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001Схожі:

А.Є. Ачкасов А. П. Косяк конспект iconА.Є. Ачкасов А. П. Косяк Конспект
«Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 030509 «Облік І аудит» заочної форми навчання І слухачів другої...
А.Є. Ачкасов А. П. Косяк конспект iconА.Є. Ачкасов А. П. Косяк методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни
«Організація обліку» для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0501 – «Економіка І підприємництво», спеціальності 050106...
А.Є. Ачкасов А. П. Косяк конспект iconА.Є. Ачкасов А. П. Косяк методичні вказівки до виконаннчя контрольної роботи з дисципліни
«Звітність підприємства» для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0501 – «Економіка І підприємництво», спеціальності...
А.Є. Ачкасов А. П. Косяк конспект iconА.Є. Ачкасов А. П. Косяк методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
«Облік цінних паперів» для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка І підприємництво», спеціальності...
А.Є. Ачкасов А. П. Косяк конспект iconА. П. Косяк Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку»
Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку» (для студентів для студентів 5 курсу заочної форми та слухачів другої вищої освіти...
А.Є. Ачкасов А. П. Косяк конспект iconА.Є. Ачкасов А. П. Косяк методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни
«Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 030509 «Облік І аудит» заочної форми навчання І слухачів другої...
А.Є. Ачкасов А. П. Косяк конспект iconХарківська національна академія міського господарства ачкасов А.Є., Пашков В.І., Ачкасов І. А. Конспект лекцій
«Менеджмент організацій», «Економіка підприємства», «Облік І аудит», «Електротехнічні системи електроспоживання»
А.Є. Ачкасов А. П. Косяк конспект iconА.Є. Ачкасов А. П. Косяк методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни
«Економіка І підприємництво» галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво», спеціальності
А.Є. Ачкасов А. П. Косяк конспект iconА. П. Косяк програма І робоча програма навчальної дисципліни "звітність підприємства" для слухачів другої вищої освіти факультету післядиплом
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Звітність підприємства” (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної...
А.Є. Ачкасов А. П. Косяк конспект iconГ. Ф. Скала, М. П. Пан, Бібік Н. В., І. А. Ачкасов
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи