Назва курсу. „Основи юнацького спорту” Форма(-и) навчання icon

Назва курсу. „Основи юнацького спорту” Форма(-и) навчання
Скачати 262.09 Kb.
НазваНазва курсу. „Основи юнацького спорту” Форма(-и) навчання
Дата03.08.2012
Розмір262.09 Kb.
ТипДокументи


 1. Назва курсу.

„Основи юнацького спорту”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт.

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14).

 1. Зміст самостійної роботи.

^ Питання для самостійної роботи

Функціонування системи дитячого і юнацького спорту

Визначення спортивних здатностей й обдарованості

Виховання й навчання юного спортсмена

Основи вікової періодизації загальної величини тренувальних навантажень

Денний режим і харчування

Загартовування організму

Психорегуляція

Підготовка реферату з описанням методики підготовки юних спортсменів в обраному виді спорту
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л. В. Волков. – К. : Олимпийская литература, 2002. – 294 с.

 2. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 394 с.

 3. Максименко Г. Н. Оптимизация подготовки юных спортсменов в легкоатлетическом десятиборье / Г. Н. Максименко. – Луганск : Альма-матер, 2006. – 173 с.

 4. Минаев Б. Н. Основы методики физического воспитания школьников / Б. Н. Минаев, Б. М. Шиян – М. : Просвещение, 1989. – 221 с.

 5. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М. Я. Набатниковой. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 180 с.

 6. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 7. Теорія і методика фізичного виховання/ Під ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 1 – К. : Олімпійська література, 2008. – 392 с.

 8. Теорія і методика фізичного виховання/ Під ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 2 – К. : Олімпійська література, 2008. – 368 с.

 9. Филин В. П. Основы юношеского спорта / В. П. Филин, Н. А. Фомин. – М. : „Физкультура и спорт”, 1980. – 255 с.

 10. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта / В. П. Филин. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 128 с.


Додаткова навчальна література

 1. Кличко Вл. Бокс : многоэтапный контроль базовой подготовленности / Вл. Кличко. – К. : Нора-принт, 2000. – 70 с.

 2. Коротков И. М. Подвижные игры в занятиях спортом / И. М. Коротков. – М. : Физкультура и спорт, 1971. – 120 с.

 3. Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 232 с.

 4. Накутний І. Д. Ігри в легкій атлетиці / І. Д. Накутний. – К. : Здоров’я, 1974. – 142 с.

 5. Онопрієнко В. І. Ігри та розваги на воді / В. І. Онопрієнко. – К. : Здоров’я, 1977. – 104 с.

 6. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Л. П. Сергієнко. – К. : Олімпійська література, 2000. – 438 с.
1. Назва курсу.

„Основи юнацького спорту”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт.

^ 2. Рік (роки) навчання.

2-й

3. Семестр / семестри.

3

^ 4. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

5. Зміст самостійної роботи.

^ Питання для самостійної роботи

Вікові особливості періодизації тренувальних навантажень виборчої спрямованості

Планування тренувальних навантажень різної спрямованості з урахуванням віку, статі й фізичного розвитку

Методика організації занять юного спортсмена

Контроль і корекція спортивної підготовки

Психофізіологічні передумови розвитку спортивних здатностей.

Тип нервової системи і його значення в процесі занять спортом.

Спортивні здатності різних типологічних груп

Підготовка реферату з описанням методики підготовки юних спортсменів в обраному виді спорту
^ 6. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л. В. Волков. – К. : Олимпийская литература, 2002. – 294 с.

  2. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 394 с.

  3. Максименко Г. Н. Оптимизация подготовки юных спортсменов в легкоатлетическом десятиборье / Г. Н. Максименко. – Луганск : Альма-матер, 2006. – 173 с.

  4. Минаев Б. Н. Основы методики физического воспитания школьников / Б. Н. Минаев, Б. М. Шиян. – М. : Просвещение, 1989. – 221 с.

  5. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М. Я. Набатниковой. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 180 с.

  6. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

  7. Теорія і методика фізичного виховання/ Під ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 1 – К. : Олімпійська література, 2008. – 392 с.

  8. Теорія і методика фізичного виховання/ Під ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 2 – К. : Олімпійська література, 2008. – 368 с.

  9. Филин В. П. Основы юношеского спорта / В. П. Филин, Н. А. Фомин. – М. : „Физкультура и спорт”, 1980. – 255 с.

  10. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта / В. П. Филин. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 128 с.


Додаткова навчальна література

 1. Кличко Вл. Бокс : многоэтапный контроль базовой подготовленности / Вл. Кличко. – К. : Нора-принт, 2000. – 70 с.

 2. Коротков И. М. Подвижные игры в занятиях спортом / И. М. Коротков. – М. : Физкультура и спорт, 1971. – 120 с.

 3. Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 232 с.

 4. Накутний І. Д. Ігри в легкій атлетиці / І. Д. Накутний. – К. : Здоров’я, 1974. – 142 с.

 5. Онопрієнко В. І. Ігри та розваги на воді / В. І. Онопрієнко. – К. : Здоров’я, 1977. – 104 с.

 6. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Л. П. Сергієнко. – К. : Олімпійська література, 2000. – 438 с.
^ 1. Назва курсу.

„Теорія і методика спортивного тренування”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт.

^ 2. Рік (роки) навчання.

3-й

3. Семестр / семестри.

5

^ 4. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

5. Зміст самостійної роботи.

^ Питання для самостійної роботи

Швидкісні здатності й методика їхнього розвитку

Гнучкість і методика її вдосконалювання

Сила й силова підготовка

Розвиток максимальної сили

Розвиток швидкісної сили

Розвиток силової витривалості

Координація й методика її вдосконалювання

Витривалість і методика її вдосконалювання

Підготовка реферату щодо розвитку окремої фізичної якості у спортсменів в обраному виді спорту
^ 6. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания / Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, З. Н. Вяткина и др. – М. : Просвещение, 1990. – 287 с.

 2. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте : Монография / В. Н. Волков. – Челябинск : Факел, 2000. – 252 с.

 3. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика) : Навч. пociбник / Г. М. Максименко. – К. : Вища шк., 1992. – 294 с.

 4. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 5. Платонов В. М. Фізична підготовка спортсменів / В. М. Платонов, М. М. Булатова. – Київ : Олімпійська література, 1995. – 320 с.

 6. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

 7. Платонов В. Н. Олимпийский спорт : Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К. : Олимпийская литература, 1994. – Кн. 1. – 496 с.

 8. Платонов В. Н. Олимпийский спорт : Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К. : Олимпийская литература, 1994. – Кн. 2. – 384 с.

 9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 10. Теорія і методика фізичного виховання / Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 1. – К. : Олімпійська література, 2008. – 392 с.

 11. Теорія і методика фізичного виховання / Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 2. – К. : Олімпійська література, 2008. – 368 с.

 12. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта : Учеб. пособ. для ин-тов и техникумов физ. культ. / В. П. Филин. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 127 с.


Додаткова навчальна література

 1. Бутин И. М. Лыжный спорт / И. М. Бутин. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с.

 2. Глазирін І. Д. Плавання : навчальний посібник / І. Д. Глазирін. – К. : Кондор, 2006. – 502 с.

 3. Латышевич Л. А. Гандбол / Л. А. Латышевич, Ф. Л. Лебедь, А. А. Основа, В. Г. Ткачук. – К. : Рад. шк., 1989. – 128 с.

 4. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 394 с.

 5. Максименко И. Г. Основы отбора, обучения и тренировки футболистов / И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 424 с.

 6. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2000. – 495 с.

 7. Поплавський Л. Ю. Баскетбол / Л. Ю. Поплавський. – К. : Олімпійська література, 2004. – 407 с.

 8. Савченко В. Г. Основы психологии современного бокса : Учеб. пособие / В. Г. Савченко. – Дніпропетровськ : «Пороги», 1996. – 140 с.

 9. Севастьянов Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 496 с.

 10. Филимонов В. И. Бокс. Спортивно-техническая и физическая подготовка / В. И. Филимонов. – М. : «ИНСАН», 2000. – 432 с.
^ 1. Назва курсу.

„Теорія і методика спортивного тренування”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт.

^ 2. Рік (роки) навчання.

3-й

3. Семестр / семестри.

6

^ 4. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

5. Зміст самостійної роботи.

^ Питання для самостійної роботи

Структура багаторічного процесу спортивного вдосконалювання

Основні напрямки інтенсифікації підготовки в процесі багаторічного вдосконалювання

Динаміка навантажень і співвідношення роботи різної переважної спрямованості в процесі багаторічного вдосконалювання

Побудова підготовки в олімпійський (чотирирічних) циклах

Побудова підготовки спортсменів протягом року

Побудова програм занять

Побудова програм мікроциклів

Побудова програм мезоциклів

Підготовка реферату щодо розвитку окремої фізичної якості у спортсменів в обраному виді спорту
^ 6 Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания / Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, З. Н. Вяткина и др. – М. : Просвещение, 1990. – 287 с.

 2. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте : Монография / В. Н. Волков. – Челябинск : Факел, 2000. – 252 с.

 3. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика) : Навч. пociбник / Г. М. Максименко. – К. : Вища шк., 1992. – 294 с.

 4. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 5. Платонов В. М. Фізична підготовка спортсменів / В. М. Платонов, М. М. Булатова. – Київ : Олімпійська література, 1995. – 320 с.

 6. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

 7. Платонов В. Н. Олимпийский спорт : Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К. : Олимпийская литература, 1994. – Кн. 1. – 496 с.

 8. Платонов В. Н. Олимпийский спорт : Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К. : Олимпийская литература, 1994. – Кн. 2. – 384 с.

 9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 10. Теорія і методика фізичного виховання / Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 1. – К. : Олімпійська література, 2008. – 392 с.

 11. Теорія і методика фізичного виховання / Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 2. – К. : Олімпійська література, 2008. – 368 с.

 12. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта : Учеб. пособ. для ин-тов и техникумов физ. культ. / В. П. Филин. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 127 с.


Додаткова навчальна література

 1. Бутин И. М. Лыжный спорт / И. М. Бутин. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с.

 2. Глазирін І. Д. Плавання : навчальний посібник / І. Д. Глазирін. – К. : Кондор, 2006. – 502 с.

 3. Латышевич Л. А. Гандбол / Л. А. Латышевич, Ф. Л. Лебедь, А. А. Основа, В. Г. Ткачук. – К. : Рад. шк., 1989. – 128 с.

 4. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 394 с.

 5. Максименко И. Г. Основы отбора, обучения и тренировки футболистов / И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 424 с.

 6. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2000. – 495 с.

 7. Поплавський Л. Ю. Баскетбол / Л. Ю. Поплавський. – К. : Олімпійська література, 2004. – 407 с.

 8. Савченко В. Г. Основы психологии современного бокса : Учеб. пособие / В. Г. Савченко. – Дніпропетровськ : «Пороги», 1996. – 140 с.

 9. Севастьянов Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 496 с.

 10. Филимонов В. И. Бокс. Спортивно-техническая и физическая подготовка / В. И. Филимонов. – М. : «ИНСАН», 2000. – 432 с.
^ 1. Назва курсу.

„Теорія і методика олімпійського спорту”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт.

^ 2. Рік (роки) навчання.

4-й

3. Семестр / семестри.

7

^ 4. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

5. Зміст самостійної роботи.

^ Питання для самостійної роботи

Принципи, структура й функціонування олімпійського спорту

Структура Міжнародного олімпійського комітету

Національні олімпійські комітети й міжнародні спортивні федерації

Аматорський і професійний олімпійський спорт

Президенти міжнародного олімпійського комітету і їхня роль у розвитку олімпійського спорту

Олімпійський рух у різних країнах

Олімпійська підготовка національних команд у різні періоди

Боротьба із застосуванням допінгу в спорті

Взаємозв’язок олімпійського спорту й засобів масової інформації

Професійні й морально-етичні проблеми в діяльності засобів масової інформації

Небезпека, що підстерігає спортсмена

Загальна характеристика видів спорту

Аналіз періодів Ігор Олімпіад

Характеристика видів спорту, представлених у програмах зимових олімпійських ігор

Циклічні види спорту.

Швидкісний біг на ковзанах

Лижні перегони

Шорт-трек

Швидкісно-силові види спорту.

Стрибки на лижах із трампліна

Складнокоординаційні види спорту. Бобслей

Гірськолижний спорт

Санний спорт

Фігурне катання на ковзанах

Фрістайл

Спортивні ігри. Кьорлінг

Хокей на льоду (хокей із шайбою)

Багатоборства й комбіновані види. Біатлон

Лижне двоєборство

Підготовка реферату з характеристикою обраного виду спорту
^ 6. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания / Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, З. Н. Вяткина и др. – М. : Просвещение, 1990. – 287 с.

 2. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте : Монография / В. Н. Волков. – Челябинск : Факел, 2000. – 252 с.

 3. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика) : Навч. пociбник / Г. М. Максименко. – К. : Вища шк., 1992. – 294 с.

 4. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 5. Платонов В. М. Фізична підготовка спортсменів / В. М. Платонов, М. М. Булатова. – Київ : Олімпійська література, 1995. – 320 с.

 6. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

 7. Платонов В. Н. Олимпийский спорт : Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К. : Олимпийская литература, 1994. – Кн. 1. – 496 с.

 8. Платонов В. Н. Олимпийский спорт : Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К. : Олимпийская литература, 1994. – Кн. 2. – 384 с.

 9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 10. Теорія і методика фізичного виховання / Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 1. – К. : Олімпійська література, 2008. – 392 с.

 11. Теорія і методика фізичного виховання / Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 2. – К. : Олімпійська література, 2008. – 368 с.

 12. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта : Учеб. пособ. для ин-тов и техникумов физ. культ. / В. П. Филин. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 127 с.


Додаткова навчальна література

 1. Бутин И. М. Лыжный спорт / И. М. Бутин. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с.

 2. Глазирін І. Д. Плавання : навчальний посібник / І. Д. Глазирін. – К. : Кондор, 2006. – 502 с.

 3. Латышевич Л. А. Гандбол / Л. А. Латышевич, Ф. Л. Лебедь, А. А. Основа, В. Г. Ткачук. – К. : Рад. шк., 1989. – 128 с.

 4. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 394 с.

 5. Максименко И. Г. Основы отбора, обучения и тренировки футболистов / И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 424 с.

 6. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2000. – 495 с.

 7. Поплавський Л. Ю. Баскетбол / Л. Ю. Поплавський. – К. : Олімпійська література, 2004. – 407 с.

 8. Савченко В. Г. Основы психологии современного бокса : Учеб. пособие / В. Г. Савченко. – Дніпропетровськ : «Пороги», 1996. – 140 с.

 9. Севастьянов Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 496 с.

 10. Филимонов В. И. Бокс. Спортивно-техническая и физическая подготовка / В. И. Филимонов. – М. : «ИНСАН», 2000. – 432 с.
^ 1. Назва курсу.

„Теорія і методика олімпійського спорту”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт.

^ 2. Рік (роки) навчання.

4-й

3. Семестр / семестри.

8

^ 4. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

5. Зміст самостійної роботи.

^ Питання для самостійної роботи

Діяльність Міжнародного олімпійського комітету

Соціально-політичні й правові аспекти сучасного спорту

Економічні основи олімпійського спорту

Олімпійський спорт і масовий спорт

Ігри XXV Олімпіади в Барселоні (1992 р.)

Ігри XXVI Олімпіади в Атланті (1996 р.)

Спортивні споруди й охорона навколишнього середовища в олімпійському спорті

Характеристика видів спорту, представлених у програмах Ігор Олімпіад.

Циклічні види спорту. Велосипедний спорт.

Веслування академічне.

Веслування на байдарках і каное.

Гребний слалом.

Плавання.

Швидкісно-силові види спорту. Важка атлетика.

Складнокоординаційні види спорту. Спортивна гімнастика.

Художня гімнастика.

Кінний спорт.

Вітрильний спорт.

Стрибки у воду.

Синхронне плавання.

Стрільба з лука.

Стрільба кульова

Стрільба стендова.

Спортивні єдиноборства. Бокс.

Боротьба вільна.

Боротьба греко-римська.

Дзюдо.

Фехтування.

Спортивні ігри. Футбол.

Баскетбол.

Бейсбол і софтбол.

Водне поло.

Волейбол і пляжний волейбол.

Гандбол.

Бадмінтон. Теніс і настільний теніс.

Хокей на траві.

Багатоборство. Сучасне п’ятиборство.

Підготовка реферату з характеристикою обраного виду спорту
^ 6. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания / Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, З. Н. Вяткина и др. – М. : Просвещение, 1990. – 287 с.

 2. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте : Монография / В. Н. Волков. – Челябинск : Факел, 2000. – 252 с.

 3. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика) : Навч. пociбник / Г. М. Максименко. – К. : Вища шк., 1992. – 294 с.

 4. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 5. Платонов В. М. Фізична підготовка спортсменів / В. М. Платонов, М. М. Булатова. – Київ : Олімпійська література, 1995. – 320 с.

 6. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

 7. Платонов В. Н. Олимпийский спорт : Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К. : Олимпийская литература, 1994. – Кн. 1. – 496 с.

 8. Платонов В. Н. Олимпийский спорт : Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К. : Олимпийская литература, 1994. – Кн. 2. – 384 с.

 9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 10. Теорія і методика фізичного виховання / Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 1. – К. : Олімпійська література, 2008. – 392 с.

 11. Теорія і методика фізичного виховання / Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 2. – К. : Олімпійська література, 2008. – 368 с.

 12. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта : Учеб. пособ. для ин-тов и техникумов физ. культ. / В. П. Филин. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 127 с.


Додаткова навчальна література

 1. Бутин И. М. Лыжный спорт / И. М. Бутин. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с.

 2. Глазирін І. Д. Плавання : навчальний посібник / І. Д. Глазирін. – К. : Кондор, 2006. – 502 с.

 3. Латышевич Л. А. Гандбол / Л. А. Латышевич, Ф. Л. Лебедь, А. А. Основа, В. Г. Ткачук. – К. : Рад. шк., 1989. – 128 с.

 4. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 394 с.

 5. Максименко И. Г. Основы отбора, обучения и тренировки футболистов / И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 424 с.

 6. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2000. – 495 с.

 7. Поплавський Л. Ю. Баскетбол / Л. Ю. Поплавський. – К. : Олімпійська література, 2004. – 407 с.

 8. Савченко В. Г. Основы психологии современного бокса : Учеб. пособие / В. Г. Савченко. – Дніпропетровськ : «Пороги», 1996. – 140 с.

 9. Севастьянов Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 496 с.

 10. Филимонов В. И. Бокс. Спортивно-техническая и физическая подготовка / В. И. Филимонов. – М. : «ИНСАН», 2000. – 432 с.
^ 1. Назва курсу.

„Загальна теорія підготовки спортсменів”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт.

^ 2. Рік (роки) навчання.

5-й

3. Семестр / семестри.

10

^ 4. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

5. Зміст самостійної роботи.

^ Питання для самостійної роботи

Формування загальної теорії підготовки спортсменів

Методологічні аспекти побудови теорії й сучасна система знань

Середньогір’я, високогір’я й штучна гіпоксія в системі підготовки спортсменів

Змагання й підготовка в умовах високих і низьких температур

Десинхронізація й ресінхронізація циркадних ритмів у спортсменів

Травматизм у спорті

Засоби відновлення й стимуляції працездатності в системі підготовки спортсменів

Харчування й харчові добавки в системі підготовки спортсменів

Допінг у спорті: історія, стан, перспективи

Матеріально-технічне забезпечення підготовки й змагань

Реферат на тему підготовки спортсменів національних команд інших країн з різних видів спорту
^ 6. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания / Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, З. Н. Вяткина и др. – М. : Просвещение, 1990. – 287 с.

 2. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте : Монография / В. Н. Волков. – Челябинск : Факел, 2000. – 252 с.

 3. Запорожанов В. А. Контроль в спортивной тренировке / В. А. Запорожанов. – Киев : Здоров’я, 1998. – 141 с.

 4. Круговий метод тренування на заняттях з фізичного виховання (ВНЗ) : Навч. посіб. / Т. І. Гаркавенко, З. Ю. Чочарай, Г. В. Данько, Т. Г.-Х. Чочарай. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 66 с.

 5. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 6. Максименко Г. М., Бочаров Т. П. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 394 с.

 7. Платонов В. М. Фізична підготовка спортсменів / В. М. Платонов, М. М. Булатова. – Київ : Олімпійська література, 1995. – 320 с.

 8. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 9. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

 10. Платонов В. Н. Олимпийский спорт : Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К. : Олимпийская литература, 1994. – Кн.1. – 496 с.

 11. Смирнов В. М. Физиология физического воспитания и спорта : Учебник / В. М. Смирнов, В. И. Дубровский. – М. : Владос, 2002. – 508 с.

 12. Филин В. П. Основы юношеского спорта / В. П. Филин, Н. А. Фомин. – М. : „Физкультура и спорт”, 1980. – 255 с.

 13. Энциклопедия Олимпийского спорта / Под общ. ред. В. Н. Платонова. Т. 2. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 583 с.


Додаткова навчальна література

 1. Батырев М. Спортивное питание / М. Батырев, Т. Батырева. – СПб. : Питер, 2005. – 144 с.

 2. Олешко В. Г. Силові види спорту : Підручник для вузів фізичного виховання і спорту / В. Г. Олешко. – К. : „Олімпійська література”, 1999. – 288 с.

 3. Шуменов В. М. Спортивная борьба. Учебник для студентов пед. учебн. заведений / В. М. Шуменов, Б. А. Подливаев. – М. : Просвещение, 1993. – 239 с.
^ 1. Назва курсу.

„Основи наукових досліджень”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт, Фізичне виховання.

^ 2. Рік (роки) навчання.

5-й

3. Семестр / семестри.

9

^ 4. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

5. Зміст самостійної роботи.

^ Питання для самостійної роботи

Основні поняття наукової діяльності

Наука як продуктивна сила

Інформаційна база наукових досліджень

Основні положення наукової методології

Формування вченого як особистості та режим його праці

Організація наукового дослідження

Спеціальні методи досліджень

Підготовка реферату з використання різноманітних методів досліджень в обраному виді спорту
^ 6. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Закон України „Про інноваційну діяльність” (від 26.12.2002 № 380-1V) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 10–11. – Ст. 86.

 2. Закон України „Про науково-технічну інформацію” (від 25.06.93 № 3323-ХІІ) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – Ст. 345 ; 2003. – № 30. – Ст. 247.

 3. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” (від 01.12.98 № 284-ХІV) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 2-3. – Ст. 20.

 4. Закон України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (від 11.07.2002 № 2623-ІП) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 253.

 5. Постанова Президії Вищої атестаційної комісії України „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (від 15.01.2003 № 7-05/1) // Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2.

 6. Актуальні питання методології та практики науково-технічної політики / За ред. Б. А. Малицького. – К. : УкрІНТЕІ, 2001. – 201 с.

 7. Артемчук Г. І. Методика організації науково-дослідної роботи : Навч. посіб. для студ. та викл. ВНЗ / Г. І. Артемчук, В. М. Курило, М. П. Кочерган. – К. : Форум, 2000. – 270 с.

 8. Британ В. Т. Организация вузовской науки : опыт и уроки / В. Т. Британ. – К. : Лыбидь, 1992. – 168 с.

 9. Бурчин М. Н. Введение в современную точную методологию науки : Структура систем знаний / М. Н. Бурчин, В. И. Кузнецов. – М. : АО „Аспект-Пресс”, 1994. – 120 с.

 10. Волков Ю. Г. Диссертация : подготовка, защита, оформление : Практ. пособие / Под ред. Н. И. Загузова. – М. : Гардарика, 2002. – 157 с.

 11. Гоберман В. А. Технология научных исследований – методы, модели, оценки : Учеб. пособие / В. А. Гоберман, Л. А. Гоберман. – М. : Моск. гос. ун-т леса, 2001. – 390 с.

 12. Грищенко І. М. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. / І. М. Грищенко, О. М. Григоренко, В. А. Борисейко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 185 с.

 13. Довідник здобувача наукового ступеня : Зб. нормат. док. та інформ. мат. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І. Цеков ; Передмова до 3-го вид. Р.В. Бойка. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Ред. „Бюлетеня ВАК України” : Вид-во „Толока”, 2003. – 69 с.

 14. Краевский В. В. Методология научного исследования / В. В. Краевский. – СПб. : СПбГУП, 2001. – 148 с.

 15. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация : Методика написания, правила оформления и порядок защиты : Практич. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Ф. А. Кузин. – 3-е изд., доп. – М. : Ось-89, 1999. – 208 с.

 16. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : Навч. посіб. / С. П. Кулицький. – К. : МАУП, 2002. – 224 с.

 17. Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований : Учеб. пособие / Под ред. А. А. Лудченко. – К. : Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 114 с.

 18. Наринян А. Р. Основы научных исследований : Учеб. пособие / А. Р. Наринян, В. А. Поздеев. – К. : Изд-во Европейского ун-та, 2002. – 109 с.

 19. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2003. – 340 с.

 20. Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України : У 2 кн. / За ред. Ю. І. Горобця, М. І. Панова. – X. : Право, 2001. – Кн. 1. – 784 с.

 21. Перспективи інноваційного розвитку України : Зб. наук. ст. / За ред. Я. А. Жаліла. – К. : Альтерпрес, 2002. – 160 с.

 22. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань : Нормативні документи. – К. : Бюлетеня ВАК України, 2000. – 32 с.

 23. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень : Пособие для соискателей / Б. А. Райзберг. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 303 с.

 24. Становление научной системы Украины : информационно-аналитические материалы / Под науч. ред. А. П. Шлапака, Я. С. Яцкива. – К. : ЦИНТП и ИН им. Г.М. Доброва НАН Украини, 2001. – 34 с.

 25. Теория и практика научных исследований : Учеб. пособ. / Харьковский гос. техн. ун-т радиоэлектроники ; / Сост. В. А. Фролов, Г. В. Назарова. – X. : ХТУРЭ, 1999. – 106 с.

 26. Тюрина В. А. Основы методологии и методики научного исследования : Учеб. пособие / В. А. Тюрина, И. В. Ващенко. – К. : ООО „Междунар. финансовое агентство”, 1998. – 44 с.

 27. Удалов В. Л. Цілісно-системний метод пізнання, дослідження і практичної діяльності / В. Л. Удалов, В. С. Зубович. – Луцьк, 1996. – Кн. 1. – 136 с.

 28. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання-Прес, 2002. – 295 с.


Додаткова навчальна література

 1. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте : Монография / В. Н. Волков. – Челябинск : Факел, 2000. – 252 с.

 2. Запорожанов В. А. Контроль в спортивной тренировке / В. А. Запорожанов. – Киев : Здоров’я, 1998. – 141 с.

 3. Круцевич Т. Ю. Научные исследования в массовой физической культуре / Т. Ю. Круцевич. – К. : Здоровья, 1985. – 117 с.

 4. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика) : Навч. пociбник / Г. М. Максименко. – К. : Вища шк., 1992. – 294 с.

 5. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 6. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 7. Теорія і методика фізичного виховання/ Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 1 – К. : Олімпійська література, 2008. – 392 с.

 8. Теорія і методика фізичного виховання/ Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т. 2 – К. : Олімпійська література, 2008. – 368 с.

 9. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта : Учеб. пособ. для ин-тов и техникумов физ. культ. / В. П. Филин. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 127 с.

Схожі:

Назва курсу. „Основи юнацького спорту” Форма(-и) навчання iconНазва курсу. „Теорія І методика професійного спорту ” Форма(-и) навчання
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Назва курсу. „Основи юнацького спорту” Форма(-и) навчання iconФорма звіту про підсумки виступу збірної команди України з (виду спорту) на чемпіонаті Європи, світу, Іграх Олімпіади
Готується відділом (головним, державним тренером при участі кнг) І подається відділу дитячо-юнацького та резервного спорту, наукового...
Назва курсу. „Основи юнацького спорту” Форма(-и) навчання iconНазва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Назва курсу. „Основи юнацького спорту” Форма(-и) навчання iconДокументи
1. /Заочна форма навчання/Банк_вський нагляд (актуальн_сть, мета курсу).pdf
2.
Назва курсу. „Основи юнацького спорту” Форма(-и) навчання iconНазва курсу. „Атлетизм з методикою викладання” Форма(-и) навчання
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Назва курсу. „Основи юнацького спорту” Форма(-и) навчання iconФорма № н- 01 Кваліфікація (назва) Строк навчання (роки І місяці) на основі (зазначається освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень) “Затверджую” Ректор (директор)
Підготовки з галузі знань (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (шифр і назва галузі знань )
Назва курсу. „Основи юнацького спорту” Форма(-и) навчання icon1. Назва курсу. “Історія російської літератури XVIII століття ” Форма(-и) навчання
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Назва курсу. „Основи юнацького спорту” Форма(-и) навчання icon1. Назва курсу. “Історія світової літератури XVII – XVIII ст. ” Форма(-и) навчання
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Назва курсу. „Основи юнацького спорту” Форма(-и) навчання iconПлан самостійної роботи студентів з курсу "Основи генетики" (1 курс, денна форма)
Змістовий модуль Матеріальні основи спадковості та мінливості. Закономірності успадковування ознак
Назва курсу. „Основи юнацького спорту” Форма(-и) навчання iconПлан самостійної роботи студентів з курсу "Основи генетики" (1 курс, заочна форма)
Змістовий модуль Матеріальні основи спадковості та мінливості. Закономірності успадковування ознак
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи