Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка2/22
Дата28.07.2012
Розмір3.01 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Релiгiєзнавство


Суть i походження релiгiї; функцiї релiгiї у суспiльствi;релiгiя в системi духовної культури; релiгiя та наука про свiт, суспiльство i людину; релiгiя та iншi форми суспiльної свiдомостi; релiгiя та вiльнодумство в iсторичному процесi; розвиток релiгiйних уявлень в Українi; свiтовi релiгiї; релiгiйна ситуацiя в Українi на сучасному етапi.


^ 2. Цикл природничо – наукової підготовки

Екологія


Екологiя культури, природи, людини, мистецтва. Мiсце та роль екологiчних знань у сучаснiй культурi. Реставрацiя як екологiя. Прогностика як екологiя. Всесвiтнi екологiчнi органiзацiї. Екологiчне та планетарне мислення. Ноосфера та техносфера. Дизайн iндустрiальний як екологiчний феномен


^ 3. Цикл професійної та практичної підготовки

Безпека життєдіяльності та основи цивільної оборони

Діючі норми та регулятиви охорони працi. Творча праця та її нормування. Етика та екологiя працi. Страхування від небезпечного випадку. Джерела небезпеки в виробничій сфері. Захист населення в надзвичайних ситуаціях.

Рисунок.

Рисування з натури натюрморту з предметів побуту та атрибутів мистецтва.

Рисування з натури гіпсової та живої голови людини.

Рисування гіпсової та живої фігури з опорою на одну ногу (контрапост).

Вивчення грамотного застосування та використання графічних матеріалів (олівці, вугілля та інших) при рисуванні живої натури і оточення.

Програма реалiстичного аналiтичного малюнка мiстить в собi етапи:

- оволодiння просторовим вiдтворенням форми за допомогою свiтла, тону;

- конструктивно-модельного засвоєння форми голови, елементiв фiгури та фiгури людини в цiлому;

- графiчного рiшення образного вираження форми;

- системного рiшення просторової, формальної, графiчної та проектно-модельних завдань засобами малюнка;

- навчання графiчнiм технiкам: олiвець, сангiна, вигуль, соус, чорна акварель, сепiя.

Форма та її функцiональний простiр у зображувальних практиках людини. Естетика формоутворювального простору. Єднiсть естетичних, культурологiчних, графічних компонентiв стилю малювання. Графiка як мова малюнку. Анатомічний аналіз малюнку. Функціональний аналіз малюнку. Топологія аналітичного малюнку: естетика та культурологія реконструкції простору у малюнку.
^

Академічний живопис


Виконання з натури живописними засобами натюрморту з предметів побуту та атрибутів мистецтва. Вивчення закономірності створення кольоро-тонального короткочасного етюду-пошуку простого натюрморту. Вивчення закономірностей побудови композиційно-графічного рішення простого натюрморту. Вивчення закономірностей користування живописним матеріалом (акварель), техніки і технології при виконані з натури простого натюрморту. Виконання з натури живописними засобами складного натюрморту з предметів побуту та гіпсових зліпків. Вивчення закономірностей користування живописним матеріалом (акварель), техніки і технології при виконані з натури складного натюрморту. Виконання з натури живописними засобами голови людини (портрет). Виконання з натури живописними засобами фігури людини.

Історiя мистецтв

Мистецтво в iсторiї культури. Мистецтво палеолiту та неолiту. Мистецтво Античностi, Середньовiччя, Бароко, Новiтнього часу. Стилi та течiї в мистецтвi. Нацiональне мистецтво. Нацiональнi мистецькi школи України. "Розстрiляне вiдродження" в мистецтвi України. Новiтнi мистецькi тенденцiї у нацiональнiй культурi України. Трансавангард та постмодерн.

Кольорознавство

Створення колористичних рішень об’єктів дизайну і мистецтва

Вивчення закономірностей співвідношення тонів ахроматичного ряду, побудова елементарної композиції в тоні.

Вивчення закономірностей співвідношення кольорів, контрастних та нюансних співвідношень. Побудова елементарної кольорової композиції

Вивчення способів образно-емоційного впливу на глядача: виконання композиції з урахуванням усіх закономірностей кольорової організації площини.

Вивчення закономірностей та виконання образно-асоціативної кольорової композиції з урахуванням психологічних особливостей сприяння кольору, виконання спектрального кола або об’ємно-просторова композиція з використанням властивостей рефлексів.
^

Пластична анатомія


Остеологія, артрологія.

Вивчення класифікації кісток, їх будови: компактні і губчасті кісткові речовини

Вивчення анатомічних площин і вісей: сагітальної, фронтальної, горизонтальної

Вивчення особливостей будови шийних, грудних, поперекових хребців, крижової кістки, куприкової кістки, грудної клітки та її елементів, вікових та статевих особливостей будови кісток кінцівок, мозкового та лицевого відділів черепу, обумовлених процесами антропогенезу.

Вивчення розвитку скелету у онто-і філогенезі, види розвитку кісток, знати статеві і вікові особливості будови скелету, з’єднання кісток та вправи з рисування скелету людини.

^ Конструювання та технічні вузли

Вивчення основних матеріалів та конструкцій, що використовуються в цивільному будівництві.

Вивчення впливу об’ємно–планувальних та конструктивних рішень на інтер’єри приміщень цивільних споруд.

Розробка ескізного архітектурно–конструктивного рішення на прикладі малоповерхового житлового будинку. Креслення проекцій.

Вивчення основних матеріалів та конструкцій, що використовуються в промисловому будівництві.

Вивчення впливу об’ємно–планувальних, конструктивних рішень та сигнального пофарбування на інтер’єри приміщень.

Розробка ескізного архітектурно–конструктивного рішення одноповерхової промислової будівлі. Креслення проекцій.

^ Будівельна фізика

Вивчення особливостей природного освітлення будинків, нормування проектування та розрахунки. Вивчення інсоляції та способи захисту від неї. Вивчення штучного освітлення. Типи ламп та освітлювальних приборів. Нормування , розрахунок та проектування штучного освітлення. Виконання розрахунку та проектування штучного освітлення для громадського інтер’єру. Виконання розрахунку та проектування штучного освітлення для промислового інтер’єру. Вибір кольорового рішення приміщення при заданих джерелах світла. Вивчення акустичних властивостей матеріалів. Розрахунки. Нормативні документи. Вивчення архітектурної акустики. Розрахунки. Нормативні документи.

Розрахункові задачі з будівельної та архітектурної акустики.

^ Основи архітектури та будівництва

Вивчення основних матеріалів та конструкцій, що використовуються в цивільному будівництві.

Вивчення впливу об’ємно–планувальних та конструктивних рішень на інтер’єри приміщень цивільних споруд. Розробка ескізного архітектурно–конструктивного рішення на прикладі малоповерхового житлового будинку. Креслення проекцій. Вивчення основних матеріалів та конструкцій, що використовуються в промисловому будівництві. Вивчення впливу об’ємно–планувальних, конструктивних рішень та сигнального пофарбування на інтер’єри приміщень.

Розробка ескізного архітектурно–конструктивного рішення одноповерхової промислової будівлі. Креслення проекцій.

^ Орнаментика та семантика

Вивчення матеріалу з основ теорії ДПМ, класифікацію, види, природу формоутворення предметів ДПМ, зв’язок з дизайном. Вивчення витоків та розвитку орнаменту, видів орнаментальних мотивів, виражальні засоби та зв’язок з формою та матеріалом; відмінності побудови орнаментальних композицій з відкритою та закритою структурами. Вивчення художніх особливостей і зв’язку формоутворення та декору в меблях різних стилів. Вивчення художньо-історичних особливостей виникнення та розвитку тканин, гобеленів, килимарства. Вивчення художньо-історичних особливостей виникнення та розвитку мозаїки, вітража, світильників. Використання художнього скла в сучасних інтер’єрах. Вивчення художньо-історичних особливостей виникнення та розвитку художньої кераміки, класифікація за видами та призначенням. Вивчення матеріалу з народного декоративно-прикладного мистецтва. Вірування давніх слов’ян, витоки, звичаї, традиції, символіка. Вивчення просторового, конструктивного композиційного і декоративного рішення інтер’єру, символіки хати. Вивчення народного розпису, різьблення, писанкарства, ткацтва, килимарства, вишивки, кераміки, скла, металу та інше.

Історія інтер’єру та архітектурних стилів

Вивчення основних характеристик інтер’єрного простору.

Вивчення інтер’єру Давнього Єгипту та античності.

Вивчення інтер’єру Середньовіччя.

Вивчення інтер’єру Ренесансу, бароко, рококо у Західній Європі, Росії, Україні.

Вивчення інтер’єру др.. пол.. 18–19 ст. у Західній Європі, Росії, Україні.

Вивчення інтер’єру та архітектури еклектики, історизму, модерну. Тенденції його розвитку на початку ХХ ст.

^ Проектна і промислова графіка

Основи графічної діяльності. Перспективне відображення: предмет – середовище. Виконання ескізів предметів ужиткового призначення. Виконання складних, будівельних, топографічних креслень. Виконання вправ з основ проектної графіки, ергономіки, креслення. Виконання ескізів абстрактної композиції з заданих геометричних елементів. Розробка абстрактної композиції з заданих геометричних елементів. Виконання абстрактної композиції з заданих геометричних елементів.

^ Основи композиції

Об’ємно-просторові композиці. Виконання формальних геометричних композицій з заданих елементів у трьохмірному вигляді. Асоціативні тематичні композиції. Розробка пластичних засобів виразності асоціативної тематичної композиції. Виконання асоціативної тематичної композиції. Композиції малих архітектурних форм. Виконання малої архітектурної форми для міського середовища. Композиції торгівельних майданчиків. Розробка ескізів рішення глибинно-просторової композиції торгівельного майданчика. Виконання глибинно-просторової композиції торгівельного майданчика у макеті

^ Конструювання та обладнання інтер’єру

Обладнання громадських інтер’єрів. Вивчення матеріалів та фурнітура, що застосовуються при виготовленні обладнання для інтер’єрів. Вивчення типологічних груп обладнання. Зв'язок типів обладнання з функціональним призначенням будівлі. Вивчення вільного планування та обладнання приміщень. Вивчення стелі як елементу формування внутрішнього простору. Виконання креслень типових конструктивних вузлів обладнання та підвісних стель.

^ Обладнання промислових інтер’єрів. Виконання креслень ортогональних проекцій торгівельного обладнання. Вибір та визначення оптимального конструктивного рішення торгівельного обладнання. Виконання креслень ортогональних проекцій та розрізів обладнання промислового інтер’єру. Вибір та визначення оптимального конструктивного рішення обладнання промислового інтер’єру.

^ Обладнання інтер’єрів громадського харчування. Вибір та визначення оптимального конструктивного рішення барної стійки. Виконання креслень ортогональних проекцій та розрізів обладнання підприємств громадського харчування. Вибір та визначення оптимального конструктивного рішення обладнання підприємств громадського харчування.

Інформаційне та виставкове обладнання. Вибір та визначення оптимального конструктивного рішення інформаційного стенду. Виконання креслень ортогональних проекцій та розрізів виставкового обладнання. Вибір та визначення оптимального конструктивного рішення виставкового обладнання.

^ Обладнання інтер’єрів громадських споруд. Виконання креслень ортогональних проекцій та розрізів підвісної стелі. Вибір та визначення оптимального конструктивного рішення підвісної стелі. Виконання креслень ортогональних проекцій та розрізів обладнання інтер’єрів громадської споруди. Вибір та визначення оптимального конструктивного рішення обладнання інтер’єрів громадської споруди.

^ Макетування та моделювання

Макетування і моделювання зразків обладнання, оздоблення інтер’єру і середовища. Розробка планів та розгорток з дотриманням ергономічних параметрів та вимог правил архітектурної графіки. Виконання в матеріалі об’ємних форм, макетів інтер’єрів та фрагментів середовища

^ Основи проектування інтер’єру

Креслення житлових приміщень. Виконання вправи плану котеджу або багатокімнатної квартири. Виконання вправи кольорового рішення житлової кімнати. Виконання вправи з конструктивного типу меблів. Виконання вправ з копіювання відмивок інтер’єрів, що є аналогами-прототипами проектування. Виконання аналізу інтер’єрів, що є аналогами-прототипами проектування.

^ Проектування житлової кімнати. Розробка дизайн-концепції інтер’єру житлової кімнати. Виконання концепт-ескізів образного рішення інтер’єру житлової кімнати. Розробка ескізів інтер’єру житлової кімнати. Розробка перспективи інтер’єру. Розробляти комплексне рішення інтер’єру житлової кімнати. Виконання у підготовчих картонах проекту інтер’єру житлової кімнати. Виконання проекту інтер’єру житлової кімнати. Формулювання пояснювальної записки до проекту.

^ Проектування інтер’єру

Проектування вестибулів. Виконання ескізів рішення елементів інтер’єру вестибулю. Виконання креслення картонів перспектив, планів, схем, розгорток стін, вузлів. Виконання ескізного проекту інтер’єру вестибулю громадських будівель. Написання пояснювальної записки до проекту.

^ Проектування підприємств торгівлі. Виконання ескізів рішення елементів ескізного проекту підприємства торгівлі. Виконання креслень картонів перспектив, планів, схем ,розгорток стін, вузлів інтер’єру магазину , рішення фасаду ,рекламної форми, торгівельного обладнання. Виконання ескізного проекту інтер’єру підприємства торгівлі. Написання пояснювальної записки до проекту.

^ Проектування промислових інтер’єрів. Розробка та виконання ескізів рішення елементів інтер’єру цеху промислового підприємства та кімнати відпочинку. Креслення картонів перспектив, планів, схем , розрізів, вузлів, промислового обладнання, колірних карт. Виконання ескізного проекту інтер’єру підприємства торгівлі промислового підприємства. Написання пояснювальної записки до проекту інтер’єру промислового підприємства.

^ Проектування інтер’єрів підприємств харчування. Створення, розробка, виконання ескізів рішення елементів ескізного проекту підприємства харчування. Креслення картонів перспектив, планів, схем, розгорток стін, вузлів інтер’єру ресторану. Виконання ескізного проекту інтер’єру підприємства харчування. Написання пояснювальної записки до проекту.

^ Проектування виставок. Розробка ескізів, виконання макету умовного виставкового простору. Виконання креслення картонів перспектив, планів, схем, розгорток, розрізів, вузлів експозиції. Виконання ескізного проекту експозиції. Написання пояснювальної записки до проекту виставки.

^ Проектування інтер’єрів громадських споруд. Розробка ескізів та виконання ескізів рішення елементів ескізного проекту інтер’єрів громадських споруд. Креслення картонів перспектив, планів, схем, розгорток стін, вузлів інтер’єрів громадських споруд. Виконання ескізного проекту інтер’єрів громадських споруд. Написання пояснювальної записки до проекту інтер’єрів громадських споруд.

^ Проектування середовища

Створення ескізів до комплексного проекту предметно-просторового середовища в побутовій, суспільній, соціально-культурній та промисловій сферах життєдіяльності людини. Розробка ескізів, виконання ескізів рішення елементів ескізного проекту середовища в побутовій, суспільній, соціально-культурній та промисловій сферах життєдіяльності людини. Виконання ескізного проекту середовища (побутового, суспільного, соціально-культурного та промислового). Написання пояснювальної записки до проекту середовища (побутового, суспільного, соціально-культурного та промислового).

^ Проектування суспільного середовища. Створення ескізів до комплексного проекту суспільного середовища.

Робота в матеріалі

Розробка ескізів об’ємного керамічного виробу у авторській техніці.

Виготовлення ескізів виробу у керамічному матеріалі. Виготовлення об’ємного керамічного виробу у авторській техніці. Розробка і виготовлення ескізів композиції у керамічному матеріалі. Виготовлення авторської складної керамічної композиції на основі вивчених технік.

Розвиток навичок декоративного мислення. Розробка ескізу-картону і виготовлення моделі декоративного натюрморту. Виконання відливки у гіпсі декоративного натюрморту.

^ Виконання композицій для декоративання стін. Сграфіто. Аналіз композицій-прототипів. Розробка ескізів декоративної композиції та інтерпретація прототипу до техніки, що вивчається.

^ Робота в матеріалі (технологія обробки і декорування скла). Вивчення технології обробки скла (вітраж). Копіювання класичного вітражу або окремих його фрагментів. Розробка ескізів, розробка картону тематичної декоративної композиції у техніці вітражу. Виготовлення декоративної композиції у техніці сграфіто.

^ Вивчення техніки фрески. Аналіз та виготовлення картону для розпису класичної фрески. Ескізування і матеріалі копії фрески. Ескізування в матеріалі копії фрески. Виготовлення копії фрески у матеріалі («суха штукатурка» та «сира штукатурка»).

^ Плоска кераміка. Виконання копії творів народного декоративного мистецтва. Розробка ескізів декоративного розпису. Виконання декоративного розпису. Виготовлення копій керамічних виробів у техніці ангобного розпису та глазурування.

Маркетрі. Розробка ескізів тематичного декоративного натюрморту у техніці маркетрі.

Розробка картону декоративного натюрморту у техніці маркетрі. Виготовлення декоративного натюрморту у техніці маркетрі. Розробка ескізів рельєфної тематичної композиції з деревини.

Розробка картону авторської композиції з деревини. Виготовлення рельєфної тематичної композиції з деревини.

Скульптура

Створення модульної рапортної композиції. Розробка елементу модульної композиції у рельєфі.

Виготовлення моделі для модульної гіпсової плитки. Виконання орнаментальної гіпсової композиції з модульних елементів.

Розробка ескізів та виготовлення об’ємних форм. Розробка ескізів об’ємного виробу у авторській техніці. Виготовлення ескізів виробу у матеріалі. Виготовлення об’ємного керамічного виробу у авторській техніці. Виготовлення авторської складної композиції на основі вивчених технік.

Матеріалознавство

Вивчення основних декоративних та експлуатаційних характеристик і асортименту конструкційно-оздоблювальних матеріалів у формоутворенні архітектурного середовища.

Мінеральні в’яжучі речовини та вироби на їх основі (гіпс, портландцемент, декоративно-оздоблювальні та спеціальні розчини, штукатурки, бетони). Вивчення властивостей, способів обробки, видів фактур і профілів, номенклатури виробів з природного каменю та нових композитних матеріалів на їх основі у оздобленні інтер’єрів (мінерали та гірничі породи, мозаїка з природного каменю). Вивчення художньо-технологічних і декоративних властивостей керамічних матеріалів для оздоблення інтер’єрів та екстер’єру (теракота, фаянс, фарфор, кам’яна маса, майоліка). Вивчення характеристик, номенклатури матеріалів та виробів з мінеральних розплавів (скло та його різновиди) у створенні компонентів інтер’єрного простору. Вивчення властивостей і видів художньої обробки чорних, кольорових та дорогоцінних металів, декоративного вкриття, сортаменту прокатних сталевих профілів у виготовленні інтер’єрних структур та деталей.

Вивчення асортименту та модифікацій деревини (породи дерева, ДСП, ДВП, фанера, картон, папір), видів її декорування у формоутворенні інтер’єрів (властивості, пороки, захист, колірне протравне красіння). Вивчення особливостей і асортименту полімерних матеріалів у оздобленні інтер’єрів. Вивчення декоративних і експлуатаційних характеристик природних та синтетичних лаків, фарб, клеїв, шпаклівок для поверхонь інтер’єрів.

^ Техніка графіки

Вивчення закономірностей розташування предметів в площині аркуша. Вивчення побудови лінійної та повітряної перспективи, закономірностей побудови конструкції предметів побуту, архітектурних споруд та атрибутів мистецтва.. Вивчення закономірностей пропорційних співвідношень предметів побуту, архітектурних споруд та атрибутів мистецтва.

Вивчення закономірностей розподілу світла і тіні (світлотіні), тону і тональних відношень при рисуванні предметів побуту, архітектурних споруд та атрибутів мистецтва.. Вивчення грамотного використання графічних матеріалів (олівці, вугілля та інш.) при моделюванні та завершення рисунка (узагальнення) предметів побуту, архітектурних споруд та атрибутів мистецтва.

^ Основи ландшафтного дизайну

Вивчення загальної історії ландшафтної архітектури. Вивчення основ ландшафтної архітектури. Вивчення основ фітодизайну. Вивчення особливостей виконання фітокомпозицій, що розміщуються та столі та стіні. Вивчення особливостей виконання весільних та святкових фітокомпозицій.

Практика

Вивчення форм природи. Біоніка. Вивчення засобів художньої виразності біонічних форм та виконання вправ. Створення власних декоративних композицій на основі біонічних форм.

^ Технологічна практика. Вивчення технологічних особливостей декоративного розпису на різних основах (скло, метал тощо). Виконання декоративного розпису у руслі традицій національного декоративно-ужиткового мистецтва.

^ Виробнича практика. Розробка дизайн-концепції реального об'єкту проектування.

Виконання реального проекту рішення дизайн-розробки.

Переддипломна практика. Вивчення методів збору аналогів до реального втілення.

Вивчення методів збору креслень, зарисовок та іншого матеріалу.

^ Проектна графіка

Графічні матеріали, методи та способи виготовлення ескізів, технічного рисунку, журнальної обкладинки, журнальних сторінок, буклетів та ін.

Композиція графічного листа.

^ Основи композицiї

Категорiї композицiї: ритм, форма, угруповування, УХ, простiр, час, тектонiка, об’ємно-просторова структура та iн. Композицiя як складова риторики. Нориторична iнтерпретацiя композицiї як деформацiя структури твору засобами риторичної теорiї. Культурологiя композицiї: лiнiйний зображувальний дискурс архаїчних культур /Єгипет, Месопотамiя, Іран/; субстанцiональний простiр схiдних культур, простiр культури Давньої Грецiї, Вiзантiї, простiр культур Нового часу, феномен зворотньої та прямої перспективи. Авангард, трансавангард, постмодерн та їх композицiйнi системи. Композицiя у дизайнi.

^ Нарисна геометрiя, перспективи та тіні

Методи проектування форм на площинi. Точка та вiдрiзок прямих лiнiй на епюрi Монжа. Способи переутворення проекцiйного креслення в епюрi Монжа. Перетин поверхнь. Кiнематика та геометрiя просторових кривих. Кривизна поверхнi. Аксонометричнi проекцiї. Перспективнi проекцiї. Простір проекту та його перспективні відтворення. Тіні як формотворчий компонент геометрічного простіру. Система перспективи і система формотворень.

^ Основи формоутворення

Мета i завдання курсу. Геометричнi методи формоутворення у графічному дизайні. Висхiднi положення теорiї поверхонь. Поверхнi, що розгортаються. Гауссова кривизна. Розгортка поверхнi. Методи побудови та вивчення розгорток поверхонь у конструюванни одягу та взуття. Метод перетинаючих площин. Метод геодезичних лiнiй. Сiтка-канва. Спосiб дужкових засiчок. Розмiрно-мiрний метод. Побудова розгорток поверхонь деталей за зразками одягу. Побудова розгорток поверхнi деталей за зразками одягу. Методи побудови складних поверхонь. Метод ортогональних перетинiв. Метод радиусографiї та iн.

Шрифт


Історія шрифту. Еволюція шрифтових форм і їх взаємозв’зок з технологіями печаті. Класифікація сучасних набірних шрифтів. Анатомія знака. Морфологія і естетика шрифта. Поняття стиля. Сучасна шрифтова культура.

Проектування


Проектування як процес. Його етапи: збiр матерiалу, аналiз попередньої практики, розробка робочої програми (дивергенцiя - розширення кордонiв проектної ситуацiї за рахунок проблематизацiї висхідних елементiв та структур проектування, трансформацiя - стадiя створення концепцiї проектування, конвергенцiя - рацiональний синтез проектної реальностi як результат проектування). Форми наукового аналiзу об"єкту проектування. Дизайн-програма як предмет проектування.

Декоративний простiр як об"єкт проектування. Традицiйнi та нетрадицiйнi способи трансформацiї проектного простору. Композицiйна модель проектування.

^ Комп’ютерні технології у графічному дизайні

Комп’ютер – як основний інструмент у графічному дизайні. Вивчення та отримання професіональних навичків роботи з різноманітними графічними пакетами (робота з векторними зображеннями, отримання та обробка растрових зображень, текстові редактори), пакети мультимедія, веб-редактор.
^
Техніка графіки

Вивчення прийомів, методів та технологій роботи в класичних техніках станкової графіки за трьома видами печаті (гравюра, офорт, монотипія).
^
Фотографія та фотографіка

Фото в проектному процесi. Мiкрофото та макрофото як засiб аналiзу будови тканини, фактури, текстури. Фотомонтаж як проектний засiб. Фотообраз i художнiй образ в проектуваннi. Фото графіка і сучасна візуальна культура. Історія фото графіки та еволюція фотографічних технологій. Задачі та засоби фото графіки.Фото графіка в графічному дизайні. Засвоєння знань про розвиток фотомистецтва і фото графіки, використання знань у практичній діяльності . Вивчення законів фотозйомки об’єктів ландшафтного дизайну, дизайну інтер’єру та екстер’єру, архітектурних споруд тощо. Засвоєння процесу фотозйомки портрету, натюрмортру, пейзажу, архітектурних споруд з урахуванням законів композиції та із застосуванням навичок комп’ютерної обробки фотоматеріалу.

Естетика

Предмет, завдання естетики, естетична дiяльнiсть та сфери її прояву, Естетичне сприйняття свiту i потреби людини, естетичнi цiнностi, їх значення в творчiй дiяльностi; структура естетичної свiдомостi, основнi естетичнi категорiї; природа та суть мистецтва; процес художньої творчостi; художнiй образ та знак; iсторичнi ступенi завершенностi художнього виробництва; види мистецтва; iсторичнi закономiрностi художнього розвитку; поняття методу; напрямку та стилю в мистецтвi; архiтектура та суспiльство.


^ 4. Професійні профілі випускників: дизайнер-керівник проектно-творчого колективу або творчої групи з проектування суспільного середовища, інтер’єрів житлових, громадських та промислових споруд і обладнання, проектування експозицій та реклам, керівник підрозділу культурно-просвітницької установи, менеджер; провідний художник-конструктор (дизайнер), художник-конструктор (дизайнер) І категорії, художник-конструктор (дизайнер) ІІ категорії, художник-конструктор (дизайнер) ІІІ категорії. Проектні, рекламні, дизайнерські бюро та організації, бюро та підприємства архітектурного проектування, рекламні агенції, державні та приватні підприємства, державні та приватні майстерні, творчі студії, салони. Проекти інтер’єрів та екстер’єрів житлових споруд, міських середовищ; робота в матеріалі (настінний розпис, вітраж, гобелен, кераміка, скульптура, мозаїка); оформлення, оздоблення інтер’єру та створення предметного середовища, розміщення обладнання тощо. Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів; виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу; будівництво: архітектурно-реставраційна діяльність: оздоблювальні та завершальні роботи; надання послуг з моделювання: текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, інших предметів внутрішнього оздоблення інтер’єрів, сучасних товарів, а також інших побутових виробів та товарів особистого вжитку; надання послуг з графічного дизайну, послуги декораторів інтер’єру, художників-оформлювачів, діяльність консультантів; діяльність незалежних професійних творчих працівників у сфері культури: театральних художників та декораторів, скульпторів, художників, офортистів, карикатуристів тощо; діяльність музеїв: діяльність музеїв усіх видів та охорона історичних місць і будівель: художніх музеїв, музеїв прикладного мистецтва, меблів, костюмів, кераміки; діяльність з охорони, реконструкції та реставрації історичних місць, будівель і пам’яток культури; керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання; керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю, керівники проектів та програм, керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні, менеджери (управителі) у сфері надання інформації, менеджери (управителі) у сфері надання послуг тощо. Участь у художніх та дизайнерських виставках та конкурсах різного рівня; виконання творчих замовлень держави, громадських організацій, установ, приватних осіб тощо; робота за фахом у творчо-виробничих комбінатах і майстернях Спілки дизайнерів України, дизайн-студіях, в театрах, кіно-телестудіях; дослідження і розробки у галузі гуманітарних та суспільних наук тощо.


^ 5. Можливість подальшого навчання після отримання ОКР «бакалавр» можна вступити до магістратури за напрямом «Дизайн» та навчатися за ОКР «спеціаліст» за напрямом «Дизайн».


^ 6. Діаграма структури 6.020207 Дизайн (Дизайн інтер’єру та середовища).
п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ECTS

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Нормативна частина

1.1.1.

Історія України

1

1

2,0

1.1.2.

Історія української культури

3

6

2,0

1.1.3.

Українська мова (за проф. спрямуванням)

1

1,2

3,0

1.1.4.

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

1,2

1,2,3

7,0

1.1.5.

Філософія

2

3

3,0

1.1.6.

Фізичне виховання

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7
2. Цикл природно-наукової підготовки

2.1. Нормативна частина

2.1.1.

Екологія

4

7

1,5

2.1.2.

Охорона галузі в праці

4

8

2,0

2.1.3.

Естетика

4

8

2,0

2.1.4.

Основи композиції

1,2

1,2

5,0

2.1.5.

Кольорознавство

1

1

2,0

2.1.6.

Нарисна геометрія

1

1
3. Цикл підготовки за фахом

3.1. Нормативна частина

3.1.1.

Безпека життєдіяльності

1

1

2,0

3.1.2.

Рисунок

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7,8

26,0

3.1.3.

Живопис

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7

21,0

3.1.4.

Історія мистецтв

1,2,3

1,2,3,4,5

9,5

3.1.5.

Проектна та промислова графіка

1,2

1,2,3,4

8,0

3.1.6.

Перспективи та тіні

1

2

1,5

3.1.7.

Основи архітектури та будівництва

1

1

2,0

3.1.8.

Основи проектування інтер’єру

2

3,4

4,0

3.1.9.

Конструювання та обладнання інтер’єру

1,2

2,3,4

5,5

3.1.10.

Конструювання (технічні вузли)

3,4

6,7

4,0

3.1.11.

Проектування інтер’єру

2,3

3,4,5,6

9,0

3.1.12.

Пластична анатомія

3

5

2,5

3.1.13.

Матеріалознавство

2,3

4,5,6

6,0

3.1.14.

Фотографія і фотографіка

4

7,8

4,0

3.1.15.

Оглядові лекції

4

8

0,5

3.2. За вибором ВНЗ

3.2.1.

Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

1

2,0

3.2.2.

Техніка графіки

1,2,3

2,3,4,5

6,0

3.2.3.

Комп’ютерні технології у дизайні інтер’єру та середовища

1,2,3,4

2,3,4,5,6,7,8

18,0

3.2.4.

Робота в матеріалі

1,2,3,4

2,3,4,5,6,7,8

19,5

3.2.5.

Теорія орнаментики та семантика

3

5,6

4,0

3.2.6.

Основи ландшафтного дизайну

3

5,6

4,0

3.2.7.

Історія інтер’єру та архітектурних стилів

3

5,6

3,0

3.2.8.

Проектування середовища

4

7,8

6,0

3.3. За вибором студента

3.3.1.

Скульптура

1,2

2,3,4

5,0

3.3.2.

Макетування та моделювання

4

7,8

9,0

3.3.3.

Будівельна фізика

4

7,8

4,0

3.4. Практики

3.4.1.

Пленерна практика (навчальна)

1

2

3,0

3.4.2.

Архітектонічна практика (навчальна)

2

4

3,0

3.4.3.

Технологічна практика (виробнича)

3

6

6,0

3.4.4.

Проектна практика (виробнича)

4

7

6,0

3.5. Курсові роботи

3.5.1.

Курсова робота з основ конструювання

2

4

1,0

3.5.2.

Курсова робота з історії мистецтв

3

5

1,0

3.5.3.

Курсовий проект з дизайну інтер’єру та середовища

3

6

1,5


7. Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


^ Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав не менш 50 балів.


^ 8. Вимоги до підсумкового контролю: Дизайн інтер’єру та середовища


Державні іспити (бакалаврат)

Спеціальність 6.020207, спеціалізація «Дизайн інтер’єру та середовища»


^ Склад завдання та критерії оцінювання комплексної письмової роботи

Державний іспит «Комплексний екзамен з фаху» включає дві частини: теоретичну (письмову кваліфікаційну роботу з фахових дисциплін) і практичну (практичне завдання).

Письмова кваліфікаційна робота з фахових дисциплін до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» включає:

- ^ 2 теоретичних питання – письмове завдання;

- 1 практичне питання – проектне завдання.

1) відповісти на питання;

2) відповісти на питання;

3) запропонувати виконати практичне завдання.

^ Максимальна загальна кількість балів – 100 (50 балів – теоретична частина, 50 балів – практична частина).


9. Координатор ЕСТS в Інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму:

ПІБ: Зінченко Вікторія Олегівна

Посада: заступник директора з навчальної роботи

Поштова адреса_____________________________

Номер телефону____0507676957_______________

e-mail______________________________________


10. Зміст робочих програм.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи