Програми

Ректор кнутдРектор кнутд
Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та проходження конкурсу
Програма 179.49 Kb.
Київ - 2012 ВСТУП
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.
Характеристика змісту програми.
1 Технологія швейних виробів
Завдання для вступних випробувань
Іу педагогіка
V методика професійного навчання
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ (за шкалою ЕСТS)
Ректор кнутд preview 1 Ректор кнутд preview 2 Ректор кнутд preview 3 Ректор кнутд preview 4 Ректор кнутд preview 5
Програма проведення вступних випробувань за напрямом підготовки „дизайн освітньо-кваліфікаційні рівні 02020701 «спеціаліст», 02020701 «магістр»Програма проведення вступних випробувань за напрямом підготовки „дизайн освітньо-кваліфікаційні рівні 02020701 «спеціаліст», 02020701 «магістр»
Мета вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів (окр) «спеціаліст», «магістр» – це визначення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки випускників-бакалаврів вимогам освітньої кваліфікаційної характеристики
Програма 0.7 Mb.
1. Порядок проведення вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст”, «магістр» за напрямом підг
2. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до пошукачів, які проходять вступне випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів
2.2. Варіативні вимоги до знань та умінь пошукачів, які проходять вступне випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівн
3.1. Загальні положення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджуюМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки вступників з дисциплін фахової підготовки бакалавра; виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування набутих знань під час розв’язання практичних ситуацій
Програма 0.73 Mb.
12” грудня
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.
Характеристика змісту програми.
1. «теорія організації»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 1 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 2 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 3 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 4
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджуюМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки вступників з дисциплін фахової підготовки бакалавра; виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування набутих знань під час розв’язання практичних ситуацій
Програма 0.73 Mb.
Вченою радою на засіданні кафедри
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.
Характеристика змісту програми.
1. «теорія організації»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 1 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 2
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробуваньЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Автоматизоване управління технологічними процесами, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки 050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Програма 134.54 Kb.
Розглянуто та схвалено
Опис основних розділів
Орієнтовний перелік питань
Критерії оцінювання відповідей
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробуваньЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки 050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Програма 159.58 Kb.
«затверджую»: Ректор кнутд І. М. Грищенко 2012р. Програма фахового вступного випробування«затверджую»: Ректор кнутд І. М. Грищенко 2012р. Програма фахового вступного випробування preview «затверджую»: Ректор кнутд І. М. Грищенко 2012р. Програма фахового вступного випробування
Окр «Спеціаліст» зі спеціальності 05050316 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» на базі отриманого окр «Бакалавр» з напряму підготовки 050502 «Інженерна механіка»
Програма 127.94 Kb.
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробуваньЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти варіантах і спрямовані на виявлення рівня підготовки пошукачів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 05080202
Програма 170.26 Kb.
Дизайну затверджуюДизайну затверджую
Програма вступного іспиту передбачає визначення критеріїв знань студентів, а саме
Програма 167.77 Kb.
Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробуваньЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів», „Системи прядіння і технічний контроль в прядильному виробництві”, „Основи проектування виробів” та „Теорія технологій та устаткування прядильного виробництва”
Програма 213.06 Kb.
Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальностіЗатверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності
У ході проведення письмового іспиту серед абітурієнтів, котрі отримали диплом бакалавра у галузі знань «Текстильна та легка промисловість» за напрямом «Технологія і дизайн текстильних матеріалів» зі спеціальності «Технологія і дизайн тканин і трикотажу», виявляється рівень фахової підготовки
Програма 0.76 Mb.
Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності preview 1 Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності preview 2
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджуюМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки вступників з дисциплін фахової підготовки бакалавра; виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування набутих знань під час розв’язання практичних ситуацій
Програма 0.73 Mb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 1 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 2
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджуюМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки вступників з дисциплін фахової підготовки бакалавра; виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування набутих знань під час розв’язання практичних ситуацій
Програма 0.74 Mb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 1 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 2
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайнуМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну preview Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну
Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр з менеджменту» та проходження конкурсу
Програма 235.54 Kb.
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробуваньЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Автоматизоване управління технологічними процесами, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки 050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Програма 153.77 Kb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   145
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи


pora