Програма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика icon

Програма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика
Скачати 63.45 Kb.
НазваПрограма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика
Дата03.08.2012
Розмір63.45 Kb.
ТипДокументи
ПРОГРАМА-СЕМІНАРУ

Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика

27 жовтня 2010 р.

8.30 – 10.30

Заїзд і реєстрація учасників

(навч. корп. № 3, фойє)

10.30– 12.30

Урочисте відкриття семінару

Пленарне засідання

(навч.корп. № 1, мала актова зала)

12.30 – 13.30

Кава – брейк

(навч. корп. № 3, ауд.3-25)

13.30 – 16.00

Майстер-клас з інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій фізичного виховання школярів (гімнастична та ігрова зали спортивного комплексу

ЛНУ імені Тараса Шевченка)


28 жовтня 2010 р.

9.00 – 11.00

Презентація педагогічного досвіду

(навч. корп. № 3, ауд. 1-02)

11.00 – 11.30

Кава – брейк

(навч. корп. № 3, ауд.3-25)

12.00 – 14.00

Прес-конференція з представниками МОН України, науковцями інших держав та виступи-пропозицїї науковців і фахівців

(навч.корп. № 1, мала актова зала)

14.00 – 15.00

Підведення підсумків. Видача сертифікатів учасникам семінару

15.00

Від’їзд учасників семінару


Напрямки роботи:

  • інновації у фізичному вихованні школярів;

  • профільне навчання за спортивним напрямком у старшій школі.Вимоги до оформлення статей

ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1


Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Статті можуть бути написані українською, російською або англійською мовами. Текст обсягом 5-6 сторінок формату А-4 через 1 інтервал, шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту – 12. Усі поля – 3,8 см ; верхній колонтитул – 1,25 см, нижній – 3,2 см.


^ Структура статті:

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (скорочення не допускаються, шрифт жирний). Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13 – 14]. Бібліографія подається в кінці статті після слова „Література” (без двокрапки) у порядку цитування й оформляється відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог (Бюлетень ВАК України. – 2008. – №3). Бібліографічні джерела, подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім'я автора роботи (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Статтю завершують 3 анотації обсягом до 8 рядків українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові автора, назви статті та ключовими словами (3-5 термінів).
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ НАУК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Державний заклад

«ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

^ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУПРОГРАМА - ЗАПРОШЕННЯ


МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

ДЛЯ НАУКОВЦІВ, УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ТА КЕРІВНИКІВ МІСЬКИХ І РАЙОННИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


Актуальні проблеми фізичного виховання

школярів: теорія та практика

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо науковців, викладачів університетів, інститутів, методистів та вчителів взяти участь у роботі Міжнародного науково-практичного семінару для вчителів фізичної культури та керівників міських і районних методичних об’єднань учителів фізичної культури „Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика”, який відбудеться 27–28 жовтня 2010 року в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. Реєстрація учасників 27 жовтня 2010 року з 8.30 до10.30 (навч. корп. № 3, фойє). Початок роботи о 10.30. Запрошуємо до співробітництва і пропонуємо йти одним шляхом!

Оргкомітет

Довідки за телефонами:

(0642) 53-55-15 або 0501824440, 0994919100

Секретар Отравенко Олена Вікторівна


ДО УВАГИ АВТОРІВ СТАТЕЙ!

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, яка представлена в статті. У разі невідповідності вказаним вимогам надіслані статті не публікуються. Стаття має бути перевірена філологом.

Для участі в роботі семінару Вам необхідно до 25 червня 2010 року надіслати заявку на участь, статтю в електронному та роздрукованому варіантах, копію квитанції про оплату участі в семінарі на адреси: електронна: kaftmfv@luguniv.edu.ua; поштова: Отравенко О.В., квартал Шевченка, б.44, кв. 20, м. Луганськ, Україна, 91033.

^ ФІНАНСОВІ УМОВИ

Публікації статей безкоштовні за умови придбання фахового збірника матеріалів семінару „Вісник” Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

^ Організаційний внесок за участь у семінарі 50 грн. Адреса для поштового переказу: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” р/р 31258272210161 МФО 804013 код 02125131 обов’язкова примітка: за участь у Міжнародному семінарі „Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика”

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. Учасники семінару можуть розміщуватися в готелі Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. Ціна однієї доби проживання в одномісному номері 180 грн, місце у 2-місному номері – 120 грн; місце у 4-місному номері – 85 грн.

Готель „Луганськ”: однокімнатний І категорії – 190 грн; місце у 2-місному І категорії – 120 грн; місце у двомісному „люкс” – 165 грн, у тримісному – 115 грн, у чотиримісному – 100 грн; місце у двомісному ексклюзиві „VІР” – 240 грн, у тримісному – 290 грн, у чотиримісному – 400 грн. Місця у готелі „Луганськ” бронюються індивідуально за три тижні (телефон: (0642) 34 – 35 – 29). У вартості проживання можливі зміни.

Проїзд із залізничного вокзалу: автобусами №№ 113, 165; маршрутними таксі №№ 111, 152; трамваєм № 13 до зупинки „Педуніверситет”.

Від автовокзалу: маршрутними таксі №№ 101, 111, 151, 152, 187, 197; трамваями №№ 6, 13 до зупинки „Педуніверситет”.

Адреса оргкомітету: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2, ЛНУ імені Тараса Шевченка, Інститут фізичного виховання і спорту, кафедра теорії і методики фізичного виховання тел. (0642) 53-55-15.

Секретар Отравенко Олена Вікторівна (050-182-44-40).


В.о. ректора

ЛНУ імені Тараса Шевченка С. В. Савченко

Схожі:

Програма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика iconНосаль А. Г. Педагогічні погляди фізичного виховання в спадщині П. Ф. Лесгафта
Педагогічні погляди фізичного виховання в спадщині П. Ф. Лесгафта./А. Г. Носаль//Збірник наукових праць «Актуальні питання фізичного...
Програма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІ всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика»
Що відбудеться 19 березня 2013 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
Програма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика iconФакультет фізичного виховання та спорту
Дисципліна «Теорія І методика фізичного виховання» є основною І профілюючою в навчальному плані підготовки фахівців з фізичного виховання...
Програма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Програма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика iconПрограма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Програма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Програма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
У відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 20 березня...
Програма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика iconПрограма виробничої практики бакалаврів факультету фізичного виховання
Виробнича практика необхідний етап в підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту
Програма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання»
Предмет “Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку” спрямований на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі...
Програма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика iconМіністерство освіти І науки україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую
Програма вступного екзамену з дисципліни «Теорія І методика фізичного виховання» для здобуття окр «Спеціаліст». – Полтава, 2013....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи