Приказы действия Это важно icon

Приказы действия Это важно
Скачати 374.06 Kb.
НазваПриказы действия Это важно
Сторінка1/3
Дата09.06.2012
Розмір374.06 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Приложение 1

к Положенню

про формування

наказів у АСУ

«Навчальний процес»

Приказы действия


Это важно: Два разных приказа действия нельзя проводить одной датой.


п/п

Вид приказа

Текст приказа

Замечания

1.

Зачисление

- на підставі рішення прий-мальної комісії-літній (п.1.1и 1.2)

- на вакантні місця

- у зв'язку з переведенням з іншого ВНЗ

- на основі договору(п.1.3)

- для отримання другої освіти

- За направленням Мініст-ва освіти і науки Укр

- прискоренники 2-3 курс (п.1.4)

- прискоренники 1 курс (п.1.5)

- бакалаврів на спеціалістів (п.1.6 и 1.7)

- бакалаврів на магістрів

1. ЗАРАХУВАТИ:

1.1. На підставі рішення приймальної комісії (протокол № 29 від 27 липня 2007 року) нижченазна-чених осіб на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра з 1 вересня 2007 року на 1-ий курс факультету Економіки і підприємництва:

Напрям підготовки 6.030504 - Економіка підприємства

Спеціальність Економіка підприємства

Спеціалізація Економіка будівельного підприємства

група ЕБП2007-1

1. Іщенко Тетяна Сергіївну договір № ХА-07-22-4

2. Алійник Олену Вікторівну договір № ХА-07-22-2

3. Піддубного Євгенія Олександровича

4. Парамонова Костянтина Андрiйовича


1.2. На підставі рішення приймальної комісії (протокол № 37 від 10 серпня 2007 року) Ткаленка Василя Олександровича на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра з 1 вересня 2007 року на 1-ий курс факультету Економіки і підприємництва - напрям підготовки 6.030504 - спеціальність Економіка підприємства - спеціалізація Економіка підприємства (міське господарство) в групу ЕБП2007-1 на місце, що фінансується за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № ХА-07-22-21.


1.3. Аваду Алі на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра з 15 жовтня 2007 року на 2-ий курс факультету ЕТ, спец. 6.092200 - Електричний транспорт в групу ЕТЕР2006-1 на місце, що фінансується за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № 246-07, 09.10.07, на основі договору.

Підстава: Заява Аваду А.. з візами декана ЕТ факультету Харченка В.Ф. з резолюцією Першого проректора Стадника Г.В., документ про освіту, академдовідка.


1.4. На підставі рішення приймальної комісії (протокол № від ) нижчезазначених осіб на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (навчання із скороченими термінами підготовки) з 1 вересня 2008 року студентами 2-го курсу факультету IЕМ в групу ТГВ2006-4 за умови доздавання академічної заборгованності.

Напрям підготовки 6.092100

Спеціальність Теплогазопостачання і вентиляція

Спеціалізація

1. Акімову Тетяну Володимирівну договір № ха-06-31-54

2. Безручка Сергія Олександровича договір № ха-06-31-56

Академічна різниця у програмах:


1.5. На підставі рішення приймальної комісії (протокол № від ) нижчезазначених осіб на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (навчання із скороченими термінами підготовки) з року студентами 2-го курсу факультету IЕМ в групу ТГВ2006-4 (за скороченою програмою) за умови доздавання академічної заборгованності.

Напрям підготовки 6.092100

Спеціальність Теплогазопостачання і вентиляція

Спеціалізація

1. Бойко Любові Іванівну договір №

2. Васика Олександра Миколайовича договір №

3. Величка Романа Володимировича договір № Академічна різниця у програмах:


1.6. На підставі рішення приймальної комісії (протокол № від ) на 5-ий курс факультету Містобудівельний з 1 лютого 2008 року нижченазначених осіб, які мають кваліфікацію бакалавра для навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліст:

^ Спеціальність Містобудування

Спеціалізація Містобудування

група А2003-1

1. Алєксєєву Тетяну Олександрівну договір № ха-07-11-57-СП

2. Гоні Ібрагіма Тахіровича договір № ха-07-11-41-СП

3. Литвиненко Дар’я Євгенівну


1.7. На підставі рішення приймальної комісії (протокол № від ) на 5-ий курс факультету Містобудівельний в групу А2003-3 з 1 лютого 2008 року Воробйову Наталію Володимирівну , яка має кваліфікацію бакалавра для навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліст спеціальності Містобудування - спеціалізації Містобудування на місце, що фінансується за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № ха-07-11-41-СП.Списочный

Зачисление по приемной комиссии


Единичный

Зачисление по приемной комиссии


Списочный

Зачисление ускоренни-ков на 2-3 курс


Списочный

Зачисление ускоренни-ков на 1 курс


Списочный

Бакалавр

Специалист (магистр)


Единичный

Бакалавр

Специалист (магистр)

2.

Отчисление

- за власним бажанням

- За невиконання вимог навчального плану

- за порушення умов договору

- за порушення навчальної дисципліни

- За станом здоров'я

- У зв'язку з переведенням до іншого ВНЗ

- Не повернувся з академічної відпустки

- Не приступив до дипломування

- У зв'язку з призивом на строкову військову службу

- У зв'язку зі смертю

- За академічну неуспішність

- У зв'язку з закінченням навчання (Підгот.відділ -іноземці)

- Як такого, що не склав бака-лаврський іспит

1. ВІДРАХУВАТИ:

1.1. Кабанову Ярославу Олеговну, студентку 3-го курсу факультету МБ, гр. А2005-1 спец. 6.120100 - Містобудування, що навчається за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № 25-05,29.06.2005, з 10 жовтня 2007 року за порушення умов договору.

Підстава: Рапорт декана факультету по роботі з іноземними учнями в.о. декана Кравченко Ю.П. з резолюцією проректора з науково-педагогічної роботи Кузнєцова А.І..


1.2. Кубрак Ганну Станіславівну, студентку 1-го курсу факультету МБ, гр. ПЦБ2007-3 спец. 6.092100 - Промислове та цивільне будівництво, що навчається за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № ха-07-12-10, з 21 сiчня 2008 року за порушення навчальної дисципліни.

Підстава: Рапорт декана факультету МБ Бурака М.П. з резолюцією Першого проректора Стадника Г.В.


1.3. Шульміну Наталію Євгенівну, студентку 2-го курсу факультету МБ, гр. ТОРБ2006-1 спец. 6.092100 - Міське будівництво та господарство, що навчається за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № ха-06-14-20, з 1 лютого 2008 року за академічну неуспішність.

Підстава: Рапорт декана факультета МБ Бурака М.П. з резолюцією Першого проректора Стадника Г.В.


1.6 Нижчезазначених студентів 5-го курсу факультету МБ, гр. А2003-1 спец. 6.120100 - Містобудування з 1 лютого 2008 року за порушення умов договору:

1. Муссу Віссама, договір № 268-07, 29.10.07, гр. Тунісу

2. Сяо Фей, договір № 20-07, 15.02.07, гр. Китаю


2. ВИЛУЧИТИ із списку студентів:

2.1.Вертелецьку Оксану Григорівну, студентку 3-го курсу факультету ЕП, гр. ЕПМГ2005-1 спец. 6.050100 - Економіка підприємства, що навчається за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № ха-2005-23-9, з 1 серпня 2007 року у зв'язку зі смертю.

Підстава: Рапорт заст.декана факультета ЕП Костюка В.О. з резолюцією проректора з керівництва та координації НВР НМК академії Малєєва О.І. Копія свідоцтва про смерть.
3.

Предоставление повторного обучения:

- за станом здоров'я

- за сімейних обставин

1. НАДАТИ повторний курс навчання:

1.1. Алірезаї Арсалану, студенту 2-го курсу факультету МБ, спец. 6.120100 - Містобудування, що навчається за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № , гр. Ае2005-2 з 1 вересня 2007 року за сімейних обставин. До занять приступити з 31 сiчня 2008 року.

Підстава: Заява Алірезаї А.. з візами декана МБ факультету Бурака М.П., декана факультету по роботі з іноземними учнями в.о. декана Кравченко Ю.П. та резолюцією проректора з науково-педагогічної роботи Кузнєцова А.І..

4.

Восстановление повторного обучения:

- повернення до навчання на повторному курсі

1. ВВАЖАТИ:

1.1. Такими, що приступили до навчання на повторному курсі нижчезазначені студенти 2-го курсу факультету МБ спеціальності 6.120100 – Містобудування групи Ае2006-2 з 1 лютого 2008 року:

1. Алірезаї Арсалана договір № 127-06, 15.09.06

2. Ораі Аббасіана Мохаммадяшар договір № 107-06, 11.09.06

З доздаванням академічної різниці:

Перелік дисциплін.

Підстава: Заяви студентів з візами декана МБ факультету Бурака М.П., декана факультету по роботі з іноземними учнями в.о. декана Кравченко Ю.П та резолюцією Першого проректора Стадника Г.В.
5.

^ Академ отпуск- надати:

- за станом здоров'я

- у зв'язку з призивом до Збройних сил України

Відпустка:

- по вагітності та пологах

- по догляду за дитиною

1. НАДАТИ академічну відпустку:

1.1. Сваткову Олександру Олександровичу, студенту 3-го курсу факультету IЕМ, спеціальності 6.070800 - Екологія та охорона навколишнього середовища, що навчається за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № ха-2004-52-28, групи ЕОНС2004-2 з 10 червня 2007 року за станом здоров'я. До занять приступити з 1 лютого 2008 року.

Підстава: Заява Сваткова О.О. з візами декана IЕМ факультету Ткачова В.О., спеціаліста 2 частини Павлової В.М. та резолюцією Першого проректора Стадника Г.В, висновок ЛКК.


2. НАДАТИ відпустку:

2.1. Татаркіній Ольгі Володимирівні, студентці 4-го курсу факультету МБ спеціальності 6.120100 - Містобудування, групи Ае2003-2, що навчається за рахунок коштів держбюджету, з 15 липня 2006 року по вагітності та пологах. До занять приступити з 1 вересня 2009 року.

Підстава: Заява Татаркіну О.В. з візами декана МБ факультету Бурака М.П., спеціаліста 2 частини Павлової В.М. та резолюцією Першого проректора Стадника Г.В, висновок ЛКК.
6.

Академотпуск-повернення:

- за станом здоров'я

- у зв'язку з призивом до Збройних сил України

Відпустка- повернення:

- відпустки по вагітності та пологах

- відпустки по догляду за дитиною

1. ВВАЖАТИ:

1.1.Лугову Вікторію Валеріївну, студентку 5-го курсу факультету ЕП спеціальності 7.050106 - Облік і аудит, що навчається за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № ХА-07-21-60-сп, групи ОіА2003-1 такою, що приступила до навчання після відпустки по вагітності та пологах з 30 листопада 2007 року .

Підстава: Заява Лугової В.В. з візою заст.декана ЕП факультету Соколова Д.В. та резолюцією Першого проректора Стадника Г.В.


1.2. Умріхіну Олену Володимирівну, студентку 3-го курсу факультету ЕП спеціальності 6.050100 - Економіка підприємства, що навчається за рахунок коштів держбюджету, групи ЕБП2005-1 такою, що приступила до навчання на повторному курсі з 14 вересня 2007 року.

Підстава: Заява Умріхіної О.В. з візою декана ЕП факультету Соловйова О.В. та з резолюцією Першого проректора Стадника Г.В.
7.

Продление академотпус-ка:

- по догляду за дитиною до досягнення нею до трьох років

ПРОДОВЖЕННЯ відпустки:

1.1. Татаркіній Ольгі Володимирівні, студентці 4-го курсу факультету МБ спеціальності 6.120100 - Містобудування, групи Ае2003-2, що навчається за рахунок коштів держбюджету, з 15 липня 2007 року по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.. До занять приступити з 1 вересня 2009 року.

Підстава: Заява Татаркіну О.В. з візами декана МБ факультету Бурака М.П., спеціаліста 2 частини Павлової В.М. та резолюцією Першого проректора Стадника Г.В, висновок ЛКК.

8.

^ Назначение и снятие старосты:

- призначення старостою

- звільнення від обов'язків за власним бажанням

- звільнення від обов'язків у зв'язку з переведенням

- звільнення за невиконання обов'язків старости

^ 1. ЗВІЛЬНИТИ ВІД ОБОВ'ЯЗКІВ СТАРОСТИ:

1.1. Бобира Сергія Івановича, студента 3-го курсу факультету МБ спеціальності 6.092100 - Промислове та цивільне будівництво, що навчається за рахунок коштів держбюджету , групи ПЦБ2005-3 з 28 сiчня 2008 року за власним бажанням та зняти грошову винагороду в розмірі 10 % від мінімальної академічної стипендії.

Підстава: Рапорт заст. декана МБ факультету Рудакова В.М., рішення зборів студентів групи.


2. ПРИЗНАЧИТИ старостою:

2.1. Чернікову Інну Юріївну, студента 3-го курсу МБ факультету спеціальності 6.092100 - Промислове та цивільне будівництво, що навчається за рахунок коштів держбюджету, групи ПЦБ2005-3 з 1 лютого 2008 року та встановити грошову винагороду у розмірі 10 % від мінімальної академічної стипендії.

Підстава: Рапорт заст. декана МБ факультету Рудакова В.М. та з резолюцією першого проректора Стадника Г.В.
9.

^ Перевод в другую группу/специальность:

- за власним бажанням (в межах факультету)

- за сімейних обставин (в межах факультету)

- на вакантні місця (в межах факультету)

- у зв'язку з розформуванням груп (в межах факул.)

- у зв'язку з реформуванням груп (в межах факульт.)

- повернення на попередній курс (в межах факультету)

1. ПЕРЕВЕСТИ:

1.1. Колєснікова Артема Олександровича, студента 6-го курсу факультету МБ групи МА2001-1 спеціальності 8.120102 – Містобудування, що навчається за рахунок коштів держбюджету, з 25 грудня 2006 року на 6-й курс факультету МБ групи А2001-1 спеціальності 7.120102 – Містобудування, що буде навчатися за рахунок коштів держбюджету за власним бажанням.

Підстава: Заява Колєсніков А.О. з візою декана МБ факультету Бурака М.П. та з резолюцією Першого проректора Стадника Г.В, витяг із залікової книжки.


1.2. Василенка Дениса Віталійовича, студента 2-го курсу факультету МБ групи ПЦБ2005-1 спеціальності 6.092100 - Промислове та цивільне будівництво, що навчається за рахунок коштів держбюджету, з 1 вересня 2006 року на 2-й курс факультету МБ групи МБГ2005-1 спеціальності 6.092100 - Міське будівництво та господарство, що буде навчатися за рахунок коштів держбюджету у зв'язку з розформуванням груп.

Підстава: Заява Василенка Д.В. з візою декана МБ факультета Бурака М.П. та з резолюцією першого проректора Стадника Г.В, витяг із залікової книжки.


1.3. Нижчезазначених студентів 5-го курсу факультету ЕТ групи МЕТ2002-1 спеціальності 8.092202 - Електричний транспорт з 1 вересня 2006 року на 5-й курс факультету ЕТ групи МОП ЕТ спеціальності 8.092202 - Електричний транспорт за власним бажанням:

1. Жигулу Аллу Василівну

2. Лимана Дмитра Олеговича

3. Логвиненко Тетяну Борисівну

4. Рябініну Ольгу Юріївну

Підстава: Заяви студентів з візами декана ЕТ факультета Харченка В.Ф. та з резолюцією першого проректора Стадника Г.В, витяг із залікових книжок.


Единичный

В межах факультета


Списочный

В межах факультета

10.

- за власним бажанням (на інший факультет)

- за сімейних обставин (на інший факультет)

- на вакантні місця (на інший факультет)

- у зв'язку з працевлаштуванням (на інший факул.)

1. ПЕРЕВЕСТИ:

1.1. Пасічніченко Тетяну Юріївну, студентку 4-го курсу факультету МБ, групи МБГ2004-3 спеціальності 6.092100 - Міське будівництво та господарство, що навчається за рахунок коштів держбюджету, з 4 лютого 2008 року на 4-й курс факультет Заочної форми навчання ХНАМГ групи ХарМБГ04-1з спеціальності 6.092100 - Міське будівництво та господарство, що буде навчатися за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір №ха-07-613-187 за власним бажанням з доздаванням академічної різниці у програмах за 4 курс 7 семестр:

Перелік дисциплін.

Підстава: Заява Пасічніченко Т.Ю. з візами декана МБ факультету Бурака М.П., декана ЗН факультету Хвороста М.В., відділу цільової підготовки та з резолюцією Першого проректора Стадника Г.В, витяг із залікової книжки.


1.2. Русанову Юлію Андріївну, студентку 3-го курсу факультету ЕП групи. ЕБП2005-1 спеціальності 6.050100 - Економіка підприємства, що навчається за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № ха-2005-21-42 з 5 жовтня 2007 року на 3-й курс факультет Заочної форми навчання ХНАМГ групи ХарЕБП05-1з спеціальності 6.050100 - Економіка підприємства, що буде навчатися за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № ха-2005-21-42 у зв'язку з працевлаштуванням з доздаванням академічної різниці у програмах:

Перелік дисциплін.

Підстава: Заява Русанову Ю.А. з візами декана ЕП факультету Соловйова О.В. ., декана ЗН факультету Хвороста М.В., відділу цільової підготовки та з резолюцією Першого проректора Стадника Г.В, витяг із залікової книжки.
11.

Смена формы оплаты:

- перехід на бюджетну форму навчання

- зміна виду договору

- перехід на цільовий кредит

ПЕРЕВЕСТИ:

1.1. Приймак Катерині Леонідівні, студентку 2-го курсу факультету ЕП групи ОіА2006-3 спеціальності 6.050100 - Облік і аудит, що навчається за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № ха-06-21-24, з 1 вересня 2007 року на навчання за цільовим пільговим кредитом договір № ПДК-2007-2.

Підстава: Заява Приймак К.Л. з візами декана ЕП факультету Соловйова О.В., відділу цільової підготовки та з резолюцією проректора з керівництва та координації НВР НМК академії Малєєва О.І.


1.2. Шелудько Яні Юріївні, студентку 5-го курсу ЕП факультету групи МОіА2003-1 спеціальності 8.050106 - Облік і аудит, що навчається за рахунок коштів держбюджету, з 1 вересня 2007 року на навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб (договір №ХА-07-21-125-М).

Підстава: Заява Шелудько Я.Ю. з візами декана ЕП факультету Соловйова О.В., відділу цільової підготовки та з резолюцією Першого проректора Стадника Г.В, копія договору.
12.

^ Восстановление (был отчислен):

- поновлення колишнього студента Академії

- поновлення колишнього студента (зміна прізвища)

- у зв'язку з наданням виправдовуючих документів

- у зв'язку з виконанням умов договору

- поновлення після строкової військової служби

- поновлення студента з іншого ВНЗ

3. ПОНОВИТИ:

3.1. Мартіросьянц Катерину Анатоліївну колишню студентку академії на 2-ий курс факультету МБ спеціальності 6.120100 - Містобудування в групу Ае2006-2 з 25 сiчня 2008 року на місце, що фінансується за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № ха-07-11-62.

Підстава: Заява Мартіросьянц К.А. з візою декана факультету МБ Бурака М.П. та з резолюцією першого проректора Стадника Г.В., атестат, академічна довідка.


3.2. Черняка Олександра Володимировича колишнього студента академії на 2-ий курс факультету МБ, спец. 6.092100 - Промислове та цивільне будівництво в групу ПЦБ2005-3 з 1 сентября 2006 року на місце, що фінансується за рахунок коштів держбюджету.

Підстава: Заява Черняк О.В. з візою декана факультету МБ Бурака М.П. та з резолюцією проректора з керівництва та координації НВР НМК академії Малєєва О.І., атестат, академічна довідка.

3.3.
13.

Перевод на следующий курс:

- переведення на наступний курс

- переведення на наступний курс(умовний)

- у зв'язку з виконанням вимог навчального плану

1. ПЕРЕВЕСТИ:

1.1. На підставі результатів екзаменаційних сесій 2005/2006 навчального року з 2-го курсу на 3-ий курс нижчевказаних студентів факультету МБ спеціальності 6.120100 – Містобудування:

група А2004-1

за умови ліквідації академічної заборгованості до 20. вересня 2006 року

1. Аліджані Хаміда (№ дог. 6-05, 21.02.05)

2. Грибов Олега Миколайовича (№ дог. 261-04, 08.07.04)

3. Доголі Саіда (№ дог. 319-04, 06.09.04)


1.2. Нижчевказаних студентів факультету МБ спеціальності 6.092100 - Промислове і цивільне будівництво на підставі результатів екзаменаційних сесій 2005/2006 навчального року з 2-го курсу на 3-ий курс:

група ПЦБ2004-1

за умови виконання вимог навчального плану

1. Ілмаза Джана Бурак. громадянина Турції (договір №222-03, 13.10.03)

2. Манєвіча Євгена Леонідовича, громадянина Ізраїлю (договір №296-04, 31.08.04)


1.3. На підставі результатів екзаменаційних сесій 2005/2006 навчального року на 2-й курс Ле Донг Хуана , громадянина В"єтнаму, студента 1-го курсу факультету МБ групи МБГ2005-2 спеціальності 6.092100 - Міське будівництво та господарство, що навчається на договірній основі договір № 47-05, 15.08.2005 з 1 липня 2006 року за умови ліквідації академічної заборгованості до 20 вересня 2006 року.


Списочный

Образец 1


Списочный

Образец 2


Единичный14.

Выпускной:

- з видачею диплома бакалавра без відзнаки

- з видачею диплома бакалавра з відзнакою

- з видачею диплома спеціаліста без відзнаки

- з видачею диплома спеціаліста з відзнакою

- з видачею диплома магістра без відзнаки

- з видачею диплома магістра з відзнакою

- з видачею диплома бакалавра без відзнаки-заочный

- з видачею диплома бакалавра з відзнакою-заочный

1. ВІДРАХУВАННЯ випускників:

1.1. На підставі рішення Державної екзаменаційної комісії, яка проводила засідання в період з 26.06.2006 року по 29.06.2006 року присвоїти кваліфікацію бакалавр - електромеханіки та відрахувати з академії з 30 червня 2006 року нижчезазначених випускників факультету ЕТ з видачею диплома

бакалавра без відзнаки

Спеціальність 6.092200 - Електричний транспорт

1. Івченка Юрія Сергійовича

2. Бількова Антона Михайловича

3. Посіна Дениса Андрійовича (договір №ха-2002-31-27)


1.2. На підставі рішення Державної екзаменаційної комісії, яка проводила засідання в період 26.06.2006 року по 29.06.2006 року присвоїти кваліфікацію та відрахувати з академії з 30 червня 2006 року Магдіч Олега Аркадійовича, громадянина Ізраїлю. студента-випускника факультету МБ спеціальності 6.092100 - Промислове і цивільне будівництво, що навчається на договірній основі договір №317-04, 06.09.04 з видачею диплома бакалавра без відзнаки.
Списочный


Единичный


15.

Смена фамилии:

- у зв'язку з одруженням

- у зв'язку зі зміною прізвища

- у зв'язку зі зміною в обліково-реєстраційних док.

- помилка при зарахуванні

- у зв'язку з розлученням

2. ЗМІНИТИ прізвище:

2.1. Горбань Варварі Миколаївні, студентці 3-го курсу факультету МБ групи ОПБ2005-1 спеціальності 6.092100 - Промислове та цивільне будівництво, що навчається за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № ха-2005-15-25 з 31 сiчня 2008 року на Вусик у зв'язку з одруженням.

Підстава: Заява Горбань В.М. з візою декана МБ факультету Бурака М.П. та з резолюцією першого проректора Стадника Г.В., копія свідоцтва про шлюб, паспорта, ідентифікаційного коду.

16.

Продление сессии:

- за станом здоров'я

3. ПРОДОВЖИТИ сесію:

3.1. Ткачовій Наталії Михайлівні, студентці 2-го курсу факультету МБ групи МБГ2006-2 спеціальності 6.092100 - Міське будівництво та господарство, що навчається за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб договір № ха-06-13-48 до 9 лютого 2008 року за станом здоров'я.

Підстава: Заява Ткачової Н.М. з візою декана МБ факультету Бурака М.П. та з резолюцією Першого проректора Стадника Г.В., медична довідка.
17.

^ Назначение льготы:

- сирота на повному держза-безпечені

- повні сироти-до 18 років

- сироти під опікою-до 18 років

-додаткова соціальна стипен-дія ЧАЕС (170 грн)

- інваліди I-III групи

- інваліди зору

1. ВВАЖАТИ:

1.1. Брянцеву Тетяна Іванівну, студентку 4-го курсу факультету ЕП групи ОіА2004-2 спеціальності 6.050100 - Облік і аудит, що навчається за рахунок коштів держбюджету, з 1 сiчня 2008 сиротою на повному держзабезпеченні та нарахувати соціальну стипендію.

Підстава: Заява Брянцевої Т.І. з візою декана ЕП факультету Соловйова О.В. та з резолюцією Першого проректора Стадника Г.В, копії свідоцтв про смерть батьків, копія паспорту та ідентифікаційного коду.


1.2. Ковшову Олену Олександрівну, студентку 4-го курсу факультету ЕП групи ОіА2004-1 спеціальності 6.050100 - Облік і аудит, що навчається за рахунок коштів держбюджету, з 15 листопада 2007 року інвалідом та надати соціальну стипендію у розмірі 109% від академічної стипендії.

Підстава: Заява Ковшової О.О. з візою декана ЕП факультету Соловйова О.В. та з резолюцією Першого проректора Стадника Г.В, копія посвідчення та копія довідки ММСЕК.


1.3. Григор'єву Карину Олегівну, студентку 1-го курсу факультету ЕП групи ОіА2007-3 спеціальності 6.050100 - Облік і аудит, що навчається за рахунок коштів держбюджету, з 1 вересня 2007 року сиротою під опікою та нарахувати соціальну стипендію.

Підстава: Заява Григор'євої К.О. з візою декана ЕП факультету Соловйова О.В. та з резолюцією Першого проректора Стадника Г.В, копія свідоцтва про смерть матері, копія рішення суду о позбавленні батьківських прав, копія рішення суду про призначення опіки, копія свідоцтва про народження, копія паспорту та ідентифікаційного коду.


2. ВСТАНОВИТИ:

2.1.Пахнюк Ірині Миколаївні, студентці 1-го курсу факультету ЕП групи ЕПМГ2007-3 спеціальності 6.050100 - Економіка підприємства, що навчається за рахунок коштів держбюджету з 17 жовтня 2007 року соціальну стипендію, як такому, що постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, як неповнолітній дитині батька-інваліда Чорнобильської катастрофи І-ї категорії згідно з законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Підстава: Заява Пахнюк І.М. з візою декана ЕП факультету Соловйова О.В. та з резолюцією Першого проректора Стадника Г.В, копія свідоцтва про народження, копія ідентифікаційного коду та копія посвідчення.
18.

Практика:


1. НАПРАВИТИ на переддипломну практику нижчезазначених студентів 6-го курсу

7.050201 - Менеджмент організаційз 30.01.2008 по 28.02.2008 рр.№ п/п

Призвіще, ім'я, по батькові

Місце проходження

Керівник

^ ГРУПА - *ХарМОМГ02-1зж

1

Білоус Олексанр Миколайович

м. Жмеринка, Районне дорожнє будівельно-експлуатаційне підприємство

^ Бардаков В.А.

2

Бохенко Марина Анатоліївна

м. Жмеринка, Управління водоканалу

Бардаков В.А.

3

Височанська Оксана Володимирівна

^ ВАТ "ТЕЦ-3"

Іщенко Т.В.

4

Височанський Володимир Петрович

м. Жмеринка, ЧКП "Бравіс"

Іщенко Т.В.

5

Височанський Леонід Петрович

КП "ХТМ"

Іщенко Т.В.
  1   2   3

Схожі:

Приказы действия Это важно iconДокументи
1. /приказы/Аллергология/All.krop.1.doc
2. /приказы/Аллергология/STAND-2/Angio.nabr..doc
Приказы действия Это важно iconЗаконы Ньютона
Если тело движется равномерно прямолинейно или находится в по­кое, то это происходит при условии скомпенсированности сил, действующих...
Приказы действия Это важно iconКомбинаторные коды в информационных системах онанченко Е. Л. к т. н., доц., Онанченко А. Е., студ. Сумский государственный университет, Линник В. И. PhD, Czech Technical University in Prague
Особое значение имеет задача помехоустойчивого кодирования, однако при этом важно повышение скорости передачи информации. Разрешить...
Приказы действия Это важно iconМентов под машины периодического действия
В расчетах используют параметры, которые характеризуют особенности оснований фундаментов под машины. Это прежде всего все коэффициенты...
Приказы действия Это важно iconЧто нельзя говорить человеку, охваченному негативными эмоциями
Механизм, помогающий нам почувствовать опасность и предпринять решительные действия в экстремальной ситуации, начинает давать сбои...
Приказы действия Это важно iconЛекция 1 порядок действия закона украины «об охране труда». Введен в действие Постановлением Верховного Совета Украины от 14. 10. 1992 г
Охрана труда – это система правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических...
Приказы действия Это важно iconДокументи
1. /приказы о награждении победителей.doc
Приказы действия Это важно iconТема 16. Методы менеджмента понятие методов менеджмента (управления)
Понятие методов менеджмента (управления). Методы управления — это совокупность приемов и способов целенаправленного воздействия на...
Приказы действия Это важно iconТемы занятий для интернов-смежников (хирурги педиатры) на кафедре патоморфологии
Структура патологоанатомической службы, приказы, формулировка диагноза, врачебное свидетельсво о смерти
Приказы действия Это важно iconС. З. Агранович, Е. Е. Стефанский
И все это в одном слове? — спросила задумчиво Алиса. — Не слишком ли это много для одного!
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи