Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр icon

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр
НазваСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
Сторінка1/56
Дата03.08.2012
Розмір6.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

ДЛЯ ОКР „БАКАЛАВР”


  1. 1. Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану) :

Галузь знань (код)

0102

Напрям підготовки (код)

6.010203

Спеціалізація

Здоров'я людини

Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Бакалавр основ здоров'я, вчитель основ здоров'я

ОКР

Бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повноїсередньої освіти

Форми навчання

денна

2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – співбесіда.

3. ^ Загальний опис напряму підготовки

Освітні та професійні цілі - високоякісна підготовка педагогічних працівників у галузі здоров'я людини для роботи у дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладах;

Загальними результатами навчання є забезпечення їх готовності до викладання шкільного предмету зі здоров'я людини проведення позакласної та позашкільної роботи. Навчання бакалаврів здійснюється за поєднаними циклами підготовки, а саме:

Цикл гуманітарної та соціально-економічно підготовки, цикл природничо-наукової підготовки та цикл підготовки за фахом.

4. Професійні профелі випускників, можливості працевлаштування:

^ Назва

напряму підготовки (спеціалізації)

Освітньо-кваліфікаційний рівень

та кваліфікація

Можливості працевлаштування

Бакалавр

(4 роки на базі

11 кл.)

Спеціаліст

(1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр»)

Магістр

(1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)

^ Здоров’я людини

(Організатор валеологічної служби дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладів освіти).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель основ здоров’я.

Організатор валеологічної служби дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладів освіти.

Викладач валеології, валеолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – загальноосвітня школа, дошкільні, та реабілітаційні заклади освіти.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, трудові колек-тиви, державні установи.

^ Здоров’я людини


(Фахівець зі здорового способу життя різних верств населення).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель здоров’я людини. Фахівець зі здорового способу життя різних верств населення.

Викладач валеології, валеолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, профілакторії та заклади для відпочинку та оздоровлення.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, трудові колек-тиви, державні установи.

^ Здоров’я людини


(Організатор фізкультурно-оздоровчої роботи в спеціальних освітніх закладах).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель здоров’я людини. Організатор фізкультурно-оздоровчої роботи в спеціальних освітніх закладах.

Викладач валеології, валеолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – інтернати, заклади інтернатного типу для людей з вадами, центри соціальних служб для моло-ді та відділення соціально-педагогічної то соціально-оздоровчої реабілітації інвалідів.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, трудові колективи.

^ Здоров’я людини


(Фізичний реабілітолог).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель основ здоров’я.

Фізичний реабілітолог.


Викладач валеології, фізичний реабілітолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – оздоровчі, та реабілітаційні заклади.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, реабілітаційні заклади.

^ Здоров’я людини


(Організатор фізкультурно-оздоровчої робот з людьми похилого віку).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель основ здоров’я. Організатор фізкультурно-оздоровчої робот з людьми похилого віку.

Викладач валеології, фахівець з культури здоров’я.


Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – громадські організації щодо оздоровчої роботи з людьми похилого віку, центри соціальних служб, геронтологічні інтернати.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, науково-дослідні установи.

^ 5. Можливість подальшого навчання:

Після отримання ОКР „бакалавр” за напрямком спеціалізації „Здоров’я людини” можна вступити до магістратури за напрямками: „Валеологія”, „Фізична реабілітація”, „Організатор фізкультурно-оздоровчої роботи”.

^ 6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS.

№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ECTS

^ 1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1 Нормативна частина:

1

Історія України

1

2

3,0

2

Українська мова (за проф.спрямуванням)

1

1-2

3,0

3

Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

1-2

1-3

7,0

4

Філософія

2

4

3,0

5

Історія української культури

3

5

2,0

^ 2. Цикл природничо-наукової підготовки

2.1 Нормативна частина:
Загальна педагогіка

2

3

3,0
Історія педагогіки

3

5

3,0
Основи педгогічної майстерності

4

7

3,0
Психологія

2-3

3; 5

4,0
Біохімія

1

1

3,0
Анатомія людини

1

1-2

4,0
Єкологія

1

2

2,0
Нові інформаційні технології

1

1

3,0
2.2 За вибором ВНЗ:
Організація управління у сфері здоров’я людини

4

8

3,0
Оздоровче плавання з методикою викладання

1

2

3,0
Лікувальна фізична культура

4

7

3,0
^ 3. Цикл підготовки за фахом

3.1 Нормативна частина:
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2,0
Оздоровчі спортивні та рухливі ігри з методикою викладання

1

1

5,0
Основи медичних знань з методикою викладання

1

1-2

8,0
Загальна та педагогічна валеологія

1-2

1-4

10,5
Оздоровчі системи Заходу та Сходу

1

1-2

5,0
Теоретичні основи фізичної реабілітації

2

3

4,0
Практичні основи фізичної реабілітації

2

4

5,0
Фізіологічні основи фізичного виховання з основами гігієни

3

5

5
Оздоровчі технології (психічний аспект)

3

5

5,5
Оздоровчі технології (духовнй аспект)

3

6

6,0
Реабілітаційні програми і методики при нервових захворюваннях

4

7

3,0
Реабілітаційні програми і методики при захворюваннях опорно-рухового апарату

4

8

3,5
Реабілітаційні програми і методики при захворюваннях внутрішніх органів

4

8

3,5
Теорія та методика фізичного виховання

3

5-6

6,0
Методика викладання основ здоров'я

3-4

6-7

7,5

3.2 За вибором ВНЗ:
Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

1

2
Вікова фізіологія

3

6

3,0
Оздоровчі технології (фізичний аспект)

2

4

3,5
Моніторинг здоров’я

4

7-8

3,0
Здоров’я сім’ї та репродуктивне здоров’я

4

8

3,5
Культура здоров’я

4

7

4,0
Валеологія харчування

1

2

3,0
Організація оздоровчої роботи у спеціальній медичній групі

1

1

3,0
Фізіологія людини

1

3

3,5
Організація оздоровчої роботи з людьми похилого віку

1

2

3,0
Науково-дослідна робота щодо оздоровлення людини

2

3

3,0

3.3 За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:
Оздоровча гімнастика з методикою викладання

3

6

3,0
Оздоровча легка атлетика з методикою викладання

2

3

3,0
Методика викладання зимових видів спорту з оздоровчою спрямованістю

2

4

3,0
Масаж та самомасаж

4

8

3,0
Індивідуальна оздоровча система

2

4

4,5

3.4 Практики
Ознайомча практика (навчальна)

1

2

1,5
Практика з оздоровчих технологій (навчальна)

2

3

1,5
Практика з оздоровчих технологій (навчальна)

3

5

3,0
Практика з оздоровчих технологій (виробнича)

3

6

3,0
Практика в ДОТ (виробнича)

3

6

4,5
Комплексна практика з фаху (навчальна)

4

7

10,5
Комплексна практика з фаху (виробнича)

4

8

10,5

3.5 Курсові роботи
Курсова робота з оздоровчих технологій

3

6

1,0
Курсова робота з методики викладання предмету "Основи здоров’я"

4

7

1,0
Курсова робота з фаху

4

8

1,0

7. Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стабільну систему оцінювання.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою („незадовільно”, „задовільно”, „добре”, „відмінно” в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або „зараховано”, „не зараховано” в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

Національна

шкала

Бали

Шкала ECTS

відмінно

90–100

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83–89

В – дуже добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

добре

75–82

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

63–74

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21–49

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0–20

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисциплін

Оцінку „зараховано” виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

8^ . Державна атестація здійснюється у вигляді .

Державна атестація проводиться у формі комплексного екзамену (усно) з теорії та методики викладання основ здоров'я татеорія і практика навчання і виховання.

9. (^ Координатор ECTS в Інституті фізичного виховання і спорту:

Будаг’янц Георгій Миколайович

Директор Інституту фізичного виховання і спорту

Вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011.

тел. 53-55-15


10. ^ Зміст робочих програм для всіх дисциплін у порядку, який зазначено в пункті 6 (Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconРозгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр»
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень І термінів (за необхідністю)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи