Програма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси” icon

Програма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси”
Скачати 51.22 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси”
Дата03.08.2012
Розмір51.22 Kb.
ТипДокументиПрограма фахових вступних

випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр”

зі спеціальності „Фінанси”

2012-2013 н.р.


Завідувач кафедри фінансів _____________ О.В. Шевчук


1. Загальні принципи встановлення податків і зборів. Види податків та зборів. Загальнодержавні податки та збори в Податковому кодексі України.

2. Податок на прибуток підприємств в Податковому кодексі України.

3. Податок з доходів фізичних осіб в Податковому кодексі України.

4. Податок на додану вартість в Податковому кодексі України.

5. Акцизний податок в Податковому кодексі України.

6. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу в Податковому кодексі України.

7. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в Податковому кодексі України.

8. Плата за землю в Податковому кодексі України.

9. Плата за користування надрами в Податковому кодексі України.

10. Збір за використання води водних об’єктів.

11. Місцеві податки та збори в Податковому кодексі України.

12. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 08.07.2010 р.

13. Фіксований сільськогосподарський податок в Податковий кодексі України.

14. Акції (частки статутного капіталу) з точки зору законодавства (ч. 1. ст. 113 ЦКУ; ст. 80 ГКУ; Закон України про АТ).

15. Товариства з обмеженою відповідальністю: система корпоративного управління.

16. Порядок викупу акцій в Законі України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.

17. Формування первісної вартості основних засобів.

18. Мінімальна зарплата, індексація зарплати, оподаткування заробітної плати.

19. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI. Правовий статус Акціонерного товариства; типи Акціонерного товариства; визначення ринкової вартості майна.

20. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI. Створення Акціонерного товариства; оплата вартості акцій засновниками Акціонерного товариства; статут Акціонерного товариства.

21. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI. Капітал Акціонерного товариства: статутний та власний капітал Акціонерного товариства; збільшення статутного капіталу; зменшення статутного капіталу; анулювання акцій; консолідація та дроблення акцій; резервний капітал.

22. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI. Цінні папери: акції товариства; емісія цінних паперів; ціна акції; оплата цінних паперів; особливості обігу цінних паперів.

23. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI. Акціонерні товариства: порядок виплати дивідендів; обмеження на виплату дивідендів.

24. Внески до статутного капіталу: майно й майнові права. Що не може бути внеском до статутного капіталу?

25. Розмір і процедура створення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ); збільшення статутного капіталу ТОВ.

26. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства (процедура й оформлення документів) за рахунок: додаткових внесків шляхом проведення закритого розміщення акцій; реінвестування дивідендів.

27. Фінансова звітність: мета використання та склад фінансової звітності залежно від категорії суб’єктів господарювання; вимоги до оформлення фінансової звітності.

28. Складання річного балансу: структура Балансу та джерела інформації; особливості заповнення розділів Балансу.

29. Звіт про фінансові результати: призначення, структура й порядок складання; перехід від форми № 2 до форми № 2-м.

30. Звіт про рух грошових коштів: призначення звіту та джерела інформації для його складання; структура Звіту, особливості та порядок складання Звіту.

31. Звіт про власний капітал: особливості складання, підготовка до заповнення Звіту, взаємозв’язок Звіту з іншими формами фінансової звітності.

32. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва. Порядок заповнення форм: № 1-м «Баланс»; № 2-м «Звіт про фінансові результати».

33. Особливості складання звітності публічних акціонерних товариств: склад звітності та її користувачі; дивіденди у фінансовій звітності Акціонерних товариств.

34. Розрахунок показників прибутковості акцій: середньорічна кількість простих акцій, скоригована середньорічна кількість простих акцій, скоригований чистий прибуток на одну просту акцію; дивіденди на одну просту акцію.

35. Сутність основних засобів та їх відтворення. Показники стану та ефективності використання основних засобів.

36. Показники руху та ефективності використання необоротних активів підприємства.

37. Амортизація та методи її нарахування; амортизаційна політика, її вплив на формування фінансових ресурсів підприємства.

38. Переоцінка основних засобів: право на проведення переоцінки; справедлива вартість; індекс переоцінки; переоцінена первіснопереоцінена первісна вартість об'єкту основних засобів; переоцінена сума зносу. Порядок проведення індексації основних фондів у податковому обліку.

39. Фінансові ресурси підприємства.

40. Прибуток як основний показник ефективності фінансово - економічної діяльності підприємства.

41. Показники рентабельності витрат, ресурсів, продажу.

42. Оборотні активи підприємства: сутність, характеристика, класифікація.

43. Визначення потреби в оборотних коштах.

44. Джерела формування оборотних активів.

45. Показники ефективності оборотних активів.

46. Показники ефективності інвестицій.

47. Фінансовий аналіз ліквідності підприємства.

48. Фінансовий аналіз ділової активності підприємства.

49. Фінансовий аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

50. Фінансовий аналіз ефективності та результативності фінансово-господарської діяльності підприємства.

51. Сутність, призначення і роль бюджету держави.

52. Бюджет як основний фінансовий план держави.

53. Доходи та витрати державного бюджету.

54. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування.

55. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України.

56. Банківська система Україна та її характеристика.

57. Національний банк України.

58. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.

59. Банківські ресурси. Капітал банку його види та характеристика.

60. Активні та пасивні операції банків.

61. Розрахунково – касові операції банків.

62. Операції банків по залученню вкладів та депозитів.

63. Кредитні операції банків.

64. Валютні операції баків.

65. Сутність, принципи і роль страхування. Класифікація страхування.

66. Страхові ризики та їх оцінювання. Актуарні розрахунки.

67. Страховий ринок. Страхова організація. Державне регулювання страхової діяльності.

68. Перестрахування і співстрахування.

69. Особисте страхування.

70. Страхування відповідальності.

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси” iconПрограма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси”
Страховий ринок. Страхова організація. Державне регулювання страхової діяльності
Програма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси” iconПрограма фахових вступних випробувань
«електроніка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» І «магістр» зі спеціальності «електронні прилади та пристрої» включають...
Програма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси” iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність "Двигуни внутрішнього згоряння" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр
Двигуни внутрішнього згоряння за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр
Програма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси” iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Програма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси” iconФахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати...
Програма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси” iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами фахових...
Програма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси” iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси” iconНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова екзаменаційний білет №1 з курсу французької мови для вступних фахових випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”

Програма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси” iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами фахових вступних...
Програма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси” iconПрограма співбесіди з інформатики
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи