Теоретичні основи паралімпійського спорту” icon

Теоретичні основи паралімпійського спорту”
Скачати 86.72 Kb.
НазваТеоретичні основи паралімпійського спорту”
Дата03.08.2012
Розмір86.72 Kb.
ТипРеферат

Теоретичні основи паралімпійського спорту”

4-ОПС


Теми рефератів


1. Спортивна кваліфікація в паралімпійському спорті

2. Функціональна класіфікація в паралімпійському спорті

3. Загальна характеристика дефлімпійского спорту

4. Особливості класифікації спортсменів в дефлімпійькому спорті

5. Спортсмени України в дефлімпійських іграх

6. Загальна характеристика Спеціальних Олімпіад

7. Особливості класифікації Спеціальних Олімпіад

8. Спортсмени України в Спеціальних Олімпіадах

9. Лікарський контроль за проведенням спорт змагань


ПИТАННЯ

до самостійної роботи студентів


1. Історія паралімпійських ігор

2. Сток-Мандевільський період

3. Характеристика I, II, III періодів

4. Зимові паралімпійські ігри

5. Основні завдання міжнародного параолімпійського комітету

6. Параолімпійський спорт в Україні

7. Спортсмени України в параолімпійських іграх

8. Паралімпійські види спорту


Література


 1. Бріскін Ю.А., Передерій А.В., Строкатов В.В. Параолімпійський спорт: Навчальний посібник. – Львів.: Арал, 2001. - 141 с.

 2. Бріскін Ю.А., Сивицький В.Г. Програмно-апаратний комплекс інтелектуальної та психічної підготовки осіб різних вікових та фахових груп “Лідер”. - ПА № 794. - ДААСП України, 1997.

 3. Бріскін Ю.А. Спорт інвалідів у міжнародному олімпійському русі. – Львів: Край, 2006. – 346 с.

 4. Висковатова Т. Умственная отсталость и Параолимпийский спорт // Наука в олимпийском спорте. - 2002, № 2. - С.30-35.

 5. Евсеев С. П. Адаптивная физическая культура (цель, содержание, место в системе знаний о человеке) // Теория и практика физической культуры. - 1998. -№1. - С. 2-7.

 6. Евсеев С.П., Шапкова Л.В. Адаптивная физическая культура: Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 2000. - 240 с.Управління діяльністю спортивних організацій ”

3-ОПС


Теми рефератів


1. Деятельность ФСТ “Спартак”

2. Фізкультурна організація як відкрита система

3. Внутрішнє середовище і його компоненти

4. Зовнішнє середовище і його компоненти

5. Принципи і методи управління діяльністю спортивними організаціями

6. Складені системи фізичної культури

7. Класифікація спортивних організацій.

8. Діяльність відділення НОКУ в Луганській області


ПИТАННЯ

до самостійної роботи студентів


1. Основні завдання дисципліни

2. Історія розвитку Управління

3. Державні та суспільні органи управління

4. Структура органів управління

5. Нормативно-правова база діяльності сфери.

6. Діяльність національної федерації з вибраного виду спорту


Література


  1. Чеховска Л.Я. Теоретические основы|основания| управленческого труда физкультурного руководителя //Проблеми активизации рекреационно-оздоровительной деятельности населения: Материалы ІІІ между регион. наук.-практич. конф|. - Львов, 2002. - С.51-54.

  2. Чеховска Л.Я., Жданова О.М., Тучак А.М. Реклама физкультурно-оздоровительных услуг //Тези ІУ| Мижнар. наук. конгресса “Олимпийский спорт и спорт для всех. Проблемы здоровья, рекреации, спортивной медицины и реабилитации” .- К., 2000.-С.480.

  3. Чеховска. Л.Я. Приоритетнисть отдельных видов управленческих работ и профессиональный уровень деятельности руководителей физкультурных организаций // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорт: Зб. наук. трудов за ред| С.С.Єрмакова. - Харьков: ХИПЕ, 1999.-№11.-С.49-50.

  4. Чеховска. Л.Я., Жданова О.М. Содержание труда физкультурного работника (теоретический аспект) // Материалы ІІІ Мижнарод. науково-| практик. конф|. “Физическая культура, спорт и здоров”я нации”. - Киев; Винница, 1998.- Ч.ІІ. - С.255-256.Управління фізичним вихованням і спортом ”

5-ОПС


Теми рефератів


1. Фізкультурна організація як відкрита система

2. Внутрішнє середовище і його компоненти

3. Зовнішнє середовище і його компоненти

4. Принципи і методи управління діяльністю спортивними організаціями

5. Складені системи фізичної культури

6. Класифікація спортивних організацій.

7. Діяльність відділення НОКУ в Луганській області


ПИТАННЯ

до самостійної роботи студентів


1. Основні завдання дисципліни

2. Історія розвитку Управління

3. Державні та суспільні органи управління

4. Структура органів управління

5. Нормативно-правова база діяльності сфери.

6. Діяльність національної федерації з вибраного виду спорту

7. Діяльність ФСТ “Динамо”


Література


 1. Вилькин Я.Р. Популярный менеджмент: Пособие для физ|. раб. / Я.Р. Вилькин -Минск, 1996.- 110 с.

 2. Жданова О.М. Управление физической культурой. / О.М. Жданова - Львов: СП “Малти-М”. - 125 с.

 3. Золотов М.И. Менеджмент и экономика физической| культуры и спорта|: Учеб. пособие| для студ|. / М.И. Золотов, В.В. Кузик , М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов - Москва: Академия. – 432 с.

 4. Мескон Г. Основы менеджмента|. /Г. Мескон М. Альберт, Ф. Хедоури - Москва: Дело, 1994.- 702 с.

 5. Переверзин. И.И. Менеджмент спортивной организации|. / И.И. Переверзин. - Москва: Физкультура, образование| и наука, 1998.- 162 с.

 6. Уставы национальных (областных) федераций из|с| вида спорта.

 7. Франчук В.І. Основи менеджмента. / В.І. Франчук - Львов: Каменщик, 1997.- 93 с.


„”

Теорія і методика обраного виду спорту ”

2-ФВ


Теми рефератів


1. Гнучкість та методика її вдосконалення у спортивних іграх

2. Координація та методика її вдосконалення у спортивних іграх

3. Витривалість та методика її вдосконалення у спортивних іграх

4. Швидкісні здібності та методика їх розвидку у спортивних іграх

5. Сила та силова підготовка у спортивних іграх


ПИТАННЯ

до самостійної роботи студентів


1. Мета та завдання спортивної підготовки

2. Засоби і методи спортивної підготовки

3. Специфічні принципи спортивної підготовки

4. Швидкісні здібності та методика їх розвидку

5. Гнучкість та методика її вдосконалення

6. Сила та силова підготовка

7. Координація та методика її вдосконалення

8. Витривалість та методика її вдосконалення


Література


 1. Годик М. А. Спортивная метрология: Учеб. для ин-тов физ. культ. / М. А. Годик. - М., 1988

 2. Лях В. И. Тесты в физическом воспитании школьников. / В. И. Лях - М, 1998

 3. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для ин-тов физ. культ. — М., 1991.

 4. Лях В. И. Методика физического воспитания учащихся 10—11 классов: Пособие для учителя / В. И. Лях. — М., 1997.

 5. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л.Б.Кофман. - М., 1998.

 6. Сермеева Б. В. Определение физической подготовленности школьников / Б. В. Сермеева. — М., 1973.

 7. Гужаловский А. А. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. для техникумов физ. культ. / А. А. Гужаловский. - М., 1986.

 8. Матвеева Л. П. Теория и методика физического воспитания: Учеб. для ин-тов физ. культ.: В 2 т. / Л. П. Матвеева - 2-е изд., испр. и доп. — М., 1976.

 9. Ашмарин Б. А. Теория и методики физического воспитания: Учеб. для пед­институтов / Б. А. Ашмарин. - М., 1990.

 10. Лях В. И., Мейксона Г. Б. Физическое воспитание учащихся 5—7 классов: Пособие для учителя / В. И. Лях. - М., 1997.

 11. Физическая культура: Примерная учебная программа для высших учебных заведений. — М., 1994.


Теорія і методика обраного виду спорту ”

3-ФВ


Теми рефератів

ПИТАННЯ

1. Технічна підготовленість та технічна підготовка у спортивних іграх

2. Тактична підготовленість та тактична підготовка у спортивних іграх

3. Формування мотивації занять спортом у спортивних іграх

4. Вольова підготовка та її основні чинники у спортивних іграх


до самостійної роботи студентів


1. Технічна підготовленість та технічна підготовка

2. Етапи та стадії технічної підготовки

3. Тактична підготовленість та тактична підготовка

4. Основні напрямки психологічної підготовки

5. Формування мотивації занять спортом

6. Вольова підготовка та її основні чинники

7. Вдосконалення різних сторін психологічної підготовленості


Література


 1. Годик М. А. Спортивная метрология: Учеб. для ин-тов физ. культ. / М. А. Годик. - М., 1988

 2. Лях В. И. Тесты в физическом воспитании школьников. / В. И. Лях - М, 1998

 3. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для ин-тов физ. культ. — М., 1991.

 4. Лях В. И. Методика физического воспитания учащихся 10—11 классов: Пособие для учителя / В. И. Лях. — М., 1997.

 5. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л.Б.Кофман. - М., 1998.

 6. Сермеева Б. В. Определение физической подготовленности школьников / Б. В. Сермеева. — М., 1973.

 7. Гужаловский А. А. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. для техникумов физ. культ. / А. А. Гужаловский. - М., 1986.

 8. Матвеева Л. П. Теория и методика физического воспитания: Учеб. для ин-тов физ. культ.: В 2 т. / Л. П. Матвеева - 2-е изд., испр. и доп. — М., 1976.

 9. Ашмарин Б. А. Теория и методики физического воспитания: Учеб. для пед­институтов / Б. А. Ашмарин. - М., 1990.

 10. Лях В. И., Мейксона Г. Б. Физическое воспитание учащихся 5—7 классов: Пособие для учителя / В. И. Лях. - М., 1997.

 11. Физическая культура: Примерная учебная программа для высших учебных заведений. — М., 1994.

Теорія і методика обраного виду спорту ”

4-ФВ


Теми рефератів


1. Загальна структура та основна педагогічна спрямованість занять

2. Навантаження в заняттях

3. Типи та форми організації занять

4. Побудова програм мікро циклів

5. Побудова програм мезоциклів


ПИТАННЯ

до самостійної роботи студентів


1. Основи побудови та чинники, що визначають структуру багаторічного процесу спортивного вдосконалення

2. Побудова тренувального процесу на різних етапах багаторічної спортивної підготовки

3. Загальна структура та основна педагогічна спрямованість занять

4. Навантаження в заняттях

5. Типи та форми організації занять

6. Побудова програм мікро циклів

7. Побудова програм мезоциклів

Література


 1. Годик М. А. Спортивная метрология: Учеб. для ин-тов физ. культ. / М. А. Годик. - М., 1988

 2. Лях В. И. Тесты в физическом воспитании школьников. / В. И. Лях - М, 1998

 3. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для ин-тов физ. культ. — М., 1991.

 4. Лях В. И. Методика физического воспитания учащихся 10—11 классов: Пособие для учителя / В. И. Лях. — М., 1997.

 5. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л.Б.Кофман. - М., 1998.

 6. Сермеева Б. В. Определение физической подготовленности школьников / Б. В. Сермеева. — М., 1973.

 7. Гужаловский А. А. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. для техникумов физ. культ. / А. А. Гужаловский. - М., 1986.

 8. Матвеева Л. П. Теория и методика физического воспитания: Учеб. для ин-тов физ. культ.: В 2 т. / Л. П. Матвеева - 2-е изд., испр. и доп. — М., 1976.

 9. Ашмарин Б. А. Теория и методики физического воспитания: Учеб. для пед­институтов / Б. А. Ашмарин. - М., 1990.

 10. Лях В. И., Мейксона Г. Б. Физическое воспитание учащихся 5—7 классов: Пособие для учителя / В. И. Лях. - М., 1997.

 11. Физическая культура: Примерная учебная программа для высших учебных заведений. — М., 1994.

Схожі:

Теоретичні основи паралімпійського спорту” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Теоретичні та методичні основи моделювання тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту
Теоретичні основи паралімпійського спорту” icon«Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», модуль 1: «Основи та методи архітектурного...
Теоретичні основи паралімпійського спорту” iconРозділ 1 наукові основи безпеки життєдіяльності глава Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 1 Предмет «Безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності (бжд) – це наука, що вивчає теоретичні основи взаємодії людини з навколишнім середовищем І способи забезпечення...
Теоретичні основи паралімпійського спорту” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства н. І. Криса конспект лекцій з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Криса Н.І. Конспект лекцій з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування» / Ландшафтна архітектура (для студентів...
Теоретичні основи паралімпійського спорту” iconЧастина ІІ. Теоретичні основи перетворення І використання енергії
Розділяється на загальну, хімічну й технічну. Загальна (фізична) термодинаміка дає поняття про загальні теоретичні основи й закономірності...
Теоретичні основи паралімпійського спорту” iconВ. О. Хесін курс лекцій з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 2: Основи містобудування»...
Теоретичні основи паралімпійського спорту” iconБ. I. Яворський математичнi основи радiоелектронiки
Основи радiоелектронiки, „Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронних апаратів”, „Основи побудови та застосування біомедичних...
Теоретичні основи паралімпійського спорту” iconБ. I. Яворський математичнi основи радiоелектронiки
Основи радiоелектронiки, „Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронних апаратів”, „Основи побудови та застосування біомедичних...
Теоретичні основи паралімпійського спорту” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування”
Теоретичні основи водопідготовки та водокористування” (для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності 070800...
Теоретичні основи паралімпійського спорту” iconВ. О. Хесін хрестоматія до самостійної роботи з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Хрестоматія до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 2:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи