Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"спорт\" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання icon

Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Скачати 42.37 Kb.
НазваПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Дата03.08.2012
Розмір42.37 Kb.
ТипДокументи

Питання до державного іспиту

з теорії і методики фізичного виховання

для студентів 4 курсу заочної форми навчання

Інституту фізичного виховання і спорту

спеціальності "спорт"


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 1. Предмет теорії фізичного виховання (до яких наук відноситься; що вивчає; в чому виявляється взаємозв’язок з методикою фізичного виховання).

 2. Дати характеристику системам наук, які вивчають фізичне виховання, та знайти у них місце теорії фізичного виховання.

 3. Причини виникнення та розвитку фізичного виховання.

 4. Визначення понять: фізичний розвиток, фізичне виховання, фізична підготовка, фізичне вдосконалення, фізична освіта, спорт, система фізичного виховання.

 5. Мета й завдання фізичного виховання в Україні. Дати характеристику освітніх, оздоровчих, розвиваючих та виховних завдань.

 6. Основи системи фізичного виховання: ідеологічні, науково-методичні, правові, програмно-нормативні, організаційні.

 7. Основні напрямки системи фізичного виховання: загальна фізична підготовка, професійно-прикладна фізична підготовка, фізична підготовка зі спортивної направленості, лікувально-профілактична.

 8. Соціально-педагогічні принципи системи фізичного виховання: всебічного гармонійного розвитку особистості, зв’язку з трудовою та збройною практикою, оздоровчої направленості.

 9. Визначити поняття: основи техніки, деталі техніки, індивідуалізація техніки, типова та персональна індивідуалізація, фази фізичних вправ.

 10. Значення і характерні ознаки педагогічної класифікації фізичних вправ.

 11. Загальна характеристика техніки фізичних вправ.

 12. Природні сили та гігієнічні фактори як засоби фізичного виховання.

 13. Визначити поняття: метод, методичний прийом, методика. Яке з цих понять ширше і чому?

 14. Дати характеристику методам навчання руховим діям: метод розучування в цілому та метод розучування по частинам. В чому ви бачите позитивні та негативні моменти цих методів?

 15. Характерні риси ігрового і змагального методів. Дати характеристику.

 16. Характеристика словесних методів.

 17. Дати характеристику методам наочності: зорової, наочності, слухової наочності, рухової наочності, термінової інформації.

 18. Рухові вміння: значення, характеристика, ознаки.

 19. Рухова навичка: значення, характеристика, ознаки.

 20. Характеристика рухового вміння вищого порядку.

 21. Дати характеристику етапу початкового вивчення рухової дії.

 22. Дати характеристику етапу поглибленого вивчення рухової дії.

 23. Дати характеристику етапу закріплення і вдосконалення рухової дії.

 24. Характеристика координаційних здібностей (поняття про спритність, засоби і методи виховання, вікові особливості розвитку).

 25. Сила і методика її виховання (педагогічна і фізіологічна характеристика, завдання, засоби, методи, вікові особливості).

 26. Гнучкість і методика її виховання.

 27. Швидкість і методика її виховання.

 28. Витривалість і методика її виховання.

 29. Взаємозв’язок фізичного виховання з трудовим, моральним і розумовим вихованням.

 30. Особливості виховання знань на уроках фізичної культури.^ РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП

НАСЕЛЕННЯ

 1. Значення ігрової картки на уроці фізичної культури. Дати схему складання ігрової картки.

 2. Завдання, значення й характерні ознаки уроку фізичної культури в школі.

 3. Дати характеристику коловому способу організації діяльності школярів на уроці. Скласти модель уроку в схематичному зображенні з вказівкою видів вправ і місця вчителя.

 4. Значення навчальних нормативів у шкільній програмі. У чому виявляється їхній взаємозв’язок з державними тестами?

 5. Технологія визначення загальної й моторної щільності уроку фізичної культури.

 6. Значення й основне спрямування підготовки навчальної картки. З якою метою вона використовується на уроці?

 7. Які завдання вирішуються в процесі фізичного виховання школярів? Дати їм характеристику.

 8. Особливості 12-ти бальної системи оцінювання з предмету «Фізична культура»

 9. Методика розробки календарно-тематичного плану на півріччя. Характеристика кожної складової частини.

 10. Конспект уроку та його значення в плануванні навчального матеріалу. Скільки граф виділяється в структурі конспекту? Що пишеться в графі «Дозування»?

 11. Особливості структури уроку. Які елементи виділяються в структурі уроку?

 12. Методика розробки конспекту уроку. Що пишеться в графі «Зміст уроку»?

 13. Значення, завдання та особливості організації фізкультхвилинок у школі. У чому відмінності комплексів до уроків математики і малювання.

 14. Характеристика освітніх, оздоровчих, розвиваючих і виховних завдань, які вирішуються на уроці фізичної культури. Які вимоги ставляться до постановки цих завдань у конспекті уроку?

 15. Роль учителя фізичної культури в організації роботи з фізичного виховання.

 16. Дати характеристику позмінному засобу навчальної діяльності на уроці фізичної культури.

 17. Особливості організації діяльності школярів груповим способом.

 18. Значення й методика проведення пульсометрії уроку фізичної культури.

 19. Класифікація уроків фізичної культури. Види й типи уроків.

 20. Планування навчальної роботи в школі: значення, форми, етапи, вимоги.

 21. Дати характеристику фронтальному способу організації діяльності школярів.

 22. Значення, завдання й відмінні риси позакласної роботи в школі.

 23. Зробити перелік й дати характеристику формам фізичного виховання в школі.

 24. Форми організації фізичного виховання в позашкільних установах.

 25. Урок фізичної культури. Значення, завдання й методика проведення підготовчої частини уроку фізичної культури в залежності від віку учнів.

 26. Значення й особливості організації діяльності школярів позмінним і індивідуальним засобами.

 27. Особливості формування знань на уроках фізичної культури.

 28. Мета та завдання позакласних фізкультурно-оздоровчих засобів.

 29. Дати характеристику формам позакласної роботи в школі.

 30. Мета й завдання фізичного виховання школярів спеціальної медичної групи.
Схожі:

Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"спорт\" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"спорт\" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання iconПитання до самостійної роботи для студентів ІV курсу Інституту фізичного виховання І спорту Спеціальність «Фізичне виховання»
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"спорт\" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання iconФакультет фізичного виховання та спорту
Дисципліна «Теорія І методика фізичного виховання» є основною І профілюючою в навчальному плані підготовки фахівців з фізичного виховання...
Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"спорт\" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання iconПитання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі
Значення, завдання й особливості організації фізкультурних хвилинок у школі. Складіть комплекси фізкультурних хвилинок для уроків...
Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"спорт\" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма іспиту складається з питань теорії І методики фізичного виховання, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"спорт\" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09
Самостійна робота з курсу теорія та методика фізичного виховання, якові необхідно виконати письмово у формі відповідей на запитання...
Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"спорт\" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання iconСистема фізичного виховання (ФВ) як поняття теорії фізичного виховання
Сучасний стан та перспективи реформування національної системи фізичного виховання в україні
Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"спорт\" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання iconПрограма співбесіди з теорії та методики фізичного виховання
Програма складена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для студентів спеціальності: «Педагогіка І методика середньої освіти....
Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"спорт\" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання iconФакультет фізичного виховання та спорту
Тести складені на основі програмного матеріалу курсу “Теорія та методика фізичного виховання”, запланованого для вивчення студентами...
Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"спорт\" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи