Процедура підготовки тестування icon

Процедура підготовки тестування
Скачати 75.35 Kb.
НазваПроцедура підготовки тестування
Дата03.08.2012
Розмір75.35 Kb.
ТипДокументиПроведення семестрового контролю для студентів заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у формі тестових завдань.


Вимоги до підготовки та проведення семестрового контролю для студентів заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у формі тестових завдань.


Тестування студентів у якості семестровго контролю має відбуватися у вигляді комп’ютерного тестування в аудиторії або дистанційно.

Для проведення комп’ютерного тестування використовується система управління навчанням (LMS) “Moodle”, яка використовується для дистанційного навчання в університеті.

Для роботи з тестами викладачі та студенти мають зареєструватися в системі. Це відбувається одноразово на сайті відділу дистанційного навчання (ВДН) vdn.luguniv.edu.ua. Для реєстрації на сайті необхідно мати підключення до мережі інтернет та поштову скриньку.

Після реєстрації викладач має звернутися до ВДН, щоб отримати можливість працювати з тестами. Підключення студентів та розподіл за групами проводить викладач.


Процедура підготовки тестування.

  1. Викладач реєструється (створює обліковий запис) на сайті ВДН vdn.luguniv.edu.ua.

  2. Викладач інформує ВДН у вигляді заяви на реєстрацю де вказує:

   • ФІП;

   • реєстраційні дані (логін);

   • кафедру;

   • дисципліни, за якими буде створено тести.

  3. ВДН створює дистанційний курс для викладача, у рамках якого буде створено тести.

  4. ВДН надає доступ викладачеві до інструкцій зі створення тестів у системі.

  5. Викладач створює тест.

  6. Викладач повідомляє студентам на установчій лекції адресу сайту ВДН, час тестування, вимоги, обмеження, налаштунки.

  7. Студенти самостійно реєструються на сайті ВДН (якщо не були зареєстровані раніше).

  8. Викладач підключає студентів до тестів (або повідомляє пароль для самостійного підключення).


У відведений час студенти проходять тестування в комп’ютерній аудиторії або дистанційно. Отримані бали виставляються в академічному журналі групи та враховуються в семестровій оцінці. Критерії тестів повинні бути вказані в робочій навчальній програмі. Кількість балів за тести для заочної форми не повинна бути меншою ніж 60 балів за 100-бальною шкалою.


Блок-схема взаємодії структурних підрозділів, викладача та студентів.

ДІЯ

ВиконавецьРЕЗУЛЬТАТ

Споживач

Навчально-методичне забезпечення:

 • нормативна документація;

 • інструкції;

 • курси підвищення кваліфікації.

ВДН

^ ВАПРУ, ВУЯПНП


Усі накази та вимоги надано до кафедр.

Викладачі мають можливість ознайомитись з умовами тестування в системі «Moodle» на сайті ВДН.

Викладачі

Реєстрація на сайті ВДН.

Викладач

Студенти

Викладач та студенти зареєстровані у системі.

ВДН

Викладачі

Підключення викладача до дистанційного курсу.

ВДН

Викладач має доступ до дистанційного курсу.

Викладач

Створення тесту в LMS «Moodle» або імпорт з іншого формату.

Викладач

Тест створено в системі «Moodlе».

Студенти

Експертиза якості тесту.

Кафедра


ВДН

Питання тесту відповідають критеріям коректності, недвозначності, охоплюють увесь зміст дисципліни.


Питання тесту та його налаштунки відповідають нормативним вимогам.

Викладач

Підключення студентів до тесту.


Викладач

Усі студенти мають доступ до тесту та розподілені за групами.

Студенти

Пробне тестування.

ВДН

Студенти мають змогу ознайомитись з механізмом тестування, з усіма можливими типами питань, з усіма налаштунками тесту.

Студенти

Проведення тестування.

Викладач


Студенти отримують можливість пройти тестування.

Студенти

Моніторінг якості проведення семестрового контролю у формі тестування.

Деканат, ВАПРУ, ВУЯПНП


Організація тестування відповідає нормативним вимогам, відбувається у запланований час.

СтудентиЗ системою можливо працювати у локальній мережі, без використання підключення до інтернет.

З інструкціями щодо створення тестових завдань в системі дистанційного навчання “Moodle” та імпорту тестів з інших форматів можна ознайомитись на сайті ВДН, після підключення.

Викладач самостійно створює тести у системі, одним з наступних засобів:

 1. Безпосередньо у системі (можливе використання тестів, які було розроблено раніше до дистанційних курсів).

 2. Імпортуючи його до системи з інших форматів (Gift, Hot Potatoes).

Усі питання зберігаються у базі даних і надалі можуть використовуватися в цьому або в інших дистанційних курсах для різних груп студентів.

Результати тестування можливо конвертувати до таблиць Excel для друку.


Функції

Викладач: розробка питань тесту, створення комп’ютерного тесту, аналіз результатів, виставлення відмітки.

Відділ дистанційного навчання: надання та регулювання прав доступу до тестів викладачам, методична допомога в створенні комп’ютерних тестів, розробка відповідних інструкцій та рекомендацій.

Фахівець деканату, який відповідає за навчання на заочній формі навчання: контроль за відповідністю набраних балів оцінці у відомості, своєчасністю проведення тестування, відповідностю тестових запитань вимогам.


^ Вимоги до тестових завдань як форми проведення семестрового контролю для студентів заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».


Усі тести мають відповідати наступним критеріям: коректність, недвозначність, повнота, несупереченість, упорядкованість, верифіковуваність, зрозумілість.

Усі тести мають бути на українській мові, окрім тестів до дисциплін, викладання яких має відбуватися на інших мовах.

Рекомендована кількість питань – 50-70.

Питання мають охоплювати усі теми дисципліни, що виносяться на розгляд студентів - лекційний матеріал, практичні заняття, самостійну роботу студентів.


У системі є можливим використання наступніх типів питань:

«Множинний вибір» – учень обирає відповідь з декількох варіантів, що були надані. Є два варіанти – з однією або з декількома правильними відповідями.

«Коротка відповідь» – відповюддю є слово або коротка фраза. Є можливість для декількох правильних відповідей з різними оцінками. Відповіді можуть бути чуттєвими до регістру.

«Числовий» – є таким як «Коротка відповідь», але допускає похибку у відповіді.

«Вірно/Невірно» – два варіанти відповіді.

«На відповідність» – відображається перелік підпитань та перелік відповідей. Учень має зіставити кожну відповідь із відповідним питанням. (Мінімальна кількість варіантів – 3).

«Вкладені відповіді» – складаються з тексту, безпосередньо у який вставляються відповіді (лише: «Коротка відповідь», «Числовий», «Множинний вибір»).

«Обчислюваний» – потрібно вичислити значення за формулою, причому формула є шаблоном, в який кожного разу вставляються нові випадкові значення з вказаного діапазону.

«Есе» - учень пише відповідь на питання у форматі есе, відповіді оцінюються вчителем, після їх вивчення, вручну.

«Випадкове питання на відповідність» – питання формується випадковим чином -обираються питання типу «Коротка відповідь», усіх що є у наявності.

«Випадкове питання» – задається деяка кількість питань, одне з яких буде випадковим чином запропоновано студенту.

«Опис» – не є питанням. Слугує для відображення деякого тексту, відповідь до якого не потрібна. Використовується, наприклад, для опису наступної групи питань.

Для кожного питання визначається вага.

Рекомендовані типи питань: «Множинний вибір», «Коротка відповідь», «Вірно/Невірно», «На відповідність».

Не можна використовувати питання типу «Есе», «Коротка відповідь», «Вірно/Невірно» більш ніж для 10% від загальної кількості питань кожне, загальна вага питань одного з зазначених типів не може перевищувати 10% від загальної кількості балів.

В питаннях «Множинний вибір» з декількома правильними відповідями мають бути негативні оцінки за неправильні відповіді, так, щоб сума балів за правильні відповіді (100%) дорівнювала сумі балів за неправильні відповіді. Це потрібно для того, щоб обравши усі варіанти з переліку, студент не отримав позитивну оцінку.


У системі можна налаштувати наступні параметри тесту:

 • коли студенти отримують доступ до тесту і коли його необхідно закрити (дата);

 • час, який надається студенту для проходження тесту (у хвилинах);

 • кількість спроб (від 1 до 10);

 • студенту може бути запропоновано лише частку наявних питань тестового завдання. Наприклад, якщо в тестовому завданні 100 питань, студенту випадковим чином буде запропоновано 50 питань з цих 100 (для значної кількості питань);

 • питання у тесті можуть бути запропоновані студентам за порядковими номерами або питання будуть змішані, їх порядок буде випадковим (зазвичай, змішані);

 • редагується кількість питань, які буде відображено на одній сторінці.


Рекомендовано щорічно оновлювати, додавати питання, збільшуючи банк питань. Система дає можливість аналізувати питання з точки зору їх складності на основі бази наданих студентами відповідей. Тому після завершення тестування бажано провести такий аналіз та видалити невдалі – занадто легкі або напроти, складні, змінити бальне оцінювання.


Детально ознайомитись зі створенням тестів в системі «Moodle» можна на сайті відділу дистанційного навчання vdn.luguniv.edu.ua після реєстрації.


Усі коментарі, зауваження, поради та подяки надсилайте на нашу поштову скриньку.

Схожі:

Процедура підготовки тестування iconОпис модуля назва модуля: Якість програмного забезпечення та тестування Код модуля
Методи проектування тестових шляхів. Монолітна та інкрементна збірка модулів. Інтеграційне тестування І його особливості для об’єктно-орієнтованого...
Процедура підготовки тестування iconSheet 1: График тестування злп
Графік тестування лікарів-інтернів злп на кафедрі біофізики в межах підготовки до лі крок 3 у 2 семестрі 2014 р
Процедура підготовки тестування iconМетодичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Необхідно законодавчо визначити результати стандартизованого тестування єдиним критерієм прийому до навчання у внз… Потрібно започаткувати...
Процедура підготовки тестування iconМетодичні рекомендації для учителів історії України щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Необхідно законодавчо визначити результати стандартизованого тестування єдиним критерієм прийому до навчання у внз… Потрібно започаткувати...
Процедура підготовки тестування iconМетодичні рекомендації для учителів англійської мови щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Необхідно законодавчо визначити результати стандартизованого тестування єдиним критерієм прийому до навчання у внз. Потрібно започаткувати...
Процедура підготовки тестування iconМетодичні рекомендації для вчителів української мови та літератури щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Необхідно законодавчо визначити результати стандартизованого тестування єдиним критерієм прийому до навчання у внз. Потрібно започаткувати...
Процедура підготовки тестування iconДержавна організація центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
«клінічний провізор» за спеціальністю «клінічна фармація» та кваліфікації «провізор-косметолог» за спеціальністю «технологія парфумерно-косметичних...
Процедура підготовки тестування iconПроцедура внесення показників в цифровий репозиторій процедура внесення показників в цифровий репозиторій
...
Процедура підготовки тестування iconПсихологічна адаптація абітурієнта до зовнішнього незалежного оцінювання Процес адаптації до зно вимагає нових форм підготовки до оцінювання знань методом тестування,
Процес адаптації до зно вимагає нових форм підготовки до оцінювання знань методом тестування, особливо в умовах, коли результати...
Процедура підготовки тестування iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи