European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка1/71
Дата03.08.2012
Розмір8.3 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Міністерство освіти і науки України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут економіки та бізнесу


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Спеціальність:6.030601"Менеджмент "

Спеціалізація: "Менеджмент на ринку товарів і послуг"

Освітній рівень: базова вища освіта

Кваліфікація: бакалавр з менеджменту

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»

Термін навчання: ^ 4 роки, на базі повної середньої освіти

Форма навчання: денна, заочна


2010


2. Спеціальні вимоги до зарахування

До Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом “Менеджмент” приймаються особи без обмеження віку, які мають повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при відборі абітурієнтів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених стандартом повної середньої освіти.

Для вступу на спеціальність за напрямом «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» необхідно надати сертифікат незалежного тестування:

-обов’язково: за дисциплінами «Математика», «Українська мова та література»;

- за вибором абітурієнта: за дисциплінами «Географія», «Іноземна мова», «Історія України».

^ 3. Загальний опис напряму підготовки

3.1. Освітні та професійні цілі


Освітні цілі підготовки за напрямом «Менеджмент» освітньо – кваліфікаційних рівнів «бакалавр», полягають у наступних напрямках результативної взаємодії між студентом та викладачем:

 • Формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури.

 • Проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо використовувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності.

 • Вдосконалювати знання у сфері міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, знати її історію та специфіку розвитку.

 • Орієнтуватись у міжнародному політичному житті, геополітичній ситуації, розуміти місце та статус України в сучасному світі.

 • Нести персональну відповідальність за діяльність співробітників і всієї групи.

 • Орієнтуватись у глобальних проблемах економічного розвитку світових господарських зв'язків, інтеграції України у систему міжнародного поділу праці.

 • Підтримувати врівноважені стосунки з найближчим побутовим оточенням.

 • Спілкуватися державною та, якнайменш, однією з іноземних та слов'янських мов.

 • Підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистісних контактів як передумову психічного здоров'я та ділового успіху.

 • Залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації.

 • Створювати власний імідж, вдосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі, позитивну енергетику.

 • Ефективно використовувати невербальні засоби спілкування.

 • Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної самооцінки, самокритику, долати власні недоліки та шкідливі звички.

 • Реалістично й оптимістично ставитися до себе, спокійно сприймати свої невдачі та вчитися на них.

 • Визначати та усвідомлювати межі своїх знань, визнавати й аналізувати помилки, у тому числі і власні.

 • Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу.

 • Використовувати різні методи та прийоми самовиховання.

 • Розвивати лідерський потенціал, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик.

 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферат, анотацію.


Професійні цілі підготовки бакалавра за напрямом «Менеджмент» полягають у формуванні професійних навичок у галузі:

 1. реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно адміністраторських та операторських і частково евристичних процедур праці;

 2. прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональної та інформаційної підготовки проектів рішень;

 3. оперативного управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління;

 4. керівництва підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.

Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна.


^ 3.2. Ключові результати навчання студентів за напрямом підготовки «Менеджмент»

Освітньо – кваліфікаційний рівень «бакалавр» - отримання кваліфікації бакалавр з менеджменту, менеджер – адміністратор з узагальненим об’єктом діяльності: первинний рівень управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організації.

^ 4. Професійні профілі випускників


4.1. Можливі посади


Випускники з напряму «Менеджмент» здатні виконувати зазначену професійну роботу (професійні назви робіт, коди і назви класифікаційних угруповань професій за «Державним класифікатором професій» ДК 0032005, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375 зі змінами та доповненнями №2 до «Класифікатору професій» від 29.01.2007 р. № 4, наведено у табл. 1,2,3).


Професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр напряму «Менеджмент»п/п

Назва та шифр професійної


групи

Професійна назва роботи


1


2


3


1.

1224 * Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

Завідувач секції

2.

1226.2 *Начальники (інші керівники) та майстри на транспорті, у складському господарстві та зв'язку

Завідувач пакгаузу, складу, сховища

3.

1239 *Керівники інших функціональних підрозділів

Завідувач господарства, копіювально-розмножувального бюро, машинописного бюро

4.

1319 *Керівники інших малих підприємств без апарата управління

Завідувач залу

5.

3415 Технічні та торговельні представники

Агент, агент комерційний, агент торговельний

Представник торговельний

Торговець (інженерні розробки)

Торговець комерційний; промисловий; роз’їзний; технічний

6.

3417 Оцінювачі, таксатори та аукціоністи

Ліквідатор-розпорядник майна підприємств-боржників

7.

3419 Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

Інспектор торговельний

Організатор з постачання

8.

3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

Торговельний брокер (маклер)

9.

3423 Агенти із зайнятості та трудових контрактів

Інспектор з кадрів

Фахівець з найму робочої сили

Адміністративний помічник

Організатор з персоналу

10.

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління

Інспектор

Інспектор з основної діяльності

Фахівець

11.

4222 Службовці з інформування (довідок)

Адміністратор

Адміністратор залу

12.

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

Менеджер (управитель) з персоналу

Менеджер (управитель) з постачання

Менеджер (управитель) зі збуту

13.

3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери

Агент рекламний

Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)

14.

3434.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій

Помічник керівника підприємства (установи, організації)

15.

3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності)

Організатор діловодства (види економічної діяльності)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи