Навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту icon

Навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту
НазваНавчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту
Дата03.08.2012
Розмір58.3 Kb.
ТипДокументи

УХВАЛА

навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання і спорту

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

від 31 серпня 2009 року


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження плану роботи навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання і спорту на 2009–2010 навчальний рік.

2. Затвердження членів НМК ІФВіС, секретаря НМК, членів НМК від структурних підрозділів на 2009–2010 навчальний рік та їх індивідуальних планів.

3. Обговорення змін у нормативних документах (Закон України „Про освіту”, Закон України „Про вищу освіту”, Закон України „Про фізичну культуру і спорт”); програми з фізичної культури для 5–12 класів, програми „Здоров’я людини”, програми для тренерів з олімпійського і професійного спорту; „Положення про організації навчального процесу в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка”; „Організацію видавничої діяльності у вищому навчальному закладі”.

4. Про стан навчально-методичного забезпечення на кафедрах ІФВіС згідно до ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

5. Аналіз і затвердження робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрах Інституту фізичного виховання і спорту згідно вимог Положення про робочу програму в ЛНУ імені Тараса Шевченка та КМСОНП.

6. Про рекомендації до обговорення на засіданні навчально-методичної ради ЛНУ імені Тараса Шевченка підручників, навчальних, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, вказівок.


І Навчально-методична комісія ІФВіС ухвалила:

Заслухавши і обговоривши доповідь голови НМК ІФВіС Драгнєва Ю.В. „ Про затвердження плану роботи навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання і спорту на 2009–2010 навчальний рік” НМК ухвалює:

1. Інформацію голови НМК ІФВіС Драгнєва Ю.В. прийняти до відома.

2. Затвердити план роботи навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання і спорту на 2009–2010 навчальний рік.

3. Перезатвердити Положення про НМК ІФВіС.

4. Всім членам НМК ІФВіС додержуватися затверджуваного плану НМК ІФВіС на 2009–2010 навчальний рік та Положення про НМК ІФВіС.


ІІ Навчально-методична комісія ІФВіС ухвалила:

Заслухавши і обговоривши доповідь голови НМК ІФВіС Драгнєва Ю.В. „Про затвердження членів НМК ІФВіС, секретаря НМК, членів НМК від структурних підрозділів на 2009–2010 навчальний рік та їх індивідуальних планів” НМК ухвалює:

1. Інформацію голови НМК ІФВіС Драгнєва Ю.В. прийняти до відома.

2. Затвердити викладача кафедри спортивних дисциплін Павлову Н.А. як секретаря НМК ІФВіС на 2009–2010 навчальний рік.

3. Затвердити членів НМК ІФВіС, а саме: кафедра теорії і методики фізичного виховання: Отравенко О.В., Очкалов О.Ф.; кафедра спортивних дисциплін: Кудряшов Є.В., Павлова Н.А.; кафедра олімпійського і професійного спорту: Панфілов А.М., Саєнко В.Г.; кафедра фізичної реабілітації і валеології: Лисенко С.Г., Бугеря Т.М.; кафедра фізичного виховання: Зайцев В.О., Вишинська О.М. на 2009–2010 навчальний рік.

4. Затвердити членів НМК від структурних підрозділів: Старобільский факультет: Ливацький О.В.; Ровеньківський факультет: Бергіна Р.М.; Стахановський факультет: Васильченко Т.І. на 2009–2010 навчальний рік.

5. Затвердити індивідуальні плани роботи членів НМК ІФВіС та членів НМК від структурних підрозділів на 2009–2010 навчальний рік.


ІІІ Навчально-методична комісія ІФВіС ухвалила:

Заслухавши і обговоривши доповідь члена НМК ІФВіС Павлової Н.А. „Про

обговорення змін у нормативних документах (Закон України „Про освіту”, Закон України „Про вищу освіту”, Закон України „Про фізичну культуру і спорт”); програми з фізичної культури для 5–12 класів, програми „Здоров’я людини”, програми для тренерів з олімпійського і професійного спорту; „Положення про організації навчального процесу в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка”; „Організацію видавничої діяльності у вищому навчальному закладі”” НМК ухвалює:

1. Інформацію члена НМК ІФВіС Павлової Н.А. прийняти до відома.

2. Рекомендувати викладачам і завідувачам кафедр: теорії і методики фізичного виховання, олімпійського та професійного спорту, фізичної реабілітації і валеології та спортивних дисциплін готувати студентів на навчальних дисциплінах до професійної діяльності з урахуваннях вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України, нової програм з фізичної культури, нового Положення про організацію навчального процесу ЛНУ імені Тараса Шевченка, Положення про робочу програму та „Організацію видавничої діяльності у вищому навчальному закладі”.


ІV Навчально-методична комісія ІФВіС ухвалила:

Заслухавши і обговоривши доповідь члена НМК ІФВіС Кудряшова Є.В. „Про стан навчально-методичного забезпечення на кафедрах ІФВіС згідно до ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти” НМК ухвалює:

1. На підставі перевірки членами НМК стану навчально-методичного забезпечення на кафедрах ІФВіС згідно до ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти: кафедра теорії і методики фізичного виховання: Отравенко О.В., Очкалов О.Ф.; кафедра спортивних дисциплін: Павлова Н.А.; кафедра олімпійського і професійного спорту: Саєнко В.Г.; кафедра фізичної реабілітації і валеології: Лисенко С.Г., Бугеря Т.М.; кафедра фізичного виховання: Зайцев В.О., Вишинська О.М. інформацію Кудряшова Є.В. прийняти до відома.

2. На підставі доповіді Кудряшова Є.В. про стан навчально-методичного забезпечення на кафедрах ІФВіС згідно до ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, в якій зазначено конкретні порушення, рекомендувати голові НМК ІФВіС Драгнєву Ю.В. підготувати доповідну записку директору ІФВіС Будаг’янцу Г.М. про результати перевірки навчально-методичного забезпечення на кафедрах ІФВіС згідно до ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (розпорядження №1) та рівномірного розподілу навчального навантаження між викладачами кафедр ІФВіС (розпорядження №3), в якій необхідно подати висновки та пропозиції завідувачам кафедр ІФВіС, заступнику директора з навчальної роботи та директору ІФВіС щодо підвищення якості навчально-методичного забезпечення на кафедрах ІФВіС та обґрунтованого і рівномірного розподілу навчального навантаження між викладачами кафедр ІФВіС.

Відповідальні: Голова НМК Драгнєв Ю.В.

Термін виконання: 3.09.2009


V Навчально-методична комісія ІФВіС ухвалила:

Заслухавши і обговоривши доповідь члена НМК ІФВіС Кудряшова Є.В. „Аналіз і затвердження робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрах Інституту фізичного виховання і спорту згідно вимог Положення про робочу програму в ЛНУ імені Тараса Шевченка та КМСОНП ” НМК ухвалює:

1. На підставі перевірки членами НМК робочих програм для 1 курсу згідно до Положення про робочу програму: кафедра теорії і методики фізичного виховання: Отравенко О.В., Очкалов О.Ф.; кафедра спортивних дисциплін: Павлова Н.А.; кафедра олімпійського і професійного спорту: Саєнко В.Г.; кафедра фізичної реабілітації і валеології: Лисенко С.Г., Бугеря Т.М. інформацію Кудряшова Є.В. прийняти до відома.

2. На підставі доповіді Кудряшова Є.В. про аналіз і затвердження робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрах Інституту фізичного виховання і спорту згідно вимог Положення про робочу програму в ЛНУ імені Тараса Шевченка та КМСОНП, в якій зазначено конкретні невідповідності Положенню про робочу програму, рекомендувати голові НМК ІФВіС Драгнєву Ю.В. підготувати доповідну записку директору ІФВіС Будаг’янцу Г.М. про результати перевірки робочих програм для 1 курсу згідно до Положення про робочу програму (розпорядження №2), в якій необхідно подати висновки та пропозиції завідувачам кафедр ІФВіС, заступнику директора з навчальної роботи та директору ІФВіС щодо підвищення якості розробок робочих програм для 1 курсу згідно до Положення про робочу програму.

Відповідальні: Голова НМК Драгнєв Ю.В.

Термін виконання: 4.09.2009


VІ Навчально-методична комісія ІФВіС ухвалила:

Заслухавши і обговоривши доповідь члена НМК ІФВіС Лисенко С.Г. „Про рекомендації до обговорення на засіданні навчально-методичної ради ЛНУ імені Тараса Шевченка підручників, навчальних, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, вказівок ” НМК ухвалює:

1. Інформацію Лисенка С.Г. прийняти до відома.

2. Рекомендувати до обговорення на засіданні навчально-методичної ради ЛНУ імені Тараса Шевченка методичні рекомендації до самостійної роботи магістрантів „Фізичне виховання студентів вузів” підготовлених доцентом кафедри теорії і методики фізичного виховання Драгнєвим Ю.В.

3. Рекомендувати до обговорення на засіданні навчально-методичної ради ЛНУ імені Тараса Шевченка методичні рекомендації до самостійної роботи магістрантів „Методика фізичної підготовки учнівської молоді” підготовлених доцентом кафедри теорії і методики фізичного виховання Драгнєвим Ю.В.

Відповідальні:

голова НМК ІФВіС Драгнєв Ю.В.

Термін виконання: 9.09.2009

Голова

навчально-методичної

комісії ІФВіС Драгнєв Ю.В.

Заступник директора ІФВіС

з навчальної роботи Долгіх С.М.

Директор ІФВіС Будаг’янц Г.М.

Схожі:

Навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту iconНмк іфвіс ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 26 листопада 2009 року
Про викладання спецкурсів І спецсемінарів в Інституті фізичного виховання І спорту
Навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту iconНавчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту
Про організацію самостійної роботи студентів Інституту І перспективи щодо її покращення
Навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту iconВитя г з протоколу №3 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 29 жовтня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Вишинська О. М
Навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту iconВитя г з протоколу №2 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 28 вересня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Вишинська О. М., Зайцев...
Навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту iconВитя г з протоколу №4 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 24 листопада 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Вишинська О. М., Саєнко В. Г., Бугеря...
Навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту iconВитя г з протоколу №4 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 24 листопада 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Вишинська О. М., Саєнко В. Г., Бугеря...
Навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту iconЗвіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.”
Протягом 2008/2009 н р навчально-методична комісія працювала за такими напрямками
Навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту iconЗвіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.”
Протягом 2007/2008 н р навчально-методична комісія працювала за такими напрямками
Навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту iconВитя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Вищинська О. М., Зайцев...
Навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту iconВитя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Вищинська О. М., Зайцев...
Навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту iconВитя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2010 року присутні
Соколенко О.І., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Писарєв Ю. В., Вишинська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи