Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.” icon

Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.”
Скачати 50.83 Kb.
НазваЗвіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.”
Дата03.08.2012
Розмір50.83 Kb.
ТипДокументи

ЗВІТ

голови навчально-методичної комісії

Інституту фізичного виховання

Драгнєва Юрія Володимировича

Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н. р.”


Протягом 2007/2008 н. р. навчально-методична комісія працювала за такими напрямками:

• експертиза навчально-методичної літератури;

• аналіз проблем модернізації освіти у контексті Болонського процесу;

На засіданнях НМК розглядалися питання (у підсумку 40 питань) відповідно до затвердженого плану. Рішення своєчасно доводились до відома завідувачів кафедр, інформація про засідання та ухвали розміщувались на сайті www.lnpu.edu.ua.

У роботі НМР постійну участь брав заступник директора ІФВіС з навчальної роботи Долгіх С.М.


І. Експертиза навчально-методичної літератури

Експертизу навчально-методичної літератури здійснювали члени комісії: Драгнєв Ю.В., Кудряшов Є.В., Фатєєв А.М., Лисенко С.В., Зайцев В.О., Долгіх С.М.

Протягом навчального року навчально-методичною комісією розглянуто та рекомендовано до обговорення на засіданні навчально-методичної ради ЛНПУ імені Тараса Шевченка до друку 4 навчально-методичних посібника, 2 навчальних посібника та 1 підручник, підготовлених викладачами ІФВіС до друку у видавництві ЛНУ „Альма-матер”, а саме.

1. Навчально-методичні посібники:

• „Армспорт з методикою викладання”;

• „Спортивно-педагогічне вдосконалення. Гімнастика” підготовлені викладачем кафедри теорії і методики фізичного виховання Драгнєвим Ю.В.

• „Плавання. Курс за вибором студента” підготовлений колективом кафедри фізичного виховання Н.П. Булкіной, О.М. Вишинською, А.М. Драгнєвим

• „Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп” підготовлений викладачами кафедри фізичного виховання Н.П. Булкіной, П.В. Ярошенко.

2. Навчальні посібники:

• „Настільна книга вчителя фізичного виховання” підготовлений колективом авторів: Кудряшовим Є.В., Руссу Ю.К., Демерковим С.В., Зюзюковим О.В.;

• „Валеологія. Курс лекцій” підготовлений доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри фізичної реабілітації і валеології Горащуком В.П.

3. Підручник „Легка атлетика і методика викладання. Курс лекцій. Частина перша. Загальні основи легкої атлетики” підготовлений викладачем кафедри олімпійського та професійного спорту Фатєєвим А. М.

На засіданні НМК було розглянуто питання „Про моніторинг якості надрукованої продукції кафедр ІФВіС: теорії і методики фізичного виховання, олімпійського і професійного спорту, спортивних дисциплін, фізичного виховання, та фізичної реабілітації та валеології” і ухвалено наступне:

1. Надруковану продукцію кафедр ІФВіС: теорії і методики фізичного виховання, олімпійського і професійного спорту, спортивних дисциплін, фізичного виховання, та фізичної реабілітації та валеології визнати задовільною.

2. Вказати викладачам, які в майбутньому будуть подавати матеріали до розгляду на засідання робочої групи експертно-аналітичної групи з фізичного виховання та спорту навчально-методичної ради Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, постійно дотримуватися вимог „Положення про порядок друкування видань у видавництві „Альма-матер” та „Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка”.

3. Посилити контроль за підготовкою надрукованої продукції кафедр ІФВіС: теорії і методики фізичного виховання, олімпійського і професійного спорту, спортивних дисциплін, фізичного виховання, та фізичної реабілітації та валеології згідно вимог „Положення про порядок друкування видань у видавництві „Альма-матер” та „Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка”.

Відповідальні: Голова НМК,

члени НМК ІФВіС,

завідуючи кафедр.


ІІ. Аналіз проблем модернізації освіти у контексті Болонського процесу

На засіданні НМК було розглянуто питання „Про моніторинг якості роботи молодих викладачів ІФВіС” та ухвали наступне:

1. Роботу молодих викладачів ІФВіС визнати задовільною.

2. Рекомендувати молодим викладачам ІФВіС поступати до аспірантури на спеціальності 13.00.04 (Теорія і практика професійної освіти), 24.00.02 (Фізична культура та фізичне виховання різних груп населення) та 24.00.01 (Олімпійський та професійний спорт).

Відповідальні: завідуючи кафедр.

Рішення з питання моніторингу якості в основному довгострокові, перебувають в процесі виконання.

Також було заслухано питання „Аналіз робочих програм з дисципліни „Спортивно-педагогічне вдосконалення”, що викладається на кафедрах: теорії і методики фізичного виховання, олімпійського і професійного спорту та спортивних дисциплін Інституту фізичного виховання і спорту” де ухвалили таке:

1. Зобов’язати викладачів кафедр: теорії і методики фізичного виховання, олімпійського і професійного спорту та спортивних дисциплін Інституту фізичного виховання і спорту переробити робочі програми з дисципліни „Спортивно-педагогічне вдосконалення” згідно вимог „Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка від 23 грудня 2005 року” до 30.10.2007.

Відповідальні: члени НМК ІФВіС,

завідуючи кафедр.

Термін виконання: 30.10.2007

Наступним питанням проблем модернізації освіти у контексті Болонського процесу було розглянуто питання „Про перспективи модульно-рейтингового контролю в Інституті фізичного виховання і спорту” ухвалою якого було:

1. Вказати викладачам продовжувати проводити модульно-рейтинговий контроль згідно до розроблених робочих програм.

Треба наголосити, що однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, а тому питання інформатизації всіх сфер суспільного життя є одним із пріоритетних завдань держави.

Одне із головних завдань освіти в умовах інформаційного суспільства навчати дітей та студентів користуватися інформаційними технологіями та навчатися, використовуючи ці технології. Наскільки успішно буде вирішене це завдання, значною мірою залежить розвиток країни і її місце у світовій спільноті.

МОН України підтримало благодійну освітню програму корпорації Intel® „Навчання для майбутнього”, яка відповідає вимогам часу і допомагає вирішувати питання підвищення загальної інформаційної грамотності українського суспільства та масово впроваджувати інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології у навчальний процес.

З 12 до 16 травня 2008 року відбувся семінар-тренінг для викладачів університету за програмою Intel® „Навчання для майбутнього”. Заняття проводилися спеціалістами МОН України, які пройшли стажування за цією програмою в Америці.

Учасником цього семінару-тренінгу від ІВФіС став Кудряшов Є.В. – доцент кафедри спортивних дисциплін, який вдало захистив свій проект та отримав сертіфікат.

Програма вже запроваджена як окремий 48-годинний курс у системі післядипломної педагогічної освіти України і розпочато експеримент з її включення у систему підготовки майбутніх учителів.

Перспективами роботи навчально-методичної комісії повинно стати наступне:

1. Впровадження освітньої програми Intel® „Навчання для майбутнього” в ІФВіС на 4 курсі денного відділення у другому півріччі.

2. Заохочення членів НМК за підсумками навчально-методичної роботи на кафедрі в напрямку Болонського процесу.

3. Проведення зустрічей з головою навчально-методичної Ради ЛНУ імені Тараса Шевченка Недайновою Т.Б. та завідувачем науково-дослідним відділом з редакційно-видавничої діяльності Лободою С.М.


27.06.2008

Голова НМК ІФВіС Драгнєв Ю.В.

Схожі:

Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.” iconЗвіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.”
Протягом 2008/2009 н р навчально-методична комісія працювала за такими напрямками
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.” iconНавчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту
Про організацію самостійної роботи студентів Інституту І перспективи щодо її покращення
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.” iconВитя г з протоколу №3 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 29 жовтня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Вишинська О. М
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.” iconВитя г з протоколу №2 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 28 вересня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Вишинська О. М., Зайцев...
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.” iconНаказ №215 Про підведення підсумків навчально методичної роботи за 2010 рік Для підведення підсумків навчально-методичної роботи за 2010 рік наказую
Організувати комісію для прийому звітів у складі: голови першого проректора, професора О. М. Талалаєнко; членів комісії співробітники...
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.” iconВитя г з протоколу №4 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 24 листопада 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Вишинська О. М., Саєнко В. Г., Бугеря...
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.” iconВитя г з протоколу №4 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 24 листопада 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Вишинська О. М., Саєнко В. Г., Бугеря...
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.” iconВитя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Вищинська О. М., Зайцев...
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.” iconВитя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Вищинська О. М., Зайцев...
Звіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.” iconВитя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2010 року присутні
Соколенко О.І., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Писарєв Ю. В., Вишинська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи