Пояснювальна записка

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористуванняМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма співбесіди з "Хімії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр" / Укладачі: Войтович О. П., Лико Д. В. – Рівне: рвв рдгу, 2012
Пояснювальна записка 130.78 Kb.
ПРОГРАМА співбесіди з "Хімії"
Пояснювальна записка
Зміст програми
Тема 1.2. Хімічна реакція.
Тема 1.3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.
Тема 1.4. Будова атома
Тема 1.5. Хімічний зв'язок
Тема 1.6. Розчини
Програма співбесіди з історії УкраїниПрограма співбесіди з історії України
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття спеціальності 06. 020302 «Історія». – Рівне: рдгу, 2012. – 74 с
Пояснювальна записка 270.09 Kb.
Пояснювальна записка
Завдання курсу
Основні уміння
Програма з історії україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую»Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії «Затверджую»
Програма із всесвітньої історії передбачає виявлення знань вступників з предмету, який вивчався на різних навчання у загальноосвітній школі. Програму складено із врахуванням вимог І змісту навчання відповідно Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Пояснювальна записка 129.2 Kb.
ЗМІСТ Первісне суспільство
Розвиток країн Стародавнього світу
Середньовічне суспільство
Нова історія
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористуванняМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма вступного екзамену з "Хімії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр" / Укладачі: Войтович О. П., Лико Д. В. – Рівне: рвв рдгу, 2012
Пояснювальна записка 129.84 Kb.
Пояснювальна записка
Зміст програми вступного випробування
Тема 1.2. Хімічна реакція.
Тема 1.3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університетМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття спеціальності 06. 020302 «Історія». – Рівне: рдгу, 2012. – 74 с
Пояснювальна записка 0.91 Mb.
Пояснювальна записка
Завдання курсу
Основні уміння
Програма з історії україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філологіїМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02030302 «Мова та література*» (французька) на основі освітньо-кваліфіфкаційного рівня «Бакалавр» – Рівне, рдгу, 2012
Пояснювальна записка 83.25 Kb.
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної математичної культуриПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної математичної культури
СТ» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі: Петрівський Б. П., Соколовська О. П., Шахрайчук М.І., Каштан С. С., Вороницька В. М., Сяський В. А., Бабич С
Пояснювальна записка 99.05 Kb.
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовкиПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом підготовки 0201 «Культура» спеціальності 02010101 «Культурологія» / Укладачі проф. Виткалов В. Г., доц. Морозова Т. П. Рівне: рдгу, 2012
Пояснювальна записка 101.66 Kb.
Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі: доц. О. А. Сташук, ст викл. М. М. Йориш. – Рівне, рдгу, 2012
Пояснювальна записка 113.06 Kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наукМіністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за напрямом підготовки 0301 „Соціально-політичні науки ” зі спеціальності 03010401 „Політологія*” / Укладач: к політ н., доц. Черній А. Л. – Рівне: рдгу. – 2012
Пояснювальна записка 148.28 Kb.
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної математичної культуриПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної математичної культури
ТР» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі: Петрівський Б. П., Соколовська О. П., Шахрайчук М.І., Каштан С. С., Вороницька В. М., Сяський В. А., Бабич С
Пояснювальна записка 99.42 Kb.
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовкиПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки
«Магістр» галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 020101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» / Укладачі проф. Виткалов В. Г., доц. Морозова Т. П. Рівне: рдгу, 2012
Пояснювальна записка 59.09 Kb.
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Укладачі: Калічава Н. Г. – канд екон наук., доцент кафедри економічної кібернетики рдгу
Пояснювальна записка 75.63 Kb.
Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»Пояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» / Укладачі: доц. О. А. Сташук, ст викл. М. М. Йориш. – Рівне, рдгу, 2012. – 6 с
Пояснювальна записка 87.46 Kb.
Пояснювальна записка до дипломного проекту спеціаліста (освітньо-кваліфікаційний рівень)Пояснювальна записка до дипломного проекту спеціаліста (освітньо-кваліфікаційний рівень)
Пояснювальна записка 8.57 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи


pora