Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції icon

Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції
Скачати 158.1 Kb.
НазваІнформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції
Дата30.01.2013
Розмір158.1 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМЕНІ В. М. ГЛУШКОВА НАН УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інформаційний лист

Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі

у V Всеукраїнській науково-практичній конференції

^ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В НАУЦІ, ОСВІТІ ТА ЕКОНОМІЦІ

(11-13 квітня 2013 р.)


Основні напрями конференції:

 1. Комп’ютерна підтримка навчання в середній та вищій школі.

  1. Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства.

  2. Комп’ютерна підтримка фундаментальних, фахових і природничих, гуманітарних і філологічних дисциплін; створення, сертифікація і використання програмних засобів навчального призначення.

  3. Педагогічні особливості інформаційного забезпечення дистанційної освіти (ДО).

  4. Інформаційно-комунікаційні технології управління та діагностики навчально-виховного процесу.

 2. Інформаційні технології в соціально-економічних системах.

  1. Моделювання соціально-економічних процесів та систем.

  2. Інформаційне забезпечення соціально-економічних процесів та систем.

  3. Математичні моделі в економіці, керуванні, ДО та їх реалізація.

 3. Інформаційні технології у виробництві та науковій діяльності.

  1. Системи автоматизації проектувальних робіт.

  2. Автоматизація технологічних процесів.

  3. Автоматизовані системи управління та автоматизовані робочі місця.

  4. Комп’ютерні графічно-інформаційні технології.

  5. Програмне забезпечення та математичне моделювання інформаційних систем..

  6. Комп’ютерні онтології та їх застосування.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

САВЧЕНКО Сергій Вікторович – голова, доктор пед. наук, професор, ректор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

МЕНЯЙЛЕНКО Олександр Сергійович – заст. голови, доктор тех. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

ОСЕНІН Юрій Іванович – заст. голови, доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

МОГИЛЬНИЙ Геннадій Анатолійович – канд. тех. наук, доцент, директор Інституту інформаційних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

СТАТИВКА Юрій Іванович – доцент, канд. тех. наук, декан факультету математики та інформатики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

СКВІРСЬКИЙ Віктор Давидович – канд. тех. наук, доцент, завідувач кафедрою теоретичної і прикладної інформатики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

ДЯЧЕНКО Світлана Володимирівна – канд. пед. наук, доцент кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

ЖУКОВА Вікторія Миколаївна – канд. пед. наук, доцент кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

КЛІПАКОВ Микола Вікторович – старший викладач кафедри прикладної математики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

ОНОПЧЕНКО Світлана Володимирівна – канд. пед. наук, асистент кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

СКАЧКО Валерій Валерійович  асистент кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПАЛАГІН Олександр Васильович – голова, академік НАН України, заступник директора Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;

КАРГІН Анатолій Олексійович – заст. голови, доктор тех. наук, професор, декан фізичного факультету  Донецького національного університету;

СКОБЦОВ Юрій Олександрович – заст. голови, доктор тех. наук, професор, завідувач кафедрою АСУ Донецького національного технічного університету;

МОГИЛЬНИЙ Геннадій Анатолійович – канд. тех. наук, доцент, директор Інституту інформаційних технологій, завідувач кафедрою інформаційних технологій та систем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

СТАТИВКА Юрій Іванович – доцент, канд. тех. наук, декан факультету математики та інформатики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

ВЕЛИЧКО Віталій Юрійович – канд. тех. наук, ст. наук. співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;

ПЕТРЕНКО Микола Григорович – канд. тех. наук, ст. наук. співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;

СКВІРСЬКИЙ Віктор Давидович – канд. тех. наук, доцент, завідувач кафедрою теоретичної і прикладної інформатики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

ТИХОНОВ Юрій Леонтійович – канд. тех. наук, доцент кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

ФОМЕНКО Андрій Вікторович – канд. пед. наук, доцент кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


^ Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.


Контактний телефон кафедри інформаційних технологій та систем: 8-(0642)-590345 (зав. кафедрою – Могильний Геннадій Анатолійович), e-mail: confits@luguniv.edu.ua; додаткова адреса zavkafinfo@luguniv.edu.ua.


Додаткову інформацію дивіться на Інформаційному порталі кафедри ІТС за адресою http://its.luguniv.edu.ua (розділ „Наукова робота” – „Семінари та конференції”), або на ВЕБ-сторінці http://its.luguniv.edu.ua/kaf1_u/sc_work/seminar.html

^ За результатами конференції буде видано три збірники:

 • збірник тез конференції – буде надруковано до початку конференції;

 • збірник ВАК з педагогічних наук „Вісник Луганського національного університету” – буде надруковано в 2013 р;

 • збірник ВАК з технічних, економічних та математичних наук „Вісник Східноукраїнського національного університету” – буде надруковано в 2013 р.

^ Матеріали, що увійшли до збірників ВАК буде надіслано поштою за рахунок організаторів конференції.


Для участі в конференції просимо надіслати до 1 квітня 2012 року матеріали (на електронну адресу та звичайною поштою) Оргкомітету:


 1. Заявка учасника конференції (обов’язково друковану та її електронну версію дивись таблицю 1) (назва файлу повинна включати прізвище й ініціали першого автора латинськими літерами, наприклад, IvanovІ.І._zayav.doc).

 2. Текст тез (1-3 сторінки) підписаний авторами (обов’язково друковану та електронну версії) (назва файлів повинна включати прізвище першого автора, наприклад, IvanovІ.І._tez.doc). У випадку, якщо, від одного (першого автора) кілька тез та статей – додайте до імені файлу відповідну цифру (IvanovІ.І._tez1.doc, IvanovІ.І._tez2.doc).

 3. Текст статті та анотації англійською, українською і російською мовами, підписаний авторами, які оформлені згідно вимог до відповідних збірників ВАК (обов’язково друковану та їх електронну версію, назви файлів повинні включати прізвище першого автора, наприклад, IvanovІ.І._stat.doc);

 4. Ілюстративний матеріал виконується на комп’ютері чітко і якісно (електронна версія графічних файлів додається на CD або DVD). Бажано не використовувати засоби створення рисунків програми MS Word. Посилання на ілюстрації в тексті тез та статті – обов’язкові. Усі ілюстрації супроводжуються підписами (дивись розділ „Вимоги до оформлення матеріалів конференції”).

 5. Супровідні документи.


^ СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ДО СТАТЕЙ


 1. витяг з протоколу засідання відповідної кафедри із рекомендацією про друк статті (скановану копію надіслати ел. поштою);

 2. ґрунтовна рецензія доктора (в окремих випадках кандидата) наук на статтю (скановану копію надіслати ел. поштою);

 3. копії документів про сплату (оригінали залиште собі) – окремо оргвнесок (тези) та окремо за друк статті (скановану копію надіслати ел. поштою).


Умови та терміни оплати наведено в розділі „^ Організаційний внесок та оплата за друк матеріалів”.


Електронна адреса для листування: confits@luguniv.edu.ua; додаткова адреса zavkafinfo@luguniv.edu.ua.

Табл.1.


Заявка учасника VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці»

 

!!!Усі графи заповнити обов’язково!!!

Таблицю заповнити в електронному вигляді та надрукувати

Назва доповіді

 

Секція і підсекція

 

Напрям

(один з трьох ) педагогіка, економіка, технічні науки

Прізвище, ім’я, по-батькові (!!!ПОВНІСТЮ!!!) автора(ів) науковий ступінь, посада

 

Телефон, e-mail

 

!!!ПОВНА НАЗВА і АДРЕСА!!! установи де працює(ють)

 

Коло наукових інтересів

 

Кількість збірників ВАК (педагогічні науки)

 

Кількість збірників ВАК (технічні та економічні науки)

 

Кількість збірників тез

 

Адреса одержувача:

(куди висилати збірники наукових праць)

Планую (потрібне підкреслити)

 • виступити з доповіддю;

 • виступити з інформацією;

 • взяти участь, як слухач

 

Потреба проживання (так, ні)

 

Необхідність у технічних засобах (вказати)

 ^ Матеріали необхідно надсилати на адресу:

Могильному Геннадію Анатолійовичу

Кафедра інформаційних технологій та систем,

ЛНУ імені Тараса Шевченка, Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011

та електронною поштою на адресу: confits@luguniv.edu.ua


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Публікуватимуться тексти, підготовлені в форматі MS WORD (.doc, .rtf), які відповідають вимогам:


Для збірника матеріалів конференції (тез доповідей) – дивись приклад оформлення:

 • обсяг до 3 сторінок формату А5; поля: верхнє, нижнє, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; міжрядковий інтервал – одинарний;

 • перший абзац – УДК – до лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний;

 • другий абзац – назва статті – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирний, всі великі;

 • третій абзац – ініціали та прізвище автора(ів) – до правого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирний, курсив;

 • четвертий абзац – назва організації – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;

 • п’ятий абзац – пустий рядок;

 • далі текст тез, який повинен містити загальну постановку проблеми, короткий виклад основного матеріалу дослідження, висновки (шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний, абзацний відступ 0,75 см);

 • після тексту тез – пустий рядок;

 • далі список літератури – Література: – до лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний, абзацний відступ 0,75 см (бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом, у порядку цитування, прізвище та ініціали автора праці (першого співавтора) роботи або перше слово назви виділяється напівжирним шрифтом. Література оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України № 3, 2008).

 • рисунки в тексті матеріалів – по центру сторінки;

Рис.1. Назва – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;

 • таблиці: Таблиця 1 – до правого краю сторінки; шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;

^ Назва таблиці – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний.

 

Приклад оформлення тез доповідей
Для збірника ВАК з педагогічних наук:

 1. стаття повинна відповідати вимогам постанови ВАК України (див. "Постанову Президії ВАК України" від 15.01.2003 р.). Повинна містити такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки. Дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

 2. обсяг статті – 6–12 сторінок, набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (.doc, .rtf), формат паперу А4; поля: верхнє, нижнє, праве й ліве – 3,8 см; верхній колонтитул – 1,25 см, нижній – 3,2 см;

 3. перший абзац – УДК (ОБОВ’ЯЗКОВО!) – до лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, розмір12 пт, звичайний, без відступів;

 4. другий абзац – пустий рядок;

 5. третій абзац – ініціали і прізвище автора (авторів) – до лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, розмір12 пт, напівжирний, абзацний відступ 1,5 см;

 6. четвертий абзац – пустий рядок;

 7. п’ятий абзац – назва статті – по центру сторінки (без абзацного відступу), шрифт Times New Roman, розмір12 пт, напівжирний, всі великі;

 8. шостий абзац – пустий рядок;

 9. далі – текст статті – шрифт Times New Roman, розмір12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,5 см, вирівнювання по ширині;

 10. мова – англійська, українська, російська;

Дивись зразок 1.

Зразок 1

УДК 338.24

 

А. В. Бакурова, А. В. Діденко


^ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВЛАДОЮ, НАСЕЛЕННЯМ, ТУРИСТИЧНИМ ТА ІГРОВИМ БІЗНЕСОМ

 

Важливість туризму для економічного розвитку є загальновідомою. Він сприяє розвитку суміжних секторів економіки, збільшенню доходів та зайнятості населення, іноземним інвестиціям. Також туризм сприяє зростанню доходу від оподаткування, який отримує держава. 

 1. посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 28]. Кілька джерел подаються через крапку з комою, наприклад [1, с. 28; 4, с. 53], або [4; 7];

 2. бібліографія подається в кінці статті після слова Література (без двокрапки) – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, розмір12 пт, напівжирний;

 3. бібліографічні джерела подаються у порядку цитування підряд, абзацний відступ 1,5 см, прізвище та ініціали автора праці (першого співавтора) роботи або перше слово назви виділяється напівжирним шрифтом. Література оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України № 3, 2008);

Дивись зразок 2.

 1. Після статті надається (статтю завершує) П.І.Б. авторів, назва статті, анотації українською, російською, англійською мовами обсягом 5-7 рядків, ключові слова 3-5, відомості про авторів (українською) та відомості про рецензента (українською). Дивись зразок 3.


Зразок 2

Література

1. Розпорядження КМУ „Про схвалення Концепція реформування податкової системи України” (від 19 лют. 2007 р. №56-р). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до розпорядження : dpa.lg.ua/inf/konzep.htm. 2. Бураковський I. Гральний бізнес в Україні: потрібна ефективна система регулювання / I. Бураковський, Д. Науменко // Дзеркало тижня. – 2008. – № 36. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : www.dt.ua. 3. Робертс Ф. С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам / Ф. С. Робертс. – М. : „Наука”, 1986. – 563 с. 4. Мельник П. В. Напрями удосконалення оподаткування туристично-рекреаційної діяльності / П. В. Мельник, Г. Г. Старостенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : www.ecologylife.ru/tyrizm-2002/napryami-udoskonalennya-opodatkuvannya-turistichno-rekreatsiynoyi-diyalnosti.html. 5. Вітлінський В. В. Аналіз діяльності податкової системи України / В. В. Вітлінський, А. В. Скрипник // Фінанси України. – 2005. – № 12. – С. 19 – 31.Зразок 3

Бакурова А. В., Діденко А. В. Моделювання ефективності взаємодії між владою, населенням, туристичним та ігровим бізнесом

У статті представлена когнітивна модель взаємодії між владою, населенням, туристичним та ігровим бізнесом у розрізі грошових потоків. Модель дозволяє проводити імітаційні експерименти та на основі аналізу їх результатів будувати стабілізуючі стратегії організації спільної діяльності між різними представниками бізнесу дозвілля, влади та громади.

Ключові слова: когнітивна модель, грошові потоки, туристичний бізнес, ігровий бізнес.

 

^ Бакурова А. В., Диденко А. В. Моделирование эффективности взаимодействия между властью, населением, туристическим и игровым бизнесом

В статье представлена когнитивная модель взаимодействия между властью, населением, туристическим и игровым бизнесом, в разрезе денежных потоков. Модель позволяет проводить имитационные эксперименты и на основе анализа их результатов строить стабилизирующие стратегии организации совместной деятельности между разными представителями бизнеса досуга, власти и общества.

Ключевые слова: когнитивная модель, денежные потоки, туристический бизнес, игровой бизнес.

 

^ Bakurova A. V., Didenko A. V. Modeling the interaction efficiency between power, population, tourist and playing business

In the article the theoretical model of cooperation is presented between power, population, tourist and playing business, in the cut of money streams. A model allows to conduct imitation experiments and on the basis of analysis of their results to build stabilizing strategies of organization of joint activity between the different representatives of business of leisure, power and society.

Keywords: theoretical model, the money streams, tourist business, playing business.


Рецензент Гавриш Наталія Василівна, д. пед. н., проф. , ЛНУ імені Тараса Шевченка

Стаття подана

19.03.12

 

Для збірника ВАК з технічних та економічних наук:

 1. мова – українська, англійська, російська;

 2. обсяг статті – 5-10 сторінок, набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf), формат паперу А4; поля: верхнє – 2,0 см, внутрішнє – 2,0 см, зовнішнє – 5,75 см, нижнє– 6,5 см; нижній колонтитул – 5,5 см; шрифт Arial (дивись зразок 4);

 3. перший абзац – УДК – по лівому краю сторінки, шрифт Arial, 10 пт, звичайний;

 4. другий абзац – пустий рядок;

 5. третій абзац – прізвище та ініціали автора (авторів) – відступ зліва 3 см, шрифт Arial, 10 пт напівжирний;

 6. четвертий абзац – пустий рядок;

 7. п’ятий абзац – назва статті– з відступом зліва 3 см (без абзацного відступу), всі великі, шрифт Arial, напівжирний, 10 пт;

 8. шостий абзац – пустий рядок;

 9. сьомий абзац – анотація– з відступом зліва 3 см (без абзацного відступу), шрифт Arial, звичайний, 8 пт;

 10. восьмий абзац – пустий рядок;

 11. дев’ятий абзац –Ключові слова – з відступом зліва 3 см (без абзацного відступу), шрифт Arial, звичайний, 8 пт

 12. текст статті – міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1 см, вирівнювання по ширині, шрифт Arial звичайний, 10 пт;

Зразок 4


 1. бібліографія подається в кінці статті після слова Література (без двокрапки) – по центру сторінки, шрифт Arial, розмір10 пт, напівжирний (дивись зразок 5)

 2. Література оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України № 3, 2008)


Зразок 5


 1. Після статті надається анотація на двох інших мовах (наприклад стаття російською –анотації українською та англійською), відомості про авторів (українською) та відомості про рецензента (українською) дивись зразок 6.

Зразок 6

^

Організаційний внесок та оплата за друк матеріалів


Організаційний внесок (тези) становить 125 гривень – одна квитанція, окремо друга квитанція – за друк статті.

На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника тез на адресу, яку було вказано в заявці учасника конференції. Для отримання додаткових збірників тез необхідно сплатити додатково їх вартість у розмірі 30 гривень за кожний примірник, про що потрібно вказати в заявці учасника.


Вартість друку статті – 21 гривня за сторінку (повну й неповну). На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника ВАК на адресу, яку було вказано в заявці учасника конференції. Для отримання додаткових примірників збірника ВАК необхідно сплатити їх вартість у розмірі 50 гривень за кожний додатковий примірник, про що потрібно вказати в заявці.


ОБОВ’ЯЗКОВО

Надіслати на електронну скриньку Оргкомітету confits@luguniv.edu.ua такі матеріали:

 1. Заявку на участь у конференції.

 2. Тези доповіді.

 3. Статтю.

 4. Відскановані квитанцію про сплату організаційного внеску (тези), квитанцію про сплату за друк статті, рецензію, витяг з протоколу кафедри із рекомендацією про друк статті.


ОБОВ’ЯЗКОВО

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів автора та мають містити позначення наприкінці, наприклад:

IvanovІ.І._zayav

IvanovІ.І._tez

IvanovІ.І._stat

IvanovІ.І._kvitan_tez

IvanovІ.І._kvitan_stat

IvanovІ.І._recenz

IvanovІ.І._vityag


^ ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ: 16 ТРАВНЯ 2012 р. (включно)


Статті, що увійшли до збірників ВАК буде надіслано поштою за рахунок організаторів конференції орієнтовний термін – липень/вересень 2013


Прохання сплачувати у відділеннях ПУМБ (Перший Український Міжнародний Банк)


БАНКІВСЬКИ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ:

Банк одержувача: ПУМБ (Перший Український Міжнародний Банк)

МФО банка одержувача: 334851

Картковий рахунок одержувача: № 26258975926226

П.І.Б. одержувача: Жукова Вікторія Миколаївна (ИНН 2870311321)

Призначення платежу: перерахування коштів на картковий рахунок №

26258975926226 Жукової В.М. від П.І.Б.

Схожі:

Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції iconІнформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у VI всеукраїнській науково-практичній конференції
Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства
Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції iconІнформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у VI всеукраїнській науково-практичній конференції
Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства
Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції iconІнформаційний лист вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Театр Слова» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції iconІнформаційний лист! Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та
Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціокультурний розвиток людини І суспільства»
«Соціокультурний розвиток людини і суспільства», яка відбудеться 7-8 лютого 2013 року на базі Рівненського інституту Університету...
Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції iconПолтавський державний педагогічний університет імені в. Г. Короленка інформаційнийлис т Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції
Моделі профільної та професійної підготовки старшокласників в сільській та міській місцевості
Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття”
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття”, яка відбудеться...
Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції iconІнформаційний лист запрошуємо до участі у V всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «література української діаспори у світовому історико-культурному контексті»
Для участі у роботі конференції просимо надсилати заявки з назвою теми виступу, тексти доповідей і повідомлень до 25 березня 2013...
Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції iconВельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у V всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів»
Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору
Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”
Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи