European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка1/34
Дата03.08.2012
Розмір3.34 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Міністерство освіти і науки України

Державний заклад «Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка»

Інститут економіки та бізнесу


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки: 0305 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність: 8.050104 "Фінанси / Державні фінанси",

"Фінанси / Страхова справа"

Освітній рівень: повна вища

Кваліфікація: магістр з фінансів

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «магістр»

Термін навчання: ^ 1 рік, на базі ОКР «бакалавр», «спеціаліст»

Форма навчання: денна, заочна


Луганськ 2010

Спеціальні вимоги до зарахування

Для вступу до магістратури за спеціальністю «Фінанси / Державні фінанси» або «Фінанси / Страхова справа» кваліфікаційного рівня «магістр», вступним випробуванням є усний іспит, який оцінюється за 100 бальною шкалою.

Перелік дисциплін для вступного іспиту на спеціальність «Фінанси / Державні фінанси»:

 1. Іноземна мова;

 2. Фінанси;

 3. Податкова система;

 4. Бюджетна система;

 5. Фінансовий ринок;

 6. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання;

 7. Фінансовий аналіз.

Перелік дисциплін для вступного іспиту на спеціальність «Фінанси / Страхова справа»:

 1. Іноземна мова;

 2. Фінанси;

 3. Податкова система;

 4. Страхування;

 5. Фінансовий ринок;

 6. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання;

 7. Фінансовий аналіз.

Вступники, які отримали менше ніж 26 балів за фаховий вступний іспит, до участі в конкурсі не допускаються.

Професійні цілі та ключові результати навчання

Професійні цілі підготовки поєднують теоретичні та практичні засади, пов’язані з процесом прийняття управлінських рішень у фінансовій діяльності підприємств, організацій та банківських установ. Реалізація одержаних знань може здійснюватися в наступних сферах діяльності:

^ 1. Фінансовий ринок (фінансове посередництво; відсоткові ставки та їх структура; ризик і ціна капіталу; послуги на ринку облігації; пайові цінні папери; похідні фінансові інструменти; грошовий, валютний, фондовий ринки; ринок банківських послуг);

^ 2. Банківська діяльність (автоматизація банківських операцій система - ProFix: розрахункова – касове обслуговування; депозитні, кредитні та валютні операції; інвестиційні та інші операції банку з цінними паперами);

^ 3. Страховий ринок (страхування як специфічний вид бізнесу; правове супроводження страхування; правила страхування; страховий захист; перестрахування; актуарні розрахунки, економіка страхових компаній, фінанси страхових компаній);

^ 4. Бюджетна система (бюджетне законодавство; бюджетний процес та управління ним; бюджетна класифікація; бюджетне прогнозування; розмеження видатків за видами бюджетів; операції пов’язані з отриманням бюджетних коштів; резервний фонд місцевих бюджетів; прядок формування міжбюджетних трансфертів відповідно до положень Бюджетного кодексу);

^ 5. Підприємства різних форм власності виробничої та невиробничої сфери (автоматизація бухгалтерського обліку програмним забезпечення «1С: Підприємство 7.7»; бухгалтерська та фінансова звітність; податковий облік та податкова звітність).

Професійні профілі випускників

Державна податкова інспекція

 1. Податковий адміністратор (складання планів податкових надходжень від платників податків; консультація платників податків з питань оподаткування);

 2. ^ Державний податковий ревізор-інспектор (оперативні перевірки; планові перевірки; реєстрація касових апаратів; контроль діяльності платників податків; встановлювання на тимчасовий облік касових апаратів; консультація платників податків з питань оподаткування);

 3. ^ Державний податковий інспектор (камеральна перевірка звітів платників податків; консультація платників податків з питань оподаткування).

Комерційні банки

1. Касир (прийом та видача готівки клієнтам банку; формування щоденної звітності операційного дня банку; підготовка до проведення інкасації; здійснення операцій з дорогоцінними металами та іноземною валютою);

2. Економіст (консультації клієнтів банку; формування пакету документів щодо обраного продукту клієнтом банку; обслуговування рахунків клієнтів банку; залучення нових клієнтів банку);

^ 3. Ведучий економіст (формування звітності банку; консультації клієнтів банку; проведення моніторингів продуктів на ринку банківських послуг; розробка заходів направлених на збільшення клієнтської бази банку).

^ Підприємства різних форм власності виробничої та невиробничої сфери

1. Бухгалтер (II категорії) (ведення бухгалтерських рахунків; формування оборотної та сальдової відомостей);

 1. Фінансист (аналіз господарської діяльності підприємства; розробка бізнес – плану);

 2. Економіст (аналіз планових та фактичних показників діяльності підприємства; розробка бізнес плану).

^ Управління економіки Державних адміністрацій, фінансові управління місцевих органів влади, фінансові управління місцевих Державних адміністрацій

 1. Спеціаліст 1-ї категорії в органах державного управління або місцевого самоврядування (готує лімітні карти про бюджетні асигнування за галузями соціального захисту);

^ 2. Економіст – фінансист (контроль, аналіз та оцінка стану справ в бюджетній системі; формування бюджету області, району, міста його затвердження на рік; розглядає правильність складання і виконання кошторисів бюджетних установ; приймає звіти від головних розпорядників коштів по виконанню кошторисів бюджетних установ; готує пояснювальну записку по закріплених видатках та кодах бюджетної класифікації для надання в Міністерство Фінансів України; проводить аналіз виконання бюджетів міст та районів у програмі Місцеві бюджети).

Страхові компанії

1. Спеціаліст зі страхування (робота по всім видам страхування);

2. Спеціаліст відділу обліку та звітності (робота за видам страхування);

3. Страховий агент (залучення нових клієнтів страхової компанії; страхування за видами);

4. Начальник відділу страхування (підбір страхових агентів, супроводження страхових агентів);

5. Головний бухгалтер (бухгалтерський облік операцій страхової компанії, складання податкової звітності);

6. Заступник директор страхової компанії (організаційні питання фінансово – економічної діяльності страхової компанії);

^ 7. Директор страхової компанії (організаційні питання діяльності страхової компанії ).

Можливість подальшого навчання

Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» можливим є вступ до аспірантури Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» а також до інших ВНЗ.

Діаграма структури напряму підготовки «Економіка і підприємництво» спеціальності «Фінанси / Державні фінанси»

п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

^ Семестр, в якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS

ГЕ

1. Цикл гуманітарної підготовки

Нормативна частина:


1.1.1

Вища освіта і Болонський процес

5

9

1,5

1.1.2

Інтелектуальна власність

5

9

1,5
^ 3. Цикл підготовки за фахом

Нормативна частина:


3.1.1

Стратегічне управління

5

9

3,0

3.1.2

Фінансовий менеджмент

5

9

4,5

3.1.3

Менеджмент персоналу

5

9

3,5

3.1.4

Міжнародний менеджмент

5

9

2,5

3.1.5

Ринок фінансових послуг

5

9

4,0

3.1.6

Управління фінансовою санацією підприємства

5

10

3,0
За вибором ВНЗ:


3.2.1

Бюджетний менеджмент

5

9

4,0

3.2.2

Соціальне страхування

5

9

2,0

3.2.3

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства

5

10

2,5

3.2.4

Податковий менеджмент

5

9

2,5

3.2.5

Міжбюджетні відносини

5

10

3,0
За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:


3.3.1

Автоматизація банківської системи або Фінансове планування

5

10

3,0

3.3.2

Аналіз банківської діяльності або Оцінка вартості бізнесу

5

10

3,0
Практики:


3.4.1

Переддипломна практика (виробнича)

5

10

4,5
Курсові роботи:


3.5.1

Курсова робота з фінансового менеджменту або бюджетного менеджменту

5

10

1,5


Спеціальність «Фінанси / Страхова справа»

п/п

Назва дисципліни

^ Рік вивчення

Семестр, в якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS

ГЕ

^ 1. Цикл гуманітарної підготовки

Нормативна частина:


1.1.1

Вища освіта і Болонський процес

5

9

1,5

1.1.2

Інтелектуальна власність

5

9

1,5
^ 3. Цикл підготовки за фахом

Нормативна частина:


3.1.1

Стратегічне управління

5

9

3,0

3.1.2

Фінансовий менеджмент

5

9

4,5

3.1.3

Менеджмент персоналу

5

9

3,5

3.1.4

Міжнародний менеджмент

5

9

2,5

3.1.5

Ринок фінансових послуг

5

9

4,0

3.1.6

Управління фінансовою санацією підприємства

5

10

3,0
За вибором ВНЗ:


3.2.1

Соціальне страхування

5

9

2,0

3.2.2

Оцінка ризиків у страхуванні

5

9

2,0

3.2.3

Страховий менеджмент

5

10

3,5

3.2.4

Актуарні розрахунки

5

10

4,0

3.2.5

Економіка страхових комппаній

5

10

3,0
За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:


3.3.1

Міжнародне страхування або Фінансова звітність страхової компаній

5

10

3,0

3.3.2

Облік у страхових компаніях або оцінка вартості бізнесу

5

9

3,0
Практики:


3.4.1

Переддипломна практика (виробнича)

5

10

4,5
Курсові роботи:


3.5.1

Курсова робота з соціального або страхового менеджменту

5

9

1,0


Вимоги до оцінювання


В університеті використовують стобальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту, «зараховано» або «не зараховано» в разі семестрового диференційованого заліку) викладач використовує таку шкалу:

^ Національна шкала

Бали

Шкала ЕСТS

відмінно

90-100

А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 - 89

В - дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

С - добре - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

D - задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 -49

FХ - незадовільно - для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання.

незадовільно

0-20

F - незадовільно - необхідне повторне вивчення дисципліни


Оцінку „зараховано виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

Атестація студентів магістратури здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників. Студенти магістратури складають комплексний державний іспит та захищають магістерську роботу.

На комплексний державний іспит за спеціальністю «Фінанси / Державні фінанси» виносяться дисципліни:

 1. Фінансовий менеджмент;

 2. Податковий менеджмент;

 3. Бюджетний менеджмент;

 4. Ринок фінансових послуг;

 5. Соціальне страхування;

 6. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

 7. Між бюджетні відносини;

 8. Стратегічне управління.

На комплексний державний іспит за спеціальністю «Фінанси / Страхова справа» виносяться дисципліни:

 1. Фінансовий менеджмент;

 2. Ринок фінансових послуг;

 3. Соціальне страхування;

 4. Страховий менеджмент;

 5. Актуарні розрахунки;

 6. Оцінка ризиків у страхуванні;

 7. Економіка страхових компаній;

 8. Стратегічне управління.
  1. Критерії оцінювання

Оцінювання знань студентів проводиться у формі усного іспи­ту по білетах, складених на основі програм курсу затверджених ка­федрою. Під час складання іспиту не дозволяється користуватися конс­пектами та допоміжною літературою (підручники, довідники тощо).

Рівень знань оцінюється на базі шкали ECTS та за п’ятибальною системою, виходячи з та­ких критеріїв:

1. «Відмінно» — студент дає обґрунтовані, глибокі і теоретично пра­вильні відповіді на поставлені питання; виявляє здібність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки і узагальнення; демонструє уміння висловлювати і аргументувати влас­не ставлення до альтернативних поглядів на те чи інше питання; вико­ристовує достовірні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих актів України, інструкцій, підручни­ків, посібників.

2. «Добре» — студент володіє матеріалом на рівні вимог, наведених вище, але під час розкриття змісту питань ним були допущені незначні помилки при формулюванні термінів і категорій, допускалися неточно­сті у використанні цифрового матеріалу, при посиланні на конкретні часові періоди та дати.

3. «Задовільно» — студент неправильно відповів на одне з питань білета або не дав вичерпних і достатньо обґрунтованих відповідей на всі поставлені питання.

4. «Незадовільно» — студент допустив неправильні відповіді або зовсім не відповів на два чи три питання. У відповідях на питання відсутні на­лежні докази і аргументи. Зроблені висновки не вичерпні або помилкові.Координатор ECTS на факультеті/ в інституті:

Літвінова Олеся Миколаївна

Заступник директора з навчальної роботи

91011 м. Луганськ, вул. Оборонна,

(0642) 53-73-42

ieb@luguniv.edu.ua

^ Робочі програми для спеціальності «Фінанси/ Державні фінанси»
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи