Питання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"фізичне виховання\" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі icon

Питання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі
Скачати 70.04 Kb.
НазваПитання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі
Дата03.08.2012
Розмір70.04 Kb.
ТипДокументи

Питання до державного іспиту

для студентів 5 курсу заочної форми навчання

Інституту фізичного виховання і спорту

спеціальності "фізичне виховання"

Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі

 1. Значення та завдання фізкультурно-оздоровчих заходів в загальноосвітній школі.

 2. Методика організації і проведення гімнастики до навчальних занять у школі.

 3. Значення, завдання й особливості організації фізкультурних хвилинок у школі. Складіть комплекси фізкультурних хвилинок для уроків математики та малювання.

 4. Характеристика фізкультурної паузи. У чому різниця між фізкультурними хвилинками та фізкультурними паузами?

 5. Особливості організації та проведення рухливої перерви. Скласти план рухливої перерви для учнів 5-7 класів.

 6. Методика проведення фізкультурних занять у групі подовженого дня.

 7. Значення, завдання й характерні риси позакласної роботи в школі.

 8. Форми організації позакласної роботи в школі.

 9. Яку роль відіграє Положення про змагання у процесі організації та проведення спортивних змагань у школі? Які питання треба передбачити при складанні цього документа?

 10. Шкільний колектив фізичної культури.

 11. Особливості проведення занять у спортивних секціях загальноосвітньої школи. Скласти розклад занять у шкільних спортивних секціях.

 12. Організація й проведення години здоров’я у школі.

 13. Особливості проведення занять у гуртках фізичної культури та групах загальної фізичної підготовки.

 14. Виховання у школярів інтересу до самостійних занять фізичними вправами.

 15. Вироблення знань, вмінь і навичок в учнів різного шкільного віку працювати самостійно.

 16. Залучення учнів до самостійних занять фізичними вправами.

 17. Дати характеристику некласифікаційним змаганням школярів у системі позакласної роботи з фізичного виховання.

 18. Значення й завдання шкільних змагань. Розробити форму заявки для участі у шкільних змаганнях.

 19. Значення й характеристика фізкультурно-спортивних свят у школі.

 20. Розробити положення для проведення шкільних змагань з легкої атлетики.

 21. Педагогічне керівництво позакласною роботою школярів.

 22. Значення й завдання фізкультурно-спортивних свят. Скласти сценарний план проведення фізкультурно-спортивного свята (за вибором студента).

 23. Організація та проведення Днів здоров’я у загальноосвітній школі.

 24. Значення й завдання позашкільної роботи.

 25. Форми організації позашкільної роботи з учнями.

 26. Загальна характеристика фізичного виховання учнів поза школою.

 27. Характеристика роботи в ДЮСШ.

 28. Значення та завдання фізичного виховання школярів в літніх таборах відпочинку.

 29. Охарактеризувати форми фізичного виховання в літніх таборах відпочинку.

 30. Особливості занять з фізичного виховання за місцем проживання.

 31. Роль сім'ї у фізичному вихованні дітей.

 32. Індивідуальні самостійні заняття фізичними вправами.

 33. Педагогічне керівництво позакласною роботою в школі.

 34. Роль педагогічного колективу у розв’язанні завдань фізичного виховання учнів.

 35. Просвітницька діяльність вчителя фізичної культури у системі фізичного виховання.

 36. Підготовка фізкультурного активу вчителем фізичного виховання.

 37. Педагогічна майстерність та педагогічна техніка вчителя фізичного виховання.

 38. Педагогічні функції й педагогічні вміння вчителя фізичної культури.

 39. Попередження травматизму на заняттях фізичною культурою в школі.

 40. Учитель фізичної культури як дослідник.

Розділ ІІ. Спорт та спортивна підготовка.


 1. Яка мета занять спортом? Як Ви розумієте спорт у вузькому й широкому понятті?

 2. Сутність масового спорту і спорту вищих досягнень?

 3. Які функції виконує спорт у сучасному суспільстві?

 4. Класифікація видів спорту.

 5. Організаційні основи спорту. Яке значення мають правила змагань, положення, календар змагань?

 6. Спорт та сучасна загальноосвітня школа. Загальна характеристика системи спортивної підготовки.

 7. Що Ви розумієте під термінами: спортивна орієнтація і спортивний добір. Дати характеристику.

 8. На які етапи розподіляється багаторічний процес занять спортом? Дати характеристику кожному етапу.

 9. Визначити завдання та зміст роботи в підготовчому, змагальному та перехідному періодах.

 10. Завдання, зміст та тривалість основних етапів у структурі багаторічної тренувальної роботи?

 11. Особливості фізичної підготовки в спорті (на прикладі спортивної спеціалізації студента).

 12. Особливості тактичної підготовки в спорті (на прикладі спортивної спеціалізації студента).

 13. Особливості психологічної підготовки в спорті (на прикладі спортивної спеціалізації студента).

 14. Особливості технічної підготовки в спорті (на прикладі спортивної спеціалізації студента).

 15. Особливості інтегральної підготовки в спорті (на прикладі спортивної спеціалізації студента).

 16. Особливості спортивного добору й підготовки на різних етапах багаторічного тренувального процесу.

 17. Що таке спортивне тренування? Як Ви розумієте термін “спортивна форма”, “тренованість” (загальна та спеціальна)?

 18. Змагання – генеральний атрибут спорту.

 19. Сутність спортивних змагань та їх соціальне значення.

 20. Сутність поняття “тестування”? Які тести Ви можете використовувати у своїй спортивній спеціальності для визначення рівня загальної та спеціальної підготовки?

 21. Охарактеризувати засоби спортивного тренування.

 22. На основі яких принципів будується спортивне тренування?

 23. Які методи ви будете використовувати в спортивному тренуванні?

 24. Яку роль має навантаження у процесі спортивного тренування. Дати характеристику.

 25. Характеристика етапу попередньої підготовки (з багаторічної підготовки).

 26. Особливості тренувального заняття як основної форми спортивної підготовки.

 27. Характеристика мікроциклів тренування.

 28. Характеристика мезоциклів тренування.

 29. Характеристика макроциклів тренування.

 30. Особливості проведення занять в ДЮСШ.

 31. Особливості спортивної підготовки дітей.

 32. Характеристика сенситивних періодів розвитку фізичних якостей та їх значення для занять спортом.

 33. Охарактеризувати основні сторони підготовки спортсмена.

 34. Спортивне тренування як багаторічний процес.

 35. Охарактеризуйте функції, що виконує той вид спорту, яким Ви займаєтесь?

 36. Характеристика фізичної якості – швидкості. Методика її розвитку у спортивній спеціалізації студента.

 37. Характеристика фізичної якості – спритності. Методика її розвитку у спортивній спеціалізації студента.

 38. Характеристика фізичної якості – гнучкості. Методика її розвитку у спортивній спеціалізації студента.

 39. Характеристика фізичної якості – витривалості. Методика її розвитку у спортивній спеціалізації студента.

 40. Характеристика фізичної якості – сили. Методика її розвитку у спортивній спеціалізації студента.

Розділ ІІІ. Методика проведення уроків фізичної культури

 1. Охарактеризувати форми фізичного виховання у школі.

 2. Методика підготовки вчителя до уроку фізичної культури.

 3. Структура та особливості навчальної програми з фізичної культури школярів.

 4. Характеристика змісту варіативного модулю «Баскетбол» шкільної програми з фізичної культури (5-9 класи).

 5. Характеристика змісту варіативного модулю «Волейбол» шкільної програми з фізичної культури (5-9 класи).

 6. Характеристика змісту варіативного модулю «Футбол» шкільної програми з фізичної культури (5-9 класи).

 7. Характеристика змісту варіативного модулю «Гімнастика» шкільної програми з фізичної культури (5-9 класи).

 8. Характеристика змісту варіативного модулю «Легка атлетика» шкільної програми з фізичної культури (5-9 класи).

 9. Характеристика освітніх, оздоровчих і виховних завдань у фізичному вихованні школярів.

 10. Особливості формування знань на уроках фізичної культури.

 11. Щільність уроку фізичної культури (поняття, види, методи визначення).

 12. Значення й характерні ознаки уроку фізичної культури, як основної форми фізичного виховання школярів.

 13. Скільки частин виділяється в структурі уроку фізичної культури? Дати характеристику заключній частині уроку.

 14. Скільки частин виділяється в структурі уроку фізичної культури? Дати характеристику підготовчій частині уроку.

 15. Скільки частин виділяється в структурі уроку фізичної культури? Дати характеристику основній частині уроку.

 16. Значення й основна спрямованість підготовки навчальної картки. З якою метою вона використовується на уроці?

 17. Особливості складання ігрової картки до уроку фізичної культури.

 18. Дозування навантаження на уроці. Методика здійснення контролю за навантаженням.

 19. Методичні прийоми активізації діяльності учнів на уроці фізичної культури.

 20. Методика і значення педагогічних спостережень протягом уроку фізичної культури.

 21. Особливості організації діяльності школярів груповим способом.

 22. Сутність фронтального способу організації діяльності школярів.

 23. Значення і методика проведення пульсометрії уроку фізичної культури.

 24. Мета та завдання фізичного виховання школярів спеціальної медичної групи.

 25. Особливості застосування страховки й фізичної допомоги на уроках фізичної культури.

 26. Сутність колового способу організації навчальної діяльності учнів на уроці фізичної культури.

 27. Домашні завдання з фізичної культури.

 28. Планування навчальної роботи в школі, значення, форми, етапи, вимоги.

 29. Назвіть документи планування навчального матеріалу з фізичної культури в школі. Яка послідовність у складанні планів, на Ваш погляд, найбільш раціональна.

 30. Яке значення має конспект уроку в плануванні навчального матеріалу? Скільки граф виділяється в структурі конспекту? Що пишеться в графі “Дозування”?

 31. Які вимоги висуваються до формулювання завдань у конспекті уроку фізичної культури.

 32. Обґрунтувати методику складання конспекту уроку фізичної культури. Які вимоги ставляться до розробки титульної сторінки конспекту?

 33. Методика складання конспекту уроку. Вимоги до розробки змісту графи “Організаційні вказівки”.

 34. Методика складання конспекту уроку. Вимоги до розробки змісту графи “Методичні вказівки”.

 35. Методика розробки календарно-тематичного плану на семестр. Характеристика кожної складової частини.

 36. Особливості 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень школярів з фізичної культури.

 37. Сутність контролю, оцінки й обліку успішності школярів з фізичної культури.

 38. Що є предметом оцінки у фізичній культурі? Яке значення оцінки?

 39. Методи перевірки рухових умінь, навичок, знань, домашніх завдань.

 40. Критерії оцінки знань, умінь і навичок школярів.
Схожі:

Питання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"фізичне виховання\" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Питання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"фізичне виховання\" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Питання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"фізичне виховання\" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі iconПитання до самостійної роботи для студентів ІV курсу Інституту фізичного виховання І спорту Спеціальність «Фізичне виховання»
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Питання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"фізичне виховання\" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі iconРобоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: "Фізичне виховання І спортивно-масова робота "
Міністерства Освіти та Науки України №43 від 02. 02. 2001 р. І структурної програми навчального курсу «вища освіта україни І болонський...
Питання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"фізичне виховання\" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі iconПитання для самостійної роботи з дисципліни «спортивні ігри з методикою викладання (розділ «гандбол»)». Для студентів 2-го курсу, спеціальностей «фізичне виховання», «спорт»
Висвітлити значення І місце спортивної гри гандбол в державній системі фізичного виховання
Питання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"фізичне виховання\" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз
Скласти анотацію на статтю Богініч О. Л. Оздоровча педагогіка. // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – С. 18-19
Питання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"фізичне виховання\" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі iconФакультет фізичного виховання та спорту
Тести складені на основі програмного матеріалу курсу “Теорія та методика фізичного виховання”, запланованого для вивчення студентами...
Питання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"фізичне виховання\" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма іспиту складається з питань теорії І методики фізичного виховання, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Питання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"фізичне виховання\" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі iconОсвітньо-кваліфікаційні рівні, напрями підготовки та спеціальності в національному університеті фізичного виховання І спорту готують фахівців галузі знань «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини»
Студенти денної та заочної форми навчання отримують освітньо-кваліфікаційних рівні бакалавра та магістра за наступними напрямами...
Питання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності \"фізичне виховання\" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі iconОсвітньо-кваліфікаційні рівні, напрями підготовки та спеціальності в національному університеті фізичного виховання І спорту готують фахівців галузі знань «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини»
Студенти денної та заочної форми навчання отримують освітньо-кваліфікаційних рівні бакалавра та магістра за наступними напрямами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи