О. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А icon

О. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А
НазваО. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А
Дата25.06.2012
Розмір28 Kb.
ТипМетодические указания


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ


ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА


МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

И КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

(для иностранных студентов 1 курса

направлений подготовки:

6.030504 «Экономика предприятия»;

6.030509 «Учёт и аудит»;

6.030601 «Менеджмент»;

6.060101 «Строительство»;

6.060102 «Архитектура»;

6.050701 «Электротехника и электротехнологии»)


Харьков

ХНАГХ

2011

Методические указания и контрольные работы по русскому языку (для иностранных студентов 1 курса направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятия»; 6.030509 «Учёт и аудит»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.060101 «Строительство»; 6.060102 «Архитектура»; 6.050701 «Электротехника и электротехнологии») [Текст] / Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва; сост.: И.Н.Золотарева, Л.Ф.Крутовая, А.С.Пономарев, О.В.Хомякова. – Х.: ХНАГХ, 2011. – 59 с.


Составители: И.Н.Золотарева,

Л.Ф.Крутовая,

А.С.Пономарев,

О.В.Хомякова


Рецензент: канд. пед. наук, доцент Жигло О.А.


Рекомендовано кафедрой языковой подготовки, психологии и педагогики, протокол №2 от 27 октября 2010 года.

Навчальне видання


Золотарьова Ірина Миколаївна

Крутова Лілія Федорівна

Пономарьов Олександр Стефанович

Хом’якова Ольга Володимирівна


Методичні вказівки

і контрольні роботи з російської мови


(для іноземних студентів 1 курсу напрямів підготовки:

6.030504 «Економіка підприємства»;

6.030509 «Облік і аудит»; 6.030601 «Менеджмент»;

6.060101 «Будівництво»; 6.060102 «Архітектура»;

6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)

(Рос. мовою)


Відповідальний за випуск О.О.Жигло

Редактор З.І.Зайцева

Комп’ютерне верстання Г.О.Павлова


План 2011, поз. М.
Підп. до друку . Формат 60х84 1/16.

Друк на ризографі. Ум. друк. арк. 3,2.

Тираж 50 пр. Зам. №


Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

С


відоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001Схожі:

О. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А iconО. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А
«Учёт и аудит»; 030601 «Менеджмент»; 060101 «Строительство»; 060102 «Архитектура»; 050701 «Электротехника и электротехнологии» [Текст]...
О. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А iconО. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А
«Экономика предприятия»; 030509 «Учёт и аудит»; 030601 «Менеджмент»; 060101 «Строительство»; 060102 «Архитектура»; 050701 «Электротехника...
О. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №5 Назва розробки: Теоретичні і процесуальні основи творчої самореалізації учнів і студентів в умовах евристичного навчання
Автори: М. О. Лазарєв – канд пед наук, професор, А. М. Уварова – канд пед наук, доцент, Д. В. Будянський – канд пед наук, доцент,...
О. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А iconО. В. Хомякова Рецензент: канд филол наук, доцент Л. В. Шумейко
«Экономика предприятия»; 030509 «Учёт и аудит»; 030601 «Менеджмент»; 060101 «Строительство»; 060102 «Архитектура»; 050701 «Электротехника...
О. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №10 Назва розробки: Науково-педагогічний проект «Росток»
Автори: Пушкарьова Тамара Олексіївна – канд пед наук, доцент, Кондратюк С. М. – канд пед наук, доцент
О. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №43
Автори: Луценко О. А. – канд філос наук, доцент, Булатова Л. О. – канд пед наук, доцент, Бут Л. О. – ст викладач Л. О. Бут, викладачі...
О. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А iconРецензенти Н. Р. Малишева, доктор юридичних наук, професор, член-корес- пондент апрн україни, А. Г. Бобкова, доктор юридичних наук, професор Автори підручника
В. К. Поповим)), розділ VI (§ 8), розділ XI канд юрид наук, доцент — розділ II (§ 1, 2) канд юрид наук, доцент — розділ XVI канд...
О. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А iconІ. С. Іванов, канд пед наук, доцент

О. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №35 Назва розробки: інноваційна евристично-модульна технологія навчання
Автори: Кривонос Ольга Борисівна – канд пед наук, старший викладач, Лазарєв Микола Остапович – канд пед наук, професор
О. В. Хомякова Рецензент: канд пед наук, доцент Жигло О. А iconМетодичні вказівки
Рецензент: канд філол наук, доцент кафедри іноземних мов Харківської національної академії міського господарства Ільєнко О. Л
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи