Вісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162) icon

Вісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162)
Скачати 99.72 Kb.
НазваВісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162)
Дата03.08.2012
Розмір99.72 Kb.
ТипДокументи


Матеріали конференції «Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти» надруковані у збірниках «ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»


  • 2008 грудень № 23 (162)

  • 2009 квітень № 7 (170), (дві частини)

  • 2010 квітень № 7 (194), (дві частини)Публікації викладачів кафедри дизайну за 2009 рік

Автор, співавтори

Назва публікації

^ Жанр публікацій

Вихідні дані

Обсяг

1.

Пономарьова О.М.

Деякі аспекти інтеграції видів мистецтва

стаття

/ О.М. Пономарьова – Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]. – Збірник наук. пр. /за ред. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ, 2009. – 168 с. (Мистецтвознавство. Архітектура: №7). – С.112 – 116.
2.

Пономарьова О. М.

Відкриття другої всеукраїнської науково-практичної конференції „формула творчості: теорія і методика мистецької освіти”


стаття

/ Пономарьова Олена Миколаївна. – Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – № 7 (170) квітень 2009, Частина 1. – 180 с. – С 5 – 6.
3.

Пономарьова О. М.

Деякі аспекти використання інтеграції мистецтв у сучасному освітньому просторі

стаття

/ Пономарьова Олена Миколаївна. – Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – № 7 (170) квітень 2009, Частина 2. – 180 с. – С. 25 – 32.
4.

Пономарьова О.М.

Деякі аспекти формування імпровізаційної культури особистості

стаття

/ Пономарьова Олена Миколаївна. – Формування національного менталітету за матеріалами Регіонал. наук.-практ. конф. (15 квітня 2009 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 88 с. – С. 55 – 60.
5.

Бірюков М.Ю.

Дизайн интерьера. Учебное пособие для слушателей отделения смежных и дополнительных профессий ЛНУ имени Тараса Шевченко. –

Учебное пособие

Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2009. – 157 с.

(9,3 д.а.)

6.

Бірюков М.Ю.

Техніки графічного мистецтва та їх особливості

стаття

// ^ ВІСНИК ХДАДМ (Мистецтвознавство. Архітектура: № 4). – 2009. – С. 3 – 9.
7.

Бірюков М.Ю.

Форма як феномен образотворчого мистецтва

стаття

// Освіта на Луганщині. – 2009. – № 1 (30). – С. 142 – 146.
8.

Бірюков М.Ю.

Розуміння художнього образу у своєрідних видах графічного мистецтва – плакат, карикатура та книжкова ілюстрація

стаття

// ВІСНИК ЛНУ імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2009. – № 7 (170) квіт. – Ч. 1. – С. 29 – 35.
9.

Бірюков М.Ю.

Формування естетичного ставлення до професії в майбутніх художників-дизайнерів


стаття

// Освіта Донбасу. – 2009. – № 1 (132). – С. 56 – 59.
10.

Бірюков М.Ю.

Формування художнього смаку в студентів мистецьких спеціальностей ВНЗ III-IV рівнів акредитації в процесі професійної підготовки

стаття

// Освіта Донбасу. – 2009. – № 5 (136). – С. 59 – 63.
11.

Бірюков М.Ю.

Стан та значущість художнього смаку на сучасному етапі розвитку суспільства

стаття

// ВІСНИК ЛНУ імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2009. – № 17 (180) верес. – С. 16 – 23.
12.

Бірюков М.Ю.

Сильна муза: як дивитися та розуміти скульптуру


стаття

// Шкільний світ. – 2009. – № 8 (472) лют. – [Укладка : Образотворче мистецтво. – 2009. – № 2 (11) лют. – С. 5 – 9].
13.

Бірюков М.Ю.

Як дивитися та розуміти скульптуру (продовження)

стаття

// Шкільний світ. – 2009. – № 12 (476) берез. – [Укладка : Образотворче мистецтво. – 2009. – № 3 (12) берез. – С. 4 – 7].
14.

Бірюков М.Ю.

Образотворчий репортаж часу : як дивитися та розуміти твори графічного мистецтва

стаття

// Шкільний світ. – 2009. – № 16 (480) квіт. – [Укладка : Образотворче мистецтво. – 2009. – № 4 (13) квіт. – С. 4 – 6].
15.16.

Бірюков М.Ю.

Творча майстерня в школі та вдома

стаття

// Початкова освіта. – 2009. – № 38 (518) жовт. – С. 20 – 22.
17.

Бірюков М.Ю.

Образотворчий репортаж часу : як дивитися та розуміти твори графічного мистецтва (продовження)

стаття

// Шкільний світ. – 2009. – № 20 (484) трав. – [Укладка : Образотворче мистецтво. – 2009. – № 5 (14) трав. – С. 1 – 4].
18.

Крашенинников В.Н.

Композиция в графическом дизайне

Навч. посібник

/ В.Н. Крашенинников. – Луганск: «Глобус», 2009. – 78 с.
19.

Крашенинников В.М., Криворучкін В.І.

Знаково-символічна діяльність у процесі навчання студентів графічного дизайну


стаття

/ В.М. Крашенинников, В.І. Криворучкін - Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – № 7 (170) квітень 2009, Частина 1. – 180 с. – С 143 – 147.
20.

Мала Т.В.

Розробка моделі міждисциплінарної інтеграції на основі художнього проектування книги для професійної підготовки майбутніх фахівців з книжкового дизайну у ВНЗ

стаття

/ Вісник науковця – 2009: Зб. Матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції - Миколаїв: НУК, 2009 – С. 144-150.
21.

Мала Т.В.

Діяльнісний підхід у просесі професійної підготовки компетентних фахівців з книжкового дизайну

стаття

/ Зб. Наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк  М.Т. – Умань: РВЦ « Софія», 2009. – Ч. 1. – С. 133-138.
22.

Мала Т.В.

Основні проблеми підготовки компетентних фахівців з книжкового дизайну у вищих навчальних закладах

стаття

/ Вісних Харківській державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. – Х. : ХДАДМ, 2009.

23.

Мала Т.В.

Особливості конструювання сучасної дитячої книжки-іграшки

стаття

/ Наукова молодь: Зб. наук. пр. молодих вчених. – М. ІІ.: Культура та мистецтво. – Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2009. – С. 31-34.
24.

Мала Т.В.

Розвиток цілісного бачення образу в майбутніх фахівців з книжкового дизайну за допомогою начерків

стаття

/ Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – 2009. - № 7 (170). – С. 159-164.
25.

Петров В.С., Зеленська Н.О.

Художньо-педагогічні принципи формування наочно-просторового середовища шкільного кабінету

стаття

/ В.С. Петров, Н.О. Зеленська. – зб. ст. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2009. - №7 (170). – 150 с. – С. 17-20.
26.

Петров В.С., Сингх Ш.К., Зеленьска Н.О.

Нова програма оздоровлення й реабілітації студентів ліцеїв з вегето-судинною дисфункцією (ВСД)

стаття

/В.С. Петров, Ш.К. Сингх, Н.О. Зеленська. – зб. ст. / за ред.. В.П. Горащука. – Луганськ: Вид-во Держ. Закладу «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2009. – 264 с.
27.

Прихода И.В., Петров В.С., Рыбальченко А.А.

Этапы и направления современного реабилитационного процесса


стаття

/И.В. Прихода, В.С. Петров, А.А. Рыбальченко. - зб. ст. / за ред.. В.П. Горащука. – Луганськ: Вид-во Держ. Закладу «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2009. – 264 с.
28.

Романова Л.А.

Влияние средств изобразительного искусства и дизайна на повышение эффективности физического воспитания молодежи

стаття

/ Л.А. Романова – Збірник наукових статей за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2009 – С. 198-208.

ЛУГАНЩИНА: памятники и памятные места / Авт.сост. Башкирцева О.С., Вячеславова Е.А., Клочко Т.Н., Черных О.О. – Луганск: ООО «Полиграфический центр»Максим», 2007. – 80 с.

Автор-составитель, разработка оригинал-макета, верстка и фотографии – старший преподаватель кафедры дизайна О.О. Черных


ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ – каталог-довідник. – Київ, Фенікс, 2007.

Фотоматеріал, разработка оригинал-макета, верстка старшого викладача кафедри дизайну О.О. Черных


Перспективне експериментальне видання для профорієнтаційної роботи

«ПЕРЕД ТИМ, ЯК СТАТИ ДИЗАЙНЕРОМ» – магістерський проект С.Вейди, наук. керівник Пономарьова О.М.


Перспективне видання кафедри – ЖУРНАЛ кафедри дизайну «ПРО-Дизайн». – Навчальна колективна робота студентів 5 курсу «Графічний дизайн», керівник – асистент Толокнова О.О.

Схожі:

Вісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162) iconЛуганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична
Ради молодих учених Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Вісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162) iconВідокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених
Вп «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Вісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162) iconПоложення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Рада) створюється з метою об'єднання молодих учених комплексу...
Вісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162) iconМіністерство освіти І науки України Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» План роботи ради молодих вчених на 2010 – 2011 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса...
Вісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162) iconЧумак М. М. Сучасні комп’ютерні технології навчання як засіб досягнення якісної освіти у процесі підготовки педагогічних кадрів
М. Чумак // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». – Частина – Луганськ:...
Вісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162) iconГрафік навчального процесу відокремленого підрозділу «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
...
Вісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162) iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
Вісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162) iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
Вісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162) iconДиректору Наукової бібліотеки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Вісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162) iconВп " Старобільський гуманітарно педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи