Витя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні icon

Витя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні
Скачати 30.13 Kb.
НазваВитя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні
Дата03.08.2012
Розмір30.13 Kb.
ТипДокументи

В И Т Я Г


з протоколу № 1 засідання навчально-методичної комісії

Інституту фізичного виховання і спорту

навчально-методичної ради ЛНУ імені Тараса Шевченка

від 31 серпня 2009 року

ПРИСУТНІ:

Долгіх С.М., Драгнєв Ю.В., Кудряшов Є.В., Павлова Н.А., Очкалов О.Ф., Отравенко О.В., Саєнко В.Г., Вищинська О.М., Зайцев В.О., Васильченко Т.І., Ливацький О.В., Бергіна Р.М.


СЛУХАЛИ:

питання про рекомендацію до обговорення на засіданні навчально-методичної ради ЛНУ імені Тараса Шевченка методичних рекомендацій до самостійної роботи магістрантів „Організація самостійної роботи магістрантів спеціальності 8.010201 „Фізичне виховання” з дисциплін „Фізичне виховання студентів вузів”, „Методика фізичної підготовки учнівської молоді”, підготовлених доцентом кафедри теорії і методики фізичного виховання Драгнєвим Ю.В.


ВИСТУПИЛИ:

Доцент кафедри фізичної реабілітації і валеології Лисенко С.Г. проінформував присутніх про зміст методичних рекомендацій до самостійної роботи магістрантів „Організація самостійної роботи магістрантів спеціальності 8.010201 „Фізичне виховання” з дисциплін: „Фізичне виховання студентів вузів”, „Методика фізичної підготовки учнівської молоді”, підготовлених доцентом кафедри теорії і методики фізичного виховання Драгнєвим Ю.В. та їх доцільність друкування. Рецензенти: Ротерс Т.Т.  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Кудряшов Є.В. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри спортивних дисциплін Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Обсяг – 78 сторінок.

Заступник директора з навчальної роботи, старший викладач кафедри фізичної реабілітації і валеології С. М. Долгіх наголосила, що запропоновані методичні рекомендації до самостійної роботи магістрантів підготовлено відповідно до „Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.01.06 № 4)” п. 3.5.7. „Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять”; Положення про самостійну роботу в ЛНУ імені Тараса Шевченка; ухвали навчально-методичної ради ЛНУ імені Тараса Шевченка „Про науково-методичне забезпечення самостійної роботи студентів” від 3 грудня 2008 року; Положення про магістратуру в ЛНУ імені Тараса Шевченка від 28.07.2009 р. п.2.5.; Положення про організацію навчального процесу в ЛНУ імені Тараса Шевченка і це повинно стати нормативної підставою для майбутніх публікацій професорсько-викладацького складу ІФВіС щодо самостійної роботи для магістрантів з конкретних дисциплін згідно навчального плану підготовки магістрів за напрямом підготовки: 0102 „Фізичне виховання і спорт” та спеціальності: 8.010201 „Фізичне виховання”.

Доцент кафедри спортивних дисциплін Кудряшов Є.В. вказав на те, що сучасна самостійна робота магістрантів з фізичного виховання є одним з основних засобів оволодіння теоретико-методичним матеріалом з конкретної дисципліни, що характеризується засвоєнням теоретичних знань, практичних умінь та навичок у вільний від навчальних занять час у ВНЗ. Тому в поданих методичних рекомендаціях акцент робиться на тому, що самостійна робота повинна забезпечувати глибоке засвоєння майбутніми викладачами з фізичного виховання не тільки програмного матеріалу з означеної дисципліни, але й активізувати їх мислення, сприяти більш повному розкриттю їх розумових здібностей, формуванню моральних та вольових якості їх особистості.


УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до обговорення на засіданні навчально-методичної ради ЛНУ імені Тараса Шевченка методичні рекомендації до самостійної роботи магістрантів „Організація самостійної роботи магістрантів спеціальності 8.010201 „Фізичне виховання” з дисциплін: „Фізичне виховання студентів вузів”, „Методика фізичної підготовки учнівської молоді”, підготовлених доцентом кафедри теорії і методики фізичного виховання Драгнєвим Ю.В.

Голова навчально-методичної комісії

Інституту фізичного виховання та спорту Ю. В. Драгнєв


Заступник директора з навчальної роботи,

старший викладач кафедри фізичної реабілітації

і валеології С. М. Долгіх

Схожі:

Витя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні iconВитя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Вищинська О. М., Зайцев...
Витя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні iconВитя г з протоколу №3 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 29 жовтня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Вишинська О. М
Витя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні iconВитя г з протоколу №2 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 28 вересня 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Вишинська О. М., Зайцев...
Витя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні iconВитя г з протоколу №4 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 24 листопада 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Вишинська О. М., Саєнко В. Г., Бугеря...
Витя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні iconВитя г з протоколу №4 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 24 листопада 2009 року присутні
Долгіх С. М., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Вишинська О. М., Саєнко В. Г., Бугеря...
Витя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні iconВитя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2010 року присутні
Соколенко О.І., Драгнєв Ю. В., Кудряшов Є. В., Павлова Н. А., Очкалов О. Ф., Отравенко О. В., Саєнко В. Г., Писарєв Ю. В., Вишинська...
Витя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні iconНмк іфвіс ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 26 листопада 2009 року
Про викладання спецкурсів І спецсемінарів в Інституті фізичного виховання І спорту
Витя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні iconНмк ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 25 лютого 2010 року
Про підвищення вимог до якості друкованої навчальної, методичної продукції професорсько-викладацького складу іфвіс
Витя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні iconНмк іфвіс ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 30 грудня 2009
Про організацію І стан навчального процесу зі спеціальностей „Фізичне виховання”, „Здоров’я людини”, „Олімпійський та професійний...
Витя г з протоколу №1 засідання навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту навчально-методичної ради лну імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2009 року присутні iconНмк ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 31 березня 2010 року
Про проходження педагогічної практики студентами 4 курсу зі спеціальностей „Фізичне виховання”, „Здоров’я людини”, „Олімпійський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи