Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положеньВимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень preview Вимоги до оформлення тез при оформленні необхідно дотримуватися наступних положень
При оформленні необхідно дотримуватися наступних положень. Тези необхідно готувати за допомогою текстового редактора мs word 2003. Шрифт тез – Times New Roman, інтервал – 1,5 рt, розмір – 14 рt
Вимоги до оформлення 49.57 Kb.
Назва тез
Name of article.
Мета конференції
Робочі мови конференції
Напрями роботи конференції
Довідки за контактами
Голова організаційного комітету
Заступник голови організаційного комітету
«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»
Мета конференції розвиток творчої активності спеціалістів гуманітарної сфери, психолого-педагогічний розвиток особистості студента, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної науки, збереження і розвиток єдиного науково-освітнього простору
Вимоги до оформлення 56.87 Kb.
Мета конференції
Робочі мови конференції
Пленарне засідання
Вимоги до оформлення матеріалів
Вимоги до оформлення тез доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження. Обсяг тез до 3 сторінок формату А4 (297х210 мм), орієнтація книжковаВимоги до оформлення тез доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження. Обсяг тез до 3 сторінок формату А4 (297х210 мм), орієнтація книжкова preview Вимоги до оформлення тез доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження. Обсяг тез до 3 сторінок формату А4 (297х210 мм), орієнтація книжкова
Гарнітура: Times New Roman розміром 14 з одинарним міжрядковим інтервалом, поля з усіх боків — 20мм, абзацний відступ – 10 мм. Тези доповідей повинні бути надруковані у текстовому редакторі Microsoft Word. Редактор формул Microsoft Equation
Вимоги до оформлення 56.99 Kb.
Особливості побудови та впровадження єдиного
Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з поруше
Порватова Надія Михайлівна
Національний технічний університет
Вимоги до оформлення тез обсяг до 3-ох сторінок формату А4 (297х210 мм), орієнтація книжковаВимоги до оформлення тез обсяг до 3-ох сторінок формату А4 (297х210 мм), орієнтація книжкова preview Вимоги до оформлення тез обсяг до 3-ох сторінок формату А4 (297х210 мм), орієнтація книжкова
Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1, стиль Normal, абзацний відступ – 10 мм
Вимоги до оформлення 56.11 Kb.
Зразок оформлення тез
Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно
Джерела та література
Проблеми права власності та інших речових прав в українській правовій системі”
Шановні науковці! Продовжується набір статей в електронне видання «науковий вісник донбасу» (педагогічні науки)Шановні науковці! Продовжується набір статей в електронне видання «науковий вісник донбасу» (педагогічні науки)
move to 0-35352272
Вимоги до оформлення
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів»Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів» preview Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів», яка відбудеться 22 березня 2013 року на базі Буковинського державного фінансово-економічного університету
Вимоги до оформлення 49.34 Kb.
Особливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлюОсобливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю preview Особливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники фінансово-економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, інших підприємств і організацій
Вимоги до оформлення 48.24 Kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни закарпатський державний університетМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни закарпатський державний університет
Наукові повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірниках матеріалів конференції
Вимоги до оформлення 56.9 Kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни закарпатський державний університет preview 1 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни закарпатський державний університет preview 2
Вимоги до оформлення матеріалів стаття повинна бути структурована ІВимоги до оформлення матеріалів стаття повинна бути структурована І
Стаття повинна бути структурована І, відповідно до вимог вак україни (Бюлетень вак україни. – 2003. – № – С. 2), мати такі елементи
Вимоги до оформлення 16.54 Kb.
Вимоги до оформлення статей стаття повинна бути структурована (поділена на розділи з заголовками) ІВимоги до оформлення статей стаття повинна бути структурована (поділена на розділи з заголовками) І
Стаття повинна бути структурована (поділена на розділи з заголовками) І, відповідно до вимог вак україни, мати такі елементи (Бюл вак україни. – 2003. – №1. – С. 2)
Вимоги до оформлення 35.54 Kb.
Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windowsВимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows preview Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows
На адресу оргкомітету надсилаються тези доповідей в одному примірнику на паперовому носії та в електронному вигляді без нумерації сторінок. Друкований варіант повинен повністю відповідати електронній версії
Вимоги до оформлення 58.8 Kb.
Вимоги до оформлення тез Назва доповіді посередині рядка (всі слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирнийВимоги до оформлення тез Назва доповіді посередині рядка (всі слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний
Нижче, через один інтервал, праворуч – ім’я та прізвище автора, повна назва установи, де навчається автор; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання: шрифт Times New Roman №14. Наприклад
Вимоги до оформлення 50.17 Kb.
Вимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного рокуВимоги до оформлення одз з „Макроекономіки Кінцевий термін подання одз 7 грудня поточного року
Для тексту у таблицях та малюнках використовується 12 кегель. Відступи з країв аркуша дорівнюють: з лівого боку – 2,5 см; з правого, зверху та знизу – 1,5 см; новий абзац починається з відступу – 1,25 см. Нумерація сторінок починається із сторінки зі змістом
Вимоги до оформлення 43.87 Kb.
Шановні колеги Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»Шановні колеги Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах» preview Шановні колеги Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах», яка відбудеться 17 – 18 лютого 2012 р за адресою Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ужгородська 26
Вимоги до оформлення 82.59 Kb.
Шановні студенти! Інформуємо Вас, що 28 лютого 2012 р у Донецькому державному університеті управлінняШановні студенти! Інформуємо Вас, що 28 лютого 2012 р у Донецькому державному університеті управління
«Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму»
Вимоги до оформлення 33.58 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи


pora