European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка1/17
Дата03.08.2012
Розмір2.88 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Міністерство освіти і науки України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут економіки та бізнесу


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки: 0501 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність: 8.0501008"Маркетинг"

Освітній рівень: базова вища освіта

Кваліфікація: магістр з маркетингу

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «магістр»

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: денна - 1 рік, на основі базової вищої освіти

заочна – 1 рік, на основі базової вищої освіти


2010

^ 2. Спеціальні вимоги до зарахування

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Для вступу на спеціальності «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» вступним випробуванням є усний іспит з фаху та англійської мови, які оцінюються за 100 бальною шкалою кожний.

Перелік дисциплін для вступного іспиту з фаху на спеціальність «Маркетинг»:

 1. Маркетинг;

 2. Маркетингові дослідження;

 3. Маркетингова товарна політика;

 4. Маркетингова цінова політика;

 5. Маркетингова політика комунікацій;

 6. Маркетингова політика розподілу.

 7. Промисловий маркетинг;

 8. Підприємництво та його правові основи.

Вступники які отримали менше 25 балів за кожний вступний іспит до участі в конкурсі не допускаються.


^ 3. Загальний опис напрямку підготовки

Освітні цілі підготовки освітньо – кваліфікаційного рівня «магістр»:

1. Визначення у якості головної освітньої мети підготовки маркетологів в ЛНУ імені Тараса Шевченка формування високопрофесійного високомобільного високоосвіченого фахівця з високим рівнем загальної культури, який у повному обсязі засвоює досягнення Булонської навчальної системи та праці, надбання Вітчизняної вищої школи.

2. Забезпечення загального освітнього рівня підготовки фахівця-маркетолога, який дозволить йому і у майбутньому адаптуватися до ускладнення ведення бізнесу в Україні, посилення міжнародної конкуренції та підвищення соціальних критеріїв щодо підприємницької діяльності.

3. Формування у майбутнього фахівця сучасного соціально-орієнтованого світогляду щодо місця і ролі ринкової економіки, підприємництва і підприємця у суспільному житті.

4. Засвоєння визначальної ролі маркетингового забезпечення виробничо-комерційної діяльності підприємств усіх форм власності і сфер діяльності у досягненні максимально наукових результатів господарювання.

5. Формування позитивного власного високоінтелигентного іміджу студентів-маркетологів, виявлених у собі з позитивного енергетичного до оточуючих.

^ Професійні цілі підготовки освітньо – кваліфікаційнго рівня «магістр»:

1. Засвоєння магістрантами діалектики взаємообумовленості маркетингової маркетингової, менеджерської, фінансової, рахівницької, виробничо-технологічної, логістичної, інформаційної складових сучасного господарювання та провідного місця і ролі маркетингу у сучасній економії.

2. Підготовка в ЛНУ імені Т. Шевченка майбутнього фахівця маркетолога, високий професійний рівень якого забезпечить йому конкурентоспроможне положення на регіональному та загальнонаціональному ринках праці.

3. Вдосконалення знань за всіма напрямами сучасного маркетингу: досліджень ринку асортиментної, товарної, цінової, збутової, інноваційної політики та зовнішньоекономічного супроводу підприємницької діяльності.

4. Створювані товари та послуги з необхідними якостями і привабливістю.

5. Формувати цінову політику, визначеною конкурентоспроможністю підприємства.

Взаємозв’язок професійних цілей і ключових результатів полягає у наступному:

1. Вдосконаленні знань в сфері управління маркетингової діяльності підприємств, установ, організацій;

2. Ефективному використані здобутих знань в товарній, ціновій та комунікаційній діяльності підприємств, установ, організацій;

3. Відповідності рівня аналітика з економічних та ринкових питань відповідного напрямку діяльності підприємств, установ, організацій;

4. Проведенні маркетингових досліджень стійкості підприємства з метою прийняття поточних і довгострокових рішень.


^ 4. Професійні профілі випускників

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:

Керівники:

 1. Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі (завідувач підприємства роздрібної торгівлі; завідувач ринку; завідувач секції).

 2. Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні (головний адміністратор (на комерційних підприємствах)).

 3. Керівники підрозділів маркетингу (комерційний директор; начальник відділу збуту (маркетингу); начальник комерційного відділу).

 4. Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю (начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю).

 5. Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання (начальник відділу зовнішньої кооперації; начальник відділу комплектації устаткування).

Менеджери:

1.Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередницьві у торгівлі (менеджер (управитель) в оптовій торгівлі).

2.Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті (менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі та непродовольчими товарами; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та їх ремонті; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами).

3.Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами (менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами).

4.Менеджери (управителі) в сфері грошового посередництва (менеджер (управитель) в сфері грошового посередництва).

Професіонали:

1. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів (асистент; викладач вищого навчального закладу).

2. Викладачі середніх навчальних закладів (викладач професійного навчально-виховного закладу; вчитель середнього навчально-виховного закладу).

3. Професіонали в галузі методів навчання (методист з економічної освіти; викладач (методи навчання).

4. Наукові співробітники (маркетинг, ефективність підприємництва, фінансова діяльність, раціоналізація ворибництва, інтелектуальна власність): (науковий співробітник (інтелектуальна власність); науковий співробітник (маркетинг; ефективність підприємництва; раціоналізація ворибництва).

5. Професіонали в сфері маркетингу, фінансової діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальної власності (відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи); економіст із збуту; експерт із зовнішньоекономічних питань; консультант з ефективності підприємництва; консультант з маркетингу; консультант із зовнішньоекономічних питань; професіонал з інтелектуальної власності).

6. Наукові співробітники (економіка): (науковий співробітник (економіка).

7. Економісти (економіст; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з договірних та претензійних робіт; економіст з матеріально-технічного забезпечення; економіст з фінансової роботи; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань).

Фахівці:

 1. Помічники керівника (помічник керівника підприємства (установи, організації).
 1. ^ Діаграма структури напрямку підготовки «Економіка і підприємництво» спеціальності «Маркетинг» ОКР «магістр»

п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, в якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS
^ 1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1 Нормативна частина:


1.1.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

1

2

2,0

1.1.2

Методологія наукових досліджень

1

1

1,5

1.1.3

Педагогіка

1
1,5
1.2 За вибором ВНЗ:


1.2.1

Вища освіта і Болонський процес

1
1,5

1.2.2

Інтелектуальна власність

1
1,5
^ 2. Цикл фундаментальних та професійних дисциплін

2.1 Нормативна частина:


2.1.1

Стратегічний маркетинг

1
3,0

2.1.2

Фінансовий менеджмент

1,2
3,5

2.1.3

Менеджмент персоналу

1
3,5

2.1.4

Міжнародний менеджмент

1
2,5

2.1.5

Маркетинговий менеджмент

1,
4,5

2.1.6

Товарна інноваційна політика

1,2
2,5

2.1.7

Рекламний менеджмент

1
3,0

2.1.8

Методика викладання фахових дисциплін

2
2,0
2.2 За вибором ВНЗ:


2.2.1

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

1
3,0

2.2.2

Системний бізнес

1
3,0

2.2.3

Сучасні маркетингові технології

2
2,0
2.3 За вибором студ-та:


2.1

Електронна комерція

1
2,0
^ 3. Цикл підготовки за фахом

3.1 Нормативна частина:


3.1.1

Виконання магістерської роботи

2
6,0
3.4 Практики


3.1.4

Переддипломна практика (виробнича)

2
6,0
3.5 Курсові роботи


3.1.5

Курсова робота зі стратегічного маркетингу

1
1,0

^ 6. Вимоги до оцінювання

В університеті використовують стобальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно». «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано», в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

Національна шкала

Бали

Шкала ЕСТS

відмінно

90-100

А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 - 89

В - дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

С - добре - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

D - задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 -49

FХ - незадовільно - для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання.

незадовільно

0-20

F - незадовільно - необхідне повторне вивчення дисципліниОцінку „зараховано виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


^ 7. Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації)

Вимоги до державної атестації випускників вищих закладів освіти

Атестація якості підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра з менеджменту щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією Луганського національного університету імені Тараса Шевченка з даного фаху, голову якої затверджено Міністерством освіти і науки України, після виконання студентами у повному обсязі навчального плану.

Форми проведення

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристиками магістра, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» - захист магістерської роботи.

Критерії оцінювання

Керуючись «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. (розділ Контрольні заходи) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка розробив форми і методи контрольних завдань студентів та критерії оцінок.

В університеті працює система контрольних заходів та критеріїв оцінок знань студентів. Ця система складається з методів та заходів поточного контролю знань студентів, узагальнених вимог до захисту випускних робіт (бакалаврських, дипломних та магістерських) та критеріїв оцінювання знань на державних іспитах.

Університет успішно впроваджує кредитно - модульну систему та розробив цілу ланку організаційних заходів та методів щодо оцінювання знань студентів, які враховують усі етапи навчання на різних видах занять в процесі вивчення дисципліни.

При оцінюванні знань студентів на комплексних державних іспитах та випускних кваліфікаційних (диплом) робіт викладачі керуються наступними критеріями:

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

Національна шкала оцінювання базується на шкалі ЕСТS.

Для інтеграції з болонською системою навчання розроблено критерії оцінювання випускних кваліфікаційних (диплом) робіт (проектів).

^ 8. Координатор ECTS на факультеті/ в інституті:

Літвінова Олеся Миколаївна

Заступник директора з навчальної роботи

91011 м.Луганськ, вул. Оборонна,

(0642) 53-73-42

ieb@luguniv.edu.ua

9. Зміст робочих програм для всіх дисциплін у порядку, зазначеному в пункті 5.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи