Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” icon

Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів”
НазваМетодичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів”
Сторінка1/18
Дата25.06.2012
Розмір1.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

З КУРСУ “РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА

ВОДНИХ РЕСУРСІВ”


(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності

8.092601 “Водопостачання та водовідведення”)


Харків-ХНАМГ-2004

Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “Раціональне використання і охорона водних ресурсів

Укл. М.Я.Берещук – Харків. – ХНАМГ, 2004 – 67с


Укладач М.Я. Берещук


Рецензент Л.І. Дегтерева


Зміст

Вступ 5

1.Загальні положення 6

2. Склад, обсяг і основні вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки на ПК і графічної частини проекту 8

^ 3. Організація і послідовність виконання проекту 9

4. Розрахунок водного балансу промислових підприємств і промвузла 13

4.1. Розрахунок добових витрат води 13

4.2. Розрахунок водного балансу до впровадження ресурсозберігаючих технічних рішень (перший етап) 15

^ 4.3. Оцінка ефективності використання води для технічних цілей 18

4.4. Розрахунок водного балансу з урахуванням технічного удосконалення водного господарства (другий етап) 19

^ 4.5. Розрахунок водного балансу промвузла (третій етап) 20

5. Визначення та оцінка впливу водовідбору промвузла на режим використання вододжерела 21

5.1. Визначення загального водовідбору промвузла 21

^ 5.2. Визначення достатності витрати річки для покриття потреб промвузла 22

6. Розрахунок і оцінка умов спуску стічних вод у річку 23

6.1. Розрахунок кратності розбавлення стічних вод водами річки 23

^ 6.2. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод і граничнодопустимого скиду (ГДС) забруднень 26

7.Економічна оцінка розроблених водозберігаючих природоохоронних інженерно-технічних рішень 30

7.1. Розрахунок відверненого економічного збитку 30

^ 7.2. Розрахунок збору платежів за скидання забруднюючих речовин у водний об'єкт 33

Висновки 36

Список літератури 37

Додаток 1 38

Додаток 2 39

Додаток 3 40

Додаток 4 41

Додаток 5 44

Додаток 6 51

Додаток 7 59

Додаток 8 60

Додаток 9 60

Додаток 10 62

ВступПрограмою дисципліни "Раціональне використання і охорона водних ресурсів" передбачається виконання студентами 4 курсу спеціальності 7.09.26.01 курсового проекту на тему "Раціональне використання водних ресурсів у промисловому вузлі".

Промисловий вузол є частиною територіально-виробничого комплексу України. У ньому передбачається загальне використання групою підприємств трудових, сировинних ресурсів, транспортних засобів, будівельної бази, інженерних комунікацій. У рамках промвузла досягається оптимально-корисний ефект для суспільства від використання водних ресурсів з дотриманням еколого-економічних, санітарно-технічних і правових вимог. Для України питання раціонального використання водних ресурсів є надзвичайно актуальним у зв'язку з водоємкою промисловістю, високими нормами водопостачання жителів міст, великими втратами при транспортуванні води і зростаючим забрудненням вододжерел. Згідно зі статистичними даними в Україні на виробничі потреби в 1999 р. було витрачено 6487 млн куб.м прісної води, на господарсько-питні потреби - 3566 млн. куб.м. Основними споживачами води на виробничі потреби є підприємства електроенергетики, чорної і кольорової металургії, хімічної і нафтохімічної, харчової, машинобудівної промисловості та ін.

Житлово-комунальне господарство є великим споживачем води в зв'язку з високими нормами водоспоживання, що складають 195-450 л/доб. на людину. Так, у Харкові, Запорожжі, Мелітополі, Чернігові добова норма водоспоживання на одного жителя складає 400 л, у Донецьку, Житомирі, Луганську, Полтаві, Рівному, Черкасах - 300 л при раціональній потребі за даними ВОЗ у межах 160 л.

Значні резерви щодо скорочення витрати свіжої води у виробництві можливо задіяти за рахунок багаторазового використання очищених стічних вод. Частка води, яка використовується в системах оборотного і повторно-послідовного водопостачання, складає 56-98 % при середньому показнику в Україні 86 %.

Значні втрати свіжої води відбуваються при її транспортуванні. У 1999 р. вони складали 2584 млн. куб.м, що майже в 4,5 раза більше, ніж споживають машинобудівна, хімічна, нафтохімічна і харчова галузі разом узяті.

Великий екологічний збиток водним ресурсам завдає скидання недостатньо очищених і неочищених стічних вод, що склали у 1999р. відповідно 3172 і 784,2 млн. куб.м. Екологічні платежі за скидання таких вод істотно знижують економічні показники підприємства.

^ Метою цих методичних вказівок є надання студентам методичної допомоги в закріпленні теоретичних знань, отриманих при вивченні курсу "Раціональне використання і охорона водних ресурсів", та оволодінні основами проектування водного господарства промвузлів, що забезпечує комплексне і раціональне використання води.

У процесі курсового проектування студенти вирішують на реальній основі за укрупненими даними відзначені вище проблеми водоспоживання.

^ У завдання проектування входить: розрахунок водного балансу на промпідприємствах і промвузлі, визначення втрат води, оцінка впливу водовідбору на санітарно-екологічний стан вододжерела, визначення необхідної ефективності очищення стічних вод, економічна оцінка збитку від скидання стічних вод у водний об'єкт і розрахунок екологічних платежів у бюджет відповідного рівня.

У результаті виконання курсового проекту студенти повинні опанувати основами прийняття інженерних рішень в області раціонального використання водних ресурсів з урахуванням екологічних і економічних вимог сучасного природокористування.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів”
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “Раціональне...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних занять І самостійних робіт з дисципліни „Аналіз ефективності роботи вк систем”
«Водопостачання та водовідведення», 06010302 «Раціональне використання І охорона водних ресурсів»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних занять І самостійних робіт з дисципліни „Ресурсозберігаючі технології водопровідно-каналізаційного господарства”
«Водопостачання та водовідведення», 06010302, 06010302 «Раціональне використання І охорона водних ресурсів»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки
«Зворотні І безстічні системи водопостачання промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки
«Особливості промислового водопостачання» (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 06010302 «Раціональне...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconЗ навчальної дисципліни
«Водопостачання та водовідведення», 06010302 «Раціональне використання І охорона водних ресурсів»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Холодильні машини" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Холодильні машини”/ укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Раціональне використання и охорона водних ресурсів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу за напрямом...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів” iconСпеціалізація: магістр
Напрям підготовки: «Раціональне використання І охорона водних ресурсів» у Полтавському національному технічному університеті імені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи