Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.” icon

Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.”
Скачати 76.83 Kb.
НазваЗвіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.”
Дата03.08.2012
Розмір76.83 Kb.
ТипДокументи

ЗВІТ

голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання
Драгнєва Юрія Володимировича


Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н. р.”


Протягом 2008/2009 н. р. навчально-методична комісія працювала за такими напрямками:

• експертиза навчально-методичної літератури;

• аналіз проблем модернізації освіти у контексті Болонського процесу та аналіз роботи ІФВіС в КМСОНП.

На засіданнях НМК розглядалися питання (у підсумку 32 питання) відповідно до затвердженого плану. Рішення своєчасно доводились до відома завідувачів кафедр, інформація про засідання та ухвали розміщувались на сайті www.lnpu.edu.ua.

У роботі НМК ІФВіС постійну участь брав заступник директора ІФВіС з навчальної роботи Долгіх С.М.


І. Експертиза навчально-методичної літератури

Експертизу навчально-методичної літератури здійснювали члени комісії: Драгнєв Ю.В., Кудряшов Є.В., Павлова Н.А., Лисенко С.В., Зайцев В.О., Долгіх С.М.

Протягом навчального року навчально-методичною комісією розглянуто та рекомендовано до обговорення на засіданні навчально-методичної ради ЛНПУ імені Тараса Шевченка до друку 1 методичний посібник, 2 методичних рекомендацій та 2 навчальних посібника, підготовлених викладачами ІФВіС до друку у видавництві ЛНУ „Альма-матер”, а саме:

• методичний посібник із самостійної роботи студентів з курсу теорії і методики фізичного виховання, підготовлений професором, завідувачем кафедри теорії і методики фізичного виховання Ротерс Т.Т.

• методичні рекомендації з підготовки до написання магістерських робіт зі спеціальності: 8010203 „Спорт”, підготовлені колективом авторів: Мартиненко В.В., Зюзюковим О.В., Павловою Н.А.

• методичні рекомендації „Основи знань з фізичної культури для учнів 5–9 класів”, підготовлені колективом авторів: Штана Ю.О., Полтавським А. П., Брусаком О. М.

• навчальний посібник „Організація оздоровчої роботи у спеціальній медичній групі”, підготовлений колективом авторів кафедри фізичної реабілітації і валеології: Бабичем В. І., Приходою І. В., Лисенко С. Г.

• навчальний посібник „Теоретична підготовка студентів з фізичного виховання” за загальною редакцією Н.П. Булкіной та В.І. Бабича.


На засіданні НМК було розглянуто питання „Про ефективність навчально-методичної видавничої діяльності викладачів Інституту фізичного виховання і спорту” і ухвалено наступне:

1. Надруковану продукцію кафедр ІФВіС: теорії і методики фізичного виховання, олімпійського і професійного спорту, спортивних дисциплін, фізичного виховання, та фізичної реабілітації та валеології визнати задовільною.

(згідно до вимог КМСОНП в ЛНУ імені Тараса Шевченка).


ІІ. Аналіз проблем модернізації освіти

у контексті Болонського процесу та аналіз роботи ІФВіС в КМСОНП


На засіданні НМК було розглянуто питання „Про стан викладання фахових дисциплін кафедр: теорії і методики фізичного виховання, спортивних дисциплін, фізичної реабілітації і валеології, олімпійського і професійного спорту” та ухвалили наступне:

1. Визнати стан викладання фахових дисциплін кафедр: теорії і методики фізичного виховання, олімпійського і професійного спорту задовільним.

2. Рекомендувати викладачам фахових дисциплін кафедр: теорії і методики фізичного виховання, олімпійського і професійного спорту зробити методичні рекомендації з досвіду викладання цих дисциплін.

Але нажаль ці рекомендації ще не зроблено.

Наступне розглянуте питання „Про стан самостійної роботи студентів Інституту і завдання щодо її покращення” та ухвалили наступне:

1. Стан самостійної роботи студентів ІФВіС вважати задовільним.

2. На підставі ухвали від 3.12.2008 року п.3 навчально-методичної ради ЛНУ імені Тараса Шевченка пропонувалося:

2.1. Розробити графік проведення консультацій із самостійної роботи з дисциплін зі студентами ІФВіС ЛНУ імені Тараса Шевченка штатними викладачами та сумісниками відповідних кафедр на І–ІІ семестр 2008-2009 року на денному відділенні (бакалавр, спеціаліст) та затвердити на засіданні кафедри.

2.2. З метою підвищення якості науково-дослідної роботи студентів та інтеграції навчальної та наукової роботи студентів в ІФВіС ЛНУ імені Тараса Шевченка завідувачам випускаючих кафедр спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація», «Олімпійський та професійний спорт» ІФВіС переглянути навчальні плани щодо дисципліни «Основи наукових досліджень» та передбачити її вивчення на 1,2,5 курсах.

2.3. В межах навчальних дисциплін «Вступ до спеціальності» та «Основи наукових досліджень» передбачити заняття з метою формування в студентів умінь та навичок самостійної навчальної діяльності.

2.4. Розробити проект моніторингу якості самостійної роботи студентів ІВФіС.


Наступне розглянуте питання „Про стан виконання індивідуальних планів навчання студентами, які навчаються за індивідуальним графіком” та ухвалили наступне:

1. Продовжити зимову сесію строком на тиждень таким студентам: П. Гайовий, О. Юр’єв, М. Карамишев, Т. Литвинівська, К. Усачьов, Р. Батов у зв’язку з підготовкою до універсіади 2009 року.

2. Клопотати перед директоратом щодо скасування індивідуального графіку навчання О. Мисику за невиконання навчального плану.

3. Рекомендувати посилити контроль за студентами, які мають індивідуальний графік навчання та проводити контроль мінімум 1 раз на місяць.

Відповідальні: Андрієнко Т.Т.


Також слухалися звіти про виконання індивідуальних планів роботи членів навчально-методичної комісії по кафедрах ІФВіС за І і ІІ півріччя 2008-2009 навчального року та ухвалювалися відповідні рішення, а саме: визнати виконання індивідуальних планів роботи членів НМК за І і ІІ півріччя 2008-2009 навчального року задовільним.


На позачерговому засідання навчально-методичної комісії від 6 квітня 2009 року слухали доповідь завідувача кафедри олімпійського та професійного спорту Зюзюкова О.В. на питання „Про координацію дисциплін кафедр ІФВіС” та ухвалили:

На підставі доповідних записок завідуючих кафедр про переведення дисциплін кафедр: олімпійського і професійного спорт Зюзюкова О.М., спортивних дисциплін Максименко Г.М., теорії і методики фізичного виховання Ротерс Т.Т. пропонувалося:

1. Перевести з кафедри олімпійського та професійного спорту на кафедру спортивних дисциплін навчальне навантаження з легкої атлетики, спортивних та рухливих ігор.

2. Перевести з кафедри спортивних дисциплін на кафедру олімпійського та професійного спорту навчальне навантаження з плавання, теорії та методики обраного виду спорту, основ наукових досліджень, лижного спорту.

3. Перевести з кафедри олімпійського та професійного спорту на кафедру теорії і методики фізичного виховання навчальне навантаження з гімнастики та методики викладання, ритміки і хореографії.

4. Перевести з кафедри теорії і методики фізичного виховання на кафедру олімпійського та професійного спорту навчальне навантаження з теорії та методики обраного виду спорту.

5. Рекомендувати завідуючим кафедр: олімпійського та професійного спорт Зюзюкова О.М., спортивних дисциплін Максименко Г.М., теорії і методики фізичного виховання Ротерс Т.Т. переглянути навчальні плани та скоординувати навчальні дисципліни зі змінами їх переведення.

6. Перевести з кафедри олімпійського та професійного спорту на кафедру спортивних дисциплін разом зі ставками доцента А.М. Фатєєва та старших викладачів М.А. Кіяшко і Т.Т. Андрієнко.

7. Перевести з кафедри спортивних дисциплін на кафедру олімпійського та професійного спорту зі ставками старших викладачів А.М. Панфілова, В.Г. Саєнка та викладача Ю.В. Писарєва.

Усе ухвалене виконаною.


На засіданні НМК було розглянуто питання „Про результати експерименту у ІІ семестрі 2008-2009 навчального року щодо дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення» та її включення до розкладу занять студентів ІФВіС спеціальностей «Фізичне виховання», «Олімпійський і професійний спорт», а також перспективи її адаптації до кредитно-модульної організації навчального процесу в ІФВіС на наступний 2009-2010 навчальний рік” та ухвалили наступне: рекомендувати завідувачам випускаючих кафедр планувати дисципліну «Спортивно-педагогічне вдосконалення» на 4 роки протягом 8-10 семестрів.


На попередньому засіданні НМКвід 19 травня 2009 року було заслухано доповідь голови НМК ІФВіС Драгнєва Ю.В. «Про планування роботи навчально-методичної комісії Інституту на наступний 2009-2010 навчальний рік». НМК ухвалила:

1. На підставі переробки «Положення про кредитно-модульну систему навчального процесу у ЛНУ імені Тараса Шевченка» під керівництвом голови НМР ЛНУ Недайнової Т.Б. та його затвердження у вересні-жовтні 2009-2010 навчального року на НМР ЛНУ створити в ІФВіС комісію щодо до переробки «Положення про НМК ІФВіС» вересні-жовтні 2009-2010 навчального року. Включити в склад комісії заступника директора з навчальної роботи Долгіх С.М., доцента кафедри спортивних дисциплін Кудряшова Є.В., старшого викладача кафедри олімпійського і професійного спорту Павлову Н.А. під керівництвом голови НМК ІФВіС Драгнєва Ю.В.

2. З метою поглибленого виконання рішень НМР ЛНУ імені Тараса Шевченка та підтримки роботи директорату ІФВіС у напрямку навчальної роботи збільшити у два рази склад НМК ІФВіС з 5 до 10 членів комісії, а саме: кафедра теорії і методики фізичного виховання: Отравенко О.В., Очкалов О.Ф.; кафедра спортивних дисциплін: Кудряшов Є.В., Фатєєв А.М.; кафедра олімпійського і професійного спорту: Павлова Н.А., Саєнко В.Г.; кафедра фізичної реабілітації і валеології: Лисенко С.Г., Бугеря Т.М.; кафедра фізичного виховання: Зайцев В.О., Вишинська О.М.

3. На підставі у хвал и навчально-методичної Ради університету від 5 листопада 2008 року "Про роботу навчально-методичних комісій у відокремлених структурних підрозділах" та п. 2.5. «Активізувати співробітництво навчально-методичних комісій відокремлених структурних підрозділів та факультетів (інститутів) базового ВНЗ ; з цією метою ввести в практику роботи обов'язкове проведення спільних засідань один раз на рік » . (відповідальні: голови НМК факультетів (інститутів) та відокремлених структурних підрозділів. Термін виконання: постійно), включити до складу НМК ІФВіС таких викладачів, які працюють у відокремлених підрозділах: Старобільский факультет: Ливацький О.В.; Ровеньківський факультет: Бергіна Р.М.; Стахановський факультет: Васильченко Т.І. та бути присутніми 3 рази на рік на засіданнях НМК ІФВіС, а саме: у серпні, січні та червні згідно плану роботи НМК ІФВіС, і звітувати 2 рази на навчальний рік по семестрах (у першому та у другому).

4. Підвищити вимоги до друкування навчально-методичної продукції викладачів ІФВіС згідно КМСОНП у наступному 2009-2010 навчальному році.

5. У процесі підготовки викладачами університету друкованої продукції вважати пріоритетними такі напрями: організація самостійної роботи студентів та якісного контролю за їхньою навчальною діяльністю, інтеграція наукової і навчальної діяльності, упровадження ECTS.

6. Створити навчально-методичний куток НМК, до складу якого увійдуть друковані публікації професорсько-викладацького складу ІФВіС згідно вимог КМСОНП у ЛНУ імені Тараса Шевченка.

7. Під час планування та проведення відкритих занять сповіщати та запрошувати голову НМК та членів НМК, які будуть звітувати про відвідування відкритого заняття професорсько-викладацьким складом ІФВіС на засіданні НМК.

8. Кожному члену НМК відокремлених підрозділів додержуватися тих самих вимог, які висуваються до членів НМК ІФВіС.


Перспективами роботи навчально-методичної комісії у 2009-2010 н/р. повинно стати наступне:

1. Впровадження освітньої програми Intel® „Навчання для майбутнього” в ІФВіС на 4 курсі денного відділення у другому півріччі 2009-2010 н/р.

2. Заохочення членів НМК за підсумками навчально-методичної роботи на кафедрі в напрямку Болонського процесу.

3. Проведення зустрічей з головою навчально-методичної Ради ЛНУ імені Тараса Шевченка Недайновою Т.Б. та завідувачем науково-дослідним відділом з редакційно-видавничої діяльності Лободою С.М.


Дякую за увагу.


Голова НМК ІФВіС Драгнєв Ю.В.

Схожі:

Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.” iconЗвіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.”
Протягом 2007/2008 н р навчально-методична комісія працювала за такими напрямками
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.” iconВитя г з протоколу №3 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 29 жовтня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Вишинська О. М
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.” iconВитя г з протоколу №2 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 28 вересня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Вишинська О. М., Зайцев...
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.” iconВитя г з протоколу №4 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 24 листопада 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Вишинська О. М., Саєнко В. Г., Бугеря...
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.” iconВитя г з протоколу №4 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 24 листопада 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Вишинська О. М., Саєнко В. Г., Бугеря...
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.” iconВитя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Вищинська О. М., Зайцев...
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.” iconВитя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Вищинська О. М., Зайцев...
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.” iconНавчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту
Про організацію самостійної роботи студентів Інституту І перспективи щодо її покращення
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.” iconНаказ №215 Про підведення підсумків навчально методичної роботи за 2010 рік Для підведення підсумків навчально-методичної роботи за 2010 рік наказую
Організувати комісію для прийому звітів у складі: голови першого проректора, професора О. М. Талалаєнко; членів комісії співробітники...
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.” iconНмк іфвіс ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 26 листопада 2009 року
Про викладання спецкурсів І спецсемінарів в Інституті фізичного виховання І спорту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи