Автореферат

Форма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІФорма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики іv—V ст.; №14)
Автореферат 106.51 Kb.
Три автори
Матеріали конференцій, з’їздів
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання
Велит ірина анатоліївнаВелит ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі світлотехніки та джерел світла Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Автореферат 16.63 Kb.
Науковий керівник
Офіційні опоненти
Провідна установа
Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій загальні положенняОсновні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій загальні положення
Згідно з «Порядком присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук необхідно оформлювати відповідно до державного стандарту
Автореферат 350.59 Kb.
2. Структура дисертації
3. Вимоги до змісту дисертації
3.3. Перепік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності)
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Форма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІФорма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики іv—V ст.; №14)
Автореферат 109.05 Kb.
Три автори
П’ять і більше авторів
Без автора
Багатотомний документ
Методи розрахунку комплекту «розрядна лампа- пускорегулюючий апарат» на основі нових форм апроксимації провідності лампМетоди розрахунку комплекту «розрядна лампа- пускорегулюючий апарат» на основі нових форм апроксимації провідності ламп
Захист відбудеться «20» 05 2003 р о 16 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 64. 086. 02 у Харківській державній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12
Автореферат 309.66 Kb.
Науковий керівник
Офіційні опоненти
Карпінський Микола Петрович
Загальна характеристика роботи
Методи розрахунку комплекту «розрядна лампа- пускорегулюючий апарат» на основі нових форм апроксимації провідності ламп preview 1 Методи розрахунку комплекту «розрядна лампа- пускорегулюючий апарат» на основі нових форм апроксимації провідності ламп preview 2 Методи розрахунку комплекту «розрядна лампа- пускорегулюючий апарат» на основі нових форм апроксимації провідності ламп preview 3 Методи розрахунку комплекту «розрядна лампа- пускорегулюючий апарат» на основі нових форм апроксимації провідності ламп preview 4 Методи розрахунку комплекту «розрядна лампа- пускорегулюючий апарат» на основі нових форм апроксимації провідності ламп preview 5
Тема магистерской работы: \"Логическое и параметрическое моделирование моп сбис\" д т. н, с н. с Андрюхин Александр Иванович Автореферат «Логическое и параметрическое моделирование моп сбис»Тема магистерской работы: "Логическое и параметрическое моделирование моп сбис" д т. н, с н. с Андрюхин Александр Иванович Автореферат «Логическое и параметрическое моделирование моп сбис»
Объектом исследования данной работы является рассмотрение основных существующих подходов и средств к моделированию неисправностей моп-структур, а также взаимодействия соединений в сбис
Автореферат 114.75 Kb.
Тема магистерской работы: Тема магистерской работы:
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. ПоповаОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Захист відбудеться 5 березня 2010 р о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 03 Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова за адресою: 65029, м. Одеса, Ковальська, 1, ауд. 223
Автореферат 388.35 Kb.
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова preview 1 Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова preview 2 Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова preview 3 Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова preview 4 Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова preview 5
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова коваленко тетяна леонідівнаОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова коваленко тетяна леонідівна
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерство транспорту та зв’язку України
Автореферат 412.94 Kb.
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова коваленко тетяна леонідівна preview 1 Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова коваленко тетяна леонідівна preview 2
О. С. Попова ложковський Анатолій Григорович удк 621. 395 Аналіз І синтез систем розподілу інформації в умовах мультисервісного трафіка 05. 12. 02 телекомунікаційні системи та мережі АвторефератО. С. Попова ложковський Анатолій Григорович удк 621. 395 Аналіз І синтез систем розподілу інформації в умовах мультисервісного трафіка 05. 12. 02 телекомунікаційні системи та мережі Автореферат
Захист відбудеться 23. вересня 2010 р о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 02, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, вул. Ковальська, 1, 65029, м. Одеса
Автореферат 0.7 Mb.
О. С. Попова ложковський Анатолій Григорович удк 621. 395 Аналіз І синтез систем розподілу інформації в умовах мультисервісного трафіка 05. 12. 02 телекомунікаційні системи та мережі Автореферат preview 1 О. С. Попова ложковський Анатолій Григорович удк 621. 395 Аналіз І синтез систем розподілу інформації в умовах мультисервісного трафіка 05. 12. 02 телекомунікаційні системи та мережі Автореферат preview 2
О. С. Попова нестерук Сергій Володимирович удк 621. 396. 677 Багатоцільова антенна решітка з цифровим керуванням 05. 12. 07 антени та пристрої мікрохвильової техніки АвторефератО. С. Попова нестерук Сергій Володимирович удк 621. 396. 677 Багатоцільова антенна решітка з цифровим керуванням 05. 12. 07 антени та пристрої мікрохвильової техніки Автореферат
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Автореферат 317.78 Kb.
О. С. Попова нестерук Сергій Володимирович удк 621. 396. 677 Багатоцільова антенна решітка з цифровим керуванням 05. 12. 07 антени та пристрої мікрохвильової техніки Автореферат preview 1 О. С. Попова нестерук Сергій Володимирович удк 621. 396. 677 Багатоцільова антенна решітка з цифровим керуванням 05. 12. 07 антени та пристрої мікрохвильової техніки Автореферат preview 2
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. ПоповаОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова preview Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Автореферат 349.46 Kb.
О. С. Попова каптур Вадим Анатолійович удк 621. 391: 004. 732: 004. 057. 4 Механізм організації віртуальних каналів в однорангових ethernet мережах 05. 12. 02 телекомунікаційні системи та мережі АвторефератО. С. Попова каптур Вадим Анатолійович удк 621. 391: 004. 732: 004. 057. 4 Механізм організації віртуальних каналів в однорангових ethernet мережах 05. 12. 02 телекомунікаційні системи та мережі Автореферат
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Автореферат 311.7 Kb.
Харківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій ВолодимировичХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Автореферат 297.14 Kb.
Кравцова любов вікторівнаКравцова любов вікторівна
Захист відбудеться «05» червня 2006 р о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 64. 089. 01 в Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, зал засідань Вченої ради
Автореферат 427.95 Kb.
Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва авторефератМомот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат preview Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України (м. Харків)
Автореферат 0.7 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи


pora