Обдаровані діти icon

Обдаровані діти
НазваОбдаровані діти
Сторінка1/4
Дата09.06.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4

ОБДАРОВАНІ ДІТИ

І. ВСТУП
Кожного року на конкурсній основі до Харківського ліцею міського господарства Харківської обласної ради вступають учні , які поставили свідомо мету – мати якісні знання з базових предметів та вступити до Харківської національної академії міського господарства, закінчити вищий навчальний заклад та стати висококласним фахівцем галузі комунального господарства.

Навчаються учні у ліцеї три роки. Отже, протягом 9-го до профільного класу проходять адаптацію в умовах ліцею фізико-математичного профілю при ВНЗ. Формуються класні колективи. З метою вибору раціональних педагогічних методів виховання ретельно вивчаються особистісні інтереси, здібності, цінності учнів, їх місце у колективі. За допомогою спеціальних тестів ми пізнаємо особливості мікроклімату, пізнавальної сфери, виявляємо соціальний статус у класному колективі (лідер, популярний, мало популярний, ізольований), властивості темпераменту, інтереси та спеціальні здібності, особливості характеру учня (ставлення до себе, до людей, до праці, вольові риси), професійну спрямованість.

В навчально-виховний процес втілюємо лекційно-семінарську систему навчання, що надає можливість поступово наближати ліцеїстів до вищої школи, поглиблено вивчати навчальний матеріал, диференціювати навчання, здійснювати індивідуалізацію навчання та виховання, розвивати навички відповідального ставлення до виконання обов’язків учня, самостійність у вирішенні та вивченні навчальних проблем.

З перших днів навчання починаємо профорієнтаційну роботу. В навчально-виховний процес вводиться курс “Введення у спеціальність”, який знайомить учнів з основами професій у галузі комунального господарства, проводяться екскурсії по лабораторіях, аудиторіям, бібліотеці, обчислювальному центру, спорткомплексу Харківської національної академії міського господарства.

У ліцеї викладають досвідчені вчителі, професори, доценти, викладачі Харківської національної академії міського господарства.

У навчально-виховний процес задіяна матеріально-технічна база академії.

Аналізуючи рівень навчальних досягнень випускників три роки тому та на сьогоднішній день (див. порівняльну таблицю), можна сказати, що на початку навчальної діяльності учні показують перш за все невміння працювати у системі, слухати вчителя, виконувати основні вимоги по організації навчальної праці, логічно мислити, робити самостійно висновки, давати обґрунтовані відповіді на поставлені питання.


2006-2007 н.р.

2007-2008 н.р2008-2009 н.рТільки через 1,5-2 роки навчання демонструють вміння працювати на уроках-лекціях, самостійно та грамотно готуються до уроків-семінарів, де демонструють глибокі знання з предметів, вміння аналізувати, спостерігати, робити порівняльні аналізи, виготовляти авторські моделі, прибори для демонстрацій, виконання лабораторних робіт (звичайно, відповідно до особистісних інтересів та природних здібностей).

Якщо проаналізувати за три роки моніторинг домінуючих особистісних інтересів, здібностей, цінностей учнів, їх місце в колективі, що у значній мірі впливало на позитивний результат якості знань, бо надавало можливість вчителю-предметнику, класному керівникові, адміністрації ліцею знаходити ключик, який відкривав світ бажання до творчості та свідомої бажаної праці, то можна зробити висновок, що рівень домінуючих особистісних інтересів за роки навчання у ліцеї позитивно змінився.


^ ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА


2006-2007 н.р.
2007-2008 н.р.2008-2009 н.р.
^ СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС

2006-2007 н.р.2007-2008 н.р.2008-2009 н.р.^ ВЛАСТИВОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТУІНТЕРЕСИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ


2006-2007 н.р.


2007-2008 н.р.

2008-2009 н.р.

Тобто, ми бачимо, що простежується система роботи по розвитку кожної особистості – робота по програмі фізико-математичного профілю, впровадження в навчально-виховний процес елементів методики навчання вищої школи, креативних педагогічних технологій.

Людяність, взаємоповага, чесність всіх учасників навчально-виховного процесу – результат відповідального ставлення ліцеїстів до своїх обов’язків.


ІІ. ПРОГРАМА «ОБДАРОВАНІ ДІТИ»


Загальні положення, мета й завдання програми


Програма передбачає досягнення таких цілей:

 • формування високопрофесійного, спрямованого на творчу діяльність колективу;

 • пошук обдарованих учнів;

 • створення умов для розвитку творчого потенціалу учнів ліцею;

 • підтримка й стимулювання розвитку обдарованих учнів;

 • створення умов для самореалізації особистості в суспільстві.Програмою передбачено виконання таких завдань:

 • упровадження в навчально-виховний процес сучасних науково-методичних концепцій, форм і видів діяльності;

 • удосконалення системи пошуку обдарованих дітей;

 • органічне об’єднання навчання, виховання й розвитку обдарованих учнів;

 • стимулювання творчої діяльності.І. Науково-методичне забезпечення

роботи з обдарованими учнями


1. Підготовка й перепідготовка педагогічних кадрів, орієнтованих на роботу з обдарованими дітьми:

 • участь у роботі спеціалізованих семінарів, педагогічних майстерень, курсів підвищення кваліфікації;

 • атестація вчителів;

 • вивчення загальних і спеціальних методичних рекомендацій для виявлення обдарованих дітей;

 • вивчення методичних рекомендацій для учнів із прихованою обдарованістю;

 • вивчення методичних рекомендацій із виявлення рівнів обдарованості.


2. Створення умов для творчої діяльності вчителів:

 • узагальнення досвіду роботи;

 • поїздки з метою обміну досвідом;

 • участь у роботі спеціалізованих семінарів, педагогічних майстерень, „круглих столів”.


3. Створення умов для наукової діяльності вчителів:

 • участь у роботі оргкомітетів і журі різних олімпіад і конкурсів;

 • участь у міжнародних освітніх програмах.


4. Стимулювання творчої діяльності вчителів:

 • проведення конкурсів: „Учитель року”, „Урок року”, „Краща кафедра”, „Найкращий класний керівник”;

 • організація педагогічного ярмарку;

 • подання до присвоєння звань і нагороджень;

 • проведення семінарів, науково-практичних конференцій.


5. Система матеріального стимулювання вчителів:

 • призначення надбавки за творчий характер роботи;

 • видача премії за високі результати.


6. Навчально-методичне забезпечення:

 • створення бібліотечного фонду, спрямованого й орієнтованого на роботу з обдарованими дітьми;

 • створення дидактичного й роздаткового матеріалу для роботи з ОД, у тому числі для індивідуальної роботи;

 • узагальнення матеріалів олімпіад, конкурсів, фестивалів, які проводяться у ліцеї (інтелектуальний марафон, предметні олімпіади й т. ін.)


7. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу:

 • доступ до бази даних і науково-методичних матеріалів через Інтернет;

 • створення бази даних „Обдаровані діти”;

 • участь у дистанційних олімпіадах.


8. Психологічна служба:

 • проведення тренінгів;

 • профілактика стресів, перевтоми, психологічний моніторинг.ІІ. Система виявлення обдарованих учнів


 • Виявлення учнів із високими інтелектуальними й творчими здібностями.

 • Психолого-педагогічне тестування.

 • Участь у ліцейських, міських, республіканських конкурсах, турнірах, фестивалях, інтелектуальних марафонах, олімпіадах, робота на кафедрах Харківської національної академії міського господарства, проведення виставки творчих робіт, показ творчих колективів, робота в секціях МАН і т. ін.

 • Установлення міжнародних зв’язків з організаціями й установами, робота яких спрямована на виявлення, навчання й розвиток обдарованих дітей.

 • Організація обміну досвідом роботи з обдарованими дітьми через Інтернет.

 • Робота з інформаційним банком даних „Обдаровані діти”.


ІІІ. Навчання, виховання й розвиток обдарованих учнів


 • Використання сучасних педагогічних технологій і методів навчання й виховання для розвитку творчого, критичного, логічного мислення учнів.

 • Розвиток здібностей до самостійного навчання й дослідницької роботи.

 • Розширення мережі гуртків, факультативів для обдарованих дітей.

 • Проведення виставок, що презентують підходи й методики навчання обдарованих учнів.

 • Використання перспективного педагогічного досвіду, спрямованого на розвиток обдарованих дітей.

 • Створення вченої ради, діяльність якої спрямована на організацію й підтримку науково-пошукової роботи учнів.

 • Виявлення й розвиток фізично розвинених і обдарованих учнів, залучення їх до занять у спортивних міських секціях.


ІV. Забезпечення соціальних гарантій.

Стимулювання творчої діяльності учнів


 • Визначення рейтингу учнів.

 • Нагородження коштовними подарунками.Циклограма роботи

з обдарованими дітьми


Дата

Назва заходу

Вересень

Наказ про організацію роботи НТЛ.

Засідання організаційної ради наукового суспільства ліцеїстів.

Організація підготовки до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, творчих конкурсах, турнірах, Каразінських читаннях тощо.

Закріпити обдарованих дітей за кафедрами і лабораторіями Харківської національної академії міського господарства.

Жовтень

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Робота секції наукового товариства ліцею

Листопад

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

І етап захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Участь у науково-практичних конференціях

Грудень

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Представлення робіт на конкурс-захист науково-дослідницьких робіт.

Січень

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Лютий

Участь у Гагарінських читаннях

Березень

Участь у науково-практичній конференції Харківської національної академії міського господарства.

Квітень

Участь у Каразінському колоквіумі

Травень

Підсумковий наказ про роботу з обдарованими дітьми. Підготовка матеріалів щодо формування загально ліцейського банку „обдарованість”ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

^ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
(з досвіду роботи О.Ковальчук, заступника директора з НВР

Здолбунівської ЗСШ №7 Рівненської обл.)


Проблема виховання обдарованої дитини існує стільки, скільки існує сама педагогіка. У певні періоди людської історії її диктувало прагнення панівної верхівки суспільства цілком нівелювати особистість, перетворити цілі народи на слухняних маріонеток. В інші епохи у плеканні неповторної індивідуальності вбачали сенс педагогічної діяльності, перспективу поступу держав і людства. Перебудовані процеси в Україні обумовили нові тенденції розвитку освіти. виникла нагальна потреба суспільства в творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. На вістрі цих проблем і відбулася поява таких навчальних закладів як ліцеї, гімназії, коледжі, центром концентрації розвитку яких є творча особистість, обдарована дитина.

Що ж таке обдарованість? Слово „дар” походить з давньоестонської мови. Спочатку воно означало – плата за дружину. Інше значення цього слова можна знайти в давньофранцузькій, де воно має значення – отрута. Лише в середині ХІХ ст.. цей термін було вжито А.Треєм (1839 р.) у поєднанні зі словом „геній”. Але немає жодного запису щодо часу, коли слово „обдарований” стало означати найрозумніший.

Часто слова „обдарований” і „талановитий” вживають як синоніми. Ці поняття не слід ототожнювати. Обдарованість – це сукупність здібностей, які допомагають індивіду досягти вагомих результатів в одному або кількох видах діяльності й давати суспільству користь. Ця риса формується й проявляється в процесі діяльності. Талановитий – це той, хто має дуже високий ступінь здібностей до якоїсь спеціальної діяльності (музичної, художньої, літературної, технічної, спортивної), при чому ці здібності вже значною мірою встигли реалізуватися в конкретних суспільно значущих процесах
(див. додаток №1).

Посилаючись на дослідження Ф.Моляко, можна запропонувати реєстр визначення обдарованості, хоча не завжди існує єдність у трактуванні цих понять. До них належать:

? задатки – спадкові анатомо-фізіологічні особливості, які є основою для розвитку на їх базі здібностей;

? нахили – ставлення, конкретна вибіркова спрямованість індивіда до певної діяльності, яка ґрунтується на інтересах, потребах у виконанні тієї чи іншої діяльності;

? здібності – це індивідуальні особливості людини, які дають змогу успішніше оволодівати тією чи іншою діяльністю, вирішувати ті чи інші завдання, проблеми;

? загальні здібності – лежать в основі оволодівання будь-якою діяльністю;

? спеціальні здібності – дають змогу конкретній людині оволодівати певною діяльністю, успішно щось виконувати;

? творчі здібності – дають змогу успішно виконувати творчу діяльність;

? обдарованість – специфічне поєднання здібностей, інтересів і потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на високому рівні;

? творча обдарованість – дає змогу успішно вирішувати творчі завдання, виконувати творчу діяльність більш оригінально;

? талант – система рис та особливостей, які дають особистості змогу досягти значних успіхів в оригінальному виконанні творчої діяльності;

? геніальність – системна характеристика особистості, яка свідчить про її над оригінальні досягнення.


М.Лейтес визначає три категорії обдарованих дітей:

 • • учні з ранньою розумовою реалізацією;

 • • учні з прискореним розумовим розвитком;

 • • учні з окремими ознаками нестандартних здібностей.

Учні з ранньою розумовою реалізацією – це учні, в яких за звичайного рівня інтелекту спостерігається особливий інтерес до окремого навчального предмета. Він може випередити ровесників легкістю засвоєння специфіки матеріалу. Уроки з інших предметів можуть обтяжувати дитину.

Учні з прискореним розумовим розвитком – це учні, які за однакових умов надто вирізняються високим рівнем інтелекту. Особливо вони бувають помітні в молодших класах. За даними психолога прискорений розвиток інтелекту завжди пов’язаний з високою розумовою активністю та пізнавальною потребою.

Учні з окремими ознаками нестандартних здібностей – ці учні вирізняються розумовими особливостями, не випереджають однолітків у загальному розвитку інтелекту та не виявляють яскравих успіхів з того чи іншого навчального предмета. Але вирізняються особливостями окремих психологічних процесів (надзвичайна пам’ять на певні об’єкти, широта уяви, здатність до спостережень).

Серед таких школярів трапляються учні зі складним характером, незалежні, вперті, мало контактні.

Психолого-педагогічна наука розрізняє шість сфер обдарованості дітей:

 1. Інтелектуальна сфера.

Обдарована дитина вирізняється хорошою пам’яттю, допитливістю, добре вирішує різні завдання, зрозуміло висловлює свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань.


 1. Сфера академічних досягнень.

Це успіхи з математики, читання, курсу „Я та Україна” та інших навчальних предметів.


 1. Творчість.

Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює власні оригінальні ідеї.


 1. Спілкування.

Добре пристосовується до нових ситуацій. Легко спілкується з дорослими та дітьми. (Виявляє лідерство в іграх та заняттях).


 1. Сфера художньої діяльності.

Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями. (виявляє інтерес до музики, добре володіє мелодією, із задоволенням співає, намагається створювати музику).


 1. Рухова сфера.

Тонка і точна моторика, чітка координація, добре володіє тілом.


Для педагогічних працівників важливою проблемою є виявлення та розпізнавання великих можливостей дитини. М.Босенко вважає, що вчитель повинен вміти бачити відмінності таких здібностей, а саме:

 • загальні здібності – це здатність кожної особистості до сприйняття, засвоєння та відображення інформації;

 • гуманітарні здібності – здатність особистості до літературно-філософської діяльності;

 • математичні здібності передбачають добре розвинену логіку;

 • здібності до академічного навчання – це комплекс здібностей, які сприяють успішному навчанню та підкріплені вольовими зусиллями;

 • спеціальна обдарованість – та, яка виявляється в тенденції досягнення успіху в одній чи декількох сферах діяльності;

 • загальна обдарованість – це рівень задатків, схильностей особистості, які свідчать про високий ступінь інтелектуального, моторного та сенсорного розвитку.


Завдяки проявам здібностей, певним особливостям поведінки, вміння абстрагувати, ставити цікаві запитання, робити висновки обдаровані діти привертають до себе увагу. Так. У результаті досліджень Н. Лейтеса, визначено такі характерні особливості обдарованих дітей:

 • мають хорошу пам’ять, добре розвинене абстрактне мислення;

 • як правило, дуже активні й завжди чимось зайняті;

 • надто вимогливі до себе, болісно сприймають суспільну несправедливість;

 • наполегливі в досягненні результату;

 • хочуть учитись і досягають у навчанні успіхів;

 • здатні краще за інших займатися самостійною діяльністю;

 • спостережливі;

 • уміють фантазувати, критично оцінюють навколишню дійсність;

 • ставлять багато запитань і зацікавлені у позитивних відповідях на них;

 • на уроці більше цікавляться дослідницькими методами; виявляють інтерес до читання, мають великий словниковий запас;

 • із задоволенням виконують складні завдання;

 • завдяки частому звертанню до засобів масової інформації здебільшого вміють швидко визначати найбільш важливі відомості, самостійно знайти інформацію;

 • краще за своїх однолітніх уміють розкривати взаємозв’язки між явищами та їхньою суттю;

 • їм притаманне почуття гумору, вони життєрадісні;

 • у них перебільшене почуття страху, емоційна залежність.


Питання виявлення й розвитку обдарованості нині перейшли на якісно новий рівень. Ці питання педагогічний колектив школи розглядає як виконання тривалої програми з урахуванням різноманітних методів і форм роботи. Повага до обдарованої особистості, сприяння її розвитку є головним імпульсом діяльності школи. Пошук і розвиток обдаровань потрібно починати якомога раніше. Для того щоб налагодити роботу з усебічного розвитку дітей, у школі створено психолого-педагогічну службу, яку очолює практичний психолог. Крім психолога до її складу входять заступник директора та вчителі початкових класів. Метою діяльності цієї служби є створення системи роботи з дітьми через психологічний супровід кожної дитини (див. додаток №2).


Сучасна наука твердить, що виявити обдарованість можна завдяки застосуванню взаємо доповнюваних способів.

По-перше, це метод спостереження, як спосіб виявлення обдарованих дітей. За цим методом систематично і цілеспрямовано сприймають різноманітні вияви психологічних особливостей обдаровання. Його найбільше застосовують на уроках. Його якісні результати можуть бути доволі обґрунтованими лише за умови регулярності, тривалості та багаторазових спостережень.

По-друге, це констатація певного рівня досягнутих дитиною успіхів у тій чи іншій сфері діяльності. Констатація конкретних успіхів та способів дає змогу встановити, до якого саме типу обдарованості належить конкретна дитина.

^ Третій спосіб – виявлення обдарованих дітей з участю експертів. Так, за описовими характеристиками обдарованості М.Карне, учнів оцінюють: сам учень, батьки, педагоги. Психолог порівнює ці дані з результатами відповідних психодіагностичних методик.

^ Четвертий спосіб – здійснення відповідних тестових діагностувань, які мають стандартизований характер і забезпечують отримання результатів на основі єдиних критеріїв і норм.


На першому етапі виявлення обдарованих дітей ми враховуємо відомості від батьків, учителів про успіхи дитини. Також використовуємо групові тестування, соціологічні опитування.

Виявлення обдарувань залежить від багатьох чинників, тому ми прагнемо використати всі можливі джерела інформації про дитину. У стандартних життєвих ситуаціях педагоги використовують розповіді, зауваження, судження батьків, колег.

Виявлення обдарованих дітей повинне бути системним. Одним із видів пошуку та виявлення обдаровань є оптимальне поєднання єдиної й комплексної системи оцінювання обдарованості. Під системою єдиного оцінювання розуміють традиційну систему, за якою дитина має набрати певну кількість балів. В основу такої об’єктивної оцінки обдарованості обов’язково треба покласти дані, отримані за допомогою двох різновидів її вивчення – дискретного та неперервного. Передусім увагу слід приділити виявленню загальної обдарованості, оскільки вона є приоритетною в дітей цього вікового періоду.

На другому етапі здійснюється індивідуальна оцінка творчого потенціалу дитини. Завдання психолога – визначити рівень загального інтелектуального розвитку дитини, а також оцінити тип мислення.

Практичний психолог здійснює цілий комплекс вивчення особистості кожної дитини. Вивчає її темперамент, характер, виконує соціометричні дослідження, діагностуються між особистісні стосунки в класному колективі вивчає розвиток різних видів пам’яті, уваги, нахилів дитини, рівень її розумових здібностей.

Практичний психолог за допомогою тестів визначає особливості здібностей конкретної дитини. Крім тестів на визначення інтелекту він здійснює анкетування (див. додаток №3).

Надзвичайно актуальною проблемою у визначенні обдарованості дитини є роль і об’єктивність педагога. Виникає запитання: чому важливо знати, чи обдарована дитина? А тому, що всі діти заслуговують на щасливе життя. Обдаровані прагнуть знань, і справедливо, щоб ця потреба була визнана якомога раніше, щоб батьки й вчителі могли дати їм можливість розвинути таланти. Надто легко знищити впевненість у собі дитини, якщо вона здібна й талановита. Дуже важливо шукати показники, які б вказали, що складна і пригнічена дитина приховує талант.


На третьому етапі роботи з обдарованими дітьми основну роль виконують учителі. Вони розвивають та поглиблюють дитячі здібності. Крім уроків педагоги проводять індивідуальні заняття, консультації.

Для того щоб дитина цілком розкрила свої здібності, реалізувала їх у житті, ми створили всі необхідні умови. Адже саме в школі діти розвиваються і стають особистостями.

У вихованні дітей панує індивідуальний підхід. Спостереження за поведінкою учнів, аналіз результатів їхньої діяльності та пошук тих рис, які вирізняють учня, роблять його унікальним, потенціально здібним (див. додаток №4).


Можна визначити шість типів обдарованості:

 1. Найкращий учень.

Усі його люблять, робить те, що йому скажуть, любить подобатися.

 1. Бунтівник.

У нього часто виникає стан емоційно-вольового напруження, коли щось загрожує досягненню його мети. Сперечається, з ним важко спілкуватися.

 1. Підпільник.

Знає, що за обдарованість не платять, а навпаки – вимагають. Тому не прагне „вистрибнути”, а прагне бути „як усі”.

 1. Утікач.

Не може пристосуватися до умов школи, вчителів, “випадає” зі шкільної системи.

 1. Цілеспрямований.

Незалежний, автономний, знає собі ціну. Найкращий тип для розробки індивідуальної програми.

 1. Двобічний.

Відстає або має фізичні вади. Його розглядають як слабкого, не помічаючи обдарованості.


Нерідко обдаровані діти спотворено розуміють значення природних задатків у розвитку своїх здібностей і недооцінюють значення самовиховання та самовдосконалення. У такому разі їм неодмінно потрібно навести як приклад висловлювання відомих учених, винахідників про співвідношення природних задатків і наполегливої праці в успішній творчій діяльності. Дитині слід пояснити, що природні задатки – це її особисте надбання, особистий скарб, і вона може розпоряджатися ним як захоче. Проте здібності людини – це не тільки прояв її природних задатків, а й результат її суспільного виховання. Тому вчителі прагнуть виробити в обдарованих дітей переконання про їхню особливу функцію в житті суспільства.

Маючи інтелектуальні здібності, значно вищі за розумові можливості однолітків, обдаровані діти також потребують підтримки дорослого. Бувають випадки. Коли обдарована дитина не може захистити себе за свою унікальність від глузувань однокласників. Трапляються поодинокі випадки, коли обдаровання дитини батьки сприймають як шлях до піднесення родинного авторитету і престижу. Щоб показати батькам свою досконалість, учні беруться до виконання непосильних завдань, будучи об’єктивно неспроможними впоратися з ними, вони приписують невдачі на свій рахунок, внаслідок чого глибоко переживають зневіру в своїх силах.

Дуже важливо, щоб батьки обдарованих дітей чітко усвідомлювали: правильне домашнє виховання є основою хорошої освіти. не слід вимагати від своєї дитини більшого, ніж вона може. Не завжди соціальні здібності є такими ж високими, як розумові. Не можна позбавляти дитину відпочинку, замінюючи його заняттями музикою, спортом, танцями, до того ж вимагати й тут високих результатів. Для дитини дуже складним є багаторічний процес постійного спілкування з батьками, оскільки „нормальна” сім'я, домівка відіграють важливу роль у формуванні стабільної, позитивної
„Я”-концепції.

На жаль, деякі батьки не стримані в розмові з педагогом. Вони приймають критику дітей на свій рахунок. Почуття провини змінюється гнівом і цей гнів вони спрямовують на дитину: вона відповість за ті почуття, які пережили батьки.

Тому вчителі провадять відповідну роботу з учнями класу, бесіди з батьками. Вони також прагнуть не перевантажувати дітей ні у навчанні, ні у вихованні, допомагають батькам зрозуміти своїх дітей.


Дослідник Л.Холлінгоурт визначає такі проблеми обдарованих дітей:

 • Ворожість до школи.

Таке ставлення має місце, якщо навчальна програма нецікава дитині.

 • Ігрові інтереси.

Обдарованим дітям подобаються складні ігри, а не ті, в які грають однокласники.

 • Комфортність.

Мають свої стандарти комфорту.

 • Заглиблення у філософські проблеми.

Замислюються над такими явищами як космос, смерть, природа, філософія.

 • Невідповідність між фізичним, інтелектуальним і соціальним розвитком.

Через те що вони спілкуються з дітьми старшого віку, важко стати лідерами.

 • Прагнення до досконалості.

Занижена самооцінка як результат прагнення до більшого.

 • Потреба в увазі дорослих.

Через прагнення до пізнання монополізують увагу батьків, вчителів та інших.


Обдаровані діти мають сприймати себе такими, якими вони є насправді, більше того, вони мають знати чим схожі, а чим відрізняються від інших. Інакше кажучи, такі діти завдяки правильному вихованню мають усвідомити, що кожна особистість унікальна по-своєму.


Одним із завдань є проектування очікуваних результатів та науково-методичне забезпечення школи.

З боку адміністрації школи це:

 • організація педагогічного досвіду з метою забезпечення розвитку здібностей обдарованих дітей;

 • визначення варіативної частини навчального плану;

 • розробка конкретних методичних рекомендацій;

 • добір педагогічних кадрів;

 • постійне вивчення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення умов для їхньої самостійної діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня;

 • забезпечення участі обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах.

  1   2   3   4

Схожі:

Обдаровані діти iconПігіда Віра м. Луганськ діти трудових мігрантів як об’єкт соціально-педагогічної діяльності
Такі діти залишаються без батьківської турботи, догляду, виховання, стикаються із цілим рядом проблем
Обдаровані діти iconЗакон україни про оздоровлення та відпочинок дітей ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2008, n 45, ст. 313 )
Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;...
Обдаровані діти iconЗакон україни про оздоровлення та відпочинок дітей ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2008, n 45, ст. 313 )
Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;...
Обдаровані діти iconБойчук Ольга Володимирівна 356. 5 Рекомендовані до зарахування у загальному конкурс
Згідно пункту 22 “Правил прийому” рекомендовано зарахувати поза конкурсом осіб, яким надано таке право (діти-інваліди, діти-сироти,...
Обдаровані діти iconШевчукевич Христина Володимирівна 291 Рекомендовані до зарахування у загальному конкурс
Згідно пункту 22 “Правил прийому” рекомендовано зарахувати поза конкурсом осіб, яким надано таке право (діти-інваліди, діти-сироти,...
Обдаровані діти iconРішення про створення благодійного освітнього фонду O. W. L. Ukrainian Canadian Education and Charity Trust
України у вивченні англійської мови та набуття професійної освіти в Канаді. Першочерговими кандидатами на отримання стипендії є діти...
Обдаровані діти icon248 Рекомендовані до зарахування поза конкурсом, згідно
Згідно пункту 22 “Правил прийому” рекомендовано зарахувати поза конкурсом осіб, яким надано таке право (діти-інваліди, діти-сироти,...
Обдаровані діти icon137 (подано заяв – 966) Рекомендовані до зарахування поза конкурсом, згідно
Згідно пункту 22 “Правил прийому” рекомендовано зарахувати поза конкурсом осіб, яким надано таке право (діти-інваліди, діти-сироти,...
Обдаровані діти iconРекомендовані до зарахування поза конкурсом, згідно п. 22 «Правил прийому…»
Згідно пункту 22 “Правил прийому” рекомендовано зарахувати поза конкурсом осіб, яким надано таке право (діти-інваліди, діти-сироти,...
Обдаровані діти iconСписок абітурієнтів, які рекомендовані до зарахування на медичний факультет за спеціальністю „фармація”, освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр” та будуть зараховані за умови надання оригіналів документів
Згідно пункту 22 “Правил прийому” рекомендовано зарахувати поза конкурсом осіб, яким надано таке право (діти-інваліди, діти-сироти,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи