Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” icon

Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів”
НазваМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів”
Сторінка1/19
Дата28.07.2012
Розмір1.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ,

ПРАКТИЧНИХ І САМОСТІЙНИХ РОБІТ

З КУРСУ “РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА

ВОДНИХ РЕСУРСІВ”


(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності

6.092600 “Водопостачання та водовідведення”)


Харків-ХНАМГ-2007


Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних і самостійних робіт з курсу “Раціональне використання і охорона водних ресурсів”

Укл.: Берещук М.Я., Тихонюк- Сидорчук В.О.,– Харків:

ХНАМГ, 2007. – 63с.


Укладачі: М.Я. Берещук, В.О. Тихонюк- Сидорчук


Рецензент: Л.І. Дегтерева


Рекомендовано кафедрою Водопостачання, водовідведення та очистки вод,

протокол № 2 від 10 жовтня 2006 р.


Зміст

Вступ 2

1.Загальні положення 3

2. Склад, обсяг і основні вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини роботи на ПК 5

^ 3. Організація і послідовність виконання роботи 7

4. Розрахунок водного балансу промислових підприємств і промвузла 9

4.1. Розрахунок добових витрат води 9

4.2. Розрахунок водного балансу до впровадження ресурсозберігаючих 12

технічних рішень (перший етап) 12

^ 4.3. Оцінка ефективності використання води для технічних цілей 14

4.4. Розрахунок водного балансу з урахуванням технічного удосконалення водного господарства (2 - й етап) 15

^ 4.5. Розрахунок водного балансу промвузла (3-й етап) 16

5. Визначення і оцінка впливу водовідбору промвузла на режим використання вододжерела 20

5.1. Визначення загального водовідбору промвузла 20

5.2. Визначення достатності витрат річки для покриття потреб промвузла 21

^ 6. Розрахунок і оцінка умов спуску стічних вод у річку 22

6.1. Розрахунок кратності розбавлення стічних вод водами річки 22

6.2. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод і гранично допустимого скиду (ГДС) забруднень 25

^ 7. Економічна оцінка розроблених водозберігаючих природоохоронних інженерно-технічних рішень 29

7.1. Розрахунок відвернутого економічного збитку 29

^ 7.2. Розрахунок збору платежів за скидання забруднюючих речовин у 32

водний об'єкт 32

Висновки 33

Список літератури 35

8 Запольський А.К.та ін. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод – ДО.: Лібра, 2000. – 552с. 35

35

Додаток 1 36

Додаток 2 37

Додаток 3 38

Додаток 4 39

Додаток 5 41

Додаток 6 48

Додаток 7 56

Додаток 8 56

Додаток 9 57

Додаток 10 58

ВступПрограмою дисципліни "Раціональне використання і охорона водних ресурсів" передбачається виконання студентами 4 курсу спеціальності “Водопостачання та водовідведення” індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних і самостійних робіт на тему "Раціональне використання водних ресурсів у промисловому вузлі".

Промисловий вузол є частиною територіально-виробничого комплексу України. У ньому передбачено загальне використання групою підприємств трудових ресурсів, сировинних ресурсів, транспортних засобів, будівельної бази, інженерних комунікацій. У рамках промвузла досягається оптимально-корисний ефект для суспільства від використання водних ресурсів з дотриманням еколого-економічних, санітарно-технічних і правових вимог. Для України питання раціонального використання водних ресурсів є надзвичайно актуальним у зв'язку з водоємкою промисловістю, високими нормами водопостачання жителів міст, великими втратами при транспортуванні води і зростаючим забрудненням вододжерел. Згідно зі статистичними даними в Україні на виробничі потреби в 1999 р. було витрачено 6487 млн. куб. м прісної води, на господарсько-питні потреби - 3566 млн. куб. м. Основними споживачами води на виробничі потреби є підприємства електроенергетики, чорної і кольорової металургії, хімічної і нафтохімічної, харчової, машинобудівної промисловості та ін.

Житлово-комунальне господарство є великим споживачем води у зв'язку з високими нормами водоспоживання, що складають 195-450 л/доб. на людину. Так, у Харкові, Запоріжжі, Мелітополі, Чернігові добова норма водоспоживання на одного жителя складає 400 л, у Донецьку, Житомирі, Луганську, Полтаві, Рівному, Черкасах - 300 л при раціональній потребі за даними ВОЗ у межах 160 л.

Значні резерви щодо скорочення витрати свіжої води у виробництві можливо здобути за рахунок багаторазового використання очищених стічних вод. Частка води, яку використовують у системах оборотного і повторно-послідовного водопостачання, складає 56-98 % при середньому показнику в Україні 86 %.

Значні втрати свіжої води відбуваються при її транспортуванні. У 1999 р. вони складали 2584 млн. куб. м, що майже в 4,5 раза більше, ніж споживають машинобудівна, хімічна, нафтохімічна і харчова галузі разом узяті.

Великий екологічний збиток водним ресурсам завдає скидання недостатньо очищених і неочищених стічних вод, що склали у 1999р. відповідно 3172 і 784,2 млн. куб. м. Екологічні платежі за скидання таких вод істотно знижують економічні показники підприємства.

Метою цих вказівок є надання студентам методичної допомоги в закріпленні теоретичних знань, отриманих при вивченні курсу "Раціональне використання і охорона водних ресурсів", та оволодінні основами проектування водного господарства промвузлів, що забезпечує комплексне і раціональне використання води.

У роботі над завданням студенти вирішують на реальній основі за укрупненими даними відзначені вище проблеми водоспоживання.

^ До РГР входить: розрахунок водного балансу на промпідприємствах і промвузлі, визначення втрат води, оцінка впливу водовідбору на санітарно-екологічний стан вододжерела, визначення необхідної ефективності очищення стічних вод, економічна оцінка збитку від скидання стічних вод у водний об'єкт і розрахунок екологічних платежів у бюджет відповідного рівня.

У результаті виконання роботи студенти повинні опанувати основи прийняття інженерних рішень в області раціонального використання водних ресурсів з урахуванням екологічних і економічних вимог сучасного природокористування.

Методичні вказівки розроблено таким чином, що відповідно до індивідуальних завдань студенти можуть виконувати комплексну розрахунково-графічну роботу або фрагментарно, як окремі складові цілісної роботи, в тому числі самостійно. Розрахунково-графічні завдання, практичні й самостійні роботи виконують за індивідуальними завданнями.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних занять І самостійних робіт з дисципліни „Аналіз ефективності роботи вк систем”
«Водопостачання та водовідведення», 06010302 «Раціональне використання І охорона водних ресурсів»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних занять І самостійних робіт з дисципліни „Ресурсозберігаючі технології водопровідно-каналізаційного господарства”
«Водопостачання та водовідведення», 06010302, 06010302 «Раціональне використання І охорона водних ресурсів»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з дисципліни „ТехнІчнІ основи водопІдготовки та водопостачання”
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів”
Склад, обсяг І основні вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки на пк І графічної частини проекту 8
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з дисципліни „Водні ресурси, їх використання та охорона”
«Гідротехніка (водні ресурси)», 0926 «Водні ресурсі» спеціальності 092601, 06010108 «Водопостачання та водовідведення»)
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування”
Теоретичні основи водопідготовки та водокористування” (для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності 070800...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” icon«інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань
«Інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconН. В. Гриньова Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни «Інженерна графіка»
Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни «Інженерна графіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМ. В. Репетенко метрологія І стандартизація
Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково графічних та самостійних робот
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи