European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка1/25
Дата03.08.2012
Розмір2.84 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Міністерство освіти і науки України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут економіки та бізнесу


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки: 0305 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність: 6.050108"Маркетинг"

Освітній рівень: базова вища освіта

Кваліфікація: бакалавр з маркетингу

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: денна - 4 роки, на базі повної середньої освіти

заочна – 3 роки, на базі молодших спеціалістів


^ 2010

2. Спеціальні вимоги до зарахування

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

До Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом “Мркетинг” приймаються особи без обмеження віку, які мають повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст».

Для вступу на спеціальність за напрямом «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» необхідно надати сертифікат незалежного тестування:

- обов’язково з дисциплін «Математика», «Українська мова та література»;

- за вибором абітурієнта з дисциплін «Географія», «Іноземна мова» чи «Історія України».

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Конкурсний відбір вступників на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здійснюється за результатами фахових вступних випробувань які проводяться в письмовій формі за 100 бальною шкалою.

Перелік дисциплін для вступного іспиту:

 1. Маркетинг;

 2. Маркетингові дослідження;

 3. Маркетингова товарна політика;

 4. Маркетингова цінова політика;

 5. Маркетингова політика комунікацій;

 6. Маркетингова політика розподілу.

Вступники які отримали менше 25 балів за фаховий вступний іспит до участі в конкурсі не допускаються.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Для вступу на спеціальності «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» вступним випробуванням є усний іспити з фаху та англійської мови, які оцінюються за 100 бальною шкалою кожний.

Перелік дисциплін для вступного іспиту з фаху на спеціальність «Маркетинг»:

 1. Маркетинг;

 2. Маркетингові дослідження;

 3. Маркетингова товарна політика;

 4. Маркетингова цінова політика;

 5. Маркетингова політика комунікацій;

 6. Маркетингова політика розподілу.

 7. Промисловий маркетинг;

 8. Підприємництво та його правові основи.

Вступники які отримали менше 25 балів за кожний вступний іспит до участі в конкурсі не допускаються.


^ 3. Загальний опис напрямку підготовки


Освітні цілі підготовки освітньо – кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»:

1. Визначення у якості головної освітньої мети підготовки маркетологів в ЛНУ імені Тараса Шевченка формування високопрофесійного високомобільного високоосвіченого фахівця з високим рівнем загальної культури, який у повному обсязі засвоює досягнення Булонської навчальної системи та праці, надбання Вітчизняної вищої школи.

2. Забезпечення загального освітнього рівня підготовки фахівця-маркетолога, який дозволить йому і у майбутньому адаптуватися до ускладнення ведення бізнесу в Україні, посилення міжнародної конкуренції та підвищення соціальних критеріїв щодо підприємницької діяльності.

3. Формування у майбутнього фахівця сучасного соціально-орієнтованого світогляду щодо місця і ролі ринкової економіки, підприємництва і підприємця у суспільному житті.

4. Засвоєння визначальної ролі маркетингового забезпечення виробничо-комерційної діяльності підприємств усіх форм власності і сфер діяльності у досягненні максимально наукових результатів господарювання.

5. Формування позитивного власного високоінтелигентного іміджу студентів-маркетологів, виявлених у собі з позитивного енергетичного до оточуючих.

^ Професійні цілі підготовки освітньо – кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»:

1. Засвоєння студентами та магістрантами діалектики взаємообумовленості маркетингової маркетингової, менеджерської, фінансової, рахівницької, виробничо-технологічної, логістичної, інформаційної складових сучасного господарювання та провідного місця і ролі маркетингу у сучасній економії.

2. Підготовка в ЛНУ імені Т. Шевченка майбутнього фахівця маркетолога, високий професійний рівень якого забезпечить йому конкурентоспроможне положення на регіональному та загальнонаціональному ринках праці.

3. Вдосконалення знань за всіма напрямами сучасного маркетингу: досліджень ринку асортиментної, товарної, цінової, збутової, інноваційної політики та зовнішньоекономічного супроводу підприємницької діяльності.

4. Створювані товари та послуги з необхідними якостями і привабливістю.

5. Формувати цінову політику, визначеною конкурентоспроможністю підприємства

Взаємозв’язок професійних цілей і ключових результатів полягає у наступному:

1. Вдосконаленні знань в сфері управління маркетингової діяльності підприємств, установ, організацій;

2. Ефективному використані здобутих знань в товарній, ціновій та комунікаційній діяльності підприємств, установ, організацій;

3. Відповідності рівня аналітика з економічних та ринкових питань відповідного напрямку діяльності підприємств, установ, організацій;

4. Проведенні маркетингових досліджень стійкості підприємства з метою прийняття поточних і довгострокових рішень.


^ 4. Професійні профілі випускників

Керівники:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «магістр», «спеціаліст»

 1. Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі (завідувач підприємства роздрібної торгівлі; завідувач ринку; завідувач секції).

 2. Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні (головний адміністратор (на комерційних підприємствах)).

 3. Керівники підрозділів маркетингу (комерційний директор; начальник відділу збуту (маркетингу); начальник комерційного відділу).

 4. Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю (начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю).

 5. Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання (начальник відділу зовнішньої кооперації; начальник відділу комплектації устаткування).

Менеджери:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «магістр», «спеціаліст»

 1. Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередницьві у торгівлі (менеджер (управитель) в оптовій торгівлі).

 2. Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті (менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі та непродовольчими товарами; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та їх ремонті; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами).

 3. Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами (менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами).

 4. Менеджери (управителі) в сфері грошового посередництва (менеджер (управитель) в сфері грошового посередництва).


Професіонали:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

 1. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів (асистент; викладач вищого навчального закладу).

 2. Викладачі середніх навчальних закладів (викладач професійного навчально-виховного закладу; вчитель середнього навчально-виховного закладу).

 3. Професіонали в галузі методів навчання (методист з економічної освіти; викладач (методи навчання).

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»

 1. Наукові співробітники (маркетинг, ефективність підприємництва, фінансова діяльність, раціоналізація ворибництва, інтелектуальна власність): (науковий співробітник (інтелектуальна власність); науковий співробітник (маркетинг; ефективність підприємництва; раціоналізація ворибництва).

 2. Професіонали в сфері маркетингу, фінансової діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальної власності (відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи); економіст із збуту; експерт із зовнішньоекономічних питань; консультант з ефективності підприємництва; консультант з маркетингу; консультант із зовнішньоекономічних питань; професіонал з інтелектуальної власності).

 3. Наукові співробітники (економіка): (науковий співробітник (економіка).

 4. Економісти (економіст; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з договірних та претензійних робіт; економіст з матеріально-технічного забезпечення; економіст з фінансової роботи; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань).

Фахівці:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»

 1. Помічники керівника (помічник керівника підприємства (установи, організації).


^ 5. Можливість подальшого навчання

Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» чи «спеціаліст» зі спеціальності «Маркетинг» можливим є вступ до магістратури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка а також до інших ВНЗ.

Напрямом підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»:

1. Маркетинг (на базі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка);

2. Економіка підприємств;

3. Комерційна діяльність.

^ 6. Діаграма структури напряму підготовки «Економіка і підприємництво» спеціальності «Маркетинг» ОКР «бакалавр»

п/п

Назва дисципліни

^ Рік вивчення

Семестр, в якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS

ГЕ

^ 1. Цикл гуманітарної підготовки

Нормативна частина:

Філософія


1.1.1

Філософія

2

3

3,0

1.1.2

Релігієзнавство

3

6

1,5

1.1.3

Логіка

2

3

1,5
Культурологія


1.1.5

Культурологія

1

2

2,5

1.1.6

Етика й естетика

3

6

1,5

1.1.7

Психологія та педагогіка

2

4

3,0

1.1.8

Фізичне виховання*

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7

6,0

1.1.9

Українська мова

2

3

4,0

1.1.10

Іноземна мова

1,2

1,2,3,4

10,0

1.1.11

Правознавство

2

3

3,0

1.1.12

Політологія

3

6

3,0

1.1.13

Історія України

1

1

4,0

1.1.14

Соціологія

3

5

3,0
Безпека життєдіяльності


1.1.5

Безпека життєдіяльності

1

2

1,5

1.1.6

Охорона праці

4

7

1,5

1.1.7

Цивільна оборона

1

2

1,0

1.1.8

Університетська освіта

1

1

1,0
За вибором студента:


1.2.1

Етика ділового спілкування

4

7

2,5

1.2.2

Діловодство з використанням ПК

2

3

2,5

1.2.3

Паблік рілейшинз

3

6

2,5

1.2.4

Історія міжнародних відносин

3

5

1,5
^ 2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Нормативна частина:


2.1.1

Політична економія

1

1

5,5

2.1.2

Мікроекономіка

1,2

2,3

5,5

2.1.3

Макроекономіка

1

2

5,5

2.1.4

Історія економіки та економічної думки

1

2

5,5
^ Математика для економістів


2.1.5

Вища математика

1

1

6,0

2.1.6

Теорія ймовірностей та математична статистика

1

2

4,0

2.1.7

Економіко-математичне моделювання

1

2

5,5

2.1.8

Економічна інформатика

1

1,2

5,5

2.1.9

Статистика

2

3,4

5,5

2.1.10

Економіка підприємства

2,3

4,5

5,5

2.1.11

Менеджмент

2

4

4,5

2.1.12

Маркетинг

3

5,6

10,0

2.1.13

Гроші та кредит

2

4

4,5

2.1.14

Фінанси

2,3

4,5

4,5

2.1.15

Бухгалтерський облік

3

5

4,5

2.1.16

Економіка праці й соціально-трудові відносини

4

8

4,5

2.1.17

Міжнародна економіка

3

5

4,5

2.1.18

Національна економіка

1

1

4,5
Регіональна економіка


2.1.19

Регіональна економіка

2

3

3,0

2.1.20

Екологія

2

3

1,5
За вибором студента:


2.3.1

Підприємництво та його правові основи

2

4

3,0

2.3.2

Основи митної справи

3

6

3,0

2.3.3

Системи технологій промисловості

2

3

3,0

2.3.4

Податкова система

4

7

3,0

2.3.5

Маркетингове управління підприємством

4

7

2,5

2.3.6

Бізнеспланування та прогнозування ринкової номенклатури

4

8

2,5

2.3.7

Страхування

3

6

3,0
^ 3. Цикл професійної підготовки

Нормативна частина:


3.1.1

Інфраструктура товарного ринку

3

6

6,0

3.1.2

Логістика

4

7

5,5

3.1.3

Маркетиногова товарна політика

4

7,8

5,5

3.1.4

Промисловий маркетинг

4

8

5,5

3.1.5

Маркетингова цінова політика

4

7

4,5

3.1.6

Маркетингові дослідження

4

7

4,5

3.1.7

Маркетингова політика комунікацій

4

8

4,5
За вибором студента:


3.3.1

Комерційна діяльністьі з закупівлі та збуту

3

5

3,0

3.3.2

Маркетинг послуг

3

5

4,5

3.3.3

Міжнародна торгівля та СРТП

3

6

3,0

3.3.4

Управління якістю

2

4

2,5

3.3.5

Вступ до спеціальності

1

1

1,5

3.3.6

Інформаційні системи та технології у маркетингу

4

8

2,5

3.3.7

Багаторівневий маркетинг

4

7

2,5

3.3.8

Товарознавство

2

3

3,0

3.3.9

Міжнародний маркетинг

4

8

1,5
^ 5. Курсові роботи


5.1

Курсова робота з політекономії або макроекономіки

1

2

1

5.2

Курсова робота з товарознавства

2

4

1

5.3

Курсова робота з маркетингу

3

6

1

5.4

Курсова робота з інфраструктури товарного ринку або маркетингової політики комунікацій

4

7

1
6. Практики


6.1

Ознайомча практика (навчальна)

2

4

3,0

6.2

Економічна практика (виробнича)

3

6

4,5

6.3

Комплексна практика з фаху (виробнича)

4

8

4,5
^ 1. Підготовка спеціаліста

Нормативна частина:


1.1.1

Стратегічний маркетинг

5

9

3,0

1.1.2

Рекламний менеджмент

5

9

3,0

1.1.3

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

5

9

4,0

1.1.4

Товарна інноваційна політика

5

10

2,5

1.1.5

Маркетингова політика розподілу

5

9,10

3,0

1.1.6

Стандартизація і сертифікація продукції та послуг

5

9

3,0

1.1.7

Поведінка споживачів

5

10

3,0
За вибором ВНЗ:


1.2.1

Зовнішньо-економічна діяльність підприємства

5

9

3,0

1.2.2

Маркетинговий менеджмент

5

9

4,0

1.2.3

Конкурентоспроможність товарів та послуг

5

10

1,5

1.2.4

Управління товарною маркою

5

9

2,5

1.2.5

Інтелектуальна власність

5

9

1,5
За вибором студ-та:


1.3.1

Електронна комерція

5

9

3,0

1.3.2

Комп'ютерні технології в рекламі

5

10

1,5
^ 2. Курсові роботи


2.1

Курсова робота зі стратегічного маркетингу

5

9

1
3. Практики


3.1

Переддипломна практика (виробнича)

5

10

6,0^ 7. Вимоги до оцінювання


В університеті використовують стобальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно». «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано», в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


^ Національна шкала

Бали

Шкала ЕСТS

відмінно

90-100

А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 - 89

В - дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

С - добре - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

D - задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 -49

FХ - незадовільно - для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання.

незадовільно

0-20

F - незадовільно - необхідне повторне вивчення дисципліниОцінку „зараховано виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


8. Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації)


Вимоги до державної атестації випускників вищих закладів освіти

Атестація якості підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра з маркетингу щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією Луганського національного університету імені Тараса Шевченка з даного фаху, голову якої затверджено Міністерством освіти і науки України, після виконання студентами у повному обсязі навчального плану.

^ 8.2. Форми проведення


Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристиками бакалавра, спеціаліста та магістра, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики:

для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст» - складання комплексного державного іспиту; для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» - захист магістерської роботи.

На державну атестацію за присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності «Маркетинг» виносяться дисципліни:

 1. Політекономія;

 2. Макроекономіка;

 3. Мікроекономіка;

 4. Історія економічних вчень;

 5. Промисловий маркетинг;

 6. Маркетингові дослідження;

 7. Інфраструктура товарного ринку;

 8. Маркетингова товарна політика.

На державну атестацію за присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності «Маркетинг» виносяться дисципліни:

 1. Основи зовнішньоекономічної діяльності;

 2. Маркетинговий менеджмент;

 3. Стратегічний маркетинг;

 4. Маркетингова політика розполділу.
  1. Критерії оцінювання

Керуючись «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. (розділ Контрольні заходи) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка розробив форми і методи контрольних завдань студентів та критерії оцінок.

В університеті працює система контрольних заходів та критеріїв оцінок знань студентів. Ця система складається з методів та заходів поточного контролю знань студентів, узагальнених вимог до захисту випускних робіт (бакалаврських, дипломних та магістерських) та критеріїв оцінювання знань на державних іспитах.

Університет успішно впроваджує кредитно - модульну систему та розробив цілу ланку організаційних заходів та методів щодо оцінювання знань студентів, які враховують усі етапи навчання на різних видах занять в процесі вивчення дисципліни.

При оцінюванні знань студентів на комплексних державних іспитах та випускних кваліфікаційних (диплом) робіт викладачі керуються наступними критеріями:

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

Національна шкала оцінювання базується на шкалі ЕСТS.

Для інтеграції з болонською системою навчання розроблено критерії оцінювання випускних кваліфікаційних (диплом) робіт (проектів).

^ 9. Координатор ECTS на факультеті/ в інституті:

Літвінова Олеся Миколаївна

Заступник директора з навчальної роботи

91011 м.Луганськ, вул. Оборонна,

(0642) 53-73-42

ieb@luguniv.edu.ua

^ 10. Зміст робочих програм для всіх дисциплін у порядку, зазначеному в пункті 6.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи