Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота icon

Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота
Скачати 104.98 Kb.
НазваДенне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота
Дата03.08.2012
Розмір104.98 Kb.
ТипДокументи


Завдання до самостійної роботи студентів

з дисципліни «Гімнастика з методикою викладання»

для спеціальностей «фізичне виховання» і «спорт»

(денне відділення)


1 курс


Модуль 1-1

НЕ 1-1-8 Самостійна робота

 1. Ознайомитися зі структурою та змістом програми з фізичної культури (розділ “Гімнастика”) для загальноосвітніх шкіл (мета, завдання, основи теоретичних знань, практичний матеріал).

 2. Проаналізувати й зробити короткий опис практичного матеріалу з гімнастики для початкової школи.

 3. На підставі аналізу навчальних посібників з теорії та методики гімнастики конкретизувати завдання оздоровчого й виховного впливу, що вирішуються на заняттях гімнастикою.

 4. Охарактеризувати основні засоби різних видів гімнастики освітньо-розвивальної, оздоровчої та спортивної спрямованості.


^ Модуль 1-2

НЕ 1-2-8 Самостійна робота

 1. Провести порівняльну характеристику національних систем гімнастики в Європі щодо завдань, спрямованості, форм занять та основних засобів. Записати основні висновки у вигляді коротких тез.

 2. Ознайомитися з досягненнями українських гімнастів на міжнародній арені. Зробити ретроспективний опис розвитку української гімнастики, у якому зазначити переможців та призерів Олімпійських ігор, чемпіонів світу та Європи.

 3. Проаналізувати стан і рівень розвитку спортивної та художньої гімнастики у вашому регіоні (у ретроспективі).


^ Модуль 1-3

НЕ 1-3-8 Самостійна робота

 1. За групами гімнастичних вправ скласти словник основних і додаткових гімнастичних термінів (обсягом 50-60 термінів). Сформулювати визначення основних термінів.

 2. Навести приклади різних форм запису загальнорозвиваючих вправ: конкретний термінологічний запис, лінійний, напівконтурний та контурний запис (2-3 вправи письмово).

 3. Скласти й записати комплекс ранкової гімнастики (8-10 вправ) у формі лінійного запису.

 4. Скласти й записати у формі конкретного термінологічного запису комбінацію з 6-8 елементів на будь-якому гімнастичному приладі.


Модуль 1-4

НЕ 1-4-4 Самостійна робота

 1. У процесі виконання індивідуальних завдань засвоїти прийоми надання першої допомоги при травматичних ушкодженнях.

 2. У щоденнику самоконтролю фіксувати необхідні параметри та аналізувати чинники позитивних і негативних змін самопочуття протягом семестру.

 3. Ознайомитися з конструкцією гімнастичних приладів і засвоїти правила їх встановлення.


Модуль 1-5

НЕ 1-5-6 Самостійна робота

 1. Засвоїти методику управління рухом у процесі проведення стройових вправ.

 2. Скласти фрагмент підготовчої частини уроку гімнастики (2-3 хв.) з поєднанням елементів управління рухом і фігурного марширування (письмово, з означенням стройових команд і видів фігурного марширування).

 3. Засвоїти критерії оцінювання виконуваних завдань з навчальної практики щодо проведення стройових вправ.^ Модуль 1-6

НЕ 1-6-6 Самостійна робота

 1. Скласти комплекс ранкової гігієнічної гімнастики з 10-12 вправ на місці без предмета (письмово). Засвоїти методику навчання означеному комплексу способом “за показом” й уміти провести звичайним способом.

 2. Скласти комплекс ЗРВ (8-10 вправ) на гімнастичних лавах зі спрямованістю на розвиток гнучкості. Засвоїти методику навчання означеному комплексу комбінованим способом (поєднання показу та розповіді) й уміти провести звичайним способом.

 3. Засвоїти критерії оцінювання виконуваних завдань з навчальної практики (комплекс ЗРВ на місці).


Модуль 1-7

НЕ 1-7-5 Самостійна робота

 1. Засвоїти техніку виконання та методику навчання вправам у підніманні та перенесенні предметів (індивідуальні та групові способи).

 2. Засвоїти методику навчання та способи метання в ціль малого м’яча та метання на дальність набивного м’яча.

 3. Скласти смугу перешкод з використанням прикладних видів пересувань і вправ у підніманні та перенесенні предметів і партнерів.


^ Модуль 1-8

НЕ 1-8-11 Самостійна робота

 1. Ознайомитися з різновидами зіскоків з гімнастичних приладів (чоловіки – прилади чоловічого багатоборства; жінки – прилади жіночого багатоборства). Скласти відповідний перелік.

 2. Скласти та записати у формі конкретного термінологічного запису комбінацію з 6-8 елементів на будь-якому гімнастичному приладі.

 3. Ознайомитися з технікою виконання базових елементів на гімнастичних приладах: чоловіки – прилади жіночого багатоборства; жінки – прилади чоловічого багатоборства.


^ Модуль 1-9

НЕ 1-9-6 Самостійна робота

 1. Ознайомитися з технікою виконання та методикою навчання неопорним (простим) стрибкам. Навести приклади (письмово) гімнастичних стрибків у довжину й висоту з місця і з розбігу та гімнастичних стрибків “у вікно”.

 2. Проаналізувати (письмово) на конкретних прикладах техніку виконання прикладних та спортивних опорних стрибків.


Модуль 1-10

НЕ 1-10-6 Самостійна робота

 1. Ознайомитися з технікою виконання та послідовністю навчання груповим вправам у балансуванні. Навести приклади (письмово) побудови пірамід у трійках.

 2. Навести приклади (письмово) різновидів перекидів уперед і назад у залежності від вихідних та кінцевих положень, способів і варіантів виконання та додаткових умов.


Модуль 1-11

НЕ 1-11-5 Самостійна робота

 1. Засвоїти методику проведення ігрових завдань в одношеренговому строю на заняттях гімнастикою.

 2. Скласти смугу перешкод з використанням акробатичних і прикладних вправ та записати послідовність її елементів.


^ 2 курс


Модуль 2-1

НЕ 2-1-6 Самостійна робота

 1. Простудіювати зміст розділу “Гімнастика” шкільної програми з фізичного виховання. Скласти перелік базових гімнастичних елементів, рекомендованих до засвоєння учнями молодшого та середнього шкільного віку.

 2. Скласти конспект підготовчої частини уроку гімнастики для учнів молодшого і середнього шкільного віку.


^ Модуль 2-2

НЕ 2-2-3 Самостійна робота

 1. Скласти чвертний план агітаційно-масової роботи з гімнастики в школі, орієнтований на учнів молодшого шкільного віку (вказати теми лекцій або бесід, передбачити показові виступи, масові змагання, випуск стіннівки).

 2. Скласти чвертний план-графік проходження навчального матеріалу з гімнастики для учнів середнього шкільного віку (використовувати шкільну програму з фізичного виховання).


Модуль 2-3

НЕ 2-3-5 Самостійна робота

 1. Вивчити специфічні засоби та оволодіти методикою складання комплексів коригуючої гімнастики.

 2. Скласти комплекс ритмічної гімнастики (15-20 вправ) танцювальної спрямованості (письмово).

 3. Визначити види гімнастики та відповідні форми занять, що характерні для загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів.


Модуль 2-4

НЕ 2-4-5 Самостійна робота

 1. Представити (письмово) програмний практичний матеріал (1-2курс) у відповідності до використання в процесі навчання цілісного й роздільного методів.

 2. Проаналізувати зміст розділу “Гімнастика” (група стройових вправ) шкільної програми з фізичного виховання. Навести приклади стройових вправ, рекомендованих до вивчення учнями молодшого й середнього шкільного віку.


^ Модуль 2-5

НЕ 2-5-7 Самостійна робота

 1. Скласти комплекс ранкової гігієнічної гімнастики та комплекс ЗРВ зі спрямованістю на розвиток гнучкості (для учнів молодшого й середнього шкільного віку). Засвоїти методику навчання означеним вправам.

 2. Скласти комплекс ЗРВ з гімнастичними палицями зі спрямованістю на розвиток координаційних здібностей. Засвоїти роздільний спосіб проведення означених вправ.


^ Модуль 2-6

НЕ 2-6-8 Самостійна робота

 1. Проаналізувати зміст занять прикладними вправами, рекомендованими до вивчення учнями молодших та середніх класів. Засвоїти методику навчання, техніку виконання та форми організації учнів при вивченні означеної групи вправ.

 2. На основі програмного практичного матеріалу (1-2 курс) скласти коротку й довгу смуги перешкод з використанням прикладних вправ (письмово). Пояснити умови визначення переможців.


^ Модуль 2-7

НЕ 2-7-4 Самостійна робота

 1. Проаналізувати зміст вправ на гімнастичних приладах, рекомендованих до вивчення учнями молодшого й середнього шкільного віку. Засвоїти техніку виконання, методику навчання та способи страховки й самостраховки, що застосовуються при виконанні означених вправ.

 2. Скласти та записати у формі конкретного термінологічного запису навчальні комбінації на гімнастичних приладах, які не включено до чоловічого та жіночого багатоборства (чоловіки – колода, бр/рв, кільця в розгойдуванні; жінки – кінь з ручками, бруси низькі, перекладина низька, кільця в розгойдуванні).


^ Модуль 2-8

НЕ 2-8-4 Самостійна робота

 1. Проаналізувати види опорних стрибків, рекомендованих до вивчення учнями молодшого й середнього шкільного віку. Засвоїти способи страховки й самостраховки, методику навчання та техніку виконання означеної групи стрибків.

 2. Скласти фрагмент конспекту уроку гімнастики (10 хв.) щодо вивчення та повторення різних видів безопорних (простих) стрибків учнями середніх класів.^ Модуль 2-9

НЕ 2-9-6 Самостійна робота

 1. Проаналізувати акробатичні вправи, рекомендовані до вивчення учнями молодшого й середнього шкільного віку. Засвоїти методику навчання означеним вправам.

 2. Засвоїти методику навчання та техніку виконання парних вправа у балансуванні та парних броскових вправ (за програмою).

 3. Скласти комбінацію для вільних вправ (5-6 елементів) для учнів молодших і середніх класів (з музичним супроводженням). Указати на характер музичного супроводження.


Модуль 2-10

НЕ 2-10-4 Самостійна робота

 1. Засвоїти класифікацію основних структурних рухів з предметами.

 2. Скласти короткі навчальні комбінації з м’ячем та скакалкою для учнів молодшого шкільного віку.3 курс


Модуль 3-1

НЕ 3-1-4 Самостійна робота

 1. Засвоїти послідовність аналізу техніки гімнастичних вправ.

 2. Проаналізувати (письмово) техніку виконання базових вправ на гімнастичних приладах (2-3 вправи), акробатичних вправ (2-3 вправи), опорних стрибків (2-3 стрибки) зі шкільної програми з фізичного виховання (старший шкільний вік).

 3. Спробуйте винайти новий гімнастичний елемент. Опишіть техніку його виконання.


^ Модуль 3-2

НЕ 3-2-7 Самостійна робота

 1. Описати послідовність вивчення 2-3 гімнастичних елементів (із різних груп вправ), виділяючи відповідні етапи процесу навчання. Визначити основні завдання, методи та методичні прийоми, характерні для кожного етапу.

 2. Засвоїти послідовність використання методичних прийомів навчання у процесі оволодіння руховою дією. Класифікувати (письмово) методичні прийоми навчання за групами згідно їх педагогічного призначення.


^ Модуль 3-3

НЕ 3-3-6 Самостійна робота

 1. Розробити програму масових шкільних змагань з гімнастики для учнів початкових класів. Скласти Положення про змагання. Ввести в програму групові вправи.

 2. Засвоїти етапи підготовки та проведення змагань з гімнастики.

 3. Засвоїти класифікацію помилок та шкалу знижок оцінки за виконання елементу і комбінації в цілому.

 4. Вивчити методику виведення кінцевої оцінки за виконання вправи за умови різної кількості суддів.


^ Модуль 3-4

НЕ 3-4-5 Самостійна робота

 1. Засвоїти зміст занять стройовими вправами, рекомендованими до вивчення учнями старшого шкільного віку (на основі шкільної програми з фізичного виховання). Навести приклади (письмово).

 2. Навести приклади форм занять гімнастикою, в яких використовуються стройові вправи (письмово).


^ Модуль 3-5

НЕ 3-5-6 Самостійна робота

 1. Скласти комплекси ЗРВ зі спрямованістю на розвиток сили й гнучкості для учнів старшого шкільного віку. Засвоїти поточний спосіб проведення означених вправ.

 2. Скласти комплекси ЗРВ для проведення гімнастики до занять (10-12 вправ), фізкультхвилинок (4-5 вправ) та мікропауз (2-3- вправи). Засвоїти методику навчання означеним вправам за показом.^ Модуль 3-6

НЕ 3-6-5 Самостійна робота

 1. Проаналізувати зміст розділу “Гімнастика” шкільної програми з фізичного виховання для учнів старших класів. Засвоїти методику навчання та техніку виконання прикладних вправ, рекомендованих до вивчення учнями означеної вікової групи.

 2. Засвоїти техніку виконання та методику навчання програмним видам прикладних вправ (1-3 курс).


^ Модуль 3-7

НЕ 3-7-4 Самостійна робота

 1. Проаналізувати техніку виконання та методику навчання основним вправам на гімнастичних приладах, які рекомендовані до вивчення учнями старшого шкільного віку (письмово). Засвоїти способи страховки та доцільні форми організації учнів при вивченні означеної групи вправ.

 2. Виявити та обґрунтувати можливість використання вправ на гімнастичних приладах (основних, додаткових, нестандартних) з дітьми дошкільного віку. Назвати основні вправи означеної групи, що доцільно використовувати на заняттях з фізичного виховання в дошкільних закладах освіти.


^ Модуль 3-8

НЕ 3-8-4 Самостійна робота

 1. Вивчити техніку виконання та методику навчання опорним стрибкам, які рекомендовані до вивчення учнями старших класів (за шкільною програмою).

 2. Навести приклади безопорних стрибків, які доцільно використовувати на заняттях з фізичного виховання в дошкільних закладах освіти.


Модуль 3-9

НЕ 3-9-4 Самостійна робота

 1. Проаналізувати акробатичні вправи, що вивчаються учнями старшого шкільного віку (письмово). Засвоїти методику навчання означеним вправам.

 2. Скласти вільні вправи для дівчат і хлопців старшого шкільного віку (письмово).^ 4 курс


Модуль 4-1

НЕ 4-1-7 Самостійна робота

 1. Навести приклади (письмово) вибраних змагальних, спеціально-підготовчих і загальнопідготовчих засобів тренування у спортивній гімнастиці.

 2. Засвоїти методику визначення зовнішніх ознак стомлення юних гімнастів і способи регулювання навантажень у процесі навчально-тренувальних занять.


Модуль 4-2

НЕ 4-2-6 Самостійна робота

 1. Розробити сценарний план масових гімнастичних виступів, присвячених відкриттю шкільної спартакіади (вересень – жовтень).

 2. Скласти комплекс вільних вправ (ЗРВ + акробатика) для масових гімнастичних виступів учнів старших класів – 4 вправи на 16 підраховувань кожна.


Модуль 4-3

НЕ 4-3-7 Самостійна робота

 1. Вивчити особливості занять гімнастичними вправами з особами похилого віку.

 2. Навести приклади стройових вправ, ЗРВ, безопорних стрибків та акробатичних вправ, які доцільно рекомендувати до вивчення на заняттях з фізичного виховання в дошкільних освітніх закладах.

 3. Засвоїти особливості методики занять ЗРВ з жінками.

 4. Скласти комплекс стройових вправ для урочистого параду відкриття гімнастичного свята (орієнтоване шикування учасників – квадрат 10х10).

 5. Скласти комплекс ЗРВ з шестами для масових гімнастичних виступів (4 учасники на один шест).

 6. Скласти комплекс вправ на нестандартних гімнастичних приладах для масових гімнастичних виступів.

 7. Скласти комплекс акробатичних вправ (на гімнастичному килимі - 12х12 м) для масових гімнастичних виступів юнаків – учнів старших класів (16 учасників).

 8. Скласти вільні вправи (на частині футбольного поля – 30х50 м) для масових виступів гімнастів юнацьких розрядів (30 учасників).^ 5 курс


Модуль 5-1

НЕ 5-1-5 Самостійна робота

 1. Скласти перелік рекомендованої літератури щодо висвітлення питань методики навчання та техніки виконання програмних елементів гімнастичного багатоборства з дотриманням вимог до оформлення бібліографії.


Модуль 5-2

НЕ 5-2-2 Самостійна робота

    1. На підставі аналізу індивідуального рівня технічної підготовленості скласти перелік вправ на гімнастичних приладах, о/с та акробатичних вправ, які доцільно включити до змагальних індивідуальних програм гімнастичного багатоборства.Автор – Чорноштан А. Г., доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка


Схожі:

Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота iconДенне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання
Контрольні питання до змісту модулів модульної програми з дисципліни «Гімнастика з методикою викладання»
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота iconДенне відділення) 1 курс Модуль 1-5 Стройові вправи не-1-5-5 Навчально-педагогічна практика (моделювання професійної діяльності)
Не-1-5-5-1 Навчальна практика щодо виконання обов’язків чергового у групі (оцінювання за п’ятибальною шкалою)
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота iconДокументи
1. /6 курс МП/модуль 3/гастроентеролог_я 6 курс/Diarejn. s-m 6 mod3.doc
2. /6...

Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова
Самостійна робота (виконання домашніх завдань, робота в читальнім залі бібліотеки)
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота iconСамостійна робота
Змістовий модуль №1. Рисунок тіл обертання та геометричних тіл з плоскими гранями
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота iconРобоча програма з навчального курсу «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІI курсу, спеціальність початкові класи та англійська мова (за вимогами ects)
Самостійна робота (виконання домашніх завдань, робота в читальнім залі бібліотеки)
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота iconСамостійна робота студентів Напряму підготовки «Соціальна педагогіка» Англійська мова. Викладач – Нестер І.І
Самостійна робота студентів – це вид навчальної діяльності студентів, який передбачає їх самостійне навчання в позаурочний час. У...
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота iconДокументи
1. /протоколи 6 курс/Модуль 3 рос/Ведение больного со стабильной стенокардией.doc
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота iconНаціональний авіаційний університет
Курс 3, 4 Семестр 6, 7 Лекції 52 години Диф залік 6 семестр Лабораторні заняття 35 годин Екзамен 7 семестр Індивідуальна робота 5...
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота iconКерівник відділу з навчальної роботи Денне відділення

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи